» КНИГАТА НА ЗАКОНА «

LIBER    AL  VEL    LEGIS

LIBER AL VEL LEGIS sub figura CCXX

Както е Дадена от XCIII = 418

на

Анк-аф-на-Кхонсу,

Жрецът на Принцовете,

Който е DCLXVI

ГЛАВА I

1.         Хад! Проявлението на Нуит.

2.         Разбулването на компанията на небето.

3.         Всеки мъж и всяка жена е звезда.

4.         Всяко число е безкрайно; няма разлика.

5.         Помогни ми, о господарю войн на Тива, в моето разбулване пред Децата човешки!

6.         Бъди ти Хадит, мой таен център, мое сърце & мой език.

7.         Вижте!  Разкрито  е  от  Айвасс,  служителят  на Хоор-паар-краат.

8.         Кхабс е в Кху, не Кху в Кхабс.

9.         Обожавайте тогава Кхабс и вижте светлината ми пролята върху вас.

10.  Нека слугите ми бъдат малцина & тайни: те ще управляват мнозината & знайните.

11.  Глупци  са  тези,  които  хората  боготворят;  и Боговете им & хората им са глупци.

12.  Излезте, о деца, под звездите и вземете вашата насита от любов.

13. Аз съм над вас и във вас. Моят екстаз е във вашия. Моята радост е да виждам вашата радост.

14.  Отгоре, брилянтният лазур

е голият блясък на Нуит;

Тя извива се в екстаз да целуне

Тайните пламтежи на Хадит.

Крилатото кълбо, звездната синева

Са мои, о, Анкх-аф-на-Кхонсу!

»ГЛАВА 1 «

»ГЛАВА 2 «

»ГЛАВА 3 «

15. Сега вие ще узнаете, че избраният жрец & апостол на безкрайно пространство е принцът- жрец, Звярът; и в неговата жена, наречена Алената Жена е цялата сила дадена. Те ще съберат децата ми в тяхната прегръдка: те ще пренесат славата на звездите в човешките сърца.

16. Защото той е винаги слънце, а тя луна. Но за него е крилатият таен пламък, а за нея надолу извиващата се звездна светлина.

17. Но вие сте не така избрани.

18. Гори на челата им, о бляскава змия!

19. О, жена с притворени лазурни очи, извий се над тях!

20. Ключът към ритуалите е в тайната дума, която съм му дала.

21. С Бога & Обожателя, Аз съм нищо: те не ме виждат. Те са като на земята; аз съм Небето и няма друг Бог, освен мен и моя господ Хадит.

22. Сега, на вас съм известна с моето име Нуит, а на него с тайно име, което ще му дам, когато накрая ме познае. Щом Аз съм Безкрайно Пространство и Безбройните Звезди на него, правете и вие така. Не ограничавайте нищо! Нека няма разлика правена сред вас между всяко едно нещо & всяко друго нещо, защото така там става нараняване.

23. А който успее в това, нека бъде водачът на всичко.

24. Аз съм Нуит и моето слово е шест и петдесет.

25. Раздели, събери, умножи и разбери.

26. Каза тогава пророкът и роб на прекрасната: Кой съм аз и какъв ще бъде знакът? Тъй му отвърна тя, извиваща се надолу, блещукащ пламък от синева, вседокосващ, всепроникващ, нейните прелестни ръце върху черната земя & нейното гъвкаво тяло, извито за любов, и нейните меки стъпала не нараняващи малките цветя: Ти знаеш! А знакът ще бъде моят екстаз, съзнанието за непрекъснатостта на съществуването, вездесъщността на моето тяло.

27. Отвърна тогава жрецът & каза на Кралицата на Пространството, целувайки нейните прелестни вежди и росата от светлината ù окъпа цялото му тяло в благоуханен аромат на пот: О Нуит, непрекъсната на Небето, нека бъде винаги така: хората да не говорят за Теб като Една, а като за Никоя; и нека изобщо не говорят за теб, тъй като си непрекъсната!

28. Никоя, вдъхнала светлината, бледна & феерична, на звездите, и две.

29. Защото съм разделена заради любовта, за възможността за единение.

30. Такова е сътворението на света, че болката от разделението като нищо, а радостта от разтварянето всичко.

31. За тези глупци човешки и техните неволи не се грижи изобщо! Те чувстват малко; каквото е, от малки радости е уравновесено; но вие сте моите избраници.

32. Покорете се на моя пророк! Изпълнете докрай изпитанията на моето познание! търсете мен само! Тогава радостите на моята любов ще ви избавят от всяка болка. Това е така: кълна се в свода на моето тяло; в моето свещено сърце и език; във всичко, което мога да дам, във всичко, което желая от всички вас.

33. Тогава жрецът изпадна в дълбок транс или несвяст & каза на Кралицата на Небето; Напиши ни изпитанията; напиши ни ритуалите; напиши ни закона!

34. Но тя каза: изпитанията не пиша Аз: ритуалите ще са наполовина знайни и наполовина скрити: Законът е за всички.

35. Това, което записваш, е тройната книга на Закона.

36. Моят писар Анкх-аф-на-кхонсу, жрецът на принцовете, няма и с една буква да променя тази книга; но за да няма глупост, той ще я тълкува сетне с мъдростта на Ра-Хоор-Кхуит.

37. Също мантрите и заклинанията; обеа и уанга; работата на жезъла и работата на меча; тях той ще учи и преподава.

38. Той трябва да преподава; но може да направи изпитанията сурови.

39. Словото на Закона е Θελημα.

40. Който ни нарече Телемити, няма да сбърка, ако се вгледа, но отблизо, в думата. Защото има в нея Три Степени, Отшелникът, Любовникът и Човекът на Земята. Прави по твоята воля да бъде целият Закон.

41. Словото на Греха е Ограничение. О мъж! не отказвай на жена си, ако тя желае! О любовнико, ако е по твоята воля, иди си! Няма връзка, която може да съедини разделеното, освен любовта: всичко друго е проклятие. Проклето! Проклето да бъде през еоните! Ад.

42. Нека бъде това състояние на множественост ограничено и противно. Така и с всичко твое; нямаш друго право, освен да изпълняваш твоята воля.

43. Прави така и няма друг да каже не.

44. Защото чистата воля, несмекчена от цел, освободена от сласт за резултат е всякак съвършена.

45. Съвършеното и Моето число е 11, като всички техни числа, които са от нас. Петолъчната Звезда, с Кръг в Средата, & кръгът е Червен. Моят цвят е черен за слепите, но синьото & златното се виждат от виждащите. Също имам таен блясък за тези, които ме обичат.

Моето число е 11, като всички техни числа, които са от нас. Петолъчната Звезда, с Кръг в Средата, & кръгът е Червен. Моят цвят е черен за слепите, но синьото & златното се виждат от виждащите. Също имам таен блясък за тези, които ме обичат.

Съвършеното са едно Съвършено и не две; не, са нищо!

46. Нищо е таен ключ за този закон. Шейсет и едно го наричат Евреите; Аз го наричам осeм, осемдесет, четиристотин & осемнайсет.

47. Но те имат половината: съедини с изкуството си, така че всичко да изчезне.

48. Моят пророк е глупак с неговото едно, едно, едно; не са ли те Волът, и никой според Книгата?

49. Отменени са всички ритуали, всички изпитания, всички слова и знаци. Ра-Хоор-Кхуит зае мястото си на Изток през Равноденствието на Боговете; и нека Асар бъде с Иса, които също са едно. Но те не са от мен. Нека Асар бъде поклонникът, Иса страдалецът; Хоор в тайното си име и блясък е Господът посвещаващ.

50. Има дума да се каже за задачата на Йерофанта.

Виж! има три изпитания в едно и може то да бъде дадено по три начина. Грубите трябва да минат през огън; нека фините бъдат изпитани по интелект, а висшите избраници в най- възвишеното. И така, вие имате звезда & звезда, система & система; нека нито една не познава добре другата!

51. Има четири порти към един палат; подът на онзи палат е от сребро и злато; лапис лазули & яспис има там; и всички редки ухания; жасмин & роза, и емблемите на смъртта. Нека той влезе поред или наведнъж през четирите порти; нека стои на пода на палата. Няма ли да потъне? Амн. Хо! воине, ами ако слугата ти потъне? Но има начини и начини. Бъдете красиви затова: обличайте се вие всички с изящни одежди; яжте пищни ястия и пийте сладки вина и вина пенливи! Също, вземайте вашата насита и желание от любов, както желаете, когато, където и с когото желаете! Но винаги за мен.

52. Ако това не бъде както трябва; ако объркате знаците за разстояние, като казвате: Те са едно; или като казвате, Те са много; ако ритуалът не бъде винаги за мен: тогава очаквайте страшните присъди на Ра-Хоор-Кхуит.

53. Това ще възроди света, малкия свят, моя сестра, мое сърце & мой език, на когото изпращам тази целувка. И още, о писарю и пророко, макар и да си от принцовете, това не ще те успокоява, нито освобождава. А екстазът да бъде твой и радостта на земята: винаги За мен! За мен!

54. Не променяй дори стила на буква; защото виж! ти, о пророко, не ще съзреш всички тези тайнства скрити там.

55. Детето на твоите недра, то ще ги съзре.

56. Очаквай го не от Изток, нито от Запад; защото не от очакван дом иде това дете. Аум! Всички слова са свещени и всички пророци истински; само дето малко разбират; решете първата половина на уравнението, втората оставете непокътната. Но ти имаш всичко в ясната светлина, и нещо, макар и не всичко, в тъмнината.

57. Призовавайте ме под моите звезди! Любов е законът, любов по воля. Нека глупаците не бъркат любовта; защото има любов и любов. Има го гълъбът, има я и змията. Избирайте добре! Той, моят пророк, e избрал, знаейки закона на крепостта и великото тайнство на Божия Дом.

Всички тези стари букви в Книгата ми са верни, но צ не е Звездата. Това също е тайна: моят пророк ще я разкрие на мъдрите.

58. Аз давам невъобразими радости на земята: сигурност, не вяра, още приживе, при смърт: мир неизразим, покой, екстаз; нито пък изисквам нещо в жертвоприношение.

59. Тамянът ми е от смолисти дървеса & клей; и няма кръв в него: заради косите ми дърветата на Вечността.

60. Моето число е 11, като всички техни числа, които са от нас. Петолъчната Звезда, с Кръг в Средата, & кръгът е Червен. Моят цвят е черен за слепите, но синьото & златното се виждат от виждащите. Също имам таен блясък за тези, които ме обичат.

61. А да ме обичаш е по-хубаво от всички неща: ако под нощните звезди в пустинята, ти веднага запалиш тамяна ми пред мен, като ме призоваваш с чисто сърце и Змийския пламък в него, ще дойдеш за малко на гръдта ми да полегнеш. За една целувка ти тогава ще желаеш всичко да дадеш; но който даде една прашинка ще изгуби всичко в този час. Ще трупате блага и изобилие от жени и подправки; ще носите скъпи бижута; ще надминете земните народи по величие & гордост, но винаги с любовта към мен и така ще стигнете радостта ми. Пламенно ви повелявам да дойдете пред мен в едничка роба и глава покрита с разкошна украса. Обичам ви! Копнея за вас! Бледи или пурпурни, забулени или сладострастни, Аз, която съм цялата наслада и пурпур, и опиянение на най-дълбокото чувство, ви желая. Окрилете и възбудете навития блясък във вас: елате при мен!

62. При всички мои срещи с вас жрицата да казва — и да горят очите ù с желание, докато стои гола и ликуваща в моя таен храм — При мен! При мен! пробуждайки пламъка в сърцата на всички с любовното си пеене.

63. Пейте ми възторжената любовна песен! Горете ми благоухания! Носете скъпоценности за мен! Пийте за мен, защото ви обичам! Обичам ви!

64. Аз съм дъщерята на Залеза с притворени сини очи. Аз съм голият блясък на сладострастното нощно небе.

65. При мен! При мен!

66. Проявлението на Нуит завършва.

ГЛАВА II

1. Ну! Укритието на Хадит.

2. Елате! всички виe, и научете тайната, която досега не е била разкрита. Аз, Хадит, съм допълнението на Ну, моята невеста. Аз не съм протяжен и Кхабс е името на моя Дом.

3. В сферата, Аз съм навсякъде центърът, както тя, периферията, я няма никъде.

4. Все пак тя ще бъде позната & Аз никога.

5. Вижте! ритуалите на старото време са черни. Нека злите бъдат отхвърлени; нека добрите бъдат прочистени от пророка! Тогава това Познание ще тръгне вярно.

6. Аз съм пламъкът, който гори във всяко човешко сърце и в ядрото на всяка звезда. Аз съм Живот и дарителят на Живот, но затова е познанието за мен познанието за смъртта.

7. Аз съм Магьосникът и Екзорсистът. Аз съм оста на колелото и кубът в кръга. „Елате при мен” е глупав израз: защото Аз съм, който отива.

8. Които боготворяха Херу-па-краат, са боготворяли мен; погрешно, защото Аз съм боготворящият.

9. Запомнете всички вие, че съществуването е чиста радост; че всичките скърби са само като сенки; те отминават & свършват, но там е това, което остава.

10. О, пророко! ти се противиш да научиш това писание.

11. Виждам те да мразиш ръката и писалката; но Аз съм по-силен.

12. Заради мен в Теб, което ти не знаеш.

13. защо ли? Защото ти бе знаещият и мен.

14. Сега, нека бъде забулено това светилище: сега, нека светлината погълне хората и ги изяде със слепота!

15. Защото Аз съм съвършен, като Не съм; и моето число е девет според глупаците; но за праведните съм осем и едно в осем: Което е най-важно, защото Аз съм никой всъщност. Императрицата и Кралят не са от мен; защото има следваща тайна.

16. Аз съм Императрицата & Йерофантът. Така единадесет, както моята невеста е единадесет.

17. Чуйте ме, стенещи хора!

Скърбите на болка и съжаление

са оставени за мъртвите и умиращите,

Народът, все още не знаещ за мен.

18. Мъртъвци са тези човеци; те не чувстват. Ние не сме за бедните и печалните: господарите на земята са нашият род.

19. Може ли Бог да живее в куче? Не! но най-висшите са от нас. Те ще ликуват, нашите избрани: който скърби не е от нас.

20. Красота и сила, бликащ смях и сладостна отмалялост, енергия и огън са от нас.

21. Ние нямаме нищо общо с изпадналите и негодните: нека мрат в злочестината си. Защото нищо не чувстват. Състраданието е порокът на кралете: стъпквай окаяните & слабите: това е законът на силните: това е нашият закон и радостта на света. Не мисли, о кралю, за тази лъжа: Че Ти Трябва да Умреш: наистина, ти не ще умреш, а ще живееш. Сега нека това бъде разбрано: Ако тялото на Краля се разтвори, той ще остане в чист екстаз завинаги. Нуит! Хадит! Ра-Хоор-Кхуит! Слънцето, Сила & Взор, Светлина; те са за служителите на Звездата & Змията.

22. Аз съм Змията, която дава Познание & Наслада и бляскава слава, и раздвижва сърцата човешки с опиянение. 3а да ме обожавате, взимайте вино и странни дроги, за които ще кажа на моя пророк, & бъдете опиянени от тях! Те няма да ви навредят въобще. Лъжа е, тази глупост срещу себе си. Показът на невинност е лъжа. Бъди силен, о човеко! желай страстно, наслаждавай се на всички неща чувствени и екстатични: не бой се, че някой Бог ще те отхвърли за това.

23. Аз съм сам. Няма Бог, където съм Аз.

24. Виж! това са важни тайнства; защото има също от моите приятели, които са отшелници. Сега не мисли, че ще ги срещнеш в гората или на планината; а в легла от пурпур, милвани от великолепни жени-зверове с широки бедра и огън и светлина в очите, и тежки пламтящи коси около тях; там ще ги намериш. Ще ги виждаш на власт, в победоносни армии, при всичката радост; и в тях ще има радост, милион пъти по- голяма от тази. Внимавайте някой да не насили друг, Крал срещу Крал! Обичайте се един друг с горящи сърца; низшите хора стъпвайте в свирепата сласт на гордостта ви, в деня на вашия гняв.

25. Вие сте против народа, О избраници мои!

26. Аз съм тайната Змия, навита за отскок; в моите навивки има радост. Ако надигна главата си, Аз и моята Нуит сме едно. Ако сведа надолу глава и изстрелям отрова, тогава е екстаз на земята и Аз и земята сме едно.

27. Има голяма опасност в мен; защото който не разбере тези руни, ще направи голяма грешка. Той ще падне в ямата, наречена Защото; и там ще загине с кучетата на Разсъдъка.

28. А сега, проклятие върху Защото и неговия род!

29. Нека Защото бъде проклето завинаги!

30. Ако Волята спре и завика Защо, като призовава Защото, тогава Волята спира & нищо не прави.

31. Ако Силата пита защо, тогава Силата е слабост.

32. Също, разсъдъкът е лъжа; защото има фактор безкраен & незнаен; & всичките им думи са криворазбрани.

33. Стига вече Защото! Да бъде проклето като куче!

34. Но вие, о народе, мой, станете & се събудете.

35. Нека ритуалите се изпълняват, както подобава, с радост & красота.

36. Има ритуали на елементите и празници на времената.

37. Празник на първата нощ на Пророка и неговата Невеста!

38. Празник на трите дни на написването на Книгата на Закона.

39. Празник на Тахути и детето на Пророка – тайна, О Пророко!

40. Празник на Върховния Ритуал, и празник на Равноденствието на Боговете.

41. Празник на огъня и празник на водата; празник на живота и по-голям празник на смъртта!

42. Празник всеки ден във вашите сърца в радостта от моя екстаз!

43. Празник всяка нощ за Ну и удоволствието на върховната наслада!

44. Да! празнувайте! радвайте се! няма ужас задгробен. Има разтварянето и вечен екстаз в целувките на Ну.

45. Има смърт за кучетата.

46. Проваляш ли се? Съжаляваш ли? Има ли страх в сърцето ти?

47. Където съм Аз, тях ги няма.

48. Падналите не жалете! Никога не съм ги познавал. Аз не съм за тях. Аз не утешавам: Аз мразя утешените & утешителя.

49. Аз съм неповторим & завоевател. Не съм от робите, които гинат. Да бъдат проклети & мъртви! Амен. (Това е от 4-те: има пети, който е невидим и в него съм като бебе в яйце.)

50. Син съм Аз и златен в светлината на моята невеста; а червеният блясък е в очите ми; & моите пайети са пурпурни и зелени.

51. Пурпур отвъд пурпур: това е светлината по- висша от зрението.

52. Има воал: този воал е черен. Това е воалът на скромната жена; това е воалът на скръбта & покровът на смъртта: нищо от това не е от мен. Свалете този лъжлив призрак на вековете: не завоалирайте пороците си с добродетелни слова: тези пороци са мое служение; справяйте се добре, & ще ви възнаградя тук и нататък.

53. Не бой се, о пророко, когато тези думи са изречени, ти не ще съжаляваш. Ти си несъмнено моят избраник; и благословени са очите, на които с радост ще погледнеш. Но Аз ще те скрия под маска на скръб: тези, които те виждат ще се боят, че си паднал, но Аз те въздигам.

54. Нито тези, които гръмко викат тяхната глупост, че ти не значиш нищо, ще сполучат; ти ще го покажеш: ти успяваш: те са робите на защото: Те не са от мен. Препинателните знаци, както пожелаеш; буквите? не ги променяй по стил или по стойност!

55. Ти ще получиш реда & стойността на буквите от Английската Азбука; ти ще откриеш нови символи, които да отнесеш към тях.

56. Махайте се! вие, присмехулници; дори и в моя чест да се смеете, няма дълго да се смеете: после, когато сте тъжни, знайте че съм ви напуснал.

57. Който е праведен, пак праведен ще бъде; който е мръсник, пак мръсник ще бъде.

58. Да! не мислете за промяна: ще бъдете такива, каквито сте & не други. Затова кралете на земята ще бъдат Крале завинаги: робите ще служат. Никой не ще бъде низвергнат или въздигнат: всичко е винаги, каквото е било. Но има маскирани мои слуги: би могло ей онзи просяк там, да е Крал. Кралят може да избира своите одежди, както пожелае: няма сигурна проверка: но просякът не може да скрие своята бедност.

59. Затова внимавай! Обичай всички, да не би случайно Крал да е скрит! Така ли казваш? Глупак! Ако той е Крал, ти не можеш да му навредиш.

60. Затова удряй силно & долно, и към ада с тях, майсторе!

61. Има светлина пред очите ти, о пророко, светлина нежелана, най-желана.

62. Аз съм въздигнат в сърцето ти; и целувките на звездите валят силно по твоето тяло.

63. Ти си изтощен в сладострастната пълнота на вдишването; издишването е по-сладко от смърт, пo-бързо и пълно със смях от милувка на самия Адски червей.

64. Ох! ти си победен: ние сме над теб; ти целият си в нашата наслада: привет! привет: пророко на Ну! пророко на Хад! пророко на Ра-Хоор-Кху! Сега ликувай! сега ела в нашия блясък & екстаз! Ела в нашия страстен покой, & пиши сладки слова за Кралете!

65. Аз съм Господарят: ти си Святият Избраник.

66. Пиши, & намери екстаз в писането! Работи & бъди наше ложе в работата! Тръпни с радостта на живота & смъртта! Ах! твоята смърт ще бъде прекрасна: който я види ще бъде щастлив. Смъртта ти ще бъде печатът на обещанието на нашата дълговечна любов. Ела! въздигни сърцето си & ликувай! Ние сме едно; ние сме нищо.

67. Задръж! Задръж! Дръж се в твоя възторг; не падай в несвяст от превъзходните целувки!

68. По-силно! Дръж се! Вдигни главата си! не дишай толкова дълбоко – умри!

69. Ах! Ах! Какво усещам? Словото изчерпа ли се?

70. Има помощ & надежда в други заклинания. Мъдростта казва: бъди силен! Така можеш да понесеш повече радост. Не бъди животно; рафинирай възторга си! Ако пиеш, пий по осемте и деветдесетте правила на изкуството: ако любиш, превъзхождай по финес; и ако правиш нещо радостно, нека в него да има изисканост.

71. Но превъзхождай! превъзхождай!

72. Стреми се винаги към повече! и ако наистина си мой – и в това не се съмняваш, и ако винаги си радостен! – смърт е короната на всичко.

73. Ах! Ах! Смърт! Смърт! ти ще копнееш за смърт. Смъртта е забранена, о човеко, за теб.

74. Продължителността на твоя копнеж ще бъде мощта на нейната слава. Този, който живее дълго & желае смъртта много е винаги Крал сред Кралете.

75. Да! чуй числата & думите:

76. 4 6 3 8 А В К 2 4A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Какво значи това, о пророко? Ти не знаеш; нито ще узнаеш някога. Идва един след теб: той ще го разтълкува. Но помни, о избранико, да бъдеш мен; да следваш любовта на Ну в звездно-озареното небе; да гледаш към хората, за да им кажеш това радостно слово.

77. О, бъди ти горд и могъщ сред хората!

78. Въздигни се! защото няма никой като теб сред хората или сред Боговете! Въздигни се, о пророко мой, твоят ръст ще надмине звездите. Те ще почитат твоето име, в квадрат, мистичен, чудодеен, числото на човека; и името на твоя дом 418.

79. Краят на укриването на Хадит; и благословия & обожание за пророка на прелестната Звезда!

ГЛАВА III

1. Абрахадабра! наградата на Ра Хоор Кхут.

2. Има преграда оттук към дома; има дума непозната. Произнасянето ú не действа; всичко не е нещо. Внимавай! Задръж! Въздигни заклинанието на Ра-Хоор-Кхуит!

3. Нека бъде първо разбрано, че Аз съм бог на Войната и на Отмъщението. Ще се разправям жестоко с тях.

4. Изберете си остров!

5. Укрепете го!

6. Осейте го с бойни машини!

7. Аз ще ви дам бойна машина!

8. С нея вие ще поразявате народите; и никой не ще може да стои пред вас.

9. Дебни! Изтегли се! Върху тях! това е Законът на Завоевателната Битка: такова ще е моето обожание край тайния ми дом.

10. Вземи самата стела на откровението; постави я в тайния си храм – и този храм е вече разположен както трябва – & тя ще бъде вашата Кибла завинаги. Не ще избледнява, а чуден цвят ще се завръща към нея ден след ден. 3атворете я в заключено стъкло за доказателство пред света.

11. Това да бъде единственото ви доказателство. Забранявам спора. Завладявайте! Това е достатъчно. Ще направя лесна за вас абструкцията от зле подредения дом в Победоносния Град. Ти сам ще я пренесеш с обожание, о пророко, дори и да не ти харесва. Ти ще бъдеш в опасност & беда. Ра-Хоор-Кху е с теб. Обожавайте ме с огън & кръв; обожавайте ме с мечове & с копия. Нека жената бъде препасана с меч пред мен: нека кръв се лее в мое име. Стъпквайте Неверниците; върху тях бъди, о воине, Аз ще ви дам от плътта им да ядете!

12. Принасяйте в жертва блага, малки и големи: после дете.

13. Но не сега.

14. Вие ще видите този час, о Звяр благословен, и ти, Алената Наложница на неговото желание!

15. Вие ще сте печални от това.

16. Не мислете твърде нетърпеливо да грабнете обещанията; не се плашете да понесете проклятията. Вие, дори вие, не знаете това значение изцяло.

17. Не се страхувайте въобще; не се плашете нито от хора, нито от Съдби, нито от богове, нито от каквото и да е. Не се страхувайте за пари, нито от присмеха на хорската глупост, нито от каквато и да е друга сила в небето или на земята, или под земята. Ну е ваше убежище, както Хадит е ваша светлина. Аз съм здравината, силата и мощта на вашите оръжия.

18. Милост нека да няма: проклети да са които се смиляват! Убивай и измъчвай; без пощада; бъди върху тях!

19. Тази стела те ще нарекат Мерзостта на Запустението; сметнете добре нейното име, & и то за вас ще бъде като 718.

20. Защо? Защото пропадна Защото, за да го няма повече там.

21. Постави образа ми на Изток: ти ще си купиш образ, който ще ти покажа, специален, не по-различен от този, когото знаеш. И ще бъде изведнъж лесно за теб да сториш това.

22. Другите образи събери около мен за опора: нека всички бъдат обожавани, защото те ще се събират, за да ме въздигнат. Аз съм видимият обект на обожание; другите са тайни; за Звяра & неговата Невеста са те: и за победителите в Изпитанието х. Какво е това? Ще узнаеш.

23. За благоухание смесете брашно & мед & гъста утайка от червено вино: тогава маслото на Абрамелин и зехтин, а после омекотете & загладете с обилна прясна кръв.

24. Най-добрата кръв е от луната, месечно: после прясната кръв на дете или капеща от войнството небесно: след това – от врагове, след това от жреца или от поклонниците: и накрая от някой звяр, без значение какъв.

25. Изпечете това: от него направете питки & яжте за мен. Това има също и друга употреба; нека бъде сложено пред мен и напоявано обилно с благоуханията на твоята молитва: то ще се изпълни с бръмбари, така да речем, и пълзящи неща, свещени за мен.

26. Убийте ги, назовавайки враговете си; & те ще паднат пред вас.

27. Те също ще породят сласт & сила на сластта във вас при яденето на това.

28. Също ще бъдете силни във война.

29. И още, бъдат ли по-дълго съхранявани, по-добре; защото се изпълват с моята сила. Всички пред мен.

30. Моят олтар е от месинг, ажурна изработка:

изгаряйте върху него в сребро или злато.

31. Идва богат човек от Запад, който ще излее златото си върху теб.

32. От злато изкови стомана!

33. Бъди готов да избягаш или да сразяваш!

34. Но святото ви място ще бъде непокътнато през вековете: дори и с огън и с меч да бъде изгорено до основи & разбито, все пак един невидим дом ще остава там и ще стои до падането на Голямото Равноденствие, когато Хрумахис ще изгрее и онази с двойния жезъл заеме моя трон и място. Друг пророк ще се яви и донесе прясна жар от небесата; друга жена ще пробуди сластта & обожанието на Змията; друга душа на Бог и звяр ще се смесят в жреца на кълбото; друго жертвоприношение ще обагри гробницата; друг крал ще властва; и повече няма да се лее благословия за Ястребоглавия мистичен Господ.

35. Половината на словото на Херу-ра-ха, наречен Хоор-па-краат и Ра-Хоор-Кхут.

36. Тогава каза пророкът на Бога:

37. Аз те обожавам в песента —

Аз съм Господарят на Тива, и аз

вдъхновеният прорицател на Менту;

За мен небето забулено разкрива

Сам-убитият Анкх-аф-на-Кхонсу,

Чиито слова са истина.

Аз призовавам, Аз приветствам,

Теб, О Ра-Хоор-Кхуит!

Единство пределно проявено!

Обожавам мощта на Твоя дъх,

Върховен и ужасен Бог,

Пред когото боговете и смъртта треперят:

– Аз, аз те обожавам!

Яви се на трона на Ра!

Отвори пътищата на Кху!

Озари пътищата на Ка!

Пътищата на Кхабс проникват,

За да ме раздвижат или умирят!

Аум! нека ме убие!

38. Така че светлината ти е в мен; & нейният червен пламък е като меч в ръката ми, за да налагам твоя ред. Има тайна врата, която ще направя, за да установя твоя път във всичките посоки, (това са обожанията, както ти си написал), както е казано:

Светлината е моя; лъчите ù изгарят

Ме: Направил съм тайна врата

В Дома на Ра и Тум,

На Кхефра и на Ахатхоор.

Аз съм твоят Тиванец, О Менту,

Пророкът Анкх-аф-на-кхонсу!

С Бес-на-Маут гърдите си удрям ;

С мъдрата Та-Hex заклинанието си тъка.

Покажи твоя звезден блясък, О Нуит!

Покани ме в твоя Дом да остана,

О крилата змия от светлина, Хадит!

Бъди с мен, Ра-Хоор-Кхуит!

39. Всичко това и една книга, за да кажеш как стигна до тук, и копие на това мастило и хартия завинаги – защото в него е тайната дума & не само на английски – и твоят коментар по тази Книга на Закона да бъде напечатан красиво в червено и черно мастило на хубава хартия, ръчна направа; и на всеки мъж и жена, които срещнеш, било то да ядеш или да пиеш у тях, Законът трябва да дадеш. Тогава те ще имат шанса да останат в това блаженство или не; все едно. Направи това бързо!

40. А работата по коментара? Тя е лесна; и Хадит горящ в сърцето ти ще направи бързо и сигурно перото ти.

41. Учреди кантора при твоя Кааба: всичко трябва да е свършено добре и по делови начин.

42. Изпитанията самият ти ще надзираваш, с изключение на скритите. Не отказвай на никой, но предателите ще разпознаваш & унищожаваш. Аз съм Ра-Хоор-Кхуит; и съм могъщ да закрилям служителя си. Успех е твоето доказателство: не спори; не обръщай във вяра; не говори прекалено много! Онези, които се опитват да те уловят в капан, да те повалят, тях атакувай без милост или пощада & ги унищожи напълно. Бърз като настъпана змия се извърни и удари! По-смъртоносен и от нея бъди! Свлечи душите им до страшно мъчение: смей се на страха им: плюй върху тях!

43. Нека Алената Жена да внимава! Ако съжаление и състрадание и разнеженост споходят сърцето ù; ако изостави делото ми за да си играе със стари сладникавости; тогава ще узнае моето отмъщение. Сам ще убия детето ù: ще охладя сърцето ù: ще я отлъча от хората: като спаружена и презряна блудница тя ще се влачи по тъмни и влажни улици и ще умре простудена и изгладняла.

44. Но нека тя се възправи с гордост! Нека ме следва по моя път! Нека върши делото на порочността! Нека убие сърцето си! Нека бъде гръмка и блудна! Нека бъде покрита със скъпоценни камъни и разкошни облекла и нека бъде безсрамна пред всички хора!

45. Тогава Аз ще я въздигна до върхове на сила: тогава ще породя дете от нея, по-могъщо от всички крале на земята. Ще я изпълня с радост: чрез моята сила тя ще вижда & ще поразява в обожанието на Ну: тя ще постигне Хадит.

46. Аз съм воинът Повелител на Четиридесетте: Осемдесетте треперят пред мен & са унизени. Ще ви доведа до победа & радост: Ще бъда у вашите оръжия в битка & вие ще се наслаждавате да убивате. Успех е вашето доказателство, храброст е вашата броня; напред, напред в силата ми; & не ще се обръщате назад за никой!

47. Тази книга да бъде преведена на всички езици: но винаги с оригинала с почерка на Звяра; заради случайната форма на буквите и положението им една спрямо друга: в тях има тайнства, които няма Звяр да разгадае. Нека не се опитва: но един идва след него, от къде не казвам, който ще открие Ключа на всичко това. Тогава тази теглена черта е ключ: тогава този кръг разделен на четири в своя неуспех е ключ също. И Абрахадабра. То ще бъде негово дете & то странно. Нека той не се стреми към това; защото така сам ще отпадне от него.

48. И сега, това тайнство на буквите е извършено и искам да продължа към по-святото място.

49. Аз съм в една тайна четворна дума, богохулството срещу всички богове човешки.

50. Прокълни ги! Прокълни ги! Прокълни ги!

51. С моята Ястребова глава Аз кълва очите на Исус, както виси на кръста.

52. С крилата си шибам Мохамед в лицето & го ослепявам.

53. С ноктите си разкъсвам плътта на Индуса и Будиста, Монгола и Дина.

54. Бахласти! Омпехда! Плюя на вашите покварени вери.

55. Нека Мария неопетнената бъде разкъсана на колела: заради нея нека всички целомъдрени жени бъдат напълно презрени сред вас!

56. Също заради красотата и любовта.

57. Презирайте също всички страхливци; професионални войници, които не смеят да се бият, а си играят; всички глупаци презирайте!

58. Но устремените и гордите, царствените и възвисените; вие сте братя!

59. Като братя се бийте!

60. Няма Закон отвъд Прави по твоята воля.

61. Идва краят на словото на Бога, седнал на трона на Ра, което озарява подпорните греди на душата.

62. На Мен отдайте почит! при мен елате вие чрез скръб на изпитание, което е блаженство.

63. Глупакът чете тази Книга на Закона и нейния коментар; & не я разбира.

64. Нека премине през първото изпитание, & ще бъде за него като сребро.

65. През второто, злато.

66. През третото, камъни от скъпоценна вода.

67. През четвъртото, върховните искри на съкровения огън.

68. Но на всички ще изглежда красива. Нейните врагове, които не казват така, са чисти лъжци.

69. Има успех.

70. Аз съм Ястребоглавият Господ на Тишина & на Сила; моят немес покрива нощно-синьото небе.

71. Привет! вие воини-близнаци при стълбовете на света! защото времето ви наближава.

72. Аз съм Повелителят на Двойния Жезъл на Могъществото; Жезълът на Силата на Коф Ниа – но лявата ми ръка е празна, защото Аз разруших една Вселена; & остана нищо.

73. Поставете листата от дясно наляво и от горе надолу: тогава вижте!

74. Блясък има в моето име, скрит и славен, както слънцето в полунощ е винаги синът.

75. Краят на словата е Словото Абрахадабра.

Книгата на Закона е Написана

И Скрита.

Аум. Ха.

КОМЕНТАРЪТ

Прави по твоята воля да бъде целият Закон.

Изучаването на тази Книга е забранено. Благоразумно е да се унищожи този екземпляр след първото прочитане.

Който пренебрегне това, сам излага себе си на риск и опасност. Те са най-ужасни.

Онези, които обсъждат съдържанието на тази Книга, да бъдат отбягвани от всички като центрове на зараза.

Всички въпроси по Закона да се решават само чрез допитване към моите писания, всеки сам за себе си.

Няма закон отвъд Прави по твоята воля.

Любов е законът, любов по воля.

Жрецът на Принцовете,

Анкх-аф-на Кхонсу