BAPHOMET XI°

Бафомет XI°

Мир, Търпимост, Истина;

Приветствия на Всички Ъгли на Триъгълника;

Почит на Ордена.

На всички, до които се отнася: Поздрав и Здраве!

Прави по твоята воля и нека това да бъде целият Закон.

 1. О.Т.О. е организация от посветени, в чиито ръце е съсредоточена мъдростта и знанието на следните организации:
 2. Гностическата Католическа Църква.
 3. Орденът на Рицарите на Светия Дух.
 4. Орденът на Илюминатите.
 5. Орденът на Храма.
 6. Орденът на Рицарите на Свети Йоан.
 7. Орденът на Рицарите на Малта.
 8. Орденът на Рицарите на Гроба Господен.
 9. Тайната Църква на Светия Граал.
 10. Херметичното Братство на Светлината.
 11. Светият Орден на Розата и Кръста на Хиердом.
 12. Орденът на Светия Царствен Свод на Енох.
 13. Древният и Изначален устав на масонството (33°).
 14. Устава на Мемфис (97°).
 15. Устава на Мицраим (90°).
 16. Древният и Приет Шотландски устав на масонството (33°).
 17. Сведенборгианският устав на масонството.
 18. Орденът на Мартинистите.
 19. Орденът на Сат Бхаи и много други ордени със същите заслуги, въпреки по-малката си слава.

Не е включен А.·.А.·., с  чиято величествена организация, обаче, пребивава в най-тясно сътрудничество.

По никакъв начин не нарушава законните привилегии на надлежно упълномощените Масонски Организации.

 

 1. 2. Тъй като разсейването на изначалната тайна мъдрост доведе до объркване, беше определено от Ръководителите на тези Ордени да свържат отново и централизират техните дейности, точно както бялата светлина разделена от призма може да бъде събрана отново. Той въплъщава цялото тайно знание на всички Източни Ордени и неговите вождове са посветени от висока степен и са признати за такива от всички способни на такова разпознаване във всяка страна по света. В по далечни времена, началните съставящи асамблеи на О.Т.О. са включвали личности като:

 

Фу-Си

Иполит

Лао-цзъ

Мерлин

Сидхарта

Артур

Кришна

Титурел

Тахути

Амфортас

Анх-еф-на-Хонсу

Парсифал

Херакъл

Моисей

Орфей

Одисей

Вергилий

Мохамед

Катул

Хермес

Марциал

Пан

Аполоний Тиански

Данте

Симон Магът

Карл Велики

Мани

Уилям от Шейрен

Василид

Фредерик Хохенщауфен

Валентин

Роджър Бейкън

Бар-Дайшан

Иаков Бургундски де Моле

Крал У

Ге Сюан

Христиан Розенкройц

Озирис

Улрих фон Гутен

Мелхиседек

Парацелс

Кхем

Михаел Майер

Монту

Якоб Бьоме

Джон Ди

Френсис Бейкън

сър Едуард Кели

Андреа

Томас Воган

Роберт Флъд

Елиас Ешмол

Чжао

граф де Шазал

Сатурн

Сигизмунд Бекстрьом

Дионис

Молинос

 

А неотдавна:

 

Волфганг фон Гьоте

Фридрих Ницше

сър Ричард Пейн Найт

Харгрейв Дженингс

сър Ричард Френсис Бъртън

Карл Келнер

Генерал Форлонг

Елифас Леви

Людвиг, крал Баварски

Франц Хартман

Рихард Вагнер

кардинал Рампола

Людвиг фон Фишер

Папюс (доктор Анкос)

 

Имена на жените членове никога не се разгласяват.

Не е редно да се оповестява тук името, на който и да било жив ръководител.

Карл Келнер е, който възроди екзотеричната организация на О.Т.О. и положи началото на плана, сега щастливо завършен, на събиране на всички окултни организации под едно ръководство.  

Буквите О.Т.О. представляват думите «Ordo Templi Orientis» (Орден на Храма на Изтока, или Източни Тамплиери), но те имат таен смисъл за посветените.

 

 1. 3. Орденът е международен и има клонове във всички цивилизовани страни по света.

 

 1. 4. Целите на О.Т.О. могат да бъдат разбрани напълно само от неговите висши посветени; но може открито да се каже, че той преподава Херметичната Наука или Окултно Знание, Чистата и Свята Магия на Светлината, Тайните на Мистичното постигане, Йога във всички форми, Джнана-Йога, Раджа-Йога, Бхакти-йога и Хатха-йога, и всички други клонове на тайната Мъдрост на Древните.

В неговото лоно са скрити Велики Тайнства; неговият мозък разреши всички проблеми на философията и живота.

Той притежава тайната на Камъка на Мъдрите, на Еликсира на Безсмъртието и на Универсалното Лекарство.

Освен това, той притежава Тайната способна да осъществи древната като света мечта за Човешко Братство.

Също така притежава тайни Убежища (Collegium ad Spiritum Sanctum) във всеки важен населен център, където членове могат да се скрият, за да могат да извършват Великото Дело безпрепятствено.

Тези домове са тайни твърдини на Истината, Светлината, Силата и Любовта, и тяхното местоположение се разкрива под клетва да се пази в тайна само на тези, които  имат право да ги ползват.

Те, също така, са храмове на истинския култ, специално осветени от самата Природа за да проявят от човека най-доброто за него.

 

 1. 5. Властта в О.Т.О. е съсредоточена в ръцете на О.Н.О. (Външния Глава на Ордена), Върховния Брат. Името на лицето заемащо тази длъжност не се разкрива на никой, с изключение на неговите непосредствени представители.   

 

 1. 6. Властта на О.Н.О. в англоезичните страни е делегирана с харта на Най-Светия, Най-Знатен, Най-Озарен и Най-Могъщ Baphomet X° Rex Summus Sanctissimus 33°, 90°, 96°, бивш Велик Майстор на Съединените Американски Щати, Велик Майстор на Ирландия, остров Иона и всички Британии, Велик Майстор на Рицарите на Светия Дух, Суверенен Велик Командор на Ордена на Храма, Най-Мъдър Суверен на Ордена на Розата и Кръста, Велик Зоровавел на Ордена на Светия Царствен Свод на Енох, и т.н. и т.н. и т.н. , Национален Генерален Велик Майстор ad vitam на О.Т.О.

 

 1. 7. На Националния Генерален Велик Майстор ad vitam помагат две главни длъжностни лица: Великият Генерален Ковчежник и Великият Генерален Секретар.

Има много други служители, но те нямат отношение към тези, към които е адресиран настоящия манифест.

 

 1. 8. Цялото знание разпръснато между организациите изброени в параграф 2  беше пресято и концентрирано в следните степени:

 

Минервал

M.

II° M. .

III° M∴

P∴M∴

IV° Компаньон на Светия Царствен Свод на Енох, Принц Йерусалимски, Рицар на Изтока Запада

       Суверенен Принц на Розата и Кръста (Рицар на Пеликана и Орела), Член на Сената на Рицарските Херметически Философи Рицари на Червения Орел

VI° Знатен Рицар (Тамплиер) на Ордена Кадош и Компаньон на Светия Граал, Велик Инквизитор-Командор и Член на Великия Трибунал, Принц на Кралската Тайна.

VII° Най-знатен Суверенен Велик Генерален Инспектор, Член на Великия Висш Съвет.

VIII° Съвършен Понтифик на Илюминатите.

IX° Посветен в Светилището на Гнозиса

Rex Summus Sanctissimus (Върховен и Най-светейши Крал).

 

 1. 9. Всеки мъж и всяка жена в пълнолетие, свободни и с добър отзив имат неотменно право на III°.

Приемането по-нататък се дава само по покана от управляващото тяло.

О.Т.О., въпреки названието «Academia Masonica», не е масонска организация по отношение на «тайните» в този смисъл, в който обичайно се разбира този израз; ето защо по никакъв начин, нито противоречи, нито нарушава законните привилегии на Обединената Велика Ложа на Англия или, на която и да била Велика Ложа в Америка, или някъде другаде, призната от нея.

 1. 10. Молба за приемане в Ордена може да се подаде лично, в неговата щаб-квартира от 10 часа сутринта до 12 часа по обяд в делнични дни или с писмо, адресирано до Великия Генерален Секретар. В първия случай кандидатът трябва да има двадесет долара даващи му право на Трета степен; във втория – указаната сума трябва да бъде поставена в писмото.

Първата Годишна Членска Вноска подлежи на плащане след получаване на Трета степен; ако тя е взета след 30 юни на годината, само половината сума е дължима.

Членските Вноски на старите членове се дължат на 1 януари, но Братът се счита за човек с добро положение и не се лишава от своите права ако ги плати до 1 март. Ако той не успее да изпълни своето задължение до тази дата, той престава  ipso facto да бъде член на Ордена, но може да възстанови своите права при условие, че плати просрочията с добавка от 5 долара. Ако пропускът продължи до следващата година, той може да бъде възстановен само при специални условия и при изявено писмено съгласие на Националния Генерален Велик Майстор ad vitam.

 

 1. 11. Конституцията, учредителните документи, харти, патенти и други документи се представят на кандидатите при достигане от тях на IV°, ако те пожелаят.

 

 1. 12. Освен безплатен сертификат за членство, специални дипломи за рамкиране дипломи се издават на всички членове на обща цена от 10 долара. Специални дипломи за IX° — на цена 25 долара.

 

 1. 13. Привилегиите на членовете на О.Т.О. са твърде многочислени. Ето главните от тях:
 2. Членовете на O.T.O.  притежават право не само на достъп, но и на напътствие,  по отношение на целия корпус от тайно знание пазен в Светилището от самого начало на неговата поява.  

На ниските степени главните тайни са намеквани предавани посредством символ, под покров и посредством тайнство.

По този начин разумът на посветения се призовава към действие, за да може този, който използва добре знанието на ниските степени да бъде избран да бъде поканен за по-високите, където всички неща се оповестяват открито.

 1. Те стават съпричастни към потока на Вселенския Живот в Свобода, Красота, Хармония и Любов пламтящи в сърцето на О.Т.О., и Светлината на това величествено Братство ги озарява все повече и повече, спрямо приближаването им към неговото централно Слънце;
 2. Те срещат личности, допълващи в най-голяма степен техните собствени природи и получават неочаквана помощ и братство по целия свят, където пътуват.
 3.  Те получават право да пребивават в тайните домове на О.Т.О., постоянно, или за повече или по-малко дълъг период от годината, в съответствие със своя ранг в Ордена; а на тези от пета или по-ниска степен – да станат кандидати за покана в такъв дом.  
 4. Знанието за Приготвяне и Употреба на Универсалното Лекарство е ограничено само до членовете на IX°; но може да бъде дадено на членове на VIII° и VII°, при специални обстоятелства по благоволение на  Националния Генерален Велик Майстор ad vitam, а дори при особена спешност и на посветени от по-ниски степени.
 5. На V° всички членове дават клетва да облекчават незабавно и съвършено всички беди на ума, тялото или  имуществото на всеки брат от същата степен. На по-високите степени Връзките на Братството са още повече заздравени. По такъв начин Орденът осигурява идеална система на застраховка срещу всяко нещастие и злополука.
 6.  Членовете на IX° стават частични собственици на Имуществото и Имотите на Ордена, така че постигането на тази степен предполага възвръщане на изплатените членски вноски и такси с лихва.
 7. Орденът оказва практическа помощ в живота на своите достойни членови още на ниските степени, така че, дори и отначало бедни, да могат да плащат своите сравнително високи вноски на VII°, VIII и IX°. При достигане на VI° всеки Компаньон може да изложи обстоятелствата на своя живот и да уточни в каква посока настоява за помощ.  

 

 1. 14. При избиране на членове за придвижване напред, се обръща внимание на тяхната преданост на Ордена, на тяхната интелигентност да схващат природата на неговите учения, на тяхната ревност да разпространяват принципите на Ордена, в степента, в която ги разбират, но винаги с неизменно внимание по отношение задължението да пазят неговите тайни и също така като се имат предвид всички качества като смелост, чест, добродетел, без които човек не е достоен за това име.

 

 1. 15. О.Н.О. е известен само на членовете VIII° и IX°.

Националният Генерален Велик Майстор ad vitam не е достъпен за никой, който още не е достигнал VI°. Всички съобщения трябва да се отправят до Великия Генерален Секретар, а всички чекове да са написани на името на Великия Генерален Ковчежник.

Издадено от Ордена.

Л. Батерст IX°, Велик Генерален Секретар

 

Публикуван за първи път в «Еквинокс» (III, 1, 1919) (©превод F. Chnoubis)

 

© Превод: Frater Chnoubis

Редакция: Soror Ligachuchu & Soror Solve et Coagula

Графичен дизайн: Soror Solve et Coagula