LIBER AL VEl LEGIS SUB FIGURA CCXX КНИГАТА НА ЗАКОНА

LIBER    AL  VEL    LEGIS

LIBER AL VEL LEGIS sub figura CCXX

Както е Дадена от XCIII = 418

на

Анк-аф-на-Кхонсу,

Жрецът на Принцовете,

Който е DCLXVI

ГЛАВА I

1.         Хад! Проявлението на Нуит.

2.         Разбулването на компанията на небето.

3.         Всеки мъж и всяка жена е звезда.

4.         Всяко число е безкрайно; няма разлика.

5.         Помогни ми, о господарю войн на Тива, в моето разбулване пред Децата човешки!

6.         Бъди ти Хадит, мой таен център, мое сърце & мой език.

7.         Вижте!  Разкрито  е  от  Айвасс,  служителят  на Хоор-паар-краат.

8.         Кхабс е в Кху, не Кху в Кхабс.

9.         Обожавайте тогава Кхабс и вижте светлината ми пролята върху вас.

10.  Нека слугите ми бъдат малцина & тайни: те ще управляват мнозината & знайните.

11.  Глупци  са  тези,  които  хората  боготворят;  и Боговете им & хората им са глупци.

12.  Излезте, о деца, под звездите и вземете вашата насита от любов.

13. Аз съм над вас и във вас. Моят екстаз е във вашия. Моята радост е да виждам вашата радост.

14.  Отгоре, брилянтният лазур

е голият блясък на Нуит;

Тя извива се в екстаз да целуне

Тайните пламтежи на Хадит.

Крилатото кълбо, звездната синева

Са мои, о, Анкх-аф-на-Кхонсу!

15. Сега вие ще узнаете, че избраният жрец & апостол на безкрайно пространство е принцът- жрец, Звярът; и в неговата жена, наречена Алената Жена е цялата сила дадена. Те ще съберат децата ми в тяхната прегръдка: те ще пренесат славата на звездите в човешките сърца.

16.  Защото той е винаги слънце, а тя луна. Но за него е крилатият таен пламък, а за нея надолу извиващата се звездна светлина.

17.  Но вие сте не така избрани.

18.  Гори на челата им, о бляскава змия!

19.  О, жена с притворени лазурни очи, извий се над тях!

20.  Ключът към ритуалите е в тайната дума, която съм му дала.

21. С Бога & Обожателя, Аз съм нищо: те не ме виждат. Те са като на земята; аз съм Небето и няма друг Бог, освен мен и моя господ Хадит.

22.  Сега, на вас съм известна с моето име Нуит, а на него с тайно име, което ще му дам, когато накрая ме познае. Щом Аз съм Безкрайно Пространство и Безбройните Звезди на него, правете и вие така. Не ограничавайте нищо! Нека няма разлика правена сред вас между всяко едно нещо & всяко друго нещо, защото така там става нараняване.

23. А който успее в това, нека бъде водачът на всичко.

24.  Аз съм Нуит и моето слово е шест и петдесет.

25.  Раздели, събери, умножи и разбери.

26.  Каза тогава пророкът и роб на прекрасната: Кой съм аз и какъв ще бъде знакът? Тъй му отвърна тя, извиваща се надолу, блещукащ пламък от синева, вседокосващ, всепроникващ, нейните прелестни ръце върху черната земя & нейното гъвкаво тяло, извито за любов, и нейните меки стъпала не нараняващи малките цветя: Ти знаеш! А знакът ще бъде моят екстаз, съзнанието за        непрекъснатостта     на     съществуването, вездесъщността на моето тяло.

27.  Отвърна тогава жрецът & каза на Кралицата на Пространството, целувайки нейните прелестни вежди и росата от светлината ù окъпа цялото му тяло в благоуханен аромат на пот: О Нуит, непрекъсната на Небето, нека бъде винаги така: хората да не говорят за Теб като Една, а като за Никоя; и нека изобщо не говорят за теб, тъй като си непрекъсната!

28.  Никоя, вдъхнала светлината, бледна & феерична, на звездите, и две.

29. Защото съм разделена заради любовта, за възможността за единение.

30.  Такова  е  сътворението  на  света,  че  болката от разделението като нищо, а радостта от разтварянето всичко.

31.  За тези глупци човешки и техните неволи не се грижи изобщо! Те чувстват малко; каквото е, от малки радости е уравновесено; но вие сте моите избраници.

32.  Покорете се на моя пророк! Изпълнете докрай изпитанията на моето познание! търсете мен само! Тогава радостите на моята любов ще ви избавят от всяка болка. Това е така: кълна се в свода на моето тяло; в моето свещено сърце и език; във всичко, което мога да дам, във всичко, което желая от всички вас.

33. Тогава жрецът изпадна в дълбок транс или несвяст & каза на Кралицата на Небето; Напиши ни изпитанията; напиши ни ритуалите; напиши ни закона!

34.  Но тя каза: изпитанията не пиша Аз: ритуалите ще са наполовина знайни и наполовина скрити: Законът е за всички.

35.  Това,  което  записваш,  е  тройната  книга  на Закона.

36. Моят писар Анкх-аф-на-кхонсу, жрецът на принцовете, няма и с една буква да променя тази книга; но за да няма глупост, той ще я тълкува сетне с мъдростта на Ра-Хоор-Кхуит.

37. Също мантрите и заклинанията; обеа и уанга; работата на жезъла и работата на меча; тях той ще учи и преподава.

38. Той трябва да преподава; но може да направи изпитанията сурови.

39.  Словото на Закона е Θελημα.

40.  Който ни нарече Телемити, няма да сбърка, ако се вгледа, но отблизо, в думата. Защото има в нея Три Степени, Отшелникът, Любовникът и Човекът на Земята. Прави по твоята воля да бъде целият Закон.

41. Словото на Греха е Ограничение. О мъж! не отказвай на жена си, ако тя желае! О любовнико, ако е по твоята воля, иди си! Няма връзка, която може да съедини разделеното, освен любовта: всичко друго е проклятие. Проклето! Проклето да бъде през еоните! Ад.

42. Нека бъде това състояние на множественост ограничено и противно. Така и с всичко твое; нямаш друго право, освен да изпълняваш твоята воля.

43.  Прави така и няма друг да каже не.

44. Защото  чистата  воля,  несмекчена  от  цел, освободена от сласт за резултат е всякак съвършена.

45.  Съвършеното и Моето  число  е  11,  като  всички  техни  числа, които са от нас. Петолъчната Звезда, с Кръг в Средата, & кръгът е Червен. Моят цвят е черен за слепите, но синьото & златното се виждат от виждащите. Също имам таен блясък за тези, които ме обичат.

Моето  число  е  11,  като  всички  техни  числа, които са от нас. Петолъчната Звезда, с Кръг в Средата, & кръгът е Червен. Моят цвят е черен за слепите, но синьото & златното се виждат от виждащите. Също имам таен блясък за тези, които ме обичат.

Съвършеното са едно Съвършено и не две; не, са нищо!

46.  Нищо  е  таен  ключ  за  този  закон.  Шейсет  и едно го наричат Евреите; Аз го наричам осeм, осемдесет, четиристотин & осемнайсет.

47.  Но те имат половината: съедини с изкуството си, така че всичко да изчезне.

48. Моят пророк е глупак с неговото едно, едно, едно; не са ли те Волът, и никой според Книгата?

49.  Отменени са всички ритуали, всички изпитания, всички слова и знаци. Ра-Хоор-Кхуит зае мястото си на Изток през Равноденствието на Боговете; и нека Асар бъде с Иса, които също са едно. Но те не са от мен. Нека Асар бъде поклонникът, Иса страдалецът; Хоор в тайното си име и блясък е Господът посвещаващ.

50.  Има дума да се каже за задачата на Йерофанта.

Виж! има три изпитания в едно и може то да бъде дадено по три начина. Грубите трябва да минат през огън; нека фините бъдат изпитани по интелект, а висшите избраници в най- възвишеното. И така, вие имате звезда & звезда, система & система; нека нито една не познава добре другата!

51.  Има четири порти към един палат; подът на онзи палат е от сребро и злато; лапис лазули & яспис има там; и всички редки ухания; жасмин & роза, и емблемите на смъртта. Нека той влезе поред или наведнъж през четирите порти; нека стои на пода на палата. Няма ли да потъне? Амн. Хо! воине, ами ако слугата ти потъне? Но има начини и начини. Бъдете красиви затова: обличайте се вие всички с изящни одежди; яжте пищни ястия и пийте сладки вина и вина пенливи! Също, вземайте вашата насита и желание от любов, както желаете, когато, където и с когото желаете! Но винаги за мен.

52. Ако това не бъде както трябва; ако объркате знаците за разстояние, като казвате: Те са едно; или като казвате, Те са много; ако ритуалът не бъде винаги за мен: тогава очаквайте страшните присъди на Ра-Хоор-Кхуит.

53.  Това ще възроди света, малкия свят, моя сестра, мое сърце & мой език, на когото изпращам тази целувка. И още, о писарю и пророко, макар и да си от принцовете, това не ще те успокоява, нито освобождава. А екстазът да бъде твой и радостта на земята: винаги За мен! За мен!

54.  Не променяй дори стила на буква; защото виж! ти, о пророко, не ще съзреш всички тези тайнства скрити там.

55.  Детето на твоите недра, то ще ги съзре.

56.  Очаквай го не от Изток, нито от Запад; защото не от очакван дом иде това дете. Аум! Всички слова са свещени и всички пророци истински; само дето малко разбират; решете първата половина на уравнението, втората оставете непокътната. Но ти имаш всичко в ясната светлина, и нещо, макар и не всичко, в тъмнината.

57.  Призовавайте  ме  под  моите  звезди!  Любов е законът, любов по воля. Нека глупаците не бъркат любовта; защото има любов и любов. Има го гълъбът, има я и змията. Избирайте добре! Той, моят пророк, e избрал, знаейки закона на крепостта и великото тайнство на Божия Дом.

Всички тези стари букви в Книгата ми са верни, но צ не е Звездата. Това също е тайна: моят пророк ще я разкрие на мъдрите.

58. Аз давам невъобразими радости на земята: сигурност, не вяра, още приживе, при смърт: мир неизразим, покой, екстаз; нито пък изисквам нещо в жертвоприношение.

59. Тамянът ми е от смолисти дървеса & клей; и няма кръв в него: заради косите ми дърветата на Вечността.

60.  Моето  число  е  11,  като  всички  техни  числа, които са от нас. Петолъчната Звезда, с Кръг в Средата, & кръгът е Червен. Моят цвят е черен за слепите, но синьото & златното се виждат от виждащите. Също имам таен блясък за тези, които ме обичат.

61.  А да ме обичаш е по-хубаво от всички неща: ако под нощните звезди в пустинята, ти веднага запалиш тамяна ми пред мен, като ме призоваваш с чисто сърце и Змийския пламък в него, ще дойдеш за малко на гръдта ми да полегнеш. За една целувка ти тогава ще желаеш всичко да дадеш; но който даде една прашинка ще изгуби всичко в този час. Ще трупате блага и изобилие от жени и подправки; ще носите скъпи бижута; ще надминете земните народи по величие & гордост, но винаги с любовта към мен и така ще стигнете радостта ми. Пламенно ви повелявам да дойдете пред мен в едничка роба и глава покрита с разкошна украса. Обичам ви! Копнея за  вас!  Бледи  или  пурпурни,  забулени  или сладострастни, Аз, която съм цялата наслада и пурпур, и опиянение на най-дълбокото чувство, ви желая. Окрилете и възбудете навития блясък във вас: елате при мен!

62.  При всички мои срещи с вас жрицата да казва — и да горят очите ù с желание, докато стои гола и ликуваща в моя таен храм — При мен! При мен! пробуждайки пламъка в сърцата на всички с любовното си пеене.

63.  Пейте ми възторжената любовна песен! Горете ми благоухания! Носете скъпоценности за мен! Пийте за мен, защото ви обичам! Обичам ви!

64.  Аз съм дъщерята на Залеза с притворени сини очи. Аз съм голият блясък на сладострастното нощно небе.

65.  При мен! При мен!

66.  Проявлението на Нуит завършва.

ГЛАВА II

1.         Ну! Укритието на Хадит.

2.         Елате!  всички  виe,  и  научете  тайната,  която досега не е била разкрита. Аз, Хадит, съм допълнението на Ну, моята невеста. Аз не съм протяжен и Кхабс е името на моя Дом.

3.         В сферата, Аз съм навсякъде центърът, както тя, периферията, я няма никъде.

4.         Все пак тя ще бъде позната & Аз никога.

5.         Вижте! ритуалите на старото време са черни. Нека злите бъдат отхвърлени; нека добрите бъдат прочистени от пророка! Тогава това Познание ще тръгне вярно.

6.         Аз съм пламъкът, който гори във всяко човешко сърце и в ядрото на всяка звезда. Аз съм Живот и дарителят на Живот, но затова е познанието за мен познанието за смъртта.

7.         Аз съм Магьосникът и Екзорсистът. Аз съм оста на колелото и кубът в кръга. „Елате при мен” е глупав израз: защото Аз съм, който отива.

8.         Които боготворяха Херу-па-краат, са боготворяли мен; погрешно, защото Аз съм боготворящият.

9.         Запомнете  всички  вие,  че  съществуването  е чиста радост; че всичките скърби са само като сенки; те отминават & свършват, но там е това, което остава.

10. О, пророко! ти се противиш да научиш това писание.

11.  Виждам те да мразиш ръката и писалката; но Аз съм по-силен.

12.  Заради мен в Теб, което ти не знаеш.

13.  защо ли? Защото ти бе знаещият и мен.

14.  Сега, нека бъде забулено това светилище: сега, нека светлината погълне хората и ги изяде със слепота!

15.  Защото Аз съм съвършен, като Не съм; и моето число е девет според глупаците; но за праведните съм осем и едно в осем: Което е най-важно, защото Аз съм никой всъщност. Императрицата и Кралят не са от мен; защото има следваща тайна.

16. Аз съм Императрицата & Йерофантът. Така единадесет, както моята невеста е единадесет.

17.  Чуйте ме, стенещи хора!

Скърбите на болка и съжаление

са оставени за мъртвите и умиращите,

Народът, все още не знаещ за мен.

18.  Мъртъвци са тези човеци; те не чувстват. Ние не сме за бедните и печалните: господарите на земята са нашият род.

19.  Може ли Бог да живее в куче? Не! но най-висшите са от нас. Те ще ликуват, нашите избрани: който скърби не е от нас.

20. Красота и сила, бликащ смях и сладостна отмалялост, енергия и огън са от нас.

21. Ние нямаме нищо общо с изпадналите и негодните: нека мрат в злочестината си. Защото нищо  не  чувстват.  Състраданието  е  порокът на кралете: стъпквай окаяните & слабите: това е законът на силните: това е нашият закон и радостта на света. Не мисли, о кралю, за тази лъжа: Че Ти Трябва да Умреш: наистина, ти не ще умреш, а ще живееш. Сега нека това бъде разбрано:  Ако  тялото  на  Краля  се  разтвори, той ще остане в чист екстаз завинаги. Нуит! Хадит! Ра-Хоор-Кхуит! Слънцето, Сила & Взор, Светлина; те са за служителите на Звездата & Змията.

22.  Аз съм Змията, която дава Познание & Наслада и бляскава слава, и раздвижва сърцата човешки с  опиянение.  3а  да  ме  обожавате,  взимайте вино и странни дроги, за които ще кажа на моя пророк, & бъдете опиянени от тях! Те няма да ви навредят въобще. Лъжа е, тази глупост срещу себе си. Показът на невинност е лъжа. Бъди силен, о човеко! желай страстно, наслаждавай се на всички неща чувствени и екстатични: не бой се, че някой Бог ще те отхвърли за това.

23.  Аз съм сам. Няма Бог, където съм Аз.

24.  Виж!  това  са  важни  тайнства;  защото  има също от моите приятели, които са отшелници. Сега не мисли, че ще ги срещнеш в гората или на планината; а в легла от пурпур, милвани от великолепни жени-зверове с широки бедра и огън и светлина в очите, и тежки пламтящи коси около тях; там ще ги намериш. Ще ги виждаш на власт, в победоносни армии, при всичката радост; и в тях ще има радост, милион пъти по- голяма от тази. Внимавайте някой да не насили друг, Крал срещу Крал! Обичайте се един друг с горящи сърца; низшите хора стъпвайте в свирепата сласт на гордостта ви, в деня на вашия гняв.

25.  Вие сте против народа, О избраници мои!

26.  Аз съм тайната Змия, навита за отскок; в моите навивки има радост. Ако надигна главата си, Аз и моята Нуит сме едно. Ако сведа надолу глава и изстрелям отрова, тогава е екстаз на земята и Аз и земята сме едно.

27. Има голяма опасност в мен; защото който не разбере тези руни, ще направи голяма грешка. Той ще падне в ямата, наречена Защото; и там ще загине с кучетата на Разсъдъка.

28.  А сега, проклятие върху Защото и неговия род!

29.  Нека Защото бъде проклето завинаги!

30.  Ако Волята спре и завика Защо, като призовава Защото, тогава Волята спира & нищо не прави.

31.  Ако Силата пита защо, тогава Силата е слабост.

32. Също, разсъдъкът е лъжа; защото има фактор безкраен & незнаен; & всичките им думи са криворазбрани.

33.  Стига вече Защото! Да бъде проклето като куче!

34.  Но вие, о народе, мой, станете & се събудете.

35.  Нека ритуалите се изпълняват, както подобава, с радост & красота.

36. Има ритуали на елементите и празници на времената.

37.  Празник на първата нощ на Пророка и неговата Невеста!

38.  Празник на трите дни на написването на Книгата на Закона.

39.  Празник на Тахути и детето на Пророка – тайна, О Пророко!

40.  Празник  на  Върховния  Ритуал,  и  празник  на Равноденствието на Боговете.

41.  Празник на огъня и празник на водата; празник на живота и по-голям празник на смъртта!

42.  Празник всеки ден във вашите сърца в радостта от моя екстаз!

43. Празник всяка нощ за Ну и удоволствието на върховната наслада!

44. Да! празнувайте! радвайте се! няма ужас задгробен. Има разтварянето и вечен екстаз в целувките на Ну.

45.  Има смърт за кучетата.

46.  Проваляш ли се? Съжаляваш ли? Има ли страх в сърцето ти?

47.  Където съм Аз, тях ги няма.

48.  Падналите не жалете! Никога не съм ги познавал. Аз не съм за тях. Аз не утешавам: Аз мразя утешените & утешителя.

49. Аз съм неповторим & завоевател. Не съм от робите, които гинат. Да бъдат проклети & мъртви! Амен. (Това е от 4-те: има пети, който е невидим и в него съм като бебе в яйце.)

50. Син съм Аз и златен в светлината на моята невеста; а червеният блясък е в очите ми; & моите пайети са пурпурни и зелени.

51. Пурпур отвъд пурпур: това е светлината по- висша от зрението.

52.  Има воал: този воал е черен. Това е воалът на скромната жена; това е воалът на скръбта & покровът на смъртта: нищо от това не е от мен. Свалете този лъжлив призрак на вековете: не завоалирайте пороците си с добродетелни слова: тези пороци са мое служение; справяйте се добре, & ще ви възнаградя тук и нататък.

53. Не бой се, о пророко, когато тези думи са изречени, ти не ще съжаляваш. Ти си несъмнено моят избраник; и благословени са очите, на които с радост ще погледнеш. Но Аз ще те скрия под маска на скръб: тези, които те виждат ще се боят, че си паднал, но Аз те въздигам.

54.  Нито тези, които гръмко викат тяхната глупост, че ти не значиш нищо, ще сполучат; ти ще го покажеш: ти успяваш: те са робите на защото: Те не са от мен. Препинателните знаци, както пожелаеш; буквите? не ги променяй по стил или по стойност!

55.  Ти ще получиш реда & стойността на буквите от Английската Азбука; ти ще откриеш нови символи, които да отнесеш към тях.

56.  Махайте се! вие, присмехулници; дори и в моя чест да се смеете, няма дълго да се смеете: после, когато сте тъжни, знайте че съм ви напуснал.

57.  Който е праведен, пак праведен ще бъде; който е мръсник, пак мръсник ще бъде.

58. Да! не мислете за промяна: ще бъдете такива, каквито сте & не други. Затова кралете на земята ще бъдат Крале завинаги: робите ще служат. Никой не ще бъде низвергнат или въздигнат: всичко е винаги, каквото е било. Но има маскирани мои слуги: би могло ей онзи просяк там, да е Крал. Кралят може да избира своите одежди, както пожелае: няма сигурна проверка: но просякът не може да скрие своята бедност.

59. Затова внимавай! Обичай всички, да не би случайно Крал да е скрит! Така ли казваш? Глупак! Ако той е Крал, ти не можеш да му навредиш.

60. Затова удряй силно & долно, и към ада с тях, майсторе!

61.  Има светлина пред очите ти, о пророко, светлина нежелана, най-желана.

62.  Аз съм въздигнат в сърцето ти; и целувките на звездите валят силно по твоето тяло.

63. Ти си изтощен в сладострастната пълнота на вдишването; издишването е по-сладко от смърт, пo-бързо и пълно със смях от милувка на самия Адски червей.

64.  Ох! ти си победен: ние сме над теб; ти целият си в нашата наслада: привет! привет: пророко на Ну! пророко на Хад! пророко на Ра-Хоор-Кху! Сега ликувай! сега ела в нашия блясък & екстаз! Ела в нашия страстен покой, & пиши сладки слова за Кралете!

65.  Аз съм Господарят: ти си Святият Избраник.

66. Пиши, & намери екстаз в писането! Работи & бъди наше ложе в работата! Тръпни с радостта на  живота  &  смъртта!  Ах!  твоята  смърт  ще бъде прекрасна: който я види ще бъде щастлив. Смъртта  ти  ще  бъде  печатът  на  обещанието на нашата дълговечна любов. Ела! въздигни сърцето си & ликувай! Ние сме едно; ние сме нищо.

67. Задръж! Задръж! Дръж се в твоя възторг; не падай в несвяст от превъзходните целувки!

68.  По-силно! Дръж се! Вдигни главата си! не дишай толкова дълбоко – умри!

69.  Ах! Ах! Какво усещам? Словото изчерпа ли се?

70.  Има  помощ  &  надежда  в  други  заклинания. Мъдростта  казва:  бъди  силен!  Така  можеш да понесеш повече радост. Не бъди животно; рафинирай възторга си! Ако пиеш, пий по осемте и деветдесетте правила на изкуството: ако любиш, превъзхождай по финес; и ако правиш нещо радостно, нека в него да има изисканост.

71.  Но превъзхождай! превъзхождай!

72.  Стреми се винаги към повече! и ако наистина си мой – и в това не се съмняваш, и ако винаги си радостен! – смърт е короната на всичко.

73.  Ах! Ах! Смърт! Смърт! ти ще копнееш за смърт. Смъртта е забранена, о човеко, за теб.

74. Продължителността на твоя копнеж ще бъде мощта на нейната слава. Този, който живее дълго & желае смъртта много е винаги Крал сред Кралете.

75.  Да! чуй числата & думите:

76.  4 6 3 8 А В К 2 4A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Какво значи това, о пророко? Ти не знаеш; нито ще узнаеш някога. Идва един след теб: той ще го разтълкува. Но помни, о избранико, да бъдеш мен; да следваш любовта на Ну в звездно-озареното небе; да гледаш към хората, за да им кажеш това радостно слово.

77.  О, бъди ти горд и могъщ сред хората!

78.  Въздигни  се!  защото  няма  никой  като  теб сред хората или сред Боговете! Въздигни се, о пророко мой, твоят ръст ще надмине звездите. Те ще почитат твоето име, в квадрат, мистичен, чудодеен, числото на човека; и името на твоя дом 418.

79.  Краят на укриването на Хадит; и благословия & обожание за пророка на прелестната Звезда!

ГЛАВА III

1.         Абрахадабра! наградата на Ра Хоор Кхут.

2.         Има   преграда   оттук   към   дома;   има   дума непозната. Произнасянето ú не действа; всичко не        е   нещо.   Внимавай!   Задръж!   Въздигни заклинанието на Ра-Хоор-Кхуит!

3.         Нека бъде първо разбрано, че Аз съм бог на Войната и на Отмъщението. Ще се разправям жестоко с тях.

4.         Изберете си остров!

5.         Укрепете го!

6.         Осейте го с бойни машини!

7.         Аз ще ви дам бойна машина!

8.         С нея вие ще поразявате народите; и никой не ще може да стои пред вас.

9.         Дебни! Изтегли се! Върху тях! това е Законът на Завоевателната Битка: такова ще е моето обожание край тайния ми дом.

10.  Вземи самата стела на откровението; постави я в тайния си храм – и този храм е вече разположен както трябва – & тя ще бъде вашата Кибла завинаги. Не ще избледнява, а чуден цвят ще се завръща към нея ден след ден. 3атворете я в заключено стъкло за доказателство пред света.

11.  Това  да  бъде  единственото  ви  доказателство. Забранявам      спора.      Завладявайте!      Това е достатъчно. Ще направя лесна за вас абструкцията от зле подредения дом в Победоносния Град. Ти сам ще я пренесеш с обожание, о пророко, дори и да не ти харесва. Ти ще бъдеш в опасност & беда. Ра-Хоор-Кху е с теб. Обожавайте ме с огън & кръв; обожавайте ме с мечове & с копия. Нека жената бъде препасана с меч пред мен: нека кръв се лее в мое име. Стъпквайте Неверниците; върху тях бъди, о воине, Аз ще ви дам от плътта им да ядете!

12.  Принасяйте  в  жертва  блага,  малки  и  големи: после дете.

13.  Но не сега.

14.  Вие ще видите този час, о Звяр благословен, и ти, Алената Наложница на неговото желание!

15.  Вие ще сте печални от това.

16. Не мислете твърде нетърпеливо да грабнете обещанията; не се плашете да понесете проклятията. Вие, дори вие, не знаете това значение изцяло.

17.  Не се страхувайте въобще; не се плашете нито от хора, нито от Съдби, нито от богове, нито от каквото и да е. Не се страхувайте за пари, нито от присмеха на хорската глупост, нито от каквато и да е друга сила в небето или на земята, или под земята. Ну е ваше убежище, както Хадит е ваша светлина. Аз съм здравината, силата и мощта на вашите оръжия.

18.  Милост нека да няма: проклети да са които се смиляват! Убивай и измъчвай; без пощада; бъди върху тях!

19. Тази  стела  те  ще  нарекат  Мерзостта  на Запустението; сметнете добре нейното име, & и то за вас ще бъде като 718.

20.  Защо? Защото пропадна Защото, за да го няма повече там.

21. Постави образа ми на Изток: ти ще си купиш образ,  който  ще  ти  покажа,  специален,  не по-различен от този, когото знаеш. И ще бъде изведнъж лесно за теб да сториш това.

22.  Другите  образи  събери  около  мен  за  опора: нека всички бъдат обожавани, защото те ще се събират, за да ме въздигнат. Аз съм видимият обект на обожание; другите са тайни; за Звяра & неговата Невеста са те: и за победителите в Изпитанието х. Какво е това? Ще узнаеш.

23.  За   благоухание   смесете   брашно   &   мед   & гъста утайка от червено вино: тогава маслото на Абрамелин и зехтин, а после омекотете & загладете с обилна прясна кръв.

24. Най-добрата кръв е от луната, месечно: после прясната кръв на дете или капеща от войнството небесно: след това – от врагове, след това от жреца или от поклонниците: и накрая от някой звяр, без значение какъв.

25.  Изпечете това: от него направете питки & яжте за мен. Това има също и друга употреба; нека бъде  сложено  пред  мен  и  напоявано  обилно с благоуханията на твоята молитва: то ще се изпълни с бръмбари, така да речем, и пълзящи неща, свещени за мен.

26. Убийте ги, назовавайки враговете си; & те ще паднат пред вас.

27.  Те също ще породят сласт & сила на сластта във вас при яденето на това.

28.  Също ще бъдете силни във война.

29.  И   още,   бъдат   ли   по-дълго   съхранявани, по-добре; защото се изпълват с моята сила. Всички пред мен.

30.  Моят  олтар  е  от  месинг,  ажурна  изработка:

изгаряйте върху него в сребро или злато.

31. Идва богат човек от Запад, който ще излее златото си върху теб.

32.  От злато изкови стомана!

33.  Бъди готов да избягаш или да сразяваш!

34.  Но святото ви място ще бъде непокътнато през вековете: дори и с огън и с меч да бъде изгорено до  основи  &  разбито,  все  пак  един  невидим дом ще остава там и ще стои до падането на Голямото Равноденствие, когато Хрумахис ще изгрее и онази с двойния жезъл заеме моя трон и място. Друг пророк ще се яви и донесе прясна жар от небесата; друга жена ще пробуди сластта & обожанието на Змията; друга душа на Бог и звяр ще се смесят в жреца на кълбото; друго жертвоприношение  ще  обагри  гробницата; друг крал ще властва; и повече няма да се лее благословия за Ястребоглавия мистичен Господ.

35.  Половината на словото на Херу-ра-ха, наречен Хоор-па-краат и Ра-Хоор-Кхут.

36.  Тогава каза пророкът на Бога:

37.  Аз те обожавам в песента —

Аз съм Господарят на Тива, и аз

вдъхновеният прорицател на Менту;

За мен небето забулено разкрива

Сам-убитият Анкх-аф-на-Кхонсу,

Чиито слова са истина.

Аз призовавам, Аз приветствам,

Теб, О Ра-Хоор-Кхуит!

Единство пределно проявено!

Обожавам мощта на Твоя дъх,

Върховен и ужасен Бог,

Пред когото боговете и смъртта треперят:

– Аз, аз те обожавам!

Яви се на трона на Ра!

Отвори пътищата на Кху!

Озари пътищата на Ка!

Пътищата на Кхабс проникват,

За да ме раздвижат или умирят!

Аум! нека ме убие!

38.  Така че светлината ти е в мен; & нейният червен пламък е като меч в ръката ми, за да налагам твоя ред. Има тайна врата, която ще направя, за да установя твоя път във всичките посоки, (това са обожанията, както ти си написал), както е казано:

Светлината е моя; лъчите ù изгарят

Ме: Направил съм тайна врата

В Дома на Ра и Тум,

На Кхефра и на Ахатхоор.

Аз съм твоят Тиванец, О Менту,

Пророкът Анкх-аф-на-кхонсу!

С Бес-на-Маут гърдите си удрям ;

С мъдрата Та-Hex заклинанието си тъка.

Покажи твоя звезден блясък, О Нуит!

Покани ме в твоя Дом да остана,

О крилата змия от светлина, Хадит!

Бъди с мен, Ра-Хоор-Кхуит!

39.  Всичко това и една книга, за да кажеш как стигна до тук, и копие на това мастило и хартия завинаги – защото в него е тайната дума & не само на английски – и твоят коментар по тази Книга на Закона да бъде напечатан красиво в червено и черно мастило на хубава хартия, ръчна направа; и на всеки мъж и жена, които срещнеш, било то да ядеш или да пиеш у тях, Законът трябва да дадеш. Тогава те ще имат шанса да останат в това блаженство или не; все едно. Направи това бързо!

40.  А работата по коментара? Тя е лесна; и Хадит горящ в сърцето ти ще направи бързо и сигурно перото ти.

41.  Учреди кантора при твоя Кааба: всичко трябва да е свършено добре и по делови начин.

42. Изпитанията самият ти ще надзираваш, с изключение на скритите. Не отказвай на никой, но предателите ще разпознаваш & унищожаваш. Аз съм Ра-Хоор-Кхуит; и съм могъщ да закрилям служителя  си.  Успех  е  твоето  доказателство: не спори; не обръщай във вяра; не говори прекалено много! Онези, които се опитват да те уловят в капан, да те повалят, тях атакувай без милост или пощада & ги унищожи напълно. Бърз като настъпана змия се извърни и удари! По-смъртоносен и от нея бъди! Свлечи душите им до страшно мъчение: смей се на страха им: плюй върху тях!

43.  Нека Алената Жена да внимава! Ако съжаление и състрадание и разнеженост споходят сърцето ù;  ако  изостави  делото  ми  за  да  си  играе със   стари   сладникавости;   тогава   ще   узнае моето отмъщение. Сам ще убия детето ù: ще охладя сърцето ù: ще я отлъча от хората: като спаружена и презряна блудница тя ще се влачи по тъмни и влажни улици и ще умре простудена и изгладняла.

44.  Но нека тя се възправи с гордост! Нека ме следва по моя път! Нека върши делото на порочността! Нека убие сърцето си! Нека бъде гръмка и блудна! Нека бъде покрита със скъпоценни камъни и разкошни облекла и нека бъде безсрамна пред всички хора!

45. Тогава Аз ще я въздигна до върхове на сила: тогава ще породя дете от нея, по-могъщо от всички крале на земята. Ще я изпълня с радост: чрез моята сила тя ще вижда & ще поразява в обожанието на Ну: тя ще постигне Хадит.

46. Аз съм воинът Повелител на Четиридесетте: Осемдесетте треперят пред мен & са унизени. Ще ви доведа до победа & радост: Ще бъда у вашите оръжия в битка & вие ще се наслаждавате да убивате. Успех е вашето доказателство, храброст е вашата броня; напред, напред в силата ми; & не ще се обръщате назад за никой!

47.  Тази книга да бъде преведена на всички езици: но винаги с оригинала с почерка на Звяра; заради случайната форма на буквите и положението им една спрямо друга: в тях има тайнства, които няма Звяр да разгадае. Нека не се опитва: но един идва след него, от къде не казвам, който ще открие Ключа на всичко това. Тогава тази теглена черта е ключ: тогава този кръг разделен на четири в своя неуспех е ключ също. И Абрахадабра. То ще бъде негово дете & то странно. Нека той не се стреми към това; защото така сам ще отпадне от него.

48.  И сега, това тайнство на буквите е извършено и искам да продължа към по-святото място.

49.  Аз съм в една тайна четворна дума, богохулството срещу всички богове човешки.

50.  Прокълни ги! Прокълни ги! Прокълни ги!

51.  С моята Ястребова глава Аз кълва очите на Исус, както виси на кръста.

52. С крилата си шибам Мохамед в лицето & го ослепявам.

53.  С  ноктите  си  разкъсвам  плътта  на  Индуса  и Будиста, Монгола и Дина.

54.  Бахласти! Омпехда! Плюя на вашите покварени вери.

55. Нека Мария неопетнената бъде разкъсана на колела: заради нея нека всички целомъдрени жени бъдат напълно презрени сред вас!

56.  Също заради красотата и любовта.

57. Презирайте     също     всички     страхливци; професионални войници, които не смеят да се бият, а си играят; всички глупаци презирайте!

58. Но устремените и гордите, царствените и възвисените; вие сте братя!

59.  Като братя се бийте!

60.  Няма Закон отвъд Прави по твоята воля.

61.  Идва краят на словото на Бога, седнал на трона на Ра, което озарява подпорните греди на душата.

62.  На Мен отдайте почит! при мен елате вие чрез скръб на изпитание, което е блаженство.

63. Глупакът чете тази Книга на Закона и нейния коментар; & не я разбира.

64. Нека премине през първото изпитание, & ще бъде за него като сребро.

65.  През второто, злато.

66.  През третото, камъни от скъпоценна вода.

67. През   четвъртото,   върховните   искри   на съкровения огън.

68. Но на всички ще изглежда красива. Нейните врагове, които не казват така, са чисти лъжци.

69.  Има успех.

70.  Аз съм Ястребоглавият Господ на Тишина & на Сила; моят немес покрива нощно-синьото небе.

71.  Привет! вие воини-близнаци при стълбовете на света! защото времето ви наближава.

72. Аз съм Повелителят на Двойния Жезъл на Могъществото; Жезълът на Силата на Коф Ниа – но лявата ми ръка е празна, защото Аз разруших една Вселена; & остана нищо.

73.  Поставете листата от дясно наляво и от горе надолу: тогава вижте!

74.  Блясък има в моето име, скрит и славен, както слънцето в полунощ е винаги синът.

75.  Краят на словата е Словото Абрахадабра.

Книгата на Закона е Написана

И Скрита.

Аум. Ха.

КОМЕНТАРЪТ

Прави по твоята воля да бъде целият Закон.

Изучаването на тази Книга е забранено. Благоразумно е да се унищожи този екземпляр след първото прочитане.

Който пренебрегне това, сам излага себе си на риск и опасност. Те са най-ужасни.

Онези, които обсъждат съдържанието на тази Книга, да бъдат отбягвани от всички като центрове на зараза.

Всички въпроси по Закона да се решават само чрез допитване към моите писания, всеки сам за себе си.

Няма закон отвъд Прави по твоята воля.

Любов е законът, любов по воля.

Жрецът на Принцовете,

Анкх-аф-на Кхонсу

Liber CL vel לענ, A Sandal, De Lege Libellum

Liber CL

נעל

A Sandal

De Lege Libellum

L— L— L— L— L

A∴A∴ Пубикация Клас E

Предговор

ЗАКОНЪТ

Прави по твоята воля и нека това да бъде целият Закон.

С Праведност в сърцето елате тук и чуйте: защото това съм Аз, TO MEGA THERION, що даде тоз Закон на всеки, който има себе си за свят. Аз съм това, не друг, който желае вашата пълна Свобода и въздигане във вас на пълното Познание и Сила.

Вижте! Царството Божие във вас е, както Слънцето стои вечно в небесата, едно и също в полунощ и денем. Той не изгрява: той не залязва, само сянката земна е тази, що го скрива или облаците по нейното лице.

Нека тогава ви провъзглася тази Тайна на Закона, както ми бе разкрита на места различни – в планините и в пустините, но също и във велики градове, която аз ви казвам за ваше успокоение и крепка смелост. И нека тъй да бъде за всички вас!

Знайте първо, че от Закона произтичат четири Лъча или Еманации: така че ако Законът бъде центърът на вашето същество, те непременно ще ви изпълнят с тяхната тайна благодат. И тези четири са Светлина, Живот, Любов и Свобода.

Със Светлина ще гледате на себе си и ще съзрете Всичките Неща, които Наистина са Едно Нещо единствено, чието име е било наречено Нищо поради причина, която разкрита ще ви бъде по-натам. Но същността на Светлината е Живот, понеже без Съществуване и Енергия, тя е нищо. Чрез Живот, тогава, вие сте направени, вечни и нетленни, пламтящи като слънца, самосъздадени и самоподдържащи се, всеки сам – център на Вселената. 

И така чрез Светлина вие виждате, с Любов вие чувствате. Има екстаз от чисто Познание и друг – от чиста Любов. И тази Любов е силата, обединяваща неща различни, за съзерцаването в Светлина на тяхното Единство. Знайте, че Вселената не е в покой, но в усилено движение, чиято сума е Покой. И това разбиране, че Стабилността е Промяна и Промяната – Стабилност, че Битието е Случване, а Случването – Битие, е Ключът към Златния Дворец на тоз Закон.

Накрая, чрез Свобода иде силата да определяте посоката си според вашата Воля. Понеже протежението на Вселената е безгранично и вие сте свободни да се наслаждавате както пожелаете, виждайки, че разнообразието на  съществуване също е безкрайно. Защото това е и Радостта на Закона, че няма две звезди еднакви, и вие тъй трябва също да разберете, че това Многообразие самото е Единство и че без него Единството не е възможно. И това са тежки думи, противни на Разсъдъка: ще разберете, когато, издигайки се над Разсъдъка, който манипулация е само на Ума, вие достигате до чисто Познание чрез пряко възприемане на Истината.

Знайте също, че тези четири Еманации на Закона озаряват всички пътища: вие не ще ги използвате само за тези Магистрали на Вселената, за които аз съм писал, но и във всяка Отбивка на вашето ежедневие.

Любов е законът, любов по воля.

I

ЗА СВОБОДАТА

За Свободата първо аз ще ви разкажа, защото ако нямаш свобода да действаш, да действаш ти не можеш. Все пак всички четири дара на Закона трябва да бъдат прилагани в някаква степен, виждайки, че тези четири са едно. Но за Кандидата, що при Майстора отива, свобода е първата потребност.

От всичките окови, на невежеството оковите най-тежки са. Как може човек да има свобода да действа, ако не знае своето предназначение? Затова първо трябва да откриете вие коя звезда сред всичките сте, вашето взаимодействие с другите звезди около вас, и вашето взаимодействие и отъждествяване с Цялото.

В Светите книги наши представени са разни начини да се направи това откритие и всеки трябва сам да го направи, придобивайки пълна убеденост чрез непосредствен опит, не само размишлявайки и изчислявайки какво е вероятно. И до всекиго ще дойде знанието за ограничената му воля, чрез която един поет е, друг – пророк, един работи със стомана, друг – с нефрит. Но така също всеки ще получи познанието за своята безкрайна Воля, своята съдба да изпълнява Великото Дело, осъществяването на своето Истинско Аз. За тази Воля нека ви разкажа ясно и на всички, тъй като тя отнася се за всички.

Разберете, че у вас тлее недоволство някакво. Анализирайте добре природата му: накрая има винаги един-единствен извод. Бедата идва от вярването в две неща – Аза и Не-Аза и конфликта между тях. Това също е ограничение на Волята. Този, който болен е, е в конфликт със своето тяло: който беден е, в кавга е с обществото: и така нататък. В крайна сметка, следва, че проблемът е как да разрушим това усещане за двойственост и да постигнем възприятие за единение.

Сега нека си представим, че сте дошли при Майстора и че той ви е оповестил Пътя към това постигане. Какво ви пречи? Уви! Твърде много от Свободата все още е далеч.

Разберете ясно това: че ако сте уверени във вашата Волята и сте сигурни във вашите средства, то всички мисли или действия, противоречащи на тези средства, противоречат също и на Волята.

И в такъв случай, ако Майсторът ви предложи Обет за Свето Послушание, съгласието не е предателство на Волята, а нейното осъществяване.

Защото, вижте, какво ви пречи? То е или отвън, или отвътре, или и двете. Може и да е лесно за решителния търсещ да стъпче общественото мнение или да изтръгне от сърцето си нещата, които той обича, в известен смисъл; но винаги у него ще останат множество нехармонични страсти, както и оковите на навика и тях той също да овладее трябва.

В нашата най-свята книга е написано: “Нямаш друго право, освен да изпълняваш твоята волята. Прави това и никой друг не ще каже „не“.” Напиши го също в сърцето и в ума си, защото това е ключът към всичко.

Тук нека Природата да бъде твоя проповедник, защото във всяка проява на сила и движение, тя заявява гласно тази истина. Дори и в нещо толкова дребно като забиването на пирон в дъска, чуй същата проповед. Твоят пирон трябва да е твърд, гладък и остър, иначе не ще се движи лесно в желаната посока. Представи си тогава пирон от суха дървесина с двадесет върха – това вече пирон съвсем не е. И все пак почти цялото човечество е като него. Те желаят дузина различни кариери и силата, която би била достатъчна да се издигнат в една от тях, пропиляна е за другите; те са едно нищо.

Тук нека направя открито признание и да ви кажа тъй: въпреки че още като момче обрекох себе си на Великото дело, и въпреки че ми се притекоха на помощ най-могъщите сили в цялата Вселена, за да ме придържат към него, въпреки че самият навик ме удържа в правилната посока, аз все още осъществил не съм своята Воля: всекидневно отклонявам се от поставената задача. Колебая се. Размотавам се. Бавя се.

Нека това да носи голямо успокоение на всички ви, че ако аз съм тъй несъвършен – и от срам не изтъквам своето несъвършенство –  ако аз, избраният, греша все още, то колко е лесно за вас да ме надминете! Или дори само да се изравните, колко голямо ще е вашето постижение!

Затова бъдете радостни, понеже както моят провал, така и моят успех са основания да имате кураж.

Търсете себе си находчиво, умолявам ви, като анализирате своите най-тайни мисли. И първо ще отхвърлите всички онези груби очевидни пречки на вашата Воля: бездействие, глупави приятелства, безсмислени занимания или удоволствия, няма да изброявам заговорниците срещу благосъстояние на вашата собствена Страна.

След това установете минимума време от деня, което е наистина необходимо за нормалния живот. Останалото посветете на Истинските Средства за вашето Осъществяване. Дори и тези необходими часове вие ще посветите на Великото дело, винаги думайки си осъзнато, по време на тези Задания, че ги извършвате единствено, за да съхраните своите тяло и ум в добро здраве за правилното посвещение на тази Цел върховна и единствена.

Ще разберете не след дълго, че такъв живот е истинската Свобода. Ще почувствате разсейванията от вашата Воля като това, което са. Те вече няма да ви се струват приятни или привлекателни, а подобни на окови, срамни. И когато сте достигнали до тази точка, знайте, че сте минали през Средния портал на този Път. Защото ще сте обединили  вашата Воля.

По-същия начин, примерно, когато човек в театъра седи, отегчен от пиесата, ще приветства всяко разсейване и ще се забавлява със всеки инцидент: но ако вниманието му е погълнато, всяка такава случка би го подразнила. Неговото отношение към тези неща тогава е показател за отношението му към самата пиеса.

Отначало навикът за внимание труден е за придобиване. Бъдете постоянни и ще получавате спазми на отвращение периодично. Самият Разсъдък ще ви атакува с думите: как може такива тежки окови да са Пътят към Свободата?

Бъдете постоянни. Още никога не сте познали Свобода. Когато  изкушенията са превъзмогнати, а гласът на Разсъдъка – замлъкнал, тогава душата ви ще полети напред, невъзпрепятствана по своя избран курс и вие за пръв път ще изпитате върховната наслада да сте Господар на Себе си, и следователно и на Вселената.

Когато това е постигнато напълно, когато седите стабилно на седлото, тогава може да се насладите на всички онези разсейвания, които първоначално ви харесваха, а после ви ядосваха. Сега те няма да правят нито едното, нитро другото: защото те са ваши слуги и играчки.

Докато не сте достигнали тази точка, не сте напълно свободни. Трябва да унищожите желанието и да унищожите страха. Целта на всичко това е силата да живеете според собствената си природа, без угроза, че някоя част може да се развие във вреда на цялото, или тревога, че беда подобна може да възникне.

Пияницата пие и се напива, страхливецът не пие и трепери, а мъдрецът, смел и свободен, пие и прославя Всевишния Бог.

Такъв тогава е Законът на Свободата: притежаваш цялата свобода по собствено право, но трябва да подкрепиш Правото със Сила: трябва да спечелиш свобода за себе си в не една война. Горко на децата, които дремят в Свободата, която техните предци са извоювали за тях!

“Няма закон отвъд Прави по твоята воля”; но само най-великите от нашия род имат силата и куража да му се подчинят.

О, човеко! погледни се! С какви мъки си сътворен! Колко епохи е отнело съзиданието ти! Историята на планетата е вплетена в самата субстанция на твоя мозък! Нима всичко е било нахалост? Нямаш ли ти цел? Нима си създаден само за да ядеш, да се множиш и да умреш? Не мисли така! В теб са съчетани толкова много елементи, ти си плода на толкова еони труд, ти си създаден такъв, какъвто си, а не по друг начин, за едно колосално Предназначение.

Реши се тогава да го търсиш и да го извършиш. Нищо не може да те задоволи, освен изпълнението на твоята трансцедентална Воля, която в теб е скрита. Затова ставай, на оръжие! Извоювай своята Свобода за себе си! Удряй здраво!

II

ЗА ЛЮБОВТА

Писано е, че “Любов е законът, любов по воля”. Тайнство скрито е тук, понеже на Гръцки Език ΑΓΑΠΗ, Любов, е със същата числена стойност като ΘΕΛΗΜΑ, Воля. От това става ясно, че Вселенската Воля с Любовта сродена е.

Любов е разпалването на Две в екстаз, които желаят Едно да бъдат. Затова тя е Универсална формула на Висша Магия. Защото вижте как всички неща, от своята разделеност измъчвани, неизбежно, по принуда копнеят Единството като лекарство тяхно.

Така и Природата съблюдава онези, що търсят Мъдрост от гръдта й: при единението на елементи с противоположни полярности, великолепие възниква от жар, светлина и от електричество. Така и в човечеството ние съзираме духовния плод на поезията и вси гении, покълващ от семето на жест, почти животински, според тези, които се считат във Философията вещи. Особено ярко е редно да отбележим, че най-бурните и божествени страсти са между хора с напълно нехармонични природи.

Но бих искал да узнаете сега, че в съзнанието няма такива ограничения по отношение на вид и на порода, които да пречат човек да се влюби в нежив предмет или идея. Понеже на този, който поне малко е напреднал по Пътя на Медитацията, му изглежда, че всички предмети освен Единия Предмет, са отблъскващи, дори и да са изглеждали другояче преди, съотнесени спрямо на Волята случайните капризи. Следователно всички предмети трябва да се обхванат с ума и да пекат се в на Любовта седморната пещ, докато с взрив от екстаз съединят се и изчезнат, понеже, бидейки несъвършени, те се разрушават напълно при съзиданието на Съвършеното Единение, тъй както същностите на Любящия и Възлюбения се сливат в духовното злато на Любовта, което не познава личности, но разбира всичко.

Така, както всяка звезда нищо повече не е, и събирането на две е само един мимолетен екстаз, така трябва и кандидатът за нашата свещена Наука и Изкуство, да расте постоянно чрез този метод на усвояване на идеи, така че накрая да бъде способен да обхване Вселената с единствена мисъл, да може да скочи върху Нея с цялата натрупана ярост на своето Аз, и унищожавайки двете, да бъде онова Единение, чието име е Нищо. Стремете се затова постоянно да се свързвате с екстаз с всяко едно нещо, що съществува, с неутолими страст и желание към Единение. За тази цел използвайте главно всичките неща, които са естествено отблъскващи. Тъй като това, което е приятно, се асимилира лесно и без екстаз: в преобразяването на омразното и отвратителното във Възлюбения, Азът е разтърсен из основите си в Любов.

Така и при любовта между хората също виждаме, че посредствените мъже се съчетават с безлични жени; но Историята ни учи, че върховните господари на света търсят най-долните и ужасни създания за свои наложници, пристъпвайки дори и ограниченията на пола и биологичния вид в името на своята потребност да преминат отвъд нормалността. Достатъчно не е при подобни натури да се възбуди похот или страст: самото въображение трябва да се възпламени по всички възможни начини.

Тогава с какво да занимаваме се ние, освободили се от всеки закон нисък, за да задоволим своята Воля за Единение? С любовница не по-малка от Вселената, бордей, не по-малко претъпкан от Космосa Безкраeн, нощ на похищение, която не по-кратка е от Вечността.

Разберете, че както Любовта има силата Екстаз да предизвика, така и на Любов отсъствието е най-голяма жажда. Този, който в Любовта среща спънки наистина страда, но онзи, който в сърцето си няма разпалена тази страст към някакъв обект е изтощен от страданието на копнежа. Това състояние “Сухота” нарича се мистично. За него, вярвам, няма друг лек, освен търпеливото постоянство в Управление на Живота.

Но тази Сухота има своето достойнство, тъй като чрез нея душата се пречиства от онези неща, които сянка върху Волята хвърлят: когато сушата е напълно съвършена, тогава е сигурно, че няма начин, по който Душата  да бъде задоволена, освен от Постигането на Великото Дело. И това при силните души е стимул за Волята. Пещта на Жаждата, е тази, която изгаря всичката шлака, натрупана в нас.

Но на всяко дело на Волята съответства определена Сухота: и както Любовта нараства във вас, така и мъчението от Неговата липса. Нека това утеха да бъде за вас в изпитанието! Още повече, колкото по-жестока е напастта на безсилието, толкова по-бързо и внезапно се очаква тя да утихне.

Ето го методът на Любовта в Медитация. Нека Кандидатът първо да се упражнява и сам себе си да възпита в Изкуството да приковава вниманието по своя воля върху всякакво нещо, каквото и да е то, без да позволява и най-малкото възможно разсейване.

Нека също така да практикува изкуството на Анализа на Идеи, да не допуска до ума естествената му реакция към тях, приятна или неприятна, и така да разположи себе си в Простота и Безразличие. Постигнат ли се тези неща в тяхната зрялост, знайте, че всичките идеи ще са станали еднакви за вашето разбиране, тъй като всяка е проста и всяка  – неутрална: всяка една оставаща в ума по вашата Воля, без трепет и без усилия да се полагат, без да е склонна да се променя в някаква друга. Но всяка идея ще носи едно специално качество, присъщо на всички: това, че нито една от тях не е Азът, дотолкова, доколкото Азът я възприема като Нещо Противоположно.

Когато това е цялостно и дълбочинно в тласъка на своето осъществяване, тогава е моментът кандидатът да насочи своята Воля за Любов към него, така че цялото му съзнание да намери фокус върху онази Една Идея. И в началото тя може да е неподвижна и мъртва, или пък едва задържана. Това може тогава да премине в сухота, или в отвращение. Накрая, чрез чисто постоянство в Акта на Волята за Любов, самата ще се въздигне, като птица, като пламък, като песен, и цялата Душа ще окрили пътека огнена от музика към Върховните Небеса на Владението.

В този метод има много пътища и начини, някои прости и преки, други тайнствени и скрити, точно както е при човешката любов, където няма човек, който дори да е започнал нещо повече от първото скициране на Карта; тъй като любовта е безкрайно разнообразна, точно както и Звездите са. По тази причина аз оставям самата Любов господар да бъде в сърцето на всеки един от вас: защото ще ви научи правилно, ако му служите с усърдие и преданост, до пълна отдаденост дори.

Не се засягайте или изненадвайте от странните номера, които ще ви изиграе, тъй като Той е своенравно момче и палав, вещ в Уловките на Афродита, Нашата Господарка и Неговата сладка Майка; и всички Негови шеги и жестокости подправки са в сладкиш, с чиято изкусност никое друго изкуство не може да се мери.

Радвайте се тогава на цялата Негова игра, без своя плам да отслабвате по никакъв начин, грейнали от на Неговите бичове ужилването, и правейки от самия Смях тайнство, съпътстващо Любовта, така както във виното от Реймс има искри и парване, сякаш служители са те на Върховния Жрец на Опиянението.

Тук също подобава да ви напиша за важността на Чистотата в Любовта. Този въпрос не се отнася по никакъв начин до обекта или до метода на практиката: единственото съществено условие е никакво чуждо присъствие да не се натрапва. И това е най-вече от особена значимост за кандидата в този изначален и рутинен аспект на неговото дело, където той установява себе си в метода чрез своите естествени влечения.

Защото знайте, че всички неща са маски или символи на Едната Истина и природата служи винаги да покаже по-висшето съвършенство под булото на по-нисшето съвършенство. Така цялото Изкуство и Умение на човешката любов ще ви служи като йероглиф: тъй като е написано, че Онова, що е отгоре е като онова, що е отдолу: и Онова, що е отдолу е като това, що е отгоре.

Затова също трябва добре да обърнете внимание, да не би по някакъв начин да се проваляте в това дело на чистотата. Защото въпреки че всяко действие трябва да бъде завършено на своя  план и да няма въздействие от който и да е друг план, което да внася смущения или примеси, защото всичко това е нечистота, все пак всяко действие само по себе си е редно да бъде толкова завършено и съвършено, че да бъде огледало на съвършенството на всеки друг план и по този начин да стане съпричастно към чистата Светлина на най-висшето. Също, тъй като всички действия трябва да бъдат действия на Волята в Свобода във всеки план, всички планове в действителност са едно: и така най-низшият израз на която и да е функция на тази Воля е в същото време и израз на най-висшата Воля, или единствената истинска Воля, което се разбира  при приемането на Закона.

Също така добре е да бъде от вас разбрано, че не е необходимо или дори редно да прекъсвате естествените дейности от какъвто и да е вид, както някои измамни люде, евнуси на духа, най-подло учат, съсипвайки мнозина. Понеже във всяко нещо заложено е неговото собствено съвършенство, и загърбването на пълния кръгозор на действие и функция, на която и да е част, носи изкривяване и израждане на цялото. Затова действайте по всички направления, но преобразувайки резултатът от всички тези направления в Единствения Път на Волята. И това възможно е, защото всички пътища са в Действителност Един Път, както самата Вселена Една е и Единствено Една, и нейният образ като Множественост е главната илюзия, която Любовта да разпръсне се стреми.

При постигането на Любовта има два принципа, този на овладяване и този на отдаване. Но природата им трудна е за обяснение, защото те едва са доловими и най-добре се научават от самата Любов в хода на Операциите. Но трябва да се каже, че като цяло изборът на една или друга формула е автоматичен, представляващ работата на онази най-съкровена Воля, която жива е във вас. Не се стремете да определите съзнателно това решение, защото в това истинският инстинкт няма да обърка.

Но сега привършвам, без повече думи: защото в Светите Книги наши са написани много подробности за същинските практики на Любовта. И най-добрите и истински от тях са онези, написани най-неуловимо със символи и образи, особено в Трагедия и Комедия, тъй като цялата природа на тези неща е такава, самият Живот е плодът от цветето на Любовта.

Затова сега трябва да ви напиша за Живота, понеже виждам, че с всяко действие на Волята в Любовта вие го създавате, квинтесенция по-тайнствена и радостна, отколкото си мислите, тъй като това, което хората живот наричат е само сянка на онзи истински Живот, който ви се полага по рождение и който е дарът на Закона на Телема.

III

ЗА ЖИВОТА

Систола и диастола: това са фазите на всички съставляващи неща. От тях се състои и животът на човек. Неговата крива възниква от латентността на оплодената яйцеклетка, бихте казали, до зенит, откъдето залязва към небитието на смъртта? Правилно обмислено, това не е истина изцяло. Животът на човек е само един откъс от серпентина, която стига до безкрая, и нейните нули бележат само промените от плюс към минус и от минус към плюс, на нейното уравнение коефициенти. Именно по тази причина, сред много други, мъдреците от древни времена избрали са Змията като Йероглифа на Живота.

Животът тогава е неразрушим, както и всичко друго. Всяко разрушение и съграждане промени са в природата на Любовта, както съм ви написал в предходната глава. Все пак,  както кръвта в една пулсация на китката не е същата като кръвта в следващата, така и индивидуалността е частично разрушена с преминаването на всеки живот – не, дори с всяка мисъл.

Какво е тогава това което прави човека човек, ако умира и се преражда променен с всеки дъх? Това: съзнанието за непрекъснатост, дадено от паметта, представата за своето Аз като нещо, чието съществуване, вместо да бъде от тези промени застрашено, всъщност утвърждава се чрез тях. Нека тогава кандидатът за свята Мъдрост, да не счита вече своето Аз като един откъс от Змията, а като цялото. Нека съзнанието си разшири, за да види и раждането, и смъртта като събития, обикновени като систолата и диастолата за сърцето и необходими като тях за неговата функция.

За да се фиксира умът в това разбиране за Живота, предпочитани са два способа, които предхождат по-великите осъзнавания, за които на свой ред ще стане дума, преживявания, които надминават дори онези достижения на Свободата и Любовта, за които дотук съм написал, както и това на Живота, за което сега пиша в тази моя малка книжка, която правя за вас, за да можете да пристъпите към Великото Осъществяване.

Първият способ е придобиването на така наречената Магическа Памет, и средствата, описани са точно и ясно в определени от нашите Свети Книги. Но за почти всички хора това се оказва практика от изключителна трудност. Нека тогава кандидатът да следва импулса на своята Воля дали да го избере или не.

Вторият способ е лесен, приятен, не е скучен и в крайна сметка е толкова сигурен, колкото другия. Но докато при предишния възможната грешка се състои в Обезкуражаването, така при настоящия трябва да се внимава за Измамни Пътища. Всъщност мога да кажа като цяло за всички Дела, че има две опасности – препятствието на Провала и клопката на Успеха.

Този втори способ представлява разделянето на създанията, които съставляват вашия живот. Първо, защото е най-лесно, трябва да отделиш онази форма, която се нарича Тяло от Светлина (позната и с много други имена) и да се приготвиш да пътуваш в тази Форма, като изследваш систематично онези светове, които се отнасят към другите материални неща, както твоето собствено Тяло от Светлина се отнася към твоята собствена материална форма.

Ще се случи по време на тези пътувания да достигнеш много Порти, през които не можеш да преминеш. Това е защото твоето Тяло от Светлина все още не е достатъчно силно, нито достатъчно фино или достатъчно чисто: и тогава трябва да се научиш да разделяш елементите на това тяло чрез процес, подобен на първия, като съзнанието ти остава във висшето и напуска низшето. В тази практика ще продължаваш, огъвайки своята Воля като Лък голям, за да изстреляш Стрелата на съзнанието си през небеса, все по-възвишени и святи. Но продължаването по този Път само по себе си е от жизнена важност: тъй като така ще стане, че самият навик ще те убеди, че тялото, което е родено и умира в толкова малък отрязък, колкото един цикъл на Нептун по Зодиака, не е съществено за твоето Аз, че Животът, в който ти участник станал си, макар и да е подчинен на Закона за действие и противодействие, прилив и отлив, систола и диастола, все пак си остава безразличен към злочестините на онзи живот, който смятал си преди за своята единствена връзка със Съществуването.

И тук ти трябва да склониш своето Аз да положи най-огромните усилия: понеже така нацъфтели са поляните на този Еден, и така сладки са плодовете на неговите градини, че ще заобичаш сред тях да се маеш и да се наслаждаваш там в леност и безгрижие. Затова ти пиша енергично, че ти не трябва тъй да правиш, за да не попречиш на твоя истински напредък, защото всички тези удоволствия зависими са от дуалността, така че тяхното истинско име е Скръб от Илюзията, като тази в обикновения живот на човек, който ти да надскочиш си се захванал.

Нека бъде според Волята ти, но разбери това, че (както е написано) щастливи са само онези, които са желали недостижимото. Затова е най-добре, в крайна сметка, ако е твоята Воля да намираш всякога върховното си удоволствие в Любовта, ще рече, в Завоеванието, и в Смъртта, ще рече, в Отдаването, както вече съм ти писал. Така ти ще се наслаждаваш на споменатите удоволствия, но като играчки само, поддържайки своето мъжество твърдо и готово да проникне в екстази, по-дълбоки и по-святи, без възспиране на Волята.

Освен това бих искал да узнаеш, че в тази практика, следвана с плам неутолим, е тази благодат особена, че ти ще стигнеш, сякаш на късмет, до състояния, надминаващи самата практика, които по природа са като онези Дела на Чиста Светлина, за които ще ти напиша в следващата част. Тъй като има определени Порти, през които не ще може да премине никое създание, което все още съзнава разделението на Аз и Не-Аз като противоположности; и при щурмуването на тези Порти от огнения набег на небесна похот, твоят пламък ще гори буйно срещу твоето цялостно Аз, макар и то вече да е божествено отвъд настоящата ти представа, и ще го погълне в мистична смърт, за да се разтвори всичко при Преминаването на Портата в безформената Светлина на Единението.

Така, завръщайки се от тези състояния на съществуване, а в завръщането също го има Тайнството на Радостта, ти ще бъдеш отбит от Млякото на Мрака на Луната и ще станеш участник в Причастието на Виното, което е кръвта на Слънцето. Въпреки че отначало може да има шок и противоречие, тъй като старата мисъл упорства по силата на навика си, ти самият трябва да създадеш чрез повторение на действието истинския правилен навик на това съзнание на Живота, който пребивава в Светлина. И това е лесно, ако бъдеш силен: понеже истинският Живот е толкова по-ярък и квинтесенциален от фалшивия, че (по преценка моя груба) един час от първия оставя следа в паметта, равна на една година от втория. Едно единствено преживяване, чиято продължителност може да е само няколко секунди земно време, е достатъчно да разруши вярата в реалността на кухия наш земен живот: но това постепенно отшумява, ако съзнанието, поради потрес или страх, не се придържа към него и Волята не се стреми постоянно към повторението на това блаженство, по-красиво и ужасно от смъртта, което е извоювало със силата на Любовта.

Освен това съществуват много други способи за постигане на разбирането на истинския Живот и тези следващи два са много ценни за разчупването на леда на твоята смъртна грешка във виждането на собственото същество. Първият от тях е постоянното размишляване над Идентичността на Любов и Смърт, както и разбирането на телесното разлагане като Акт на Любов, извършен върху Тялото на Вселената, както подробно е писано в Светите Книги. И заедно с това върви, както сестра с брата и близнак, практикуването на смъртната любов като причастие, символизиращо онази велика Смърт: както е писано “Погуби себе си”: и също – “Умирай ежедневно”.

И вторият от тези малки способи е практиката на умствено разбиране и анализ на идеи, най-вече както преди съм ви учил, но с извънредно наблягане върху нещата, които са естествено отблъскващи, по-конкретно сама смъртта, както и съпътстващите я явления. Така Буда е заръчал на учениците си да медитират над Десетте Нечистоти, което е върху десет случая на смъртно разложение, така че Кандидатът, отъждествявайки се със своя труп във всички тези въобразени форми, може да се отърси от естествения ужас, ненавист, страх или отвращение, които може да е имал към тях. Знай това, че всяка идея става нереална, фантастична и илюзия най-явна, ако бъде подложена на упорито изследване чрез концентрация. И това е особено лесно постижимо що се отнася до всички плътски впечатления, тъй като всички материални неща и най-вече онези, които първи осъзнаваме, именно нашите собствени тела, са най-груби и най-неестествени от всичките измами. Тъй като я има във всички нас, латентна, онази Светлина, на която никоя заблуда не ще устои, и Тя вече учи нашия инстинкт да отхвърля най-първом всички онези воали, които са най-плътно обвити около Нея. Затова също така в медитацията (при много хора) е най-полезно да съсредоточат Волята за Любов върху свещените центрове на нервна сила; защото те, като всички неща, са подходящи образи или истински отражения на своите подобия в по-фините сфери: така че техните груби природи, бидейки разпръснати от разтварящата киселина на Медитацията, техните по-фини души, да се явят (тъй да се каже) голи, и да покажат своята сила и слава в съзнанието на кандидата.

Да, наистина, позволете вашата Воля за Любов да гори пламенно за създаването във вас самите на истинския Живот, който разлюлява вълните си из безбрежното море на Времето! Не живейте мижавите си животи в страх от часовете! Луната, Слънцето, Звездите, по които измервате Времето сами са просто слуги на онзи Живот, който пулсира във вас, радостният барабанен ритъм, докато марширувате победоносно по Булеварда на Епохите. Тогава, когато всяко ваше раждане и смърт са разпознати в това възприятие като просто етапи по вашия вечно жив Път, какво значение имат глупавите случки от вашите посредствени животи? Не са ли те песъчинки, разнасяни от пустинен вятър, или камъчета, които отнасяте с нозете си крилати, или пък тревисти долчинки, в които тъпчете мекия, пластичен торф и мъх с лирични танци? За живеещия в Живота нищо няма значение: негови са вечното движение, енергия, наслада от непрестанната Промяна: неуморим, ти преминаваш от еон  в еон, от звезда в звезда, Вселената е твоята площадка за игра, нейното безкрайно разнообразие от развлечения, все стари и все нови. Всички онези идеи, които носеха тъга и страх са познати в тяхната истинност и така са се превърнали в семе на радост: тъй като ти си убеден, без сянка на съмнение, че никога не ще умреш, че дори да се променяш, промяната е част от твоята собствена природа – Великият враг е станал Великият Съюзник.

И сега, вкоренено в това съвършенство, твоето Аз става самото Дърво на Живота, имаш ос за своя лост: готов си да разбереш, че тази пулсация на Единството е всъщност Дуалност, и затова си остава в най-висшия и най-свещен смисъл все пак Скръб и Илюзия; което разбрал, продължавай да се стремиш, дори към Четвъртия от Даровете на Закона, към Края на Пътя, дори към Светлината.

IV

ЗА СВЕТЛИНАТА

Аз ви моля, отнесете се с търпение към онова, което ще напиша право по отношение на Светлината, защото тук възниква трудност, все по-голяма при употребата на думи. Освен това, самият аз постоянно отнесен съм и съкрушен от възвишеността на тази тема, така че равната реч може да се завихри в лиричен изказ, когато би трябвало упорито и спокойно с дидактиката да напредвам. Най-голямата ми надежда е, че може да разберете по силата на солидарността на интуицията, тъй както двама влюбени могат да говорят на език, както неразбираем за останалите, така и привидно глупав, своеволен и скучен, или пък при опияняването с Етер, когато участващите общуват с безкрайно остроумие или мъдрост – в зависимост от настроението – чрез дума или жест, приведени към разбиране с фината проницателност на наркотика. Така че нека аз, който съм възпламенен с любов на тази Светлина и опиянен от Етерното вино на тази Светлина, общувам не толкова с вашия разсъдък или интелект, колкото с онзи принцип, скрит във вас, който е готов да бъде съпричастен с мен. По същия начин мъжът и жената могат да се влюбят лудо, без да си кажат нито една дума, заради индукцията (така да се каже) на душите им. И вашето разбиране ще зависи от това до колко сте съзрели за възприемане на моята Истина. Освен това, ако така е че Светлината във вас готова е да бликне, тогава Светлината ще ви разтълкува тези слова тъмни на нейния собствен език, така както неодушевена струна, правилно настроена, би вибрирала с присъщия си тон, който е на друга струна свирен. Чети тогава не само с очи и мозък, но и с ритъма на този Живот, който си постигнал чрез своята Воля за Любов, ускорен до танцов такт чрез тези думи, които са движенията на жезъла на моята Воля за Любов, и така по този начин да възпламениш Живота си до Светлина.

[В това настроение аз се прекъснах при писането на тази моя малка книжка и  два дни и две нощи безсънно размишлявах, борейки се яростно с моя дух, да не би от прибързаност или пък немарливост, предателство да извърша срещу вас.]

При проявлението на Волята и Любовта предполагат се движение и промяна, но в Живота се постига Единение, което движи се и се променя само като пулс или като фаза, и дори е като музика. Все пак при постижението на този Живот, вие вече ще сте изпитали, че чиста Светлина е неговата Квинтесенция, екстаз без форма, без ограничение или предел. В тази Светлина не съществува нищо, тъй като тя е еднородна: и затова са я нарекли хората Тишина и Мрак, и Нищо. Но в това, както и при всеки друг опит да я назовеш, се корени всяка лъжа и недоразбиране, тъй като всички думи предполагат известна двойственост. Затова, въпреки че я наричам Светлина, тя Светлина не е, нито отсъствие на Светлина. Мнозина опитвали са се да я опишат чрез противоречия, тъй като чрез трансцедентно отрицание на всяко слово, тя би могла да бъде постигната от някои натури. Чрез изображения и символи, също така, хората са се опитвали да я изкажат: но винаги напразно. И все пак онези, които са били готови да хванат природата на тази Светлина, разбирали са чрез симпатия – така ще бъде и с теб, който четеш тази малка книжка, с обич. Обаче знай, че най-добрата от всичките инструкции по тоз въпрос, и Словото, най-подходящо за Еона на Хор, е написано в Книгата на Закона. Също още Книгата Арарита точно подобава за Делото на Светлината, както Триграматон за Делото на Волята, Сърце обвито със Змия за Пътя на Любовта и Либер Liberi за това на Живота. Всички тези книги също засягат тези Четири Дара, тъй като накрая ти ще видиш, че всеки един от тях е неделим от всеки друг.

Да ти напиша искам относно числото 93, числото на ΘΕΛΗΜΑ. Тъй като не само числото на неговата интерпретация е ΑΓΑΠΗ, но също и на онова Слово, непознато за теб, освен ако не си Неофит в нашия Свещен Орден на A∴ A∴ , което слово представлява в себе си възникването на Речта от Тишината и завръщането към нея в Края. Това число 93 е три пъти 31, което на иврит е LA, ще рече НЕ, и така отрича то разширяването в трите измерения в Пространството. Също така бих искал да медитираш най-съсредоточено над името NU, тоест 56, което ни е казано да разделим, прибавим, умножавам и разберем. Чрез деление получава се 0.12, сякаш е написано Нуит! Хадит! Ра-Хоор-Кхуит! пред Двойката. Чрез прибавяне възниква Единадесет, числото на Истинската Магия; и чрез умножение – Триста, Числото на Светия Дух или Огъня, буквата Shin, в която всички неща са погълнати изцяло. С тези съображения, както и с пълното разбиране на тайнствата на Числата 666 и 418, ще бъдеш могъщо въоражен в това Пътуване на полета далечен. Но също така трябва да вземеш предвид всичките числа в техните мащаби. Тъй като няма по-добро средство за решение от това на чистата математика, понеже в нея вече грубите идеи са рафинирани и всичко е подредено и готово за Алхимията на Великото дело.

Вече съм ви написал как във Волята за Любов, Светлината възниква като тайната част на Живота. И в първите, малките Любови, постигнатият Живот все още е личен: по-късно той става надличен и вселенски. Тогава Волята е дошла, ако може така да се каже, до своя магнитен полюс, където линиите на силата сочат едновременно навсякъде и никъде; и Любовта вече не е дело, а състояние. Тези качества са станали част от Вселенския Живот, продължаващ безкрайно с насладата от Волята и от Любовта, присъщи нему. Затова тези неща, в своето съвършенство, са изгубили своите имена и същности. Но все пак те са били Субстанцията на Живота, неговия Баща и Майка: и без тяхното действие и влияние сам Животът постепенно ще спре своето туптене. Но тъй като безкрайната енергия на цялата Вселена е там, би ли било възможно нещо друго, освен да се завърне към собственото си Първо Намерение, саморазтваряйки се малко по малко в онази Светлина, която е неговата Природа, най-тайна и най-неуловима?

Понеже тази Вселена Наистина е Нула, бидейки уравнение, чиято сума е Нула. За което доказателството е, че ако е не бе така, ще бъде неизравнено и нещо ще е дошло от Нищо, което е абсурдно. Тази Светлина или Нищо следователно е Резултантна или Тоталът в чисто Съвършенство; и всички други състояния, позитивни или негативни, са несъвършени, тъй като пропускат своите противоположности.

Все пак, имай предвид, че това равенство или идентичност на уравнението между всичките неща и Нищо е най-вече абсолютно, така че ще останеш не повече в едното, отколкото си бил в другото. И ще разбереш тази най-голяма Мистерия съвсем лесно в светлината на онези други преживявания, на които ще си се наслаждавал, където движението и покоят, промяната и стабилността, както много други фини противоположности, са се компенсирали до еднаквост със силата на твоята свещена медитация.

Най-големият дар на Закона тогава произтича от най-съвършената практика на Трите Малки Дара. И така старателно трябва да се отрудиш в това Дело, че да си способен да преминеш от една страна на уравнението до другата по воля: не, да схванеш цялото наведнъж и во веки. Тогава твоята ограничена от времето и пространството душа ще пътува според своята природа в орбитата си и ще разкрива Закона на онези, които ходят оковани, защото това е твоята специфична функция.

Ето го и Тайнството за Произхода на Злото. Първо, под Зло ние имаме предвид онова, което е в противовес на нашите собствени желания: затова то е относително понятие, не абсолютно. Защото всичко, което най-голямо зло е за един, е най-голямото добро за някой друг, точно както здравината на дървото, което секача изтощава е сигурността на онзи, който рискува в морето с кораб, построен от това дърво. И това правдивост лесна е за възприемане, тъй като е повърхностна и разбираема за ум обикновен.

Всяко зло тогава е относително или привидно, или илюзорно; но, връщайки се към философията, ще преповторя, че неговият корен е винаги в двойнствеността. Затова спасението от това привидно зло е да търсиш Единството, което ще направиш, както вече ти показах. Но сега ще спомена за онова, което е написано в тази връзка в Книгата на Закона.

Волята бидейки първата стъпка, Злото се явява, по това определение, “всичко, което възпрепятства изпълнението на Волята”. Затова е написано “Словото на Греха е Ограничение”. Така също трябва да се отбележи, че в Книгата на Тридесетте Ефира {Книга 418} Злото се явява като Хоронзон, чието число е 333, което на гръцки означава Безсилие и Безделие: и природата на Хоронзон е Разпиляване и Несвързаност.

Тогава в Пътя на Любовта Злото пък се явява като “всичко, което предотвратява Съединението на две неща”. Така Книгата на Закона гласи, под образа на Гласа на Нуит: “гребете вашата дажба и жажда за любов, както желаете, когато, където и с когото желаете! Но винаги за мен..”  Понеже всеки акт на Любов трябва да бъде “под Воля”, което ще рече, в съответствие с Истинската Воля, която не може да се задоволи с частични или преходни неща, но трябва решимо да крачи към Целта. Затова, също така, в Книгата на Тридесетте Ефира, Черните братя са онези, които сами замлъкват,  отказвайки сами да разрушат себе си с Любов.

Трето, в пътя на Живота Злото се явява в по-фина форма като “всичко, което не е надлично и вселенско”. Тук Книгата на Закона ни съобщава чрез Гласа на Хадит: “В сферата Аз съм навсякъде центърът.”. И също: “Аз съм Живот и дарителят Живот… ‚Ела при мен‘ е глупав израз: защото Аз съм този, който отива.“ Защото Аз съм съвършен като Не съм”. Тъй като този Живот е навсякъде и по всяко време едновременно, така че в Него тези ограничения не съществуват вече. И ти сам ще го видиш, че във всеки акт на Любов времето и пространството изчезват със създаването на Живота сам по себе си, както и самата личност. За трети път, тогава, в дори по-неуловим смисъл “Словото на Греха е Ограничение.”

Последно, в Пътя на Светлината същият този стих е ключ за представата за Злото. Но тук Ограничението се състои в провала при решаването на Великото Уравнение и след това в предпочитанието към едно проявление или фаза на Вселената спрямо друга. Срещу това ни предупрежава Книгата на Закона чрез Словото на Нуит, казвайки “Никоя … и две. Защото заради любовта съм разделена, заради възможността за единение” – и затова – ” Ако това не бъде както трябва; ако объркате пространствените знаци, казвайки: Те са едно; или като казвате, Те са много; …. тогава очаквайте страшните присъди …”.

Затова сега с благоволението на Тот аз стигам до края на тази моя книга: а вие се въоръжете подобаващо с Четирите Оръжия: Жезъла за Свобода, Чашата за Любов, Меча за Живот и Диска за Светлина: с тях творете всички чудеса на Изкуството на Висша Магия по Закона на Новия Еон, чието Слово е Телема.

Книга XXXIII Разказ за A.•.A.•. под номер XXXIII

За първи път написан на езика на неговото време от Съветника  фон Екартсгхузен, а сега преработен и принаписан на езика на Универсалния Тайнопис.

A.·. A.·.

Публикация клас C

Издаден от:

D.D.S. 7° = 4°

O.S.V. 6° = 5°

N.S.F. 5° = 6°

Необходимо е, скъпи мои братя, да ви дадем ясна представа за вътрешния Орден; за тази озарена общност, която е пръсната по света, но която е ръковадена от една истина и обединена в един дух.

Тази общност притежава Школа, в която всички, които жадуват за знание са наставлявани от самия Дух на Мъдростта; и всичките тайнства на природата са пазени в тази школа за децата на светлината. Съвършено познание на природата и на човечеството са преподавани в тази школа. От нея всички истини проникват в света; тя е школата за всички, които търсят мъдростта, и само в тази общност истината и разяснението на всички мистерии могат да бъдат намерени. Тя е най-скритата от общностите, при все че съдържа членове от много кръгове; и няма никакъв Център на Мисъл, чиято работа да не се дължи на присъствието на някой от нас. Във всички времена е съществувала външна школа, основана на вътрешната, на която е само външен израз. Във всички времена, следователно е съществувало едно тайно събрание, съюз на Избраните, на тези, които са се стремили към светлината и са били способни да я възприемат, и това вътрешно общество беше Оста на R.O.T.A. Всичко, което всеки външен орден е притежавал като символ, церемония или обряд е буквата изразяваща външно този дух на истина, който обитава във вътрешното Светилище. Нито пък противоречието във външния е някаква пречка за хармонията във вътрешния.

И така, това Светилище, съставено от членове пръснати навред, но обединени с връзките на съвършена любов е било заето от най-древни времена със строителството на великия Храм  (чрез еволюцията на човечеството), чрез който царството на  L.V.X. ще се прояви. Тази общност е в общението на тези, които имат най-голям капацитет за светлина; те са обединени в истината, техен Водач е самата Светлина на Света  – V.V.V.V.V., Помазаният в Светлината, единственият учител на човешкия род, Пътят, Истината и Животът.

Вътрешният Орден беше формиран веднага след като първото възприемане на  голямото човешко наследство озарило първия от адептите; той получил непосредствено от Майсторите откровение за средствата, с които човечеството може да бъде издигнато до своите права и избавено от своето нещастие. Той възприел най-ранния заряд на всяко откровение и тайнство; той получил ключа на истинското знание, както божествено, така и природно. 

Но с нарастване на броя на хората, тяхната слабост се нуждаела от външно общество, което забулвало вътрешното и скривало духа, и истината в буквата, защото много хора бяха неспособни да схващат великата вътрешна истина. Така вътрешните истини бяха облечени във външни и осезаеми церемонии, за да могат хората като възприемат външното, което е символ на вътрешното да могат постепенно и безопасно да се приближават към вътрешните духовни истини.

Но вътрешната истина винаги се съобщавала на този, който в своето време е имал най-голяма способност за озарение и той ставал единствен пазител на изначалната Вяра, Върховен Жрец на Светилището.

Когато се наложило тези вътрешни истини да бъдат облечени във външни церемонии и символи, по причина на реалната слабост на хората, които не били способни да чуят Светлината на Светлините, външното поклонение започнало. Но то било винаги образ и символ на вътрешното, това ще рече символ на истинското, и Съкровено Тайнство. 

Външното поклонение никога нямало да бъде отделено от вътрешния пир ако я нямало слабостта на човека, склонен твърде лесно да забравя духа, заради буквата; но Майсторите бдително забелязват сред всеки народ тези, които са способни да възприемат светлина и такива личности се назначават като посредници, за да разпосраняват светлината съобразно човешката способност да оживява мъртвата буква.

Посредством тези оръжия, вътрешните истини на Светилището бяха донесени до всички народи и видоизменени символично съобразно техните обичаи, способност за обучение, климатични условия, и възприемчивост. И така, външните форми на всяка религия, култ, церемонии и Свещени Книги като цяло имат повече или по-малко яснота за техения предмет на обучение, вътрешните истини на Светилището, посредством които човек да бъде ръководен към универсално познание на едната Абсолютна Истина.

Колкото повече външното поклонение на хората е останало съединено с духа на

езотеричната истина, толкова по-чиста е неговата религия; но колкото по-голямо е разминаването между символичната буква и незримата истина, толкова по-несъвършена ставала религията. Накрая става така, че външната форма напълно се откъсва от вътрешната истина и тогава не остава нищо друго освен формални обряди, лишени от душа и живот.

Сред всичко това, истината се покои нерушимо във вътрешното Светилище. 

Верни на духа на истината, членовете на вътрешния Орден живеят в мълчалива, но реална дейност.

Впрочем, освен тяхното свято дело, от време на време вземали решения по политически стратегически действия.

Така, когато земята била почти изцяло покварена от Голямото Магьосничество, Братята изпратили в света Мохамед, за да донесе свобода на човечеството с  меча.

Тъй като той успял частично, изпратили след това Лютер да учи хората на свобода на мисълта. Но тази свобода скоро се превърнала в робство, по-тежко от предишното.

Тогава Братята поверили на хората знанието за природата и ключовете към него; но това също беше предотвратено от Голямото Магьосничество.

И ето на края по неведоми пътища, както има намерение да обяви един от нашите Братя, те са въздигнали Един, който да даде на човечеството ключовете на Духовното Знание и по своето Дело, той ще бъде оценяван.

Тази вътрешната общност от светлина е обединение на всички, които са способни да възприемат светлината и е известна още като Общността на Светиите, най-стария съсъд на всяка сила и истина, която е поверена на нея от всички времена. 

Посредством нея посредници на  L.V.X. са се създавали през всяко време, приминаващи от вътрешното във външното и даващи дух, и живот на мъртвата буква, както вече бе казано. 

Тази озарена общност е истинската школа на L.V.X.; тя има своя Катедра, свои Доктори; тя  има правила за учениците; тя има приети свои предмети и форми на обучение .

Тя има също степени за последователно развитие към по-високи върхове. 

Тази школа на мъдростта е била винаги най-тайно скривана от света, защото тя е незрима и подотчетна само на озарено ръководство.

Тя никога не е била изложена на превратностите на съдбата и слабостите на хората, защото само най-способните били избирани в нея, и тези, които правили подбора не правели грешки. 

Посредством тази школа били развити зачатъците на всички възвишени науки, които първо се приемали от външните школи, след това се обличали в други форми и в резултат се израждали.

Съобразно епохата и обстоятелствата, общността от мъдреци съобщавала на външните общества своята символична тайнопис, за да привлече хора към  великите истини на своето Светилище.

Но всички външни общества съществуват само по силата на това вътрешно общество. Веднага щом външните общества пожелаят да превърнат храма на мъдростта в политическа постройка, вътрешното общество се оттегля и си тръгва, а за външното остава само буквата, лишена от дух. За това тайните външни общества не са нищо друго, освен йероглифични завеси, а истината нерушимо си е оставала в Светилището, така че тя никога не може да бъде осквернена. 

В тази вътрешна общност човек придобива мъдрост и заедно с нея Всичко – не мъдростта на този свят, която е само научно знание, което се върти около външното, но никога не достига центъра  (в който се съдържа цялата сила), а истинска мъдрост, разбиране и знание — отражения на висшето озарение.

Всички диспути, всички противоречия, всички неща, които се отнасят към лъжливите грижи на света, безплодни спорове, безполезни зачатъци на мнения сеещи семената на заблуда, всякакви грешки, схизми и системи са прогонени. Няма нито клевети, нито скандали. Всеки човек е почитан. Любовта единствено властва.

Не следва обаче да предполагаме, че тази общност наподобява някое тайно общество, събиращо се по определено време, избиращо ръководители и членове, обединено от частни цели. Всички общества, каквито и да се те, са вторични по отношение на този вътрешен озарен кръг. Тази общност не познава формалностите, обичайни за външните кръгове, създадени от човека. В това царство на силата изчезват всички външни форми.

L.V.X. е вездесъщата Сила. Най-великия човек на своето време, самият вожд, не познава всички негови членове, но веднага щом възникне необходимост да се постигне някоя цел, той ги намира в света с необходимата увереност.

За тази общност няма външни прегради. Всеки, който е избран е като първия; той представя себе си сред останалите без самонадеянност и той е приет от другите без завист.

Ако е необходимо действителни членове да се срещнат лично, те се намират и познават без ни най-малки съмнения. 

Всички маски тук са безполезни; нито лицемерие, нито притворство може да скрие качествата, които отличават членовете на това общество. Всички илюзии изчезват, и нещата се проявяват в истинския си облик.

Нито един от членовете не може да избере друг; нужен е единодушен избор. Въпреки, че не всички хора са призвани, мнозина от призваните биват избирани, но едва след като станат достойни за приемане. 

Всеки човек може да потърси приемане и всеки, който е вътре може да обучава друг как да търси, но само който е годен може да влезе вътре. 

Неподготовените хора стават причина за раздор в общността, а раздора е несъвместим със Светилището. Но тъй като приема не е формален, а реален, да се оскверни Светилището е невъзможно.

Светското разузнаване търси това Светилище напразно; безплодни също ще бъдат усилията на злото да проникне в тези велики тайнства; всичко е неразгадаемо за този, който не е съзрял; той нищо няма да види, нищо няма да прочете вътре. 

Този, който е годен бива присъединен към веригата често, където най-малко е мислил без да разбира в кой точно момент. 

Да стане годен трябва да е единственото усилие на този, който търси мъдростта. 

Но съществуват методи с които се постига годност, защото тази свята общност е прастарото хранилище на най-древните и исконни знания на човешкия род, заедно с прастарите мистерии на науката. Тава е единственото по рода си и наистина озарено общество, което е напълно в притежание на ключа към всички тайнства, познаващо центъра и извора на цялата природа. Това е общество, което е обединило своята сила с висшата сила и има членове не само от един свят. Това е обществото, чийто членове съставляват републиката на Гения, Майката Регент на цялата Вселена.

Liber XV. Ecclesiae Gnosticae Catholicae Canon Missae Гностическа Меса

LIBER XV

O. T. O.

Ecclesiae Gnosticae Catholicae Canon Missae

LIBER XV

O.T.O.

Канон на Месата на Гностическата Католическа Църква

Редактирана от древните документи на асирийски и гръцки от Майстор Терион

 I. За Обзавеждането на Храма

На Изток, което ще рече по посока на Болескин, който се намира на Лох Нес в Шотландия, на две мили източно от Фойърс, се разполага светилище или Висок Олтар. Неговите размери  трябва да са 7 фута в дължина, 3 фута — в ширина, 44 дюйма височина. Той трябва да е покрит с пурпурен олтарен покров, върху който могат да бъдат бродирани в златно кралски лилии (fleur-de-lys), слънчево сияние или друга подобаваща емблема.  

От всяка страна на Олтара трябва има колана или обелиск, така че техният черен и бял цвят да се уравновесяват взаимно.

Надолу от Олтара трябва да има подиум с три стъпала, на бели и черни квадрати.  

Над Олтара е надолтарието, на чийто връх е поставена репродукция на Стелата на Откровението, с по четири свещи  от всако страна. Под Стелата е мястото за «Книгата на Закона», с по шест свещи от всяка страна). Под тях е Светият Граал, от всички страни заобиколен с рози. Пред Чашата има място за Дискос. От двете страни, зад розите, има две големи свещи.

Всичко това е закрито с голяма Завеса.

На върха на равностранен триъгълник, чиято основа е линията съединяваща двате колони, има неголям черен правоъгълен олтар от два куба, поставени един върху друг.

Като се приеме този олтар за среда на основата на друг подобен и същия по големина триъгълник, на върха на този втори триъгълник има малък кръгъл купел.

На върха на третия тригълник, построен по същия начин, има вертикално разположената Гробница.

 II. За Служителите на Месата

ЖРЕЦЪТ. Носи Свещеното Копие и отначало е облечен в обикновено бяла роба.

ЖРИЦАТА. Трябва да бъде наистина Недокосната Дева (virgo intacta) или посветена на служението на Великия Орден. Тя е облечена в бяло, синьо и златисто. Тя носи Меча, препасан на ален пояс и Дискоса и Хостиите, или Питките от Светлина.

ДЯКОНЪТ. Той е облечен в бяло и жълто. Той носи  «Книгата на Закона».

Две ДЕЦА. Те са облечени в бяло и черно. Едното Дете носи кана с вода и съд със сол, второто— запалена кадилница и ковчеже с благовония.

 III. За церемонията на Входа

ДЯКОНЪТ като отваря вратите на Храма, пуска Конгрегацията и заема своя пост между малкия олтар и купела. (За допуска на конгрегацията  трябва да наблюдава  страж на вратата).

ДЯКОНЪТ отива напред и се покланя пред открития Висок Олтар, където е въздигнат Граала. Той целува  «Книгата на Закона» три пъти, отваря я и поставя върху надолтарието. Той се обръща на Запад.

ДЯКОНЪТ: Прави по твоята воля и нека това да бъде целия Закон.  Провозгласявам Закона на Светлината, Живота, Любовта и Свободата в името на  ИАО.

КОНГРЕГАЦИЯТА: Любов е Законът, любов по Воля.

ДЯКОНЪТ отива на своето място, между олтара на тамяна и купела, обръща се на Изток и прави Стъпката и Знака на Човек и Брат. Всички повтарят след него.

ДЯКОНЪТ и всички ХОРА:

Вярвам в един ГОСПОД, таен и неизразим; и в една Звезда в компанията на Звезди, от чийто огън сме създадени и към която ще се върнем;  и в един Отец на Живота, Тайна на Тайните, в името Му –  ХАОС, единственият наместник на Слънцето на Земята; и в един Въздух, който подхранва всичко, което диша.

И вярвам в една Земя, нашата всеобща Майка, и в едно Лоно, в което са породени  всички хора и в което ще се упокоят, Тайна на Тайните, в името И— БАБАЛОН.

И вярвам в Змията и Лъва, Тайна на Тайните, в името Му — БАФОМЕТ.

И вярвам в една Гностичеса и Католическа Църква на Светлината, Живота, Любовта и Свободата, словото на чиито Закон е ТЕЛЕМА.

И вярвам в общението на Светиите.

И тъй както храната и питието всекидневно в нас се превръщат в духовна същност, вярвам в Чудото на Месата.

И изповядвам едно Кръщение на Мъдростта, посредством което извършваме Чудото на Въплъщението.

И изповядвам, моя живот уникален и вечен; който е бил, и е, и ще бъде.

AUMGN, AUMGN, AUMGN.

Зазвучава музика. Влиза детето с каната и солта. Влиза ДЕВАТА с Меча и Дискоса. Влиза детето с кадилницата и благовонието. Те застават с лице към  ДЯКОНА като се построяват в линия между двата олтара.

ДЕВАТА: Поздрав от Земя и Небе!

Всички дават Приветсвения знак на Мага водени от ДЯКОНА.

ЖРИЦАТА, черното дете отляво и бялото дете – отдясно, се възкачва по стъпалата на Високия Олтар. Те я чакат долу. ЖРИЦАТА поставя Дискоса пред Граала. След като му се поклони, тя слиза, и заедно с ДЕЦАТА, които я следват като бялото е до нея, се движи змиевидно като  описва 3,5 кръга (по часовниковата стрелка —около малкия олтар, обратно на часовниковата стрелка – около купела, по часовниковата стрелка — около малкия олтар и купела заедно и после  обратно на часовниковата стрелка около малкия олтар,  а от там — към Гробницата на запад.) ЖРИЦАТА изважда Меча си и сваля Завесата [пред Гробницата].

ЖРИЦАТА: Със силата на + Желязото ти казвам: «Стани!».

В името на нашия Господ + Слънцето

и нашия Господ + …, за да дадеш сили на Събратята.

ЖРИЦАТА прибира Меча в ножницата.

ЖРЕЦЪТ излизайки от Гробницата като държи Копието вертикално с две ръце – дясна върху лява, срещу гърдите си, прави първите три правилни стъпки. След това предава Копието на ЖРИЦАТА и прави трите знака на покаянието. След това коленичи и с две ръце извършва обожание на Копието. Звучи музика на покаяние.  

ЖРЕЦ: Аз съм човек сред човеците.

Взема Копието отново и го обръща с острието надолу. Изправя се.

Как бих могъл да бъда достоен, да давам сили на Събратята?

ЖРИЦАТА взема от детето водата и солта и ги смесва в купела.

ЖРИЦАТА: Нека солта на Земята увещае Водата да донесе силата на Великото Море. (Коленичи). Майко, бъди боготворена.

Тя се връща на Запад и с разкрита длан осенява с три кръста + —челото, гърдите и тялото на ЖРЕЦА.

Бъди, Жрецът, чист с тяло и душа!

ЖРИЦАТА взема кадилницата от детето, и я поставя на малкия олтар. Тя слага тамяна в нея.

Нека Огънят и Въздухът направят сладостен света! (Коленичи). Отче, бъди боготворен.

ЖРИЦАТА се връща на Запад и три пъти с кадилиницата прави  + пред ЖРЕЦА, както предишншя път.

Бъди Жрецът, пламенен с тяло и душа!

Децата си взимат обратно оръжията след използването им.

Сега ДЯКОНЪТ взема от  Високия Олтар осветената Мантия и я връчва на  ЖРИЦАТА. Тя облича ЖРЕЦА в неговата алена и златна Мантия.

Нека пламъкът на Слънцето, бъде твое одеяние , о ти, ЖРЕЦ на Слънцето!

ДЯКОНЪТ взема Короната от Високия Олтар. (Короната може да бъде златна, платинена или изготвена от магически електрон, но без други метали, с изключение на  примесите, необходими за получаване на сплав. При желание може да бъде украсена със скъпоценни камъни. Но задължително трябва да бъде обвита от урей, а опорната шапка трябва да е от същия ален цвят, както мантията и от кадифе.)

Нека Змията бъде твоя Корона, о ти, ЖРЕЦ на ГОСПОДА!

Като коленичи тя взема  Копието между разтворените си ръце и единадесет пъти, много нежно, ги прокарва по ствола на Копието.  

Нека ГОСПОД бъде сред нас!

Всички дават Приветствения Знак.

ХОРАТА: Така да бъде!

IV. За Церемонията на Отваряне на Завесата

ЖРЕЦ: За това Теб, когото обожаваме също призоваваме. Със силата на въздигнатото Копие!

Той въздига Копието. Всички повтарят Приветствения Знак. Звучи фраза с триумфална музика. ЖРЕЦЪТ с лявата си ръка хваща дясната ръка на ЖРИЦАТА [все още коленичила], като държи изправено Копието.

Аз, ЖРЕЦ и КРАЛ, вземам теб, Дева чиста, неопетнена;  Аз те въздигам; Аз те отвеждам на Изток; Аз те възнасям на върха на Земята.

Той възкачва ЖРИЦАТА на Олтара, като на трон. ДЯКОНЪТ и ДЕЦАТА се слеват в редица зад него. ЖРИЦАТА взема Книгата на Закона, заема мястото си и я държи отворена върху гърдите си с две ръце като оформя обърнат надолу триъгълник с палците и показалците си. ЖРЕЦЪТ предава  Копието на ДЯКОНА, взема каната от детето и напръсква ЖРИЦАТА, като осенява с 5 кръста + нейните, рамена и бедра. Палецът на ЖРЕЦА е винаги между средния пръст и показалеца докато не държи Копието. ЖРЕЦЪТ взема кадилницата от детето и прави още 5 кръста, както преди. ДЕЦАТА поставят своите оръжия на съответните олтари. ЖРЕЦЪТ целува «Книгата на Закона» три пъти. Той коленичи за известно време в обожание със събрани ръце, като кокалчетата на пръстите са плътно допрени едно към друго, а палецът е в положението, за което бе казано. Той става и спуска завесата над целия олтар. Всички се изправят [по указание на ДЯКОНА]. ЖРЕЦЪТ взема Копието от ДЯКОНА и го държи както преди — като Озирис или Птах. Той обхожда Храма три пъти, следван от ДЯКОНА и ДЕЦАТА както преди. (Последните, когато не използват ръцете си, ги държат кръстосани върху гърдите си.) При последната обиколка те го оставят и отиват на мястото си, между купела и малкия олтар, където коленичат в обожание, с ръце събрани длани и вдигнати над главите им. Всички повтарят това движение. ЖРЕЦЪТ се връща на Изток и изкачва първото стъпало на Олтара.  

ЖРЕЦЪТ: О, Кръг от Звезди, на който нашия Отец е само младши брат; невъобразимо чудо, душа на безкрайното пространство! Пред Теб е Времето  посрамено, и разумът смутен, и разбирането помръкнало, не можем Теб да постигнем,  освен ако образа ти не бъде Любов. За това: със семена, и корен, и стъбло, и пъпка, и листо, и цвят, и плод, ние Те призоваваме.

Отвърна тогава жрецът & каза на Кралицата на Пространството като целуна нейните прелестни вежди и росата от светлината й окъпа цялото му тяло в благоуханен аромат на пот: О Нуит,  непрекъсната на Небето, нека бъде винаги така: хората да не говорят за Теб като Една, а като за Никоя; и нека изобщо не говорят за теб, тъй като си непрекъсната! (I:27)

По време на тази реплика ЖРИЦАТА трябва да е съблякла напълно робата си. Виж ССХХ, I:62.

ЖРИЦА: А да ме обичаш е по-хубаво от всички неща:  ако под нощните звезди в пустинята, ти веднага запалиш тамяна ми пред мен, като ме призоваваш с чисто сърце и Змийския пламък в него, още малко и ще дойдеш в лоното ми да  полегнеш. За една целувка ти тогава ще желаеш всичко да дадеш; но който даде една прашинка ще изгуби всичко в този час. Ще трупате блага и изобилие от жени и подправки; ще носите скъпи бижута; ще надминете земните народи по великолепие & гордост, но винаги с любовта към мен и така ще стигнете радостта ми. Ревностно ти повелям да дойдеш пред мен в едничка роба и покрит с разкошен немес. Обичам те! Копнея за теб! Бледа или пурпурна, забулена или сладострастна, Аз, която съм цялата наслада и пурпур, и опиянение в най-съкровен смисъл, те желая. Окрили и разбуди блясъка, навит вътре в теб: ела при мен! (I:62-65)

ЖРЕЦЪТ изкачва второто стъпало.

ЖРЕЦЪТ: O, тайна на тайните, скрита в същността на всички живо! Не Теб боготворим, защото, този който се боготвори си също Ти. Ти си Това, а Това съм Аз.

Аз съм пламъкът, който гори във всяко човешко сърце и в ядрото на всяка звезда. Аз съм Живот и дарителят на Живот, и затова е познанието за мен  познанието на смъртта. Аз съм сам. (II:6) Няма Бог, където съм Аз. (II:23)

ДЯКОНЪТ и КОНГРЕГАЦИЯТА се изправят на крпака в Приветствен Знак.

ДЯКОН:

„Но вие, о народе, мой, станете & се събудете.

Нека ритуалите се изпълняват, както подобава, с радост и красота.

Има ритуали на елементите и празници на времената.

Празник на първата нощ на Пророка и неговата Невеста!

Празник на трите дни на написването на Книгата на Закона.

Празник на Тахути и детето на Пророка – тайна, О Пророко!

Празник на Върховния Ритуал и празник на Равноденствието на Боговете.

Празник на огъня и празник за водата; празник на живота и по-голям празник за смъртта!

Празник всеки ден в сърцата ви в радостта на моя екстаз!

Празник всяка нощ за Ну и удоволствието на върховната наслада!“ (II:34-43)

ЖРЕЦЪТ изкачва третото стъпало.

ЖРЕЦ: Ти, който си Един, наш Господ във Вселената Слънцето, наш Господ в самите нас, чието име е Тайна на Тайните, върховно битие, чието сияние, озаряващо световете също е диханието, което прави всеки Бог и дори Смъртта да треперят пред теб. Със Знака на Светлината + — яви се Ти славен върху Престола на Слънцето! Направи отворен пътя на съзиданието и на разума между нас и нашите съзнания. Озари нашето разбиране. Окуражи нашите сърца. Нека Твоята светлина изкристализира в нашата кръв,  като ни изпълва с Възкресение.

A ka dua

Tuf ur biu

Bi a’a chefu

Dudu nur af an nuteru.

ЖРИЦАТА: Няма  закон отвъд “Прави по Твоята Воля”.(III:60)

ЖРЕЦЪТ разтваря двете половини на Завесата с Копието. През време на предишното слово ЖРИЦАТА може при необходимост (например, ако церемонията се провежда във варварска страна) отново да се облече с мантията.

ЖРЕЦЪТ:

 ΊΩ ʼΊΩ ʼΊΩ ʼΙΑΩ ΣΑΒΑΩ

 ΚΥΡΙΗ ʼΆΒΡΑΣΑΞ ΚΥΡΙΗ ΜΕΙΘΡΑΣ ΚΥΡΙΗ ΦΑΛΛΗ.

 ʼΊΩ ΠΑΝ, ʼΊΩ ΠΑΝ ΠΑΝ,

ʼΊΩ ʼΙΣΧΥΡΟΝ, ʼΊΩ ʼΑΘΑΝΑΤΟΝ, ʼΊΩ ʼΆΒΡΟΤΟΝ,

 ʼΊΩ ʼΙΑΩ.

ΧΑΙΡΕ ΦΑΛΛΗ ΧΑΙΡΕ ΠΑΝΦΑΓΗ ΧΑΙΡΕ ΠΑΝΓΕΝΕΤΟΡ.

ʽΆΓΙΟΣ, ʽΆΓΙΟΣ, ʽΆΓΙΟΣ ʼΙΑΩ.

ЖРИЦАТА е седнала с Дискоса в дясната си ръка, а Чашата – в лявата. След това ги оставя:  ЖРЕЦЪТ поднася Копието, което тя целува 11 пъти. След това, ЖРИЦАТА притиска Копието до гърдите си, а ЖРЕЦЪТ, ката пада в нозете и, целува нейните колене, като протяга ръце по нейните бедра.Той остава в  тази поза на обожание, докато ДЯКОНЪТ напява Кратките Молитви.

Всички стоят подредени в поза Dieu Garde: стъпала под прав ъгъл, ръцете свободно спуснати, палците хвънати един с друг. Това е стандартна изправена поза, която се използва винаги, ако няма други  указания.

V. За Отслужването на Кратките Молитви, които са Единадесет на брой

Слънцето

ДЯКОНЪТ: Господ видим и осезаем, от който нашата земя е само една замръзнала искра, която се върти около теб с ежегодно и ежедневно движение, извор на светлина, извор на живот, нека твоето постоянно лъчение ни окуражава за непрестанен труд и наслада, та като непрестанни съучастници в твоята щедрост да можем да даряваме в личната си орбита нашия живот и светлина, подкрепа и радост за тези, които се въртят около нас, без да изчерпваме същността и блясъка си.

ХОРАТА: Така да бъде.

Господът

ДЯКОНЪТ: Господ, таен и пресвят, извор на живот, извор на любов, извор на свобода, бъди винаги неизменен и могъщ вътре в нас, сила на енергия, пламък на движение! Нека се трудим с усърдие заедно с теб, за да пребъдем в изобилната ти радост.

ХОРАТА: Така да бъде.

Луната

ДЯКОНЪТ: Владичице на нощта, която като се въртиш около нас, ту видима ту невидима, в твоето време, бъди благосклонна към  ловци и влюбени, и  към всички хора, които се трудят по земята и всички моряци по морето!

ХОРАТА: Така да бъде.

Владичицата

ДЯКОНЪТ: Даряваща и приемаща радост, врата на живота и любовта, бъди Ти винаги готова, Ти и твоята служителка за твоята служба на радостта!

ХОРАТА: Така да бъде.

 Светиите

ДЯКОНЪТ: Господ на Живота и Радостта, който си мощта на човека, който си същността на всеки истински Бог по лицето на Земята, непрекъснато знание от поколение на поколение, който си обожаван от нас по пусти места и в гори, по планини и в пещери,  открито по пазарите и тайно в покоите на нашите домове, в храмове от злато и мрамор и слонова кост, както и в тези храмове на нашите тела, ние подобаващо възпоменаваме тези достойни, които в древността те обожаваха и проявяваха пред хората твоята слава.

При произнесяне ня всяко име ДЯКОНЪТ очертава знак + с палец, вложен между показалеца и средниия пръст. По време на обичайна Меса е достатъчно да се упоменат само имената с главни букви.

ЛАО-ЦЗЪ, СИДХАРТХА, Кришна, ТАХУТИ, Моисей, ДИОНИС, МУХАММАД и ТО МЕГА ТЕРИОН, с тях също Хермес, ПАН, Приап, Озирис и Мелхиседек, Хем, и Амон, и МОНТУ, ХЕРАКЪЛ, Орфей и Одисей; заедно с Вергилий, КАТУЛ, Марциал, РАБЛЕ, СУИНБЪРН и много други свети бардове; АПОЛОНИЙ ТИАНСКИ, Симон Маг, Мани, ПИТАГОР, Василид, Валентин, ВАРДЕСАН и ИПОЛИТ, предали Светлината на Гнозиса на нас, които сме техни приемници и наследници; заедно с Мерлин, Артур, Гамурет, Парсифал и много други пророци, жреци и царе, опазили Копието и Чашата, Меча и Диска от варвари; а също Карл Велики и неговите паладини, Вилхелм Шейрен, Фридрих Хохенщауфен, Роджер Бейкън, МЪЧЕНИКЪТ ИАКОВ БУРГУНДСКИ ДЕ МОЛЕ, ХРИСТИАН РОЗЕНКРОЙЦ, Улрих фон Гутен, Парацелс, Михаел Майер, РОДРИГО БОРДЖИА (папа Александър Шести), Якоб Бьоме, Френсис Бейкън (лорд Веруламски), Валентин Андреа, Роберт Флад, Джон Ди, СЪР ЕДУАРД КЕЛИ, Томас Воган, Елайас Ешмол, Молинос, Адам Вейсхаупт, Волфганг фон Гьоте, Людвиг (крал Баварски), Рихард Вагнер, АЛФОНС ЛУИ КОНСТАН, Фридрих Ницше, Харгрейв Дженнигс, Карл Келнер, пълководецът Форлонг, сър Ричард Пейн Найт, сър Ричард Френсис Бъртън, Пол Гоген, доктор Жерар Анкос, доктор Теодор Ройс и сър АЛИСТЪР КРОУЛИ, — о, Синове на Лъва и Змията! С всички твои светии достойно възпоменаваме, тях достойните, които бяха, са, и ще бъдат.

Нека тяхната Същност присъства тук, силна, могъща и бащинска, за да бъде този празник съвършен!  

ХОРАТА: Така да бъде.

Земята

ДЯКОНЪТ: Майко на плодородието, върху чиито гърди лежи водата, чиято буза е милвана от въздуха и в чието сърце е оънят на Слънцето, лоно на целия живот, възвръщаща се благодат на сезоните, отвърни благоприятно на молитвата на труда и към пастирите и земеделците бъди ти благосклоннна!

ХОРАТА: Така да бъде.

Първопричините

ДЯКОНЪТ: Мистериозна Енергия, триформена, мистериозна Материя в четворно и седморно разделение, взаимодействието на чиито неща тъче танца на Покрова на Живота върху Лицето на Духа, нека има Хармония и Красота във вашите мистични любови, за да има за нас здраве и богатство и сила и божествена наслада според Закона на Свободата, нека всеки следва своята Воля като силен човек, който се радва на своя път като на курса на Звезда, който пламти завинаги в радостната компания на Небесата.

ХОРАТА: Така да бъде!

Раждане

ДЯКОНЪТ: Да бъде щастлив часът и вратата на живота да се отвори с мир и благополучие, за да се радва тя, коята ражда деца и бебе да хване живота с двете си ръце.

ХОРАТА: Така да бъде!

Бракосъчетание

ДЯКОНЪТ: За всички, които днес се съединяват с Любов по воля, нека да има успех, нека силата и умението да се съединят, за да донесат екстаз и красота да отвърне на красота.

ХОРАТА: Така да бъде!

Смърт

ДЯКОН: Срок за всичко, което живее, чието име е неразгадаемо, бъде благоприятен за нас в твоя час.

ХОРАТА: Така да бъде!

Краят

ДЯКОНЪТ: На тези, от чиито очи е паднал воалът на живота, да бъде дадено постигането на техните истински Воли, независимо дали желаят поглъщане в Безкрайността, или да се съединят със своите избрани и предпочитани, или да останат в съзерцание, или да бъдат в покой, или да посигнат подвига  и героизма на въплъщението на тази планета, на друга, или на някоя Звезда, или нещо друго, на тях, нека дадено постигането на техните истински Воли! Да! постигането на техните истински Воли! AϒMГN, AϒMГN, AϒMГN.

ХОРАТА: Така да бъде!

Всички сядат.

ДЯКОНЪТ и ДЕЦАТА помагат на ЖРЕЦА и ЖРИЦАТА, готови да вземат съответното оръжие, когато е необходимо.

 VI. За освещаването на елементите

ЖРЕЦЪТ прави петте кръста – +3 +1 +2 над Дискоса и Чашата; +4 над Дискоса; +5 над Чашата.

ЖРЕЦ: Живот на Човека на Земята, плод на труда, прехрана на дерзанието, така бъди ти храна на Духа!

Докосва Хостията с Копието.

Със силата на Жезъла

Да бъде този хляб Тяло Божие!

Взема Хостията.

ΤΟΥΤΟ ʼΈΣΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ.

[Връща Хостията на място,] коленичи, покланя се на Хостията, изправя се, обръща се към Хората и показва Хостията [като държи под нея Дискоса]. След това отново се обръща и връща Дискоса и Хостията на място и още веднъж се покланя. Музика.

Взема Чашата.

Съсъд на радостта на Човека на Земята, отдих от труда, вдъхновение за усилие, така бъди, ти, екстаз за Духа!

Докосва Чашата с Копието.

Със силата на Жезъла

Да бъде това вино Кръвта на Бог!

Взема Чашата.

ΤΟΥΤΟ ʼΈΣΤΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ʽΆΙΜΑΤΟΣ ΜΟΥ.

[Оставя Чашата на място,] коленичи, поклоня се на Чашата, изправя се, обръща се към Хората като им показва Чашата. След това отново се обръща и връща Чашата на място и още веднъж се покланя. Музика.

Взема Копието.

Защото това е Заветът на Възкресението.

Той прави петте кръста върху ЖРИЦАТА.

Приеми, о Господи, това жертвоприношение на живота и радостта, истински гаранти на Завета на Възкресението!

ЖРЕЦЪТ предава Копието на ЖРИЦАТА, която го целува. След това той я докосва между гърдите и по тялото. След това въздига ръцете си нагоре като да обхване цялото светилище.

Нека това жертвоприношение бъде понесено по вълните на Ефира към нашия Господ и Отец Слънцето, което пътува по Небесата с името си «ОН».

ЖРЕЦЪТ сваля ръце, целува ЖРИЦАТА между гърдите и прави три големи кръста върху Дискоса, Чашата и самия себе си. Той се удря в гърдите. Всички повтарят това дейтвие.

Чуйте, о, светии на истинската църква от древни времена, в същността си присъстващи и сега: вас ние искаме да наследим, с вас искаме да сме в единение и от вас искаме благословение в името на IAO.

ЖРЕЦЪТ прави три кръста върху Дискоса и Чашата заедно. Снема покрова от Чашата, коленичи, взима Чашата в лявата си ръка, а Хостията — в дясната. С Хостията прави петте кръста върху Чашата.

Той възвдига Хостията и Чашата.

Звън на камбана.

ʽΆΓΙΟΣ ʽΆΓΙΟΣ ʽΆΓΙΟΣ ʼΙΑΩ.

ЖРЕЦЪТ връща на мястото Хостията и Чашата и се покланя.

[ЖРЕЦЪТ взема Копието. ДЯКОНЪТ се връща на мястото си.]

VII. За Службата на Химна

ЖРЕЦ:

Ти, който си Аз, отвъд всичко, което аз съм!

Който нямаш природа и нямаш име!

Който си, когато всичко, освен теб изчезне —

Ти център и тайна на Слънцето!

Ти скрит извор на всички неща знайни

И незнайни, Ти отделен, сам.

Ти истинският огън в тръстиката,

излюпващ и наплодяващ , 

Извор и семе на Живот,

Любов, Свобода и Светлина!

Ти, отвъд слово и отвъд взор!

Теб призовавам, мой бледен свеж огън,

Разпалващ се, когато се устремявам.

Теб призовавам, вечно оставащ,

Теб център и тайна на Слънцето,

И това най-свещено тайнство,

На която средството съм аз.

Яви се, най-ужасен и най-благ,

Както е по закона, в твоето дете.

ХОР:

Защото за Отеца и Сина,

Мерило е Светия Дух.

Мъжко-женски, свръхсъщностен, един,

Мъжко същество, забулено в женска форма.

Слава и обожиние във висините,

Ти гълъб обожествяващ хората,

Най-царствено пробяган път

Към пролетно слънце през зимни бури.

Слава и обожание да бъде на Теб,

Мъзга на Вселенския Ясен – дървото  вълшебно!

Пъври полухор, МЪЖЕ: Слава на Тебе от златната гробница!

Втори полухор, ЖЕНИ: Слава  на Тебе от лоното очакващо!

Първи полухор, МЪЖЕ: Слава на Тебе от неразораната земя!

Втори полухор, ЖЕНИ: Слава  на Тебе от обещаната дева!

МЪЖЕ:  Слава на Тебе, истинско Единство на вечната Троица!

ЖЕНИ: Слава на Тебе,  ти отец и майка

и Себе на Аз, който съм Аз, 

МЪЖЕ:  Слава на Тебе, отвъд всяка граница,

Ти извор на сперма, ти семе и кълн!

ЖЕНИ: Слава на Тебе, вечно Слънце, —

Ти Един в Три, Ти Три в Един!

ХОР:

Слава и обожание на Тебе,

Мъзга на Вселенския Ясен – дървото вълшебно!

Същността на Химна съставляват тези слова, но за тях напълно или отчасти трябва да има музика, написана колкото се може по-умело. Дори Отците на Църквата да утвърдят други химни за употреба, този ще трябва да се изпълнява пръв, преди останалите, защото е техен отец.

 VIII. За Мистичния Брак и Сливането на елементите

ЖРЕЦЪТ взема Дискоса между показалеца и средния пръст на дясната си ръка.

ЖРИЦАТА взема Чашата с дясната си ръка.

ЖРЕЦ: Господ най-таен, благослови тази духовна храна за нашите тела даряваща ни здраве, богатство и сила, радост и мир и това изпълнение на волята и на любовта по воля, което е безкрайно щастие.  

ЖРЕЦЪТ прави кръст с Дискоса и го целува. [Поставя Дискоса на Олтара и предава Копието на ЖРИЦАТА.] Снема покрова от Чашата, прекланя колена и се изправя. Музика.Той взема Хостията и я разчупва над Чашата. Дясната половина на Хостията поставя обратно върху Дискоса. След това отчупва частица от лявата половина.

ΤΟΥΤΟ ʼΈΣΤΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΜΟΥ.

ʽΌ ΠΑΤΗΡ ʼΈΣΤΙΝ ʽΌ ʽΗΥΙΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ʽΆΓΙΟΝ.

ʼΆΥΜΓΝ. ʼΆΥΜΓΝ. ʼΆΥΜΓΝ.

Той оставя на мястото и лявата половина на Хостията. ЖРИЦАТА с лявата си ръка протяга Копието с острието напред за да приеме частица от Хостията. ЖРЕЦЪТ обхваща Чашата с лявата си ръка. Те заедно потапят Копието в Чашата.  

ЖРЕЦЪТ и ЖРИЦАТА: HRILIU.

ЖРЕЦЪТ взема Копието. ЖРИЦАТА покрива Чашата. ЖРЕЦЪТ [предава Копието на  ЖРИЦАТА] прекланя колена, изправя се, покланя се и събира длани, а след това се удря в гърдите.

ЖРЕЦЪТ: О, Лъв и О, Змия, който унищожаваш унищожителя, бъди силен сред нас!

О, Лъв и О, Змия, който унищожаваш унищожителя, бъди силен сред нас!

О, Лъв и О, Змия, който унищожаваш унищожителя, бъди силен сред нас!

ЖРЕЦЪТ съединява ръце върху гърдите на ЖРИЦАТА и взема Копието от нея. Обръща се към Хората, покланя се, въздига Копието и прави кръст върху тях.

Прави по твоята воля и нека това да бъде целият закон.

ХОРАТА:  Любов е законът, любов по воля.

Той спуска Копието и се обръща с лице на Изток. ЖРИЦАТА взема Копието в дясната си ръка, а с лявата предлага Дискоса. ЖРЕЦЪТ коленичи.

В устата ми да бъде същността на живота на Слънцето!

Той взема Хостията с дясната си ръка, прави кръст с нея върху Дискоса и я поглъща. Тишина. ЖРИЦАТА взема Чашата, снема покрова и я предлага на ЖРЕЦА, както в предишното действие.

ЖРЕЦЪТ: В устата ми да бъде същността на радостта на Земята!

ЖРЕЦЪТ взема Чашата, прави с нея кръст върху ЖРИЦАТА, изпива Чашата и я връща на нейното място.

Тишина. ЖРЕЦЪТ се изправя, взема Копието и се обръща към Хората.

ЖРЕЦЪТ:  Няма част от мен, която не е от Боговете.

Желаещите от ХОРАТА да се причастят (а други не може да има), изразяват своето намерение. За всеки има приготвена Питка от Светлина и по цяла чаша вино.  

ДЯКОНЪТ ги построява и те един след друг отиват към Олтара. ДЕЦАТА вземат Елементите и им предлагат. Хората се причестяват, както  ЖРЕЦА, като приемат позата на Възкресението и произнасят същата формула: «Няма част от мен, която не е от Боговете». Тази част от церемонията се изключва само в следните случаи: ако церемонията има характер на празнуване, когато се причестява само ЖРЕЦЪТ; ако тя е част от бракосъчетание, когато се причестяват само бракосъчетаващите се; ако е част от церемония по кръщение, когато причастие приема само кръщавания; и ако влиза в състава на церемония на конфирмация при достигане на полова зрялост, когато се причестяват само конфирмантите. Част от Светите Дарове ЖРЕЦЪТ може да съхрани за причастие на болен в дома му.

ЖРЕЦЪТ закрива всичко със завесата и прави кръст с Копието върху Хората като произнася следните слова.

ЖРЕЦЪТ: ГОСПОД ви благословя!

ГОСПОД просветлява умове ви, ободрява сърца ви и укрепва телата ви!

ГОСПОД  ви довежда до постигане на вашите Истински Воли, Великото Дело, Summum Bonum, Истинска Мъдрост и Съвършено Щастие!

ЖРЕЦЪТ се оттегля в Гробницата на Запад, ДЯКОНЪТ и ДЕЦАТА го следват. Музика (по желание).

***

Бележка:  ЖРИЦАТА и другите служители никога не приемат причастие, тъй като се явяват части на самия ЖРЕЦ.

Някои тайни формули на тази Меса  се съобщават на ЖРЕЦА при неговото посвещението в сан.  

Liber LII КНИГА 52 МАНИФЕСТ на О.Т.О.

BAPHOMET XI°

 

Бафомет XI°

 

Мир, Търпимост, Истина;

Приветствия на Всички Ъгли на Триъгълника;

Почит на Ордена.

На всички, до които се отнася: Поздрав и Здраве!

 

Прави по твоята воля и нека това да бъде целият Закон.

 

 1. О.Т.О. е организация от посветени, в чиито ръце е съсредоточена мъдростта и знанието на следните организации:
 2. Гностическата Католическа Църква.
 3. Орденът на Рицарите на Светия Дух.
 4. Орденът на Илюминатите.
 5. Орденът на Храма.
 6. Орденът на Рицарите на Свети Йоан.
 7. Орденът на Рицарите на Малта.
 8. Орденът на Рицарите на Гроба Господен.
 9. Тайната Църква на Светия Граал.
 10. Херметичното Братство на Светлината.
 11. Светият Орден на Розата и Кръста на Хиердом.
 12. Орденът на Светия Царствен Свод на Енох.
 13. Древният и Изначален устав на масонството (33°).
 14. Устава на Мемфис (97°).
 15. Устава на Мицраим (90°).
 16. Древният и Приет Шотландски устав на масонството (33°).
 17. Сведенборгианският устав на масонството.
 18. Орденът на Мартинистите.
 19. Орденът на Сат Бхаи и много други ордени със същите заслуги, въпреки по-малката си слава.

Не е включен А.·.А.·., с  чиято величествена организация, обаче, пребивава в най-тясно сътрудничество.

По никакъв начин не нарушава законните привилегии на надлежно упълномощените Масонски Организации.

 1. 2. Тъй като разсейването на изначалната тайна мъдрост доведе до объркване, беше определено от Ръководителите на тези Ордени да свържат отново и централизират техните дейности, точно както бялата светлина разделена от призма може да бъде събрана отново. Той въплъщава цялото тайно знание на всички Източни Ордени и неговите вождове са посветени от висока степен и са признати за такива от всички способни на такова разпознаване във всяка страна по света. В по далечни времена, началните съставящи асамблеи на О.Т.О. са включвали личности като:

Фу-Си

Иполит

Лао-цзъ

Мерлин

Сидхарта

Артур

Кришна

Титурел

Тахути

Амфортас

Анх-еф-на-Хонсу

Парсифал

Херакъл

Моисей

Орфей

Одисей

Вергилий

Мохамед

Катул

Хермес

Марциал

Пан

Аполоний Тиански

Данте

Симон Магът

Карл Велики

Мани

Уилям от Шейрен

Василид

Фредерик Хохенщауфен

Валентин

Роджър Бейкън

Бар-Дайшан

Иаков Бургундски де Моле

Крал У

Ге Сюан

Христиан Розенкройц

Озирис

Улрих фон Гутен

Мелхиседек

Парацелс

Кхем

Михаел Майер

Монту

Якоб Бьоме

Джон Ди

Френсис Бейкън

сър Едуард Кели

Андреа

Томас Воган

Роберт Флъд

Елиас Ешмол

Чжао

граф де Шазал

Сатурн

Сигизмунд Бекстрьом

Дионис

Молинос

А неотдавна:

Волфганг фон Гьоте

Фридрих Ницше

сър Ричард Пейн Найт

Харгрейв Дженингс

сър Ричард Френсис Бъртън

Карл Келнер

Генерал Форлонг

Елифас Леви

Людвиг, крал Баварски

Франц Хартман

Рихард Вагнер

кардинал Рампола

Людвиг фон Фишер

Папюс (доктор Анкос)

Имена на жените членове никога не се разгласяват.

Не е редно да се оповестява тук името, на който и да било жив ръководител.

Карл Келнер е, който възроди екзотеричната организация на О.Т.О. и положи началото на плана, сега щастливо завършен, на събиране на всички окултни организации под едно ръководство.  

Буквите О.Т.О. представляват думите «Ordo Templi Orientis» (Орден на Храма на Изтока, или Източни Тамплиери), но те имат таен смисъл за посветените.

 1. 3. Орденът е международен и има клонове във всички цивилизовани страни по света.

 1. 4. Целите на О.Т.О. могат да бъдат разбрани напълно само от неговите висши посветени; но може открито да се каже, че той преподава Херметичната Наука или Окултно Знание, Чистата и Свята Магия на Светлината, Тайните на Мистичното постигане, Йога във всички форми, Джнана-Йога, Раджа-Йога, Бхакти-йога и Хатха-йога, и всички други клонове на тайната Мъдрост на Древните.

В неговото лоно са скрити Велики Тайнства; неговият мозък разреши всички проблеми на философията и живота.

Той притежава тайната на Камъка на Мъдрите, на Еликсира на Безсмъртието и на Универсалното Лекарство.

Освен това, той притежава Тайната способна да осъществи древната като света мечта за Човешко Братство.

Също така притежава тайни Убежища (Collegium ad Spiritum Sanctum) във всеки важен населен център, където членове могат да се скрият, за да могат да извършват Великото Дело безпрепятствено.

Тези домове са тайни твърдини на Истината, Светлината, Силата и Любовта, и тяхното местоположение се разкрива под клетва да се пази в тайна само на тези, които  имат право да ги ползват.

Те, също така, са храмове на истинския култ, специално осветени от самата Природа за да проявят от човека най-доброто за него.

 1. 5. Властта в О.Т.О. е съсредоточена в ръцете на О.Н.О. (Външния Глава на Ордена), Върховния Брат. Името на лицето заемащо тази длъжност не се разкрива на никой, с изключение на неговите непосредствени представители.   

 1. 6. Властта на О.Н.О. в англоезичните страни е делегирана с харта на Най-Светия, Най-Знатен, Най-Озарен и Най-Могъщ Baphomet X° Rex Summus Sanctissimus 33°, 90°, 96°, бивш Велик Майстор на Съединените Американски Щати, Велик Майстор на Ирландия, остров Иона и всички Британии, Велик Майстор на Рицарите на Светия Дух, Суверенен Велик Командор на Ордена на Храма, Най-Мъдър Суверен на Ордена на Розата и Кръста, Велик Зоровавел на Ордена на Светия Царствен Свод на Енох, и т.н. и т.н. и т.н. , Национален Генерален Велик Майстор ad vitam на О.Т.О.

 1. 7. На Националния Генерален Велик Майстор ad vitam помагат две главни длъжностни лица: Великият Генерален Ковчежник и Великият Генерален Секретар.

Има много други служители, но те нямат отношение към тези, към които е адресиран настоящия манифест.

 1. 8. Цялото знание разпръснато между организациите изброени в параграф 2  беше пресято и концентрирано в следните степени:

Минервал

M.

II° M. .

III° M∴

P∴M∴

IV° Компаньон на Светия Царствен Свод на Енох, Принц Йерусалимски, Рицар на Изтока Запада

       Суверенен Принц на Розата и Кръста (Рицар на Пеликана и Орела), Член на Сената на Рицарските Херметически Философи Рицари на Червения Орел

VI° Знатен Рицар (Тамплиер) на Ордена Кадош и Компаньон на Светия Граал, Велик Инквизитор-Командор и Член на Великия Трибунал, Принц на Кралската Тайна.

VII° Най-знатен Суверенен Велик Генерален Инспектор, Член на Великия Висш Съвет.

VIII° Съвършен Понтифик на Илюминатите.

IX° Посветен в Светилището на Гнозиса

Rex Summus Sanctissimus (Върховен и Най-светейши Крал).

 1. 9. Всеки мъж и всяка жена в пълнолетие, свободни и с добър отзив имат неотменно право на III°.

Приемането по-нататък се дава само по покана от управляващото тяло.

О.Т.О., въпреки названието «Academia Masonica», не е масонска организация по отношение на «тайните» в този смисъл, в който обичайно се разбира този израз; ето защо по никакъв начин, нито противоречи, нито нарушава законните привилегии на Обединената Велика Ложа на Англия или, на която и да била Велика Ложа в Америка, или някъде другаде, призната от нея.

 1. 10. Молба за приемане в Ордена може да се подаде лично, в неговата щаб-квартира от 10 часа сутринта до 12 часа по обяд в делнични дни или с писмо, адресирано до Великия Генерален Секретар. В първия случай кандидатът трябва да има двадесет долара даващи му право на Трета степен; във втория – указаната сума трябва да бъде поставена в писмото.

Първата Годишна Членска Вноска подлежи на плащане след получаване на Трета степен; ако тя е взета след 30 юни на годината, само половината сума е дължима.

Членските Вноски на старите членове се дължат на 1 януари, но Братът се счита за човек с добро положение и не се лишава от своите права ако ги плати до 1 март. Ако той не успее да изпълни своето задължение до тази дата, той престава  ipso facto да бъде член на Ордена, но може да възстанови своите права при условие, че плати просрочията с добавка от 5 долара. Ако пропускът продължи до следващата година, той може да бъде възстановен само при специални условия и при изявено писмено съгласие на Националния Генерален Велик Майстор ad vitam.

 1. 11. Конституцията, учредителните документи, харти, патенти и други документи се представят на кандидатите при достигане от тях на IV°, ако те пожелаят.

 1. 12. Освен безплатен сертификат за членство, специални дипломи за рамкиране дипломи се издават на всички членове на обща цена от 10 долара. Специални дипломи за IX° — на цена 25 долара.

 1. 13. Привилегиите на членовете на О.Т.О. са твърде многочислени. Ето главните от тях:
 2. Членовете на O.T.O.  притежават право не само на достъп, но и на напътствие,  по отношение на целия корпус от тайно знание пазен в Светилището от самого начало на неговата поява.  

На ниските степени главните тайни са намеквани предавани посредством символ, под покров и посредством тайнство.

По този начин разумът на посветения се призовава към действие, за да може този, който използва добре знанието на ниските степени да бъде избран да бъде поканен за по-високите, където всички неща се оповестяват открито.

 1. Те стават съпричастни към потока на Вселенския Живот в Свобода, Красота, Хармония и Любов пламтящи в сърцето на О.Т.О., и Светлината на това величествено Братство ги озарява все повече и повече, спрямо приближаването им към неговото централно Слънце;
 2. Те срещат личности, допълващи в най-голяма степен техните собствени природи и получават неочаквана помощ и братство по целия свят, където пътуват.
 3.  Те получават право да пребивават в тайните домове на О.Т.О., постоянно, или за повече или по-малко дълъг период от годината, в съответствие със своя ранг в Ордена; а на тези от пета или по-ниска степен – да станат кандидати за покана в такъв дом.  
 4. Знанието за Приготвяне и Употреба на Универсалното Лекарство е ограничено само до членовете на IX°; но може да бъде дадено на членове на VIII° и VII°, при специални обстоятелства по благоволение на  Националния Генерален Велик Майстор ad vitam, а дори при особена спешност и на посветени от по-ниски степени.
 5. На V° всички членове дават клетва да облекчават незабавно и съвършено всички беди на ума, тялото или  имуществото на всеки брат от същата степен. На по-високите степени Връзките на Братството са още повече заздравени. По такъв начин Орденът осигурява идеална система на застраховка срещу всяко нещастие и злополука.
 6.  Членовете на IX° стават частични собственици на Имуществото и Имотите на Ордена, така че постигането на тази степен предполага възвръщане на изплатените членски вноски и такси с лихва.
 7. Орденът оказва практическа помощ в живота на своите достойни членови още на ниските степени, така че, дори и отначало бедни, да могат да плащат своите сравнително високи вноски на VII°, VIII и IX°. При достигане на VI° всеки Компаньон може да изложи обстоятелствата на своя живот и да уточни в каква посока настоява за помощ.  

 1. 14. При избиране на членове за придвижване напред, се обръща внимание на тяхната преданост на Ордена, на тяхната интелигентност да схващат природата на неговите учения, на тяхната ревност да разпространяват принципите на Ордена, в степента, в която ги разбират, но винаги с неизменно внимание по отношение задължението да пазят неговите тайни и също така като се имат предвид всички качества като смелост, чест, добродетел, без които човек не е достоен за това име.

 1. 15. О.Н.О. е известен само на членовете VIII° и IX°.

Националният Генерален Велик Майстор ad vitam не е достъпен за никой, който още не е достигнал VI°. Всички съобщения трябва да се отправят до Великия Генерален Секретар, а всички чекове да са написани на името на Великия Генерален Ковчежник.

Издадено от Ордена.

Л. Батерст IX°, Велик Генерален Секретар

Публикуван за първи път в «Еквинокс» (III, 1, 1919) (©превод F. Chnoubis)

© Превод: Frater Chnoubis

Редакция: Soror Ligachuchu & Soror Solve et Coagula

Графичен дизайн: Soror Solve et Coagula

ДЪЛГ

ДЪЛГ

от Алистър Кроули

 

(Пояснение за основните правила за поведение, които трябва да съблюдава този, който е приел Закона на Телема).

«Прави по твоята воля и нека това да бъде целият Закон» [AL, I:40].

«Няма закон отвъд: “Прави по твоята воля”» [AL, III:60].

«… нямаш друго право освен да изпълняваш твоята воля. Прави така и няма друг да каже не. Защото чистата воля, несмекчена от цел и освободена от сласт за резултат е във всяко отношение съвършена. » [AL, I:42—44].

«Любов e законът, любов по воля» [AL, I:57].

«Всеки мъж и всяка жена е звезда » [AL, I:3].

А. Твоят Дълг пред самия теб.

 1. Осъзнай себе си като център на своята собствена Вселена.

«Аз съм пламъкът, който гори във всяко човешко сърце и в ядрото на всяка звезда.» [AL, II:6].

 1. Изследвай Природата и Способностите на своето собствено Същество.

Това включва всичко, което е, или може да бъде твое: и ти трябва да приемеш всичко така както е то само по себе си, като един от факторите, които съставят твоето Истинско Себе. По този начин, това Истинско Себе накрая включва всички неща, каквито и да са;  неговото откриване е Посвещение (пътуването навътре); и тъй като неговата Природа е непрекъснато да се движи, то трябва да се разбира не като статично, а като динамично, не като Съществително име, а като Глагол.

 1. Развивай в необходимата хармония и пропорции всички способности, които притежаваш.

«Мъдростта казва: бъди силен!» [AL, II:70].

«Но надвишавай! надвишавай!» [AL, II:71].

«Бъди силен, о човеко! желай страстно, наслаждавай се на всички неща чувствени и екстатични: не бой се, че някой Бог ще те отхвърли за това.» [AL, II:22].

 1. Осмисляй своята Природа.

Обмисляй всеки неин елемент поотделно и в отношение към всички останали, за да прецениш точно истинското предназначение на цялостта на твоето Същество.

 1. Намери формулата на това предназначение, или «Истинска Воля», с най-простия възможен израз.

Стреми се да разбереш ясно как най-добре да манипулираш енергиите, които контролираш, за да постигнеш най-благоприятните резултати за нея от нейните взаимоотношения с частта от Вселената, която все още не контролираш.

 1. Разширявай до крайност сферата на господство на твоето съзнание и неговия контрол над силите, които са му чужди.  

Прави това посредством все по-силно и по-умело прилагане на твоите способности, за да постигнеш по-финото, по-ясно, по-пълно и по-точно възприятие, по-доброто разбиране и по-мъдро подреденото управление на тази външна Вселена.  

 1. Никога не разрешавай мисълта или волята на някое друго Същество да се вмешава в твоята собствена.

Бъди винаги готов да негодуваш и буден да противостоиш, с непреодолима пламенност и жарта на неугасима страст, на всеки опит на някое друго Същество да ти повлияе по друг начин, освен да допринесе нови факти към твоето изживяване на Вселената, или като ти помага да постигнеш по-висок синтез на Истината посредством страстно съединяване.

 1. Не подтискай и не ограничавай нито един истински инстинкт на твоята природа; но посвещавай всички в съвършенство за единствена служба на твоята Истинска Воля.

«Затова, бъдете красиви » [AL, I:51].

«Словото на Греха е Ограничение. О мъж! не отказвай на жена си, ако тя желае! О любовнико, ако е по твоята воля, иди си!  Няма връзка, която да съедини разделеното, освен любовта: всичко друго е проклятие. Проклето! Проклето през еоните да бъде! А Словото на Греха е Ограничение. О мъж! не отказвай на жена си, ако тя желае! О любовнико, ако е по твоята воля, иди се! Няма връзка, която може да съедини разделеното, освен любовта: всичко друго е проклятие. Проклето! Проклето през еоните да бъде! Ад.» [AL, I:41].

«Така и с всичко твое; нямаш друго право, освен да изпълняваш твоята воля. Прави така и няма друг да каже не. Защото чистата воля, несмекчена от цел и освободена от сласт за резултат е във всяко отношение съвършена.» [AL, I:42—44].

«Ще трупате блага и изобилие от жени и подправки; ще носите скъпи бижута; ще надминете земните народи по великолепие & гордост, но винаги с любовта към мен и така ще стигнете радостта ми.» [AL, I:61].

 1. Радвай се!

«Запомнете всички вие, че съществуването е чиста радост; че всичките скърби са само като сенки; те отминават & свършват, но там е това, което остава.» [AL, II:9].

«Но вие, о народе, мой, станете & се събудете. Нека ритуалите се изпълняват както подобава, с радост & красота!  <…> Празник за огъня и празник за водата; празник за живота и по-голям празник за смъртта! Празник всеки ден в сърцата ви в радостта на моя екстаз! Празник всяка нощ за Ну и удоволствието на върховната наслада! Да! празнувайте! радвайте се! няма ужас отсега нататък. Има разтваряне и вечен екстаз в целувките на Ну.» [AL, II:34—35, 41—44].

«Сега ликувай! сега ела в нашия блясък & екстаз! Ела в нашия страстен покой, & пиши сладки слова за Кралете!» [AL, II:64].

«Тръпни с радостта на живота & смъртта! Ах! твоята смърт ще бъде прекрасна: който я види ще бъде щастлив. Смъртта ти ще бъде печатът на обещанието на нашата дълговечна любов. Ела! въздигни сърцето си & ликувай! » [AL, II:66].

« Може ли Бог да живее в куче? Не! но най-висшите са от нас. Те ще ликуват, нашите избрани: който скърби не е от нас. Красота и сила, бликащ смях и сладостна отмалялост, сила и огън са от нас.» [AL, II:19—20].

Б. Твоят Дълг пред другите Индивиди, Мъже и Жени

 1. «Любов e законът, любов по воля» [AL, I:57].

Съединявай себе си страстно с всяка друга форма на съзнание като по този начин разрушаваш възприятието за отделност от Цялото и създаваш нова базисна линия във Вселената, която да я измерва.

 1. «Като братя се сражавайте!»  [AL, III:59].

« Ако той е Крал, ти не можеш да му навредиш.» [AL, II:59].

За да се прояви мълчаливо разликата между две гледни точки, от полза е за всяка от тях, да определи своята позиция спряма цялото. Борбата стимулира  мъжествената или творческа енергия и както любовта, на която тя е една форма, възбужда ума до оргазъм, който му позволява да превъзмогне рационалното си еднообразие.

 1. Въздържай се от всякакво вмешателство в  чужди воли.

«Внимавайте някой да не насили друг, Крал срещу Крал!» [AL, II:24].

(Любовта и войната, в предишните указания, са с природата на спорта , където ти уважаваш и се учиш от противника, но извън конкретната игра, никога не му се  бъркаш.) Да се опитваш да доминираш и влияеш на друг означава да се опитваш да го деформираш или разрушиш, а той е необходима част от собствената ти Вселена, т.е. от твоето Себе.

 1. Опитвай се, ако е такава волята ти, да просвещаваш другите, когато е нужно.

Това може да се прави, но винаги с пълно уважение към поведението на добрия спортсмен, когато той е в беда поради неуспех да разбере себе си ясно, особено, когато той сам иска помощ. (Впрочем неговата помраченост може да служи като предупреждение, или да възбужда нечий интерес.) Това е разрешено и в случаите, когато неговото невежество води до вмешателство в собствената му воля. При всяко положение, всяко вмешателство е опасно и изисква упражняването на изключително умение и добра преценка, подкрепени от опит. Да влияеш на друг означава да оставиш своята собствен крепост незащитена и обикновено опитът завършва като изгубиш власт над самия себе си.

 1. Почитай всички!

«Всеки мъж и всяка жена е звезда» [AL, I:3].

«Милост нека да няма: проклети да са, които се смиляват!» [AL, III:18].

«Ние нямаме нищо общо с изпадналите и негодните: нека мрат в  злочестината си. Защото нищо не чувстват. Състраданието е порокът на кралете: стъпквай злощастните & слабите: това е законът на силните: това е нашият закон и радостта на света. Не мисли, о кралю, за тази лъжа: Че Ти Трябва да Умреш: наистина, ти не ще умреш, а ще живееш. Нека това сега бъде разбрано: Ако тялото на Краля се разтвори, той ще остане в чист екстаз завинаги. Нуит! Хадит! Ра-Хоор-Кхуит! Слънцето, Сила & Взор, Светлина; те са за служителите на Звездата & Змията.» [AL, II:21].

Всяко същество, точно както и ти, е единственият център на Вселена, която по никакъв начин не е същата или дори подобна на твоята собствена. Безличната Вселена на «Природата»  е само една абстракция, приблизително вярна, за факторите които е удобно да считаме общи за всички. Вселената на другия е по необходимост неизвестна и непознаваема за теб, но тя предизвиква потоци енергия в твоята, определяйки частично твоите реакции. Използвай мъжете и жените, тогава, с абсолютния респект дължим на нерушими еталони: потвърждавай своите наблюдения като ги сравняваш с подобни оценки направени от тях; и като изследваш методите, които определят техния неуспех или успех, придобивай за себе си знанието и умението, необходими, за да се справяш със собствените си проблеми.

В. Твоят Дълг пред човечеството

 1. Установи Законът на Телема като единствено основание за поведение.

Тъй като общото благосъстояние на расата е необходимо в много отношения за твоето собствено, а това благополучие, както твоето собствено, по начало е функция на разумното и мъдро съблюдаване на Закона на Телема, задача от първа необходимост е всеки индивид да приеме честно този Закон и стриктно да ръководи себе си в пълно съгласие с него.  

Можеш да считаш установяването на Закона на Телема като съществен елемент на твоята Истинска Воля, тъй като, каквато и да е крайната природа на тази Воля, очевидното условие за нейното привеждане в изпълнение е свободата от външни вмешателства.

Правителствата често показват най-плачевна глупост, колкото и просветени да  са хората, които ги съставляват и учредяват, или хората, чиито съдби те ръководят. Ето защо дълг на всеки мъж и жена е да предприеме правилните стъпки, за да предизвика ревизия на всички съществуващи закони въз основа на Закона на Телема. Тъй като този Закон е Закон на Свободата, целта на законодателството трябва да бъде да осигури най-пълна свобода на всеки индивид в държавата като отбягва самонадеяното предположение,  че някой даден положителен идеал си заслужава да се постигне.

«Словото на Греха е Ограничение» [AL, I:41].

Същността на престъплението е ограничаване на свободата на потърпевшия. (Така, убийството ограничава правото на човека на живот; кражбата – правото да се  наслаждава на плодовете на своя труд; сеченето на фалшиви монети — правото, гарантирано от държавата, на сигурен търговски обмен и т.н.). Ето защо, всеобщ дълг е да се предотвратяват престъпленията посредством изолиране на престъпниците и заплахата от възмездие; също така да бъде учен престъпника, че неговите действия, след като се анализират, се оказват противоречащи на собствената му Истинска Воля. (Често това може да се постигне като се отнемат от него правата, които той е отрекъл за другите: примерно като се постави крадеца извън закона и по този начин изпита постоянната тревога за собствените си притежания, лишени от защитата на Държавата.) Правилото е много просто. Този, който нарушава някое право магически декларира, че то не съществува; следователно то не съществува повече и за него.

Тъй като престъплението е пряко нарушение на Закона на Телема, то не може да се толерира в обществото. Тези, които обладават престъпен инстинкт трябва да бъдат изолирани  в отделна колония, за да изградят своя собствена държава и така сами да научат необходимостта от налагане и поддържане на правила на правосъдие.

Всички изкуствени престъпления трябва да бъдат премахнати. Когато странните ограничения отпаднат, по-голямата свобода на индивида сама ще го научи да избягва действия, които реално ограничават естествени права. По този начин реалната престъпност рязко ще намалее.  

Администрирането на Закона трябва да бъде опростено посредством обучението на хора, правдиви и благоразумни, които имат желание да изпълнят в обществото функцията да разглеждат всички жалби с абстрактния принцип на Закона на Телема и да отсъждат присъди въз основа на конкретното ограничение, което престъплението е причинило.  

По такъв начин, крайната цел е да се реинтегрира съвестта, на истински научен принцип, като пазител  на поведението, съветник на хората и гарант на управляващите.

Г. Твоят Дълг пред всички други същества и предмети

 1. Прилагай Закона на Телема по всички въпроси на пригодност, употреба и развитие.

Нарушение на Закона на Телема е да се злоупотребява с естествените свойства, на което и да било животно или обект като биват отклонявани от правилната си функция, така както тя е определена съобразно тяхната история и структура.  Например, да обучаваш деца да изпълняват мисловни операции, или да практикуват задачи, за които те не са пригодни е престъпление срещу природата. По същия начин, да строиш къщи от прогнил материал, да фалшифицираш храна, да унищожаваш гори и т.н. и т.н. , е престъпно.

Закона на Телема следва да се прилага неотклонно за решаване на всеки въпрос, свързан с поведението. Присъщата пригодност на всяко нещо, за всяка предлагана употреба, трябва да бъде единствения критерий.

Привидно, а понякога и дори реално, между интересите често ще изниква конфликт. Такива случаи трябва да се решават според главната ценност на противоборстващите страни в мащаба на Природата. Така например дървото има право на своя живот, но тъй като човекът е по-важен от дървото , той може да го отсече за топливо или подслон, когато изникне необходимост. Но вес пак, нека той не забравя, че Законът никога не пропуска да възмезди престъплението: както когато безотговорното обезлесяване нарушава климата и почвите, или когато вносът на зайци като евтин доставчик на храна предизвиква бедствие.

Имай предвид, че нарушаването на Закона на Телема предизвиква кумулативни беди. Оттичането на земеделското население към големите градове, главно поради убеждаването му да изостави своите естествени идеали, направи провинцията не само по-малко поносима за селянина, но разврати и града.  И грешката има склонност да се увеличава в геометрична прогресия, докато лечението става все по-немислимо и цялата структура на обществото е заплашена от рухване.

Мъдрото прилагане на Закона на Телема, основано на наблюдение и опит,  означава да се работи в съзнателна хармония с Еволюцията. Творчески експерименти, включително варианти на съществуващите видове, са законни и необходими. Тяхната стойност трябва да се оценява по плодовитостта им, като даваща свидетелство за тяхната хармония с хода на природата, към съвършенство.

© Превод: Frater Chnoubis

Редакция: Soror Ligachuchu & Soror Solve et Coagula

Графичен дизайн: Soror Solve et Coagula

LIBER II ПОСЛАНИЕТО НА МАЙСТОР ТЕРИОН

LIBER II

ПОСЛАНИЕТО НА МАЙСТОР ТЕРИОН

«Прави по твоята воля и нека това да бъде целият Закон»

« Няма Закон отвъд „Прави по твоята воля“»

«Словото на Закона е Θελημα»

Θελημα – Телема означава «Воля». Ключът към настоящето Послание е това слово — «Воля». Първото очевидно значение на този закон се потвърждава от антитезата: «Словото на Греха е Ограничение».

Също: «… нямаш друго право освен да изпълняваш твоята воля. Прави така и никой няма да каже не. Защото чистата воля, несмекчена от цел и освободена от сласт за резултат е всякога съвършена».

Разбери както трябва това; изглежда това означава теория, че ако всеки мъж и всяка жена вършат неговата и нейната воля – истинската воля – то не би имало никакви сблъсъци. «Всеки мъж и всяка жена е звезда», а всяка звезда се движи по назначен за нея път без вмешателства. Има достатъчно място за всички; единствено безредието предизвиква бъркотия.

От тези съображения би трябвало да става ясно, че «Прави по твоята воля » не означава «Прави каквото ти харесва». Това е апотеоз на Свободата, но също така е и най-стегната възможна верига.

Прави по твоята воля — и не прави нищо друго. Нека нищо не те отвлича от тази строга и свещена задача. Ти си абсолютно свободен да действаш по твоята воля; но само пробвай да правиш каквото и да било друго и веднага ще възникват препятствия. Всяко действие, което не е по определения курс на тази единствена орбита е погрешно, то е спънка. Волята не трябва да е две, а една.

Отбележи по-нататък, че тази воля трябва да бъде не само чиста, което значи една, както беше обяснено по-горе, но също и « несмекчена от цел» . Над този странен израз трябва да се замислим. Той би могъл да означава, че ако всяка цел отслабва волята; явно «сластта за резултат» е нещо, от което тя трябва да бъде освободена.

Но тази фраза може да се тълкува сякаш я четем «с незадоволима целеустременост» , т.е. с неуморна енергия. Концепцията тогава е за вечно движение, безкрайно и неизменно. Това е Нирвана, само че динамична, вместо статична – и води до същото нещо накрая.  

Очевидната практическа задача на магьосника тогава е да открие каква е реално неговата воля, за да може по този начин да действа според нея и това той може да постигне по най-добър начин с практиките на «Liber Thisharb» (вж. «Еквинокс», I, 7, стр. 105) или други подобни практики, които могат да му се назначават по едно или друго време.

Ти трябва: 1) Да откриеш каква е твоята Воля; 2) Да привеждаш в действие тази Воля: а) с пълна съсредоточеност, б) безпристрастно, в) спокойно. Тогава и само тогава ти ще бъдеш в хармония с Хода на Нещата, твоята воля ще е съпричастна и по този начин еднаква с Божията Воля. И тъй като волята не е нищо друго, а динамичен аспект не себето и тъй като две различни самосъщности не могат да имат идентични воли; то тогава, ако твоята воля е Божията Воля, то Ти си То.

Има още едно дума, която трябва да се обясни.  На друго място е написано – сигурно за наше голямо облекчение – че «Любов е законът, любов по воля».

Това трябва да се разбира да означава, че докато Волята е Законът, природата на тази Воля е Любов. Но тази Любов е като страничен продукт на Волята; тя не противоречи на Волята и не я подменя със себе си; и ако мнимо противоречие възниква между тях при всяка кризисна ситуация, то именно Волята ни извежда на верния път. Виж! в «Книгата на Закона» немалко е казано за Любовта, но няма и дума за Сантименталност. Самата Ненавист е почти неотличима от Любовта! «Сражавайте се като братя!» Това разбират всички мъжествени раси на Земята. Любовта в «Книгата на Закона», е винаги смела, мъжествена, дори оргистична. В нея има финес, но това е финесът на силата. Могъща и страховита и славна, каквато е, тя е само подобна на знаме върху свещеното копие на Волята, само гравиран надпис върху мечовете на Рицарите-монаси на Телема.

Любов е законът, любов по воля.

* Публикувано за първи път в «Еквинокс», III, 1 (1919). Всички цитати в текста са от «Книгата на Закона».

© Превод: Frater Chnoubis

Редакция: Soror Ligachuchu & Soror Solve et Coagula

Графичен дизайн: Soror Solve et Coagula

Liber DCCCXXXVII Законът на Свободата

Книга 837

Законът на Свободата

Трактат на

TO MEGA THERION 666,

Който е Маг 9°=2° на A.’.A.’.

Прави по твоята воля и нека това да бъде целият Закон.

I

Често ме питат, защо започвам писмата си по този начин. Без значение дали пиша на своята любима или на моя месар, аз винаги започвам с тази единадесет думи. А с какво друго, пита се, да започвам? Какво друго приветствие би било така радостно? Виж, братко, ние сме свободни! Ликувай с мен, сестро, защото няма закон отвъд «Прави по твоята воля»!

II

Пиша това за тези, които не са прочели нашата Свещена Книга, «Книгата на Закона», а също за тези, които са я прочели, но някак не са разбрали нейното съвършенство. Защото има много въпроси в тази Книга и Добрите Вести са разпръснати тук и там в Книгата, както Звездите са пръснати в полето на Нощта. Ликувайте с мен, всички вие, хора! В самото начало на Книгата стои великата харта на нашето божество: “Всеки мъж и всяка жена е звезда.” Всички ние сме свободни, всички независими, всички сияещи в слава, всеки – един лъчезарен свят. Не са ли това добри вести?

След това идва първият призив на Великата Богиня Нюит, Господарката на Звездното Небе, която е също Материя, в нейния най-дълбок метафизичен смисъл, която е безкрайност, в която ние всички живеем и се движим и съществуваме. Чуй Нейния пръв призив към нас, мъжете и жените: “Излезте, о деца, под звездите и вземете вашата насита от любов. Аз съм над вас и във вас. Моят екстаз е във вашия. Моята радост е да виждам вашата радост.” По-нататък тя обяснява мистерията на страданието: “Защото заради любовта съм разделена, заради възможността за единение.”

“Това е създаването на света, за да е болката от разделението като нищо, а радостта от разтварянето – всичко.”

По-нататък е обяснено как е възможно това, как самата смърт е екстаз, както любовта, но по-интензивен, съединяване отново на душата със своето истинско себе.

И какви са условията за тази радост, и мир, и слава? Наш ли е мъгливия християнски мистицизъм, или Будисткия, или на Индуизма? Вървим ли ние с вечния страх някакъв първороден “грях” да ни отхвърли от “благодатта”? По никакъв начин.

“Затова, бъдете красиви: обличайте се всички с изискани дрехи; яжте скъпи храни и пийте сладки вина и вина пенливи! Също, взимайте вашата насита и желание от любов, както желаете, когато, където и с когото желаете. Но винаги за мен.”

Това е единственото, което да помним, че всяко действие трябва да бъде ритуал, акт на обожание, тайнство. Живейте както винаги са живели кралете и принцовете на този свят, короновани и некороновани, както господарите винаги живеят; но това да не бъде самодоволство; направете самодоволството своя религия.

Когато пиеш и танцуваш и се наслаждаваш ти не си “неморален”, ти не “рискуваш своята безсмъртна душа”; ти изпълняваш предписанията на свята религия – при положение, че оценяваш действията си в тази светлина. Не принизявай себе си, не разрушавай и не обезценявай своето удоволствие с отказ от върховната радост, съзнанието за мир, което е отвъд разбирането. Не прегръщай просто Мариана или Мелузина – тя е самата Нюит, специално концентрирана и въплътена в човешка форма за да ти даде безкрайна любов, да те прикани да вкусиш още на земята Елексира на Безсмъртието. “Но екстазът да е твой и радостта на земята: винаги Към мен! Към мен! ”

Също Тя говори: “Любов е законът, любов по воля.” Пази чист своя висш идеал; стреми се винаги към него без да допускаш нищо да те спре или да те отклони, така както звездата се носи по своята неизчислим и безпределен курс на слава, и всичко е Любов. Законът на твоето същество става Светлина, Живот, Любов и Свобода. Всичко е мир, всичко е хармония и красота, всичко е радост.

Защото чуй колко блага е Богинята: “Аз давам невъобразими радости на земята: сигурност, не вяра, още приживе, по отношение на смъртта: мир неизразим, покой, екстаз; нито пък изисквам нещо в жертвоприношение.”

Не е ли това по-добро от смъртта приживе на робите на Робските Богове, които вървят притиснати от съзнанието за “грях” изнурително търсещи или симулиращи изморителни и досадни “добродетели”?

С такива, ние, които сме приели Закона на Телема нямаме какво да правим. Ние  чухме Гласа на Звездната Богиня: “Обичам те! Копнея за теб! Бледа или пурпурна, забулена или сладострастна, Аз, която съм цялата наслада и пурпур, и опиянението в най-съкровен смисъл, те желая. Окрили и разбуди блясъка, навит вътре в теб: ела към мен!” И така Тя завършва:

“Пейте ми възторжената песен на любовта! Горете ми благоухания! Носете скъпоценности за мен! Пийте за мен, защото ви обичам! Обичам ви! Аз съм дъщерята на Залеза с лазурни клепачи. Аз съм разголения блясък на сладострастното нощно небе. При мен! При мен!” И с тези думи “Проявлението на Нуит завършва.”

III

В следващата глава на нашата книга е дадено словото на Хадит, който е допълнението на Нюит. Той е вечна енергия, Безкрайното Движение на Нещата, ценралното ядро на всяко същество. Проявената Вселена се ражда от брака на Нюит и Хадит; без този съюз няма нищо. Това вечно, това постоянно брачно тържество е тогава самата природа на нещата; и следователно всичко, което съществува е кристализация на божествен екстаз.

Хадит ни казва за Себе си: “Аз съм пламъкът, който гори във всяко човешко сърце и в ядрото на всяка звезда.” Той е тогава, нашето най-вътрешно божествено себе; ти си, не някой друг, който е изгубен в постоянния възторг на прегръдките на Безкрайната Красота. Малко по-нататък Той говори за нас:

“ Може ли Бог да живее в куче? Не! но най-висшите са от нас. Те ще ликуват, нашите избрани: който скърби не е от нас. Красота и сила, бликащ смях и сладостна отмалялост, сила и огън са от нас. Ние нямаме нищо общо с изпадналите и негодните: нека мрат в злочестината си.”

По нататък, Той казва за смъртта: “Не мисли, о Кралю, за тази лъжа: Че Ти Трябва да Умреш: наистина, ти не ще умреш, а ще живееш. Нека това сега бъде разбрано: Ако тялото на Краля се разтвори, той ще остане в чист екстаз завинаги.” Като знаеш това, какво остава освен наслада? А как да живеем междувременно?

“Лъжа е, тази глупост против себе си. Показването на невинност е лъжа. Бъди силен, о човеко! сластен, наслаждавай се на всички неща чувствени и екстатични: не бой се, че някой Бог ще те отхвърли за това.”

Отново и отново, в думи като тези, Той вижда експанзията и развитието на душата посредством радост.

Ето Календарът на нашата Църква: “Но вие, о народе, мой, станете & се събудете. Нека ритуалите се изпълняват както подобава, с радост & красота!” Помнете, че всички актове на любов и наслада са ритуали, трябва да бъдат ритуали.

“Има ритуали за елементите и празници на времената.

Празник за първата нощ на Пророка и неговата Невеста!

Празник за трите дни на написването на Книгата на Закона.

Празник за Тахути и детето на Пророка – тайна, О Пророко!

Празник за Върховния Ритуал и празник за Равноденствието на Боговете.

Празник за огъня и празник за водата; празник за живота и по-голям празник за смъртта!

Празник всеки ден в сърцата ви в радостта на моя екстаз!

Празник всяка нощ за Ну и удоволствието на върховната наслада!

Да! празнувайте! радвайте се! няма ужас отсега нататък. Има разтваряне и вечен екстаз в целувките на Ну.”

Всичко зависи от твоето приемане на този нов закон и от теб не се иска да вярващ нещо, да вярваш поредица от глупави басни, които са под интелектуалното ниво на Бушмен и моралното на наркоман. Всичко, което трябва да правиш е да бъдеш себе си, да правиш своята воля и да се радваш.

“Проваляш ли се? Съжаляваш ли? Има ли страх в сърцето ти?” Той продължава: “Където съм Аз, тях ги няма.” Има още много от този род; достатъчно беше цитирано, за да направи всичко ясно. Но има и следващо указание: “ Мъдростта казва: бъди силен! Така можеш да понесеш повече радост. Не бъди животно; рафинирай възторга си! Ако пиеш, пий по осемте и деветдесетте правила на изкуството: ако любиш, надминавай по финес; и ако правиш  нещо радостно, нека в него да има изтънченост. Но надвишавай! надвишавай! Стреми се винаги към повече! и ако наистина си мой – и в това не се съмняваш, и ако винаги си радостен – смъртта е короната на всичко.”

Станете, мои братя и сестри на земята! Хвърлете в краката си всички страхове, всички угризения, всички колебания! Станете! Вървете напред, свободни и радостни и денем и нощем да правите по своята воля; защото “Няма Закон отвъд Прави по твоята воля.” Станете! Вървете напред с нас в Светлина и Живот и Любов и Свобода, вкусвайки с нас блаженство както подобава на Крале и Кралици на Небето и на Земята.  

Слънцето изгря; вековните призраци се разсеяха. “Словото на Греха е Ограничение”, или както беше казано на друго място във връзка с този текст:

„That is Sin, to hold thine holy spirit in!“ *

Напред, напред в твоята сила; и нека да не те е страх от никой.

Любов е законът, любов по воля.

Бележки

Всички цитати в текста са от Liber AL vel Legis sub figura CCXX с изключение на:

*От поемата на Алистър Кроули „АНА“  

© Превод: Frater Chnoubis

Редакция: Soror Ligachuchu & Soror Solve et Coagula

Графичен дизайн: Soror Solve et Coagula

РИТУАЛ НА МАРС

РИТУАЛ НА МАРС

Страстите и Мъченичеството на св. Жак де Моле

Автор Sor. H.P. 2000 e.v.

На 18-ти Март всяка година Гностическата Католическа Църква празнува паметтта на Великия Майстор Якобус Бургундус Моленсис Мъченика

УЧАСТНИЦИ

в (СЛЪНЦЕ в ОВЕН) Бяла роба, златна маска на Слънцето;

(ЖАК ДЕ МОЛЕ) Наметало на Тамплиер, Бяла роба, Меч.

(отначало САЛАДИН, после – SOPHIA) Зелена аба върху арабско женско облекло, тюрбан, було;

. (ОВЕН) Наметало на Тамплиер върху виолетова роба.

 (Уилям Имберт – Главен Инквизитор на Крал Филип Красивия, отначало Тамплиер) Черна роба, отначало с наметало на Тамплиер, после с качулка.

Послушници-Стражинаполовина въоражени като Кръстоносци, наполовина като сарацини; с черни дрехи;

Качулки за ,, ,  и за всички Послушници.

БАФОМЕТ се превежда с шифъра „Атбаш“ като  BPhMT = SPhIA – МЪДРОСТ

ВСТЪПЛЕНИЕ

Параклис с Олтар. Влиза Процесия: Кръстоносците-Послушници са дясната колона, Сарацините-Послушници – лявата колона, всичи са с качулки и със запалени свещи в ръка, следвани от  и   един до друг, следвани от отляво и отдясно. 

рецитираГлавата известна като Дванадесеторното Утвърждаване на Бог и неговото Единството от Liber 963.

    МУЗИКА: Dead Can Dance – The Host of Seraphim

: Обожавам Те с Дванадесетте  Утвърждения и с тяхното Единство!.

O Ти, снежен вулкан от ален огън, Ти, стълб от ярост с гребен от пламък!  Да, докато Те приближавам, ти се отдалечаваш от мен като кичур от пушек отвяван навън през прзореца на моя дом.

O Ти, лятна земя на вечна радост, Ти, възторжена цветна градина!  Да, докато Те събирам, моята реколта е като капка роса трептяща в златната чаша на минзухар.

O Ти, пулсираща музика от живот и смърт, Ти, ритмична хармония на света!  Да, докато слушам ехото на Твоя глас, моят възторг е като шумоленето на крилата на пеперуда. 

O Ти, пламтяща буря от ослепителен пясък, Ти, вихър от дълбините на тъмнината! Да,  докато Те преодолявам, моята сила е като на гълъб спускащ се надолу по пурпурните визвишения на бурята.

O Ти, коронован исполин между исполини, Ти, войн на битката с пурпурен меч! Да, докато се бия с Теб, ти ме побежждаваш като лъв, който погубва дете в люлка от лилии. 

O Ти, призрачна гледка от Тъмнина, Ти, загадъчна Книга на елховите хълмове! Да,  докато търся ключа от Твоя дом моята надежда е като слаба светлинка скътана между дланите на малко дете. 

O Ти, велико усилие на Небесната Твърд, Ти, буря бушуваща и ревяща в Ефирите!  Да, докато потъвам в дълбините на твоето страдание моята болка е като усмивката на устните на спящо детенце.  

О Ти, дълбина на неведомото, Ти, загадъчен, неизразим Бог!  Да, докато се опитвам да Те разбера, моята мъдрост е като сметало в скута на старец.

O Ти, преобразен сън от ослепителна светлина, Ти, блаженство от удивление! Да, докато Те съзерцавам, моето разбиране е като да зърна дъга през буря от ослепителен сняг. 

O Ти, планина на планините с подпорни греди от стомана, Ти, гривест връх на Величието!  Да, докато изкачвам твоето великолепие, разбирам че съм преодолял  една прашинка в лъча на Твоята слава. 

O Ти Императрица от Светлина и Тъмнина, Ти, разливаща нощните звезди! Да, докато се взирам в Твоя Лик, моите очи са като очите на слепец поразен от горящ огнен факел. 

O Ти пурпурно веселие на полунощта, Ти, розов Север, който мъти светлина! Да, докато се възправям пред Теб, моята радост е като дъждовна капка поразена от стрела на Западното Слънце. 

O Ти, златна Корона на Вселената, Ти, диадема от ослепителен блясък! Да,  докато аз горя пред  Теб, моята светлина е като падаща звезда между пурпурните пръсти на Нощта. 

O Слава на Тебе през всички Времена

и във всички пространства: Слава

и Слава върху Слава,

Навеки. Амен,

и Амен и

Амен.

Сарацините-Послушници се отделят и напускат сцената като оставят свещите си върху Олтара; застава коленичил пред Олтара и Кръстоносците-Послушници коленичат зад него; свещите още горят.

ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ

: Брат, колко е часа?

: Час преди Изгрев.

: Тогава нашето бдение е свършило.

: Да, скоро нашия Майстор ще ни поведе към Светата земя.

: За да я освободим от сарацинитe?

: Към вечна слава!

: Да срещнем Саладин и неговите армии?

: Към славата и богатствата на Изтока!

: Може би към смърт?

: Да, но Небесата се жребия за тези, които паднат за праведната кауза.

: Време е.

Всички правят Пет Обиколки с маршова стъпка по пътя на Слънцето  водени от , и ; един ПОСЛУШНИК носи шлема на ‘ .

МУЗИКА: Qntal, Palestinalied

Сцената се променя от Параклис на Пустиня; Сарацините-Послушници свалят качулките си и обличат дрехи на Сарацини. Всички спират и изтеглят мечове, освен .

и Сарацини влизат отляво.

коленичи пред : Виж как напредва врага, как дрънка с оръжия, реве и проклина! Как вика: „Бог е с нас!“ Те покориха всичко пред себе си, смяха се над страданието на верните, потъпкаха Кръста, окъпаха пустинята с кръв!

Ти си майсторът, който ни доведе почти до вратите на Ада. Ти ни даде оръжие и поглед напред, даде ни клетва и война. Ти изкова от нас самите оръжия гравирани с името на Исус. Няма ли да вкусим кръв преди да ни прибереш в ножницата или ще погинем в срам?

  (към Саладин): Бягайте докато можете, безбожни езичници! Бягайте към вашата скала в пясъците, недодялани почитащи камъни неверници!

: Какво доведе Франките да се сражават по нашите земи и да бъдат изклани като добичета? Изчезвайте с вашите кораби, мръсни, необрязани дяволи, свине-яди!

:„Всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз Него пред Моя Отец Небесен; а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец Небесен. Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч.“ (Матей 10 32-34)

 : „И нека се сражават по пътя на Аллах онези, които продават земния живот за отвъдния. А на онзи, който се сражава по пътя на Аллах и бъде убит или надвие, Ние ще дадем огромна отплата.

Вярващите се сражават по пътя на Аллах, а неверниците се сражават по пътя на идолите. Сражавайте се с приятелите на сатаните! Слабо е коварството на сатаната!“ (Сура 4 – жените, 74, 76)

„И се сражавайте по пътя на Аллах с онези, които се сражават с вас, ала не престъпвайте! Аллах не обича престъпващите.“

„И ги убивайте там, където ги сварите, и ги прогонете оттам, откъдето и те ви прогониха! Да заблуждаваш е по-тежко, отколкото да убиваш. И не се сражавайте с тях при Свещената джамия, докато не започнат там да се сражават с вас! А ако се сражават с вас, убийте ги! Такова е възмездието за неверниците.“ (Сура 2 Кравата.190-192)

: Боже, езичници дойдоха в Твоето наследие, оскверниха светия Твой храм, Йерусалим обърнаха на развалини; труповете на Твоите раби предадоха за храна на птиците небесни, телата на Твоите светии – на земните зверове; проляха кръвта им като вода около Йерусалим, и нямаше, кой да ги погребе.  Станахме за присмех на съседите си, срам и поругание за околните си. Докога, Господи, ще се гневиш непрестанно, докога ще пламти Твоята ревност като огън? Излей гнева Си върху народите, които Те не познават, и върху царствата, които не призовават Твоето име, защото те изпоядоха Иакова и жилището му опустошиха. Не ни спомняй греховете на нашите деди, скоро да ни изпреварят Твоите щедрости, защото сме много изтощени. Помогни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на името Си; избави ни и прости ни греховете наши заради Твоето име! Защо езичниците да казват: “де е техният Бог?” Дано пред очите ни стане известно между езичниците отмъщението за пролятата кръв на Твоите раби. Да дойде пред Твоето лице стенанието на затворника; със силата на Твоята мишца запази обречените на смърт.

Седмократно върни в пазвата на нашите съседи хулите, с които хулеха Тебе, Господи. (Псалм 78)

: Грабни Меча, Майсторе!

: Нека Победата коронова нашите оръжия!

Послушници: Да се включим в битката! Deus vult! Allahu akbar! Ние побеждаваме!

МУЗИКА: Wench, Wasteland

(Докато се сражават, & си разменят цитати от светите книги; цитатите започват да звучат еднакво; в даден момент започват да цитират от Liber AL; става все по-притеснен от това, че думите на започват да звучат като думите на и гласно се тревожи за ерес…)

Накрая Сарацините са победени.

„Благодарете на Бога и Отца, Който ни направи способни да участвуваме в наследството на светиите в светлината, избави ни от властта на тъмнината и ни премести в царството на възлюбения Си Син, в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му и прошка на греховете, и Който е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар; понеже чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо; било Престоли, било Господства, било Началства, било Власти – всичко чрез Него и за Него е създадено; Той е по-напред от всичко, и всичко чрез Него се държи.“ (Колосяни I:12-17)

тропва въднъж, вдига меча си:

Тихо!

Пауза

Няма Бог – освен Бог!

и всички Послушници танцуват боен танц.

връща се назад, подозрително.

МУЗИКА: Wench, Jewel

: Ела, защото двореца на надеждата стои върху слаби основи.

Донеси вино, защото животът е граден от вятъра.

Аз съм роб на неговата духовна сила,

Той, който под това тъмно синьо колело е неопетнен от привързаност.

Какво друго да кажа, освен добрите вести, които чух от невидимия свят

Вчера, докато седях, пих и разрушавах в кръчмата:

“О кралски сокол с проницателн взор, кацнал на дървото на Небесата,

Твоето гнездо не е това място изпълнено със страдание.

Те подсвирват, за да те върнат към битките на небето.

Не разбирам какво те е впримчило тук.”

Давам ти съвет; научи го и си припомняй на дело,

Защото идва от моя Господар на Пътя:

“Не искай искрена клетва от изменчивия свят,

Защото тази стара вещица е годеница на хиляди мъже.”

Не се тормози за света, и не забравяй моя съвет,

Защото си спомням тази максима на любовта,

Която научих от мой приятел странник:

“Съгласи се с даденото и развържи възела на веждите си,

Защото вратата на свободната воля е затворена за теб и мен.”

Ароматът на розата няма и следа от вярност и спазени обещания.

Плачи, любовнико-славей, тук е мястото за това.  [Хафез]

Светлините намаляват. Всички напускат.

МУЗИКА: Peter Gabriel, Before Night Falls.

ВТОРО ДЕЙСТВИЕ

Сцената е Бедуински лагер; Голяма Конусовидна Шатра; възглавници и килими, огън; отляво – Затворена Шатра; всички са разположени на възглавниците;

: Привет на Теб, който отплуваш към Небесата!

Привет на Теб, в чиито очи има Пламък и Огън!

Привет, Господ на Разрушаващата Армия!

: Привет, братя.

: Привет на теб,  достоен за противници !

Ето, ние сме милостиви, както ни е учил нашия Господ.

Привет на теб, войн на честната дума!

 : Привет, франки!

  : Нека ликуваме за нашата победа!

повежда Послушниците в триумфален танц, който става бавен и съблазнителен; променя се като чувство от Западен в Източен.  

По настояване на ‘, неохотно се присъединява. Послушниците отиват към публиката и я подканват да се раздвижи.   

МУЗИКА: Dead Can Dance, Mother Tongue

Пауза

  … да поставим печат на неговия триумф 1-4444.

4444-1.

Почти всички светлини са загасени.

Отава една синя или тъмно пурпурна.

МУЗИКА: Peter Gabriel, The Feeling Begins

 : Човека на Бог е опиянен без вино;

Човека на Бог е сит без месо.

Човека на Бог е объркан и изумен,

Човека на Бог няма храна и сън.

Човека на Бог е крал под наметката на дервиш,

Човека на Бог е съкровище в руини.

Човека на Бог не е от въздух и земя,

Човека на Бог не е от огън и вода.

Човека на Бог е безпределно море,

От Човека на Бог валят перли без дъжд.

Човека на Бог е мъдър с Истината;

Човека на Бог не е учен от книги.

Човека на Бог е отвъд безверие и религия,

За Човека на Бог добро и зло са едно и също.

Човека на Бог е изчезнал от Не-битие,

Човека на Бог е славно посетен.           

[Руми]

подава на Златна Скрижал оформена като Хералдична Роза и го отвежда през сцената до Затворената Шатра като му говори.

(Поема за Розата)

ROSA MUNDI

Роза Вселенска! Алена Слава на Съкровеното Алено Сърце на Любовта! Ален Пламък, розово-ален, най-нежно накъдрен, навътре, в безбрежното Цвете, над всички цветя!

В уханната, собствена страст е облечен – обгръща, укрива го леката, сладостна страст подобно листенца на цвете!

И моят дух Съкровен Причестява се с най-съвършената част на Тайното Щастие на това Сладострастно Сърце!

Някога беше!…минутите се точеха с часове, и Звярът Безумен в мен съзерцаваше цветята и се любуваше,

гледаше как изгрява Луната, упиваше се от блаженото дихание на Лятната Полунощ

и си мислеше, окован от сиянието на Слънцето, че сам е заслужил цялата си печал.

Часовете се точеха като дни, страданието продължаваше и нямаше прибежище за мен… А ти, страдаше ли?

Томеше ли се в съня си като мен? Обичаше ли ме, вече?

Защото знай, че Луната не е Луна, докато не разбере как да изпълни своята музика – докато не постичне себе си – че тя е Луна!

Както аз, така и ти! Но тогава, този камък недокосван от човешки ръце, тази кубовидна сфера,

все още не бе станала Крайъгълния Камък  на Кралската Арка на Сексуалността,

в уравнението нямаше отговор за неизвестното “Х”,

и девствения вятър на сливането и пораждането все още не бе започнал да се мятка и в мен и в теб

и никой все още не бе изрекал великото Слово!

Откатко те бяха заедно като мъж и жена, може би в столетията на нашия живот отново ще се раздвижи забравена любов

и ще намери ново въплъщение! И чак тогава ще напъпи ново пъпка на стеблото в Градината на Подправките

и отново ще разцъфти Розата на Вселената, Розата на Росата, Розата на Любовта и Нощта,

Розата на Мълчанието, обвила като покров единството на нещата, отразено в Огледалото на Истината,

Розата, над която не е властна Господнята Десница,

Розата, летяща на крилете на лунната светлина към Дома на Огъня,

Розата на Пресния, Млад Мед!

Не! Не е способен смътния огън на желанието да озари недрата на този залив до дъно!

Не познават светлината съкровените шепоти на тези сенки

за вярата в бъдещето – мечтанията за мига, когато върху горските поляни, през сумрака ще блесне лъч и ще пресуши нощната роса!

Нека си остане тайна това!…

След целувката има послевкус-възторг! Огън, плът, ухание, музика, изпреварила времето –

всичко отлита кото пушек – само съкровения и девствен вкус остава като сол от незримите приливи на море от разтопено злато

/само за миг го показва на света скарабея без корона от лъчи на залязващото Слънце/!

И от нея, след толкова усилия и мъки, които са наслада, ще поникне преодолявайки всички спънки

Първият Цвят от Градината на Скритите Съкровища, която се таи в самото Сърце на Сърцето на Вечността!

Това Съкровище е за Теб!

О, Любов!…

Отдавна е настанал твоя час!

Луната се въздигна…

Аз чаках без да свеждам взор…

Призови ме накрая, о Роза, съвършено чудо на Любовта, призови ме!

Аз ще чуя твоя зов дори през цялата бездна на вселената, дори да не дадеш един единствен знак,

едничък прелестен намек на желание – вечния дефект на съвършеното щастие!

Ти си постигнала, че не само плътта е Вечно Свежата Сладост на Любовта, не само очите и устните са Тайните на Брачните Възтрози.

Защото ти си навсякъде, Роза на Вселената, Роза на Най-Възвишените Обители на Славата,

Роза на Светото Причастие на Небесата – мистична, екстатична Роза!.

Това сърце с върховна страст гори до самите си недра.

Ти знаеш /знае също Любовта/: че всяко слово ми дава в награда мисъл за теб, всяка мелодия призовава Господарката на Песента, и всяка рима придръпва и разклаща брънките, които заплете в мен Великата Мрежа на Любовта.

Пауза

продължава да танцува;

През цялото време той е напълно погълнат от себе си;

накрая отива до Затворената Шатра;

опитва се да надникне вътре;

сваля завеста;

открива и , с оръжия оставени настрана;

и , са в любовна прегръдка;

Става ясно, че е София –

SOPhIA се превежда с шифъра „Атбаш“ като SPhIA = BPhMTBAPHOMET;

„О, хубава си, моя мила, хубава си! очите ти са гълъбови под твоите къдри; косата ти е като стадо кози, кога слизат от Галаадската планина; зъбите ти – като стадо остригани овци, кога излизат из къпалня, от които всяка има две агънца, и ялова няма помежду им; устните ти – като алена панделка, и устата ти са сладкодумни; твоите ланити под къдрите твои са като половинки нарови; шията ти – като Давидова кула, направена за оръжие: на нея висят хиляди щитове – все щитове на юнаци; двете твои ненки са като близначета от млада сърна, които пасат между кринове. Докле денят лъха прохлада, и бягат сенките, ще ида на смирнова планина и на тамянова могила. Цяла си хубава, моя мила, и петно няма на тебе! Слез с мене от Ливан, невесто, слез с мене от Ливан! бързай от връх Амана, от връх Семир и Ермон, от лъвски леговища, от леопардови планини! Ти плени сърцето ми, сестрице невесто! плени сърцето ми с един поглед на очите си, само с огърлието на шията си.“ (Песен на Песните, IV 1-9)

 „Дигни се, ветре, от север, завей и ти, ветре, от юг и повей над градината ми, и ще се разлеят ароматите й! Нека дойде моят възлюбен в градината си и да вкуси сладките й плодове.“ (Песен на Песните, IV:16)

: Ерес! Богохулство!

Напуска с проклятия на висок глас; светлините намаляват.

МУЗИКА: Wench, Sidonia.

ТРЕТО ДЕЙСТВИЕ

Половината сцена е съдебна зала, а другата половина е затвор. Светлината в съдебната зала е угасена.   и плачат от двете страни на сцената, облечени като обикновени Тамплиери и действат като хор от гръцка трагедия.

МУЗИКА: Enigma, Camera Obscura.

 : Уви, напразно, брате мой рицарю, преключи нашата благородна борба. Нашият велик Майстор оплаква своята участ. Защото той е заловен и на нас не ни остава нищо освен да бягаме или да бъдем убити.

: Разбий се сега, о мое сърце и нека умра, защото да го виждам измъчван, да го чувам да стене, е повече отколкото мога да понеса, а и се страхувам, че може да рухне в тази агония и да ни предаде.

 : Но не! Виж! Въпреки че кърви и цалата му плът е разкъсана, той не се пречупва и удържа своето рицарско кредо да самата клада.

: Струва ми се, че  дори искам да се предаде и да признае ереси и грехове, и този процес да приключи. Как той издържа такава силна болка, наистина не мога да си обасня и да проумея.  

във вериги, дрехите му са окървавени е хвърлен в затвора от двама  Послушника.  и гледат през прозорчето.

: Нека капят кървави сълзи пред тази гледка! Великият ни Майстор, целият в белези и рани, и душата, така сияйна преди, сега помръкнала.

 : Да се се хвърлим срещу тази шайка от убийци! Кой ще викне с мен: “Nekam, Adonai!” От храмовото злато да изковем оръжия? Тогава ставайте с мен и да поразяваме!

: Братя по оръжие, това не е поражение, а победа! Защото дори и да бъда детрониран, не за Мен и не за нашата Госпожа беше славата. Защото винаги истинския Бог е скрит – вижте!

Бяла светлина зад завеса, която изглежда като стена на затвор; в    е там на Трон.

МУЗИКА: Enigma, Smell of Desire

тръгва към в  :

Единство пределно проявено!

Обожавам мощта на Твоя дъх,

Върховен и ужасен Бог,

Пред когото боговете и смъртта

треперят: – Аз, аз те обожавам!

Коленичи

Още веднъж Любовта облива моята килия и моите стени.

Още веднъж лъвът на Любовта оголва смъртоносните си нокти и моето сърце като на елен жадува за кръв.

Още веднъж е нощта на пълната луна и е време за лудост. Цялото ми огромно познание не може да ми помогне сега.

Още веднъж Любовта създаде нов бунт в моето тяло и вече нов огън е поставен в моето сърце.

Любимият, пробуден, изтри съня от мен. Безсъние обзе моето търпение.

Дъжд отми разума ми. Любимият направи да изгубя занятието си. За какво всъщност ми е е моята работа?

Виж косите на Любимия, виж лъчистите кичури, те всички са тук, по кичур всяко едно време.

Още веднъж стани, стани, стани, време е за възкресение.

O Любими, окъпи ме в есенцията на стотици възкресения!

Както градината пламти с хиляди оранжави нюанси по залез, сърцето на Влюбения се свива от докосването на Любимия.

Лицето на тази овъглена градина е моето поле с цветя.

Градината на света е изгорена, но градината на сърцето – възкресена.

Тайната на тази градина може да бъде изгорена, но тайната на сърцето е възкресена.

Дойде време за екстаз, о мое заключено в затвор тяло.

Дрехата на здравето дойде, о мое крехко сърце.  [Руми]

Пред олтара

Той е в мен и аз в Него! Мое е кристалното излъчване, което изпълва до горе Ефира, където всички Слънца и Звезди могат да танцуват. Аз съм красивият и весел радващ се на златния ден. Аз съм облечен с коприна дух стратстващ по огнения път. Аз избягах от Него, чиито очи са затворени привечер и мъдър да те извлача до Дома на Злото: Аз съм въоражен! Аз съм въоражен!  Аз съм силен! Аз съм силен! Проправих своя път срещу рогата на тайни врагове, напразно напрягащи своята похот – песента унизи тяхната ярост: потънаха и рухнаха в прахта.

Коленичи пред

Щастлив е щастлив, щастлив е, който е видял Талигата на Погребалната Процесия , която отива към Дома на Покоя!  В огнището му мелодия пламти, мирът в дома му е господар на страха, и неговото свято  Име е на Запад, кралско, когато Слънцето залязва и лъчите на изгряваща луна проблясват през лъчите на деня!

Изправя се и поглежда навън.

Когато катафалката ми се движи в деня на смъртта ми не си мисли, че сърцето ми е от този свят.

Не плачи и викай: „Жалко, жалко!“ – Ще паднеш в дяволската примка, която е съжаление.

Когато видиш моята катафалка не казвай: “Отиде си, отиде си!” – Единството и Срещата са мои в този час.

Когато ме поставят в гроба на казвай: “Сбогом, сбогом!”, Защото гробът е завеса, която крие причастието на Рая.

След като видиш спускането в гроба, помисли за възкресението – нима Залезът е обида за Слънцето и за Луната?

На теб ти изглежда Залез, но то е всъщност Изгрев – гробницата ти изглежда като затвор, а тя е освобождение за душата.

Затвори устатта си тук и я отвори отвъд, защото из въздуха на страната Никъде ще се носи триумфалната ти песен.  [Руми]

Обръща се и пада пред ; светлината угасва.

Същият Послушншк го извлича към съдебната зала; и   се скриват.

е Инквизитор с червена качулка; читирима ПОСЛУШНИКА са съдии, по двама от двете му страни.  

МУЗИКА: Enigma, Endless Quest

: Жак де Моле, за неразумните ти слова ти беше бичуван като пшеничения сноп, за да се отдели зърното от плявата. Ти направи голяма грешка, но ако ти се отречеш от пътищата на неверниците, ние ще те изкъпем и ще те облечем в бяла роба. Ще се разкаеш ли за своя грях, ще облечеш ли отново дрехата на светостта? Ще отречеш ли Вавилонската Блудница и ще поемеш ли на Кръстоносен Поход отново? Нима не казваше ти заедно с Христос, че „не си дошъл да носиш мир, а меч“?

: Какво трябва да се направи о, Мюсулмани? Защото не мога да позная себе си.

Аз не съм нито Християнин, нито Юдаист, нито Маг, нито Мюсулманин.

Не съм от Изток, нито от Запад, нито от земята, нито от морето;

Не с съм нито от Природата, нито от въртящите се небеса.

Не съм от земя, нито от вода, нито от въздух, нито от огън;

Не съм от висините, нито от праха, нито от съществуване, нито от същност.

Не съм от този свят, нито от другия, нито от Рая, нито от Ада;

Не съм от Адам, нито от Ева, нито от Еден, нито от Ришван.

Моята страна е Никъде, следата ми е Безследна;

Нямам нито душа, нито тяло, защото принадлежа на душата на Възлюбения.

Оставих двойнствеността настрана, видях че двата свята са един;

Единия търся, Единия зная, Единия виждам, Единия призовавам.

Той е Първият, той е Последният, Той е външното, Той е вътрешното;

Не познавам никой освен “O, Той!” и “O, Той, който е”.

Опиянен съм от Чашата на Любовта, двата свята напуснаха моята орбита;

Нямам друга работа вече, освен пиршества и веселби.  [Руми]

: Ти си подиграваш със съда и омаловажаваш греховете си. Ти Ни предаде на Тях и за това няма да има прошка. Ти изостави Овцете заради Козите, ти предаде Израел отново в робство на Египтяните.  Имаш ли да кажеш нещо преди да бъде произнесена присъдата?   

 “Да! празнувайте! радвайте се! няма ужас отсега нататък. Има разтваряне и вечен екстаз в целувките на Ну.” (AL II:44)

“Идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели!” (Mатей 25:41)

Същите двама Послушника извличат навън;

Светлините угасват.

МУЗИКА: Qntal, Sanctus

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

Сцената е площадката на кладата. , , , и няколоко Послушника влизат плахо  и поединично от различни посоки. Всички, освен се отдръпват при вида на другите сякаш не са сигурни в тяхната идентичност. Диалогът, който следва е като шифър на тайни агенти.

МУЗИКА: Qntal, Herbst.

  : Колко е часът?

  : Час преди Изгрев.

  : Какво е мястото?

  : Ил дьо Франс, там където нашият Велик Майстор напусна света в пламъци.

  : Тогава нашето бдение започва.

 : Да, но радост е жребия на тези, които бдят и чакат.

Прегръщат се като братя. Междувременно други търсят из пепелта.   

: Дойдох да събера пепел за да имам спомен за нашия Велик Майстор.

: Аз също. Но виж, там в пеплта на кладата виждам листенца от Роза – непокътнати и прекрасни! Как ли в това всесъжение в огън такива нежни листенца са се опазили?

намира Златната Скрижал с Розата, която е била показвана преди това на :

Братя мои, вижте! Знакът от Светлина, посланието дошло от Изтока, за да остави своята надежда и  благослов сред най-големите и най-малките. Това е заветът на Майстора – гласът му, който призовава братята кам борба и към екстаз, като ни напомня да не забравяме Тайната, която ни остави.

Ликувайте, тогава,  защото той е едно със своя Възлюбен, славен, в по-сияйна светлина от всяко слънце.

Враговете му, наистина, извършиха зло, но не скърбете, защо те не победиха – неговата страст изгори сърцето му много преди пламъците на кладата до го докоснат.

МУЗИКА: Peter Gabriel, Bread and Wine

  1-4444. Победата е извоювана!

333-333.  Победата наистина е спечелена!

  : Братя, Слънцето изгря – нека си тръгнем с радост!

: Нека напуснем в любов!

: Нека си тръгнем с мир!

Всички напускат Храма.

(с глас отвъд):

Красота, която цяла нощ учи на любовни хитрости Венера и луната,

Чиито две очи, със своята магия, затварят двете очи на небето.

Вгледайте се в сърцата си! Каквото и да се случи, о мюсулмани,

А съм така смесен с него, че нито едно сърце не е смесено с мен.

Бях роден от неговата любов отначало, и му дадох сърцето си накрая;

Когато плодът израстне върху дървото, върху същото дърво увисва обесен,

Връхчето на къдрицата му казва:, “Хей! Заеми се с танц върху въже!”

Бузата на неговата светлина казва: “Къде е молецът, за да го изгоря?”

За да танцуваш върху въжето, O сърце, побързай, стани обръч;

Хвърли се в пламъка, когато светлината се запали.

Няма повече да можеш без пламък, когато познаеш възторга на изгарянето;

Ако водата на живота дойде при теб,  тя няма да те премести от огъня.

[Руми]         

МУЗИКА: Qntal, Por Mau Tens

НАУКА И БУДИЗЪМ

есе от Алистър Кроули

(Посветено на почитаемата памет на Томас Хенри Хъксли)

1903 г.в.е.

Приложение към

LIBER LXVII МЕЧЪТ НА ПЕСЕНТА

Наричана от Християните

КНИГАТА НА ЗВЯРА

Алистър Кроули, 1903 г.в.е.

I.

Целта на това есе е да очертае строго сравнение между съвременните научни концепции за Феномените и тяхното обяснение, където такова съществува, и древните идеи на будистите; да покаже, че Будизмът, и на теория и практика, е научна религия; логическа надстройка на базата на експериментално проверима истина; и че методът му е идентичен с този на науката. Трябва решително да изключим случайните характеристики и на двете, особено на будизма; и за съжаление и в двата случая трябва да се справяме с непочтени и безсрамни опити за натрапване на всяка от тях едно или друго мнение, което никоя от двете не е готова да подкрепи. Професор Хъксли се занимава с едно такова в своя „Псевдонаучен Реализъм”; Професор Рис Дейвидс срина другото в онзи хаплив коментар на „Езотеричен будизъм“, че „не е бил езотеричен и със сигурност не  е Будизъм.“ Но някои от Теософската тиня все още се придържат към Будистката колесница; и все още има хора, които вярват, че здравомислещата наука има най-малкото приятелски поздрав за Атеизма и Материализма в техните по-груби и по-войнствени форми.

Нека тогава да се разбере от самото начало, че ако в Науката включвам метафизиката, и в Будизма практиките на медитация, аз не се служа нито на празнодумците или „примирителите“, от една страна, нито на Анимистичните измамници, от друга. Настрана от Теософския боклук, откриваме сър Едуин Арнолд да пише:

Които казват, че Нирвана трябва да прекрати,

Кажете на такива, че лъжат.1

Лъжа е силна дума и трябва да се чете „преведат вярно“.2 Предполагам, че няма да може да се пее, нито римува: но сър Едуин е последният човек, който може да бъде възпрян от нещо толкова малко като това. Д-р Павел Карус също в „Евангелието на Буда“ с удоволствие представя Нирвана като паралел на Небето на Християнина. Достатъчно е, ако повторя единодушното мнение на компетентните учени, че в нито една канонична книга няма и фрагмент от доказателство, достатъчен за даване на подобни тълкувания в устата на будистката традиция и практика; и че всеки човек, който упорито настройва будизма към собствената си Еврейска арфа по този начин, рискува репутацията си, било като научност или като добросъвестност. Учените са достатъчно често срещани на Запад, ако будистите не са; и аз мога спокойно ще оставя в техни ръце задачата да порицаят промъкващите се в Материалната област крадци.

II.

Съществените характеристики на будизма са обобщени от самия Буда. За мен, разбира се, това, което Буда е казал или не е казал, е несъществено; нещо е вярно или не е вярно, който и да е казал. Вярваме на господин Савидж Лендор, когато твърди, че Лхаса е важен град в Тибет. Когато става въпрос само за вероятности, ние, разбира се, се влияем от моралните качества и умствените постижения на оратора; но тук аз да имам работо с нищо, което е несигурно. 3

Има един отличен тест за стойността на всеки пасаж в будистка книга. Според мен сме оправдани в отхвърлянето на истории, които са явно ориенталска измислица, също както съвременната критика, колкото и тайно да е теистична, отхвърля историята на Хасисадра4 или на Ной. В името на справедливостта към будизма, нека не натоварваме неговите Писания със сизифската задача да спазват сериозно буквалното тълкуване на очевидно фантастичните пасажи.5 Нека нашите будистки ревнители бъдат предупредени от съдбата на старомодната английска ортодоксалност! Но когато будизмът благоволи да бъде вулгарно научен; да наблюдава, класифицира, да мисли; предполагам, че можем да вземем въпроса насериозно и да се съгласим на разумно изследване на неговите твърдения. Примери за такава сбитост и яснота могат да бъдат намерени в Четирите благородни истини; Трите характеристики; Десетте окови; и има ясно определена теория в идеята за Карма. Такива идеи са основни, и са като нишка, върху която са нанизани мънистата на Развлеченията на Арабските Нощи.6

Затова предлагам да се занимаваме с тези и някои други по-незначителни точки на будистката метафизика и да проследим научните им аналогии или, както се надявам да покажа, по-често тъждествености.

Първо, нека разгледаме онова голямо Резюме на будистката вяра – Четирите Благородни Истини.

III

ЧЕТИРИТЕ БЛАГОРОДНИ ИСТИНИ.

(1) СТРАДАНИЕ. – Съществуването е Страдание. Това означава, че „никоя известна форма на Съществуване не отделена от Страданието.“ Тази истина се твърди от Хъксли, почти с толкова много думи, в „Еволюция и етика“. „За някои от тези антични философи беше не по-малко ясно, отколкото за бащите на съвременната философия, че страданието е отличителния знак на цялия род на разумните неща; че това не е случаен съпровод, а съществена съставка на Космическия процес.” И в същото есе, макар че той е склонен да отрича повече от зачатъци на съзнание на по-ниските форми на живот, той е напълно ясен, че болката варира пряко пропорционално (казано най-общо) на степента на съзнание. Срв . също „Animal Automatism“, стр. 236-237.

(2) ПРИЧИНАТА НА СТРАДАНИЕТО. – Причината за скръбта е желанието. Тук желанието включва такова явление като склонността на две молекули водород и хлор да се комбинират при определени условия. Ако смъртта е болезнена за мен, вероятно така е и за молекулата; ако представим една действие като приятно, то обратното вероятно е болезнено. Макар че не съм наясно с индивидуалната болка от безбройните смъртни случаи, участващи в този мой писателен акт, тя може да е налице. И това, което наричам „умора“, може да е ехото в централното ми съзнание на крясъка на периферна мъка. Тук изоставяме областта на фактите; но поне доколкото нашето знание се разширява, всички или почти всички действия на Природата са суета и досада за духа. Помислете за храната, желанието за която периодично възниква при всички съзнателни същества.7 Съществуването на тези желания, или по-скоро необходимости, които осъзнавам, че са мои, е неприятно. Именно това вродено в мен желание за непрекъснато съзнание, е отговорно за всичко това, и това ни води към Третата Благородна Истина.

(3) ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТРАДНИЕТО. – Прекратяването на желанието е прекратяване на страданието. Това е просто логично заключение от втората Истина и не се нуждае от коментар.

4) БЛАГОРОДНИЯТ ОСМОРЕН ПЪТ. – Има начин да осъзнаем Третата Истина, който ще бъде разгледан по-късно. Но ние трябва, преди да успеем да осъзнаем възможността му от една страна, или неговата необходимост от друга, да формираме ясна представа за това какви са будистките принципи по отношение на Космоса; и по-специално, по отношение на човека.8

IV.

ТРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Трите Характеристики (които можем да заявим за всички известни съществуващи неща) са:

(a) Промяна. Аникка.

(б) Страдание. Дукха.

(в) Отсъствие на Его. Анатта.

Това е будисткото твърдение. А какво казва Науката?

(а) Хъксли, „Еволюция и етика“:

Както никой човек, който пресича бърз поток, не може да потопи крака си два пъти в една и съща вода, така и никой човек не може с точност да твърди за нещо в разумния свят, че то е. Докато изрича думите, не, докато ги мисли, твърдението престава да бъде приложимо; настоящето се е превърнало в минало; “е” трябва да стане “беше.” И колкото повече научаваме за природата на нещата, толкова по-очевидно е, че това, което наричаме покой, е само недоловена активност; този привиден мир е мълчалива, но упорита битка. Във всяка част, във всеки момент, състоянието на Космоса е израз на временно настройване на съперничещи си сили, сцена на разпри, в която всички бойци падат поред. Това, което е вярно за всяка част, е вярно за цялото. Естественото  знание е все по-склонно към извода, че „целият хор на небесата и цялото обзавеждане на земята“ са преходни форми на пакети от космическа субстанция, вървящи по пътя на еволюцията, от мъглява потенциалност, през безкраен растеж на слънца и планети и сателити, през всички разновидности на материята; през безкрайни различия в живота и мисълта, вероятно, през начини на съществуване, за които ние нито имаме, нито сме компетентни да формираме каквото и да била представа, обратно към неопределимата латентност, от която са възникнали. По този начин най-очевидният атрибут на Космоса е неговата преходност. Той предполага аспектът не толкова на постоянния обект, колкото на променящия се процес, при който нищо не е трайно, освен потокът от енергия и рационалния ред, който го прониква.”

Това е възхитително обобщение на будистката доктрина.

(б) Вижте по-горе по отношение на Първата Благородна Истина.

(в) Това е величествената позиция, което Буда заел срещу индуистките философи. В нашата собствена страна това е доводът на Юм, следвайки Бъркли до място, където Бъркли със сигурност никога не е имал намерение да отиде – любопитно паралелно изпълнение на Христовото проклятие срещу Петър (Йоан xxi.). Епископът разрушава идеята за субстрат на материята и Юм го следва, като прилага идентичен процес на разсъждение към явленията на ума.9

Нека разгледаме индуистката теория. Те класифицират явленията (дали добре или зле, няма значение), но ги представят като изобразени (но без да го засягат) в определено непроменящо се, всезнаещо, блажено съществуване, наречено Атман. Придържайки се към Теизма, съществуването на злото ги принуждава към становището на Фихте, че „Егото постулира Не-Егото” и ние научаваме, че всъщност нищо не съществува, освен Брахман. След това те разграничават межде Дживатма, обусловената душа; и Параматма, душата свободна; първата е основата на нашето нормално съзнание; последната на съзнанието Нирвикалпа-Самадхи; като по този начин е единственото условие, при което моралът, религията и таксите за свещениците могат да продължават. Защото Деистът трябва само да развие основната си идея, за да бъде принуден да се върти в омагьосан кръг от абсурди. 10

Будистът прави почистващо измитане на всички подобни глупости. Той анализира феномена на ума, възприемайки парадокса на Бъркли, че „материята е нематериална“ по един здравомислещ и подреден начин. „Философът на здравия разум“, когото аз оставям да дъвчи горчивите листа на есето на проф. Хъксли „За възприятието и единството на структурата на органите на възприятие“, отбелязва, като повдига ръката си – „вдигам ръката си.“ Будистът проучва внимателно това твърдение и започва:

“Има повдигане на ръка.”

Чрез тази терминология той избягва тевтонските дискусии относно Егото и Не-егото.11  Но как той знае, че това твърдение е вярно? Посредством усещането. Фактът е следователно:

“Има усещане за повдигане на ръката.”

Но как той знае това? Посредством възприятието. Затова той казва:

“Има възприятие за усещане, & т.н..”

И откъде това възприятие? От вродената склонност.

(Обърнете внимание внимателно на детермининистката гледна точка, включена в произнасянето на тази Четвърта скандха; и че тя е по-низша от Винанам.)

„Има склонност за възприемане на усещането и т.н.“

И откъде знае, че има склонност? Посредством съзнанието. Крайният анализ гласи:

„Съзнава се тенденция за възприемане на усещането за повдигане на ръката.“

Той не се връща по-назад, защото повече не може. При отсъствие на доказателства той няма да предположи, че субстратът на Атман обединява съзнание към съзнание посредством своята вечност, докато фиксира голяма пропаст между тях посредством своята неизменност. Той заявява познаваемото, посочва го точно и го оставя там. Но има практическо приложение на този анализ, който ще разгледам по-късно. (Вижте VIII. Махасатипатхана.)

Казват ни, че паметта е доказателство за някакво истинско „аз“. Но колко коварна е тази почва! Дали минало събитие в живота ми не се е случило, защото съм го забравил? О, аналогията с водите на реката, дадена по-горе, е най-валидна! Аз, който пиша това, не съм, който го чета и го коригирам. Искам ли да играя с оловни войници? Аз ли съм изкуфялият стар инвалид, който трябва да бъде возен и хранен с уиски, хляб и мляко? И разликата ми от тях, толкова забележимо по-малка ли е отколкото от тялото, лежащо мъртво, за което онези, които го виждат, ще кажат: „Това беше Алистър Кроули“?

Каква безсмислица е да предположим, че едно вечна субстанция, съзнателна или не, всезнаеща или не, зависи в своето осведомяване от толкова абсурдна поредица от тела, които са групите под това „Кроули“!

И все пак будистът посреща всички доводи на духовния порядък с просто твърдение, което, ако не е сигурно, то поне не е невероятно. Той ще ви каже, че има „духовен“ свят, или за да избегнем всякакви (най-неоправдани) недоразумения, нека кажем свят на по-фина материя от видимата и осезаемата, който има свои собствени закони (аналогични, ако не и идентични с тези закони на материята, с които сме запознати) и чиито обитатели се променят и умират и се прераждат твъде подобно на обикновените смъртни същества. Но тъй като са от по-фина материя, цикълът е не така бърз.12

Като номиналист се надявам да не бъда разбран погрешно, когато сравнявам това с относителната изменчивост на индивида и вида.13 Имаме достатъчно примери свободни от такава възможност за неправилно тълкуване в собствените ни тела. Сравнете дълголетието на костта с това на кръвното телце. Но именно тази „Субстратна“ вселена, която не трябва да се бърка със субстрата, аргументите за чието съществуване Бъркли толкова напълно съкруши,14 е която може да съхрани паметта за период, много по-голям от този на един от нейните конкретни аватари. Оттук и „Джатаките“15. Но тази дотрина не е особено важна; нейна главна стойност е да покаже какви сериозни трудности се изправят пред нас и да осигури причина да се борим за някакво по-добро състояние. Защото, ако нищо не оцелява след смъртта, какво има значение за нас? Защо трябва да сме толкова алтруистични, за да избегнем прераждането в същества във всяко отношение различни от нас самите? Както малкото момче каза: „Какво направи потомството за мен?“ Но нещо остава; нещо променящо се, макар и по-бавно. Какви доказателства имаме, в края на краищата, че животното не помни своето въплъщение като човек? Или, както казва Леви: „В слънцата те помнят, а на планетите забравят.“ Смятам го за малко вероятно (може би), но при пълното отсъствие на всички доказателства за или против – поне по отношение на последната хипотеза! – отсрочвам временно преценката си, оставям въпроса на мира и пристъпвам към по-практични въпроси от предлаганите от тези интересни, но не прекалено полезни метафизични спекулации.

V.

КАРМА.

Законът за причинно-следствената връзка формално е тъждествен с нея. Карма означава „това, което е направено“ и мисля, че трябва да се разглежда със строга етимологична точност. Ако сложа камък на покрива на къща, сигурно е, че ще падне рано или късно; т.е. веднага щом условията позволят. Също така, в своята крайност, учението за Карма е тъждествено с детерминизма. По тази тема много мъдрост, заедно с безкрайно количество безсмислици, е изписана. Ето защо я отхвърлям с тези няколко думи, уверен, че установената тъждественост никога не може да бъде разклатена.

VI.

ДЕСЕТИТЕ ОКОВИ ИЛИ САМОЯНИ.

1. Sakkāya-diṭṭhi -Вяра в „душа“.

2. Vikikikkhā – Съмнение.

3. Sīlabbata-parāmāsa – Разчитане на ефикасността на обреди и церемонии.

4. Kama – Телесни желания.

5. Patigha – Ненавист.

6. Ruparaga – Желание за телесно безсмъртие.

7. Aruparaga – Желание за духовно безсмъртие.

8. Mano – Гордост.

9. Udhakka – Самодоволство.

10. Avigga – Невежество.

(1) Тъй като е „petitio principii.“ (‘’petitio principii’’ – Аргемунт, основаващ се на извод от положение, което също се нуждае от доказателство).

(2) Това за учения очевидно е анатема. Но мисля, че това означава само, че ако не сме установени в ума си, няма да можем да работим. И това е безспорно. Да предположим, че химикът трябва да работи за определяне на точката на кипене на ново органично вещество. Спира ли по средата, обхванат от страх, че термометърът му е неточен? Не! той го е тествал предварително, освен ако не е глупак. Трябва да фиксираме принципите си преди да можем да вършим изследователска работа.

(3) Ученият едва ли му е нужно убеждаване по този въпрос!

(4) Мислите ли да комбинирате Нютон и Калигула? Страстите, допуснати да господстват, пречат на концентрацията на ума.

(5) Мрънкането на вашите недолюбвания помага ли ви за по-точното наблюдение? Признавам, че спорът може да ви раздвижи, за да извършите чедеса от работа, но докато всъщност работите, вие не страдате от това, нещо да възпрепятства концентрацията на ума.

(6 и 7) Тези окови и следващите са зависими от това, че сте възприели страданието на всички форми на съзнателно съществуване.

(8) Не се нуждае от коментар. Гордостта, подобно на смирението, е форма на заблуда.

(9) Като нея, но в морален план.

(10) Големият враг. Сомо теистите намират скандалната дързост да възхваляват достойнствата на този отличителен белег на робия.

И така, виждаме, че с тази класификация учения ще се съгласи. Не е необходимо да обсъждаме въпроса дали ще намери или не още други, които да се добавят. Будизмът може да не е пълен, но до известна степен, той е точен.

VII.

ОТНОСНИТЕЛНАТА РЕАЛНОСТ НА НЯКОИ СЪСТОНИЯ НА СЪЗНАНИЕТО.

Дали приемаме мисълта на Хърбърт Спенсър, че главното свидетелство на съзнанието е за съществуването на външни обстоятелстви, или не;16 дали летим или не до крайното идеалистично становище; няма съмнение, че за нашето нормално съзнание нещата, каквито се представят – изван очевидната илюзия, ако дори се осмелим да изключим това – са неопровержими за непосредственото възприемане. Каквото и да ни обяснява нашият разумът, ние действаме точно така, сякаш Бъркли никога не е живял, а Херкулесът Кант е бил удушен, докато все още е бил в люлката си от змиите-близнаци на собствената си своенравност и терминология.

Какъв критерий трябва да приложим към относителните реалности на нормалното съзнание и на съзнанието по време на сън? Защо уверено да твърдя, че състоянието на сън е преходно и нереално? В това състояние съм също толкова уверен, че нормалното ми съзнание е недействително. Но тъй като сънищата заемат сравнително малка част от времето ми, и тъй като законът за причинно-следствената връзка изглежда преустановен, и тъй като тяхната жизненост е по-малка от тази на нормалното съзнание, и най-вече, това, че в по-голямата част от случаите мога да покажа причина за съня, датираща от моите будни часове, имам четири сериозни причини (първата обясняваща до известна степен моите причини за приемане на останалите) за заключение, че сънят е привиден.

Но какво да кажем за състоянието на на сън “без сънища”? За сънуващия нормалните му способности и спомени възникват от време на време, и се считат за фрагментарни и абсурдни, точно както споменът за един сън е за будния човек. Не можем ли да си представим тогава един живот „без сънища“, на който нашите сънища са неясния и нарушен преход към нормалното съзнание?

Физиологичните доказателства са буквално напразни. Дори да беше доказано, че рецепторно-двигателният апарат на „несънуващия“ спящ е бил сравнително летаргичен, дали това би дало какъвто и да било валиден довод срещу теорията, която предложих? Предложих, защото признавам, че сегашната ни позиция е напълно агностична по отношение на нея, тъй като нямаме доказателство, които да хвърля светлина по въпроса; и изучаването на темата изглежда е просто загуба на време.

Но предложението е ценно, тъй като ни позволява вероятно рационално обяснение, съвместимо с будния човек, което сънуващият с възмущение би отхвърлил.

Да предположим обаче един сън, толкова ярък, че целият буден човек бива смирен пред паметта за него, че съзнанието му за него изглежда хиляди пъти по-реално от това на нещата около него; да предположим, че целият му живот е формиран, че да отговаря на така разкритите пред него нови факти; че той весело ще се отрече от години нормален живот, за да получи минути от този сънуван живот; че неговият времеви усет е изкоренен както никога досега, и че тези влияния са постоянни. Тогава, ще кажете, делириум тременс (и опиянението от хашиш, по-специално по отношение на възприятието на времето) ни позволяват паралел. Но явленията на делириум тременс не се срещат при здравите. Що се отнася до предположението за автохипноза, паметта на „съня“ е достатъчен отговор. Въпреки това, простият факт на по-висшата привидна реалност – убеждение непоклатимо, inépuisable – „неопровержимо“ (на Английски няма дума) – е достатъчен тест. И ако се съгласяваме да спорим, то това е за удоволствие и отделно от жизненоважния факт; схватка, а не редовно сражение между предварително разположени войски.

„Сънят“, който описах, е състоянието, наречено Дхияна от индусите и будистите. Методът за постигането му е разумен, здравословен и научен. Не бих се мъчил да опиша този метод, ако неграмотни и твърде често мистични защитници на практиката не затъмняваха простото величие на нашето здание с остръвърхи заврънтулки от мазилка – като някой провесил от Тадж Махал цветни лампичи и кретон.

Просто е. Умът е принуден да фиксира вниманието си върху една-единствена мисъл; докато контролиращата сила се упражнява и се поддържа дълбока бдителност, за да не би мисълта за момент да се разсее.17 Сладващата част според мен е съществената. Работата е сравнима с тази на електротехник, който трябва да седи с часове с пръст върху фино настроена резисторна кутия и с поглед в светлото петно на галванометър, натоварен със задължението да държи петното неподвижно, така че, най-малкото, никога да не надхвърля определен брой градуси, и да записва по-важните подробности от експеримента си. Нашето дело е идентично по дизайн, макар и да работи с по-фини – но по-малко сложни – средства. Пръстът върху резисторната кутия заместваме с Волята; и контролът му се разпростира върху Ума; окото заместваме с Интроспективната способност с нейното внимателно наблюдение на най-минималното смущение, докато светлото петно е самото Съзнание, централната точка на скалата на галванометъра – предварително определената цел, а другите числа по скалата – други цели, свързани с главната по ред и степен, понякога очевидно, понякога неясно, може би дори непроследимо, така че нямаме реално право да предполагаме връзката им.18

Как всеки разумен човек би могъл да опише този процес като илюзорен и нездрав е отвъд моето разбиране; че всеки учен би трябвало да прави така, предполага невежество за фактите от неговата страна.

Мога да добавя, че най-строгата необходимост от съвършено здраве на тялото и ума, преди тази практика да се започне; аскетизмът е толкова строго неодобряван, колкото и угаждането. Как електротехникът би свършил работата си след банкет в Гилдхол? Усилието да гледа би било прекалено голямо и той би заспал. Така и с медитиращия. Ако, от друга страна, той е бил без храна в продължение на двадесет и четири часа, той може – наистина това е правено често – да извършва чудеса на работа за необходимия период; но ще последва реакция с пропорционална тежест. Никой няма да се претендира, че най-добрата работа се върши гладувайки. 19

И така, на такъв наблюдател рано или късно се представят определени явления, които имат заевените по-горе качествата на нашия въображаем „сън“, предшествани от състояние на преход, подобно на пълна загуба на съзнание. Това феномени на умора ли са? Дали тази практика по някаква все още неизвестна причина стимулира някакъв специален нервен център? Може би; темата изисква проучване; Не съм физиолог. Каквото и да каже физиологията, най-малкото ясно е, че ако това състояние е придружено с интензивно и безстрастно блаженство отвъд каквото и да било, което нормалният човек може да си представи и без да бъди придружено от най-малкото накърняване на психическото и физическото здраве, то е изключително желателно. А на учения то предоставя великолепно поле за изследване.

За метафизичните и религиозни теории, изградени върху изложените тук факти, нямам какво да кажа тук. Фактите не са на разположение на всички; поради естеството на предмета всеки човек трябва да бъде свой собствен свидетел. Веднъж бях раздразнен от някакъв плиткоумник с факта, че моята позиция не може да бъде демонстрирана в лабораторията и затова (забележете!) трябва да съм мистик, окултист, теософ, продавач на мистериии и какво ще не. Не съм нито един от тях. Горната критика се отнася за всеки психолог, който някога е писал, и за човека, който критикува, поради факт на самата критика. Мога само да кажа: „Имаш своя собствена лаборатория и апарат, твоят ум; и ако стаята е мръсна и апаратурата е зле сглобена, със сигурност не съм аз виновен за това. “

При положение, че фактите са от индивидуално значение, малка ще е ползата ако подробно опиша резултатите от моя собствен опит. И причината за тази сдържаност – тъй като аз се признавам за виновен в сдържаност – е, че да се обяснява, би повредило самия апарат, за чиято употреба се застъпвам. Защото ако кажа, че такава и такава практика води до това да виждаш синьо прасе, внушението е достатъчно, за да накара един клас хора да видят синьо прасе там, където няма такова, а друг да отрече или заподозре синьото прасе, когато то наистина се е появило, макар че последната алтернатива е малко вероятна. Феноменът на съзнанието и блаженството са от толкова зашеметяващ и добре дефиниран характер, че не мога да си представя някаква предварително създадена идея, достатъчно мощна, за да я намали значително. Но в името на първия клас хора аз сдържам езика си.20

Вярвам, че сега е съвършено ясно, ако моите твърдения са приети – и мога само най-сериозно да ви уверя, че ще се намери честен трудоемък експеримент, който да ги провери във всяка конкретна част – че каквито и аргументи да бъдат изведени, разрушаващи реалността на Дхияна, приложи ги с много повече сили към нормалното състояние и става очевидно, че да се отречаш последното насериозно е „ipso facto“ да станеш несериозен. Дали нормалното свидетелство може да бъде атакувано отгоре, като се настоява за по-висшата реалност на Дхиана – и „à fortiori” на Самадхи, което не съм изпитал, и следователно не засягам, като се задоволявам да приема твърде вероятните твърдения на тези които изповядват, че знаят и които досега не са ме измамили („т.е.” по отношение на Дхияна), е въпрос, който не е уместен за обсъждане в настоящита дискусия.21 Въпреки това, ще предложа някои идеи в следващия раздел, в който предлагам да обсъдим най-известната от будистките медитации (Маха-сати-паттхана, нейния метод, предмет и резултати).

VIII.

МАХАСАТИПАТТХАНА

Тази медитация се различава фундаментално от обичайните индуистки методи с това, че умът не е сдържан към съзерцанието на един-единствен обект и няма намеса в естествените функции на тялото, каквито има, например, в Пранаяма. По същество това е практика на наблюдение, която по-късно придобива аналитичен аспект по отношение на въпроса: „Какво всъщност се наблюдава?“

Его-идеята е решително изключена от самото начало и засега г-н Хърбърт Спенсър няма да има нищо против (“Принципи на Психологията”, ii, 404). Дишането, движенията при ходене и др. само се наблюдават и записват; например, човек може да седне спокойно и да каже: „Има затаяване на дъха.“ „Има издишване“ и в. Или докато крачи, “Има повдигане на десния крак” и т.н., точно както се и случва. Мисълта, разбира се, не е достатъчно бърза, за да отбележи всички движения или техните фини причини. Например, не можем да опишем сложните мускулни контракции и т.н .; но това не е необходимо. Концентрирайте се върху някоя поредица от прости движения.

Когато това по навик стане интуитивно, така че мисълта е “наистина” “Има вдигане”, за разлика от “аз вдигам” (последното в действителност е сложна и зряла идея, както философите често са показвали, откакто самият Декарт падна в капана), може да започнеш да анализираш, както е обяснено по-горе, и вторият етап е „Има усещане (Ведана) за вдигане и т.н.“ Усещанията допълнително се класифицират като приятни или неприятни.

Когато това е истинското интуитивно мигновено свидетелство на съзнанието (така че „Има повдигане и т.н..“ бива отхвърлено като осезаема лъжа22, пристъпваме към Санна, възприятие.

“Има възприятие за (приятно или неприятно) усещане за вдигане и т.н.”

Когато това стане интуитивно – защо! ето странен резултат! чувствата на болка и удоволствие са изчезнали. Те са включени в по-малката сканда на Ведана и Санна е свободна от тях. И за онзи, който може да живее в това трето състояние и да живее така завинаги, няма повече болка; само силен интерес, подобен на този, който даде възможност на хората на науката да наблюдават и отбелязват напредъка на своята собствена смърт-агония. За съжаление животът в такова състояние е при условие на солидно психическо здраве, и може да завърши с болест или смърт във всеки един момент. Ако не беше така, Първата благородна истина би била лъжа.

Двата следващи етапа Санкхара и Виннянам упражняват анализа в неговата крайност като: „Съзнава се тенденция за възприемане на (приятно или неприятно) усещане на повдигане на десен крак“ е последната форма. И предполагам, че никой психолог от каквато и да било позиция няма да спори с това.23 Всъщност разсъжденията ни водят до този анализ; будистът отива по-далеч само доколкото може да се каже, че събаря скелето на разсъдъчните процеси и усвоява действителната истина по въпроса.

Това е разликата между ученика, който болезнено конструира фразата „Balbus murum aedificavit24, и римлянинът, който съобщава този исторически факт, без да мисли за граматиката си.

Нареках тази медитация най-известната от будистките медитации, защото от самия Буда е заявено, че ако човек я практикува честно и интелигентно, резултатът е сигурен. И той не казва това за никоя друга.

Аз лично не намерих време да се посветя сериозно на Маха-сати-патхана и тук направените изявления са извлечени от разума, а не от опита. Но мога да кажа, че нереалността на по-грубото (рупа) по отношение на по-финото Ведана и все още по-финото Санна бързо става очевидна и мога само да заключа, че с времето и усилията процесът ще продължи.

Какво ще се случи, когато човек достигне последния етап на Виннянам и не намери Атман зад него? Със сигурност етапът на Виннянам скоро ще почне да изглежда толкова нереален, колкото предишните. Да се спекулира е напразно; но ако мога да избягам от вменяването във вина на обясненяването на неясното от още по-неясно, мога да намекна, че такъв човек трябва да е много близо до състоянието, наречено Нирвана, каквото и да може да се разбира под този термин. И в умъ си съм убеден, че Ананда (блаженството) на Дхиана със сигурност ще възникне много преди човек да премине дори до Санкхара.

А що се относя до реалността: „ще е смела шега, майстори мои, да се хвърлите обратно върху материалистите, оназа ужасна подигравка на Волтер за продавачите на мистерии по негово време:“ Ils nient ce qui est, et expliquent ce qui nest pas.”25

БЕЛЕЖКА КЪМ РАЗДЕЛ VIII.

“ТРАНСФОРМИРАН РЕАЛИЗЪМ.”

Няма да губя собственото си време и това на моите читатели с продължително обсъждане на „Трансформиран реализъм“ на г-н Хърбърт Спенсър. Няма да изтъквам по-подробно как той предлага чрез верига разсъждения да прекатури изводите, които той признава, че са за тези на разума.

Но твърдението му, че идеализмът е само вербално разбираем, за моята цел е най-възхитителното, което можеше да каже.

Той греши, като казва, че идеалистите са объркани от собствената си терминология; факт е, че идеалистичните изводи са представени пряко на съзнанието, когато това съзнание е съзнание на Дхияна. (Вж . Раздел XI.)

Нищо не е по-ясно за моя ум от това, че голямато затруднение обикновено изживяно от нормалния ум при усвояването на метафизиката, се дължи на действителната липса на опит в ума на читателя за обсъжданите явления. Ще стигна дотам, че ще кажа, че може би самият господин Спенсър е толкова огорчен, защото самият той има действителен опит в „трансформирания реализъм“ като пряко представено явление; защото ако той предполага, че нормалният здрав ум може да възприема онова, което той възприема, аргументите на Бъркли би трябвало да му се струват просто произволна глупост.

Аз поставям индуистката философия в един клас с идеализма; а будистката с тази на господин Хърбърт Спенсър; голямата разлика между двете е, че будистите ясно разпознават тези (или подобни) заключения като феномени, а г-н Спенсър, достатъчно непоследователно, само като истини, проверени от по-висше и по-правилно разсъждаване от това на неговите противници.

Ние признаваме, заедно с Бъркли, че разсъдъкът ни учи, че свидетелството на съзнанието е невярно; абсурдно е заедно със Спенсър да опровергавме разсъдъка; вместо това ние приемаме мерки, за да доведеме съзнанието до усещането за неговата непочтеност. Сега нашата (емпирична) диагноза е, че разсейването на ума е главно отговорно за неговата неистинност. Търсим (също с емпирични средства, уви!) да го контролираме, да го концентрираме, да наблюдаваме по-точно – достатъчно ли е разпознат този източник на възможна грешка? – какви са неговите свидетелства всъщност.

Опитът ме научи, дотолкова, доколкото имах възможност да напредна, че Разсъдъкът и Съзнанието са се срещнали заедно; Разбирането и Анализът са се целували един друг. Помирението (запомнете, като факт, а не на думи) е най-малкото, толкова близо до съвършено, че мога уверено да предскажа, че по-нататъшното следване на (емпирично посочения) път със сигурност ще доведе до все по-нататъшно и по-висше единство.

Осъществяването на надеждите, представени от хипотезата, е тогава с явна доказателствена стойност в подкрепа на тази хипотеза, емпирична, каквато е била и каквато е. Но с разрастването и събирането, класифицирането, критиката на нашите факти, ние сме на път да изградим по-сигурна структура на по-широка основа.

IX.

АГНОСТИЦИЗЪМ.

Трябва ясно да се разбере и добре да се помни, че във всичките тези медитации и идеи няма каквато и да е ортодоксална онтология. Що се отнася до пътя на спасението, ние не трябва да разчитаме на Буда; порочната лъжа на изкуплението от друг няма място тук. Самият Буда не избягва от закона на причинно-следствената връзка; ако това е метафизика, дотук будизмът е метафизичен, но не по-нататък. Въпреки че отрича очевидни лъжи, той не създава догми; всички негови твърдения се поддават на доказателство – и дете може да се съгласи с всичко по-важно.

И това е Агностицизъм. Имаме научна религия. Докъде би стигнал Нютон, ако се беше придържал към Тихо Брахе като Единствено ръководство? Колко надалече Буда, ако беше почитал Ведите със сляпа вяра? Колко надалече ще можем отизем тръгвайки от една частична истина, освен ако ума не бъде пазен напълно отворен по отношение на нея, осъзнавайки, че някакъв нов феномен евентуално може да събори най-фундаменталните ни хипотези! Дайте ми разумно доказателство за някакво (разумно) съществуване, което не подлежи на страдание, и аз ще хвърля Първата Благородна Истина на кучетата без да изпитам болка. И знаейки това, колко прекрасно е да четеш великите думи, произнесени преди повече от две хиляди години: „Следователно, Ананда, бъдете светилници за самите себе си. Бъдете убежище за самите себе си. Не прибягвайте да никакво външно убежище. Придържайте се здраво към истината като към светилник. Придържайте се здраво към истината като към убежище. Не търсете убежище за никого освен себе си.” (Маха-пара-нирвана сутра, ii. 33.) И само на такива търсачи Буда обещава„ най-горната Висина ”- само ако те са „желаещи да учат ”. Това е крайъгълният камък на будизма; могат ли учените да отрекат своето съгласие с тези думи, когато погледнат назад към историята на мисълта на Запад; мъченията на Бруно, срамът на Галилей, мракобесието на Училищата, „мистерията“ на притиснатите свещеници, оръжията телесни и духовни на кладата и изтезанието, лабиринтите от лъжливи и гнусни интриги, с които Науката, детето, беше деформирана, изкривявана, зашеметена, в интерес на противоположното твърдение?

Ако ме попитате защо трябва да сте будисти, а не безразлични, както сега, аз ви казвам, че съм дошъл, колкото и да съм недостоен, да взема меча, който обладаваше Хъксли; Казвам ви, че Потисникът на Науката в нейното моминство вече работи, за да похити нейната девственост; че моментното колебание, безделието, безопасността могат да ни принудят да се върнем назад от така трудно спечелените позиции. Няма ли никога повече да вървим напред? Дали нашите деца ще продължат да изучават като факти глупавите и непристойни басни от Стария Завет, басни, които самият архиепископ на Кентърбъри би отхвърлил с възмущение? Още отрано ли ще се изкривяват умовете, научният метод и въображението ще  бъдат проверявани, логическата способност осуетявана – хиляди труженици всяка година губени за Науката?

И начинът да се направи това не е само чрез негативния здрав разум на безразличие; организирай, организирай, организирай! За знаме ние ви предлагаме неръждаемия лотосов флаг на Буда, в защита на който не е имало нито капка кръв, нито някога ще се пролее, флаг, под който ще обедините сили с петстотин милиона ваши събратя. И няма да бъдете редници в армията; за вас чака най-високото място, мястото на водачите; що се отнася до триумфите на интелекта, ние гледаме към Западната Наука. Вашите постижения са разбили бойния ред от догми и деспотизъм; вашите бойни колони се движат с победоносна сила през пробойните на фалшивата метафизика и необоснованата логика; вие сте водили тази битка, а лаврите са на челата ви. Битката се води от нас от преди повече от две хиляди години; авторитетът на Ведите, ограниченията на кастите, бяха разбити от неуязвимия меч на истината в ръката на Буда; ние сме ваши братя. Но в надпреварата на интелекта малко изостанахме зад вас; няма ли да се заинтересувате от нас, които сме били ваши другари? Към Науката будизмът вика: Води ни, реформирай ни, дай ни ясни идеи за Природата и нейните закони; дай ни тази основа на неоспорима логика и широко знание, от което се нуждаем, и тръгни на паход с нас във Вселената!

Будистката вяра не е сляпа; нейните истини са очевидни за всички, които не са заслепени от очилата на библиолатрията и не са оглушени от крясъците на свещеници, презвитери, служители: каквото и име да изберат за себе си, ние можем поне да ги обособим в един голям клас – Задушители на Мисълта; и тези истини са тези, които ние отдавна сме възприели и които вие едва наскоро и трудно сте спечелили.

Именно към хората с вашия щемпел, хората с независима мисъл, с пламенен екстаз на любов към знанието, на практическото обучение, Будасанана Самагама 26 се обръща; време е будизмът да реформира себе си отвътре; макар истините му да се държат неопетнени (и дори това не е навсякъде случаят), методите и организацията му за съжаление се нуждаят от ремонт; трябва да се правят изследвания, хората трябва да бъдат усъвършенствани, трябва да се борим с грешките. И ако на Запад голямото будистко общество бъде изградено от хората с интелект, от хората, в чиито ръце лежи бъдещето, тогава ще настъпи пробуждане, истинско изкупление на уморените и паднали в забрава Империи на Изтока.

Х.

БЛАГОРОДНИЯТ ОСМОРЕН ПЪТ.

Да се ​​върнем от малкото си отклонение към първоначалния план на нашето есе. Време е да коментираме „Благородния Осморен Път“, посочен и разгледан, в раздел III.

В тази Четвърта Благородна Истина ние се приближаваме до истинската посока на будизма; напредък е само друга дума за промяна; възможно ли е да се движиш в посока, чиято цел е неизменното? Отговорът е Да и Амен! и е подробно описан в Благородния Осморен Път, на който предлагам да дам кратко резюме. Първо, обаче, за целта. Тя може лесно да бъде изведена:

Всички съществуващи неща (по природа, неминуемо) подлежат на промяна.

В Нирвана няма промяна.

∴ Нито едно съществуващо нещо е или може са бъде в НИРВАНА .

И така, тук има голяма трудност; тъй като този силогизъм е съвършено смислен и въпреки това говорим за постигане на Нирвана, вкусване на Нирвана и т.н..

[Трябва да разграничим индуистката нирвана, което означава Прекратяване на Съществуването в определени Лока 27; никога абсолютно Прекратяване, както в будистката традиция, етимологията и логическата стойност изискват от думата, приложена към будистката цел. Вижте Childres, Pali Dictionary, sub voce Nibbana.]

Обяснението наистина е следното: с термина Нирвана можем само да ви загатнем реалността; тъй както дори Зората на Дхияна е неописуема от езика, a fortiori, така е и Нирвана. За да дам пример, признавам свободно, че нещо от този род е необходимо, за да защитя толкова очевидно мистично изявление, мога да приведа следния от моя собствен опит.

В определена медитация един ден записах:

„Бях (а) в съзнание за външните неща, които се виждаха отзад, след като носът ми изчезна. (б) Съзнавах, че не осъзнавах тези неща. (a) и (b) бяха едновременни. “

Впоследствие открих това особено състояние на съзнанието, класифицирано в Абхидхама. Че това противоречи на логиката съм напълно наясно; да му придам какъвто и да било смисъл е откровено отвъд моите възможности; но съм така сигурен, че такова състояние някога е съществувало в мен, както съм в каквото и да било друго.

Подобно е и с Нирвана и нейното определение. Архатът знае какво е тя и я описва чрез нейните акциденции, като блаженство. Трябва много неохотно да се вдигна на протест срещу идеята на професор Рис Дейвидс (ако съм го разбрал правилно), че Нирвана е менталното състояние, произтичащо от непрекъснатото практикуване на всички добродетели и методи на мислене, характерни за будизма. Не; Нирвана е състояние, принадлежащо на различен план, на по-висше измерение от всичко, което можем да си представим в момента. То може би има своите аналогии и съответствия в нормалните планове и същото ще открием за стъпките, както и за Целта. Дори простата първа стъпка, която е предприел всеки истински будист, Саммадитхи 28, е много различно нещо от гледна точка на Архата. Буда изрично е заявил, че никой друг освен Архат не може наистина да проумее Дхамма.

И така за всичките Осем Етапа; що се отнася до тяхното очевидно значение в нравствения план, не мога да направя по-добро от това да цитирам моята приятел Бхикху Ананда Метея в неговите „Четири Благородни Истини“.

„Този, който е постигнал, чрез чистото разбиране, осъзнаването на Четирите Благородни Истини, който е осъзнал факта, който зависи от това разбиране, а именно, че всички съставки на битието са по природа надарени с Трите Характеристики на Страдание, Преходност и Отсъствие на какъвто и да било безсмъртен принцип или Атма – за такъв се казва, че е Саммадитти, който се придържа към правилни възгледи, а терминът е започнал да означава някой от будистката вяра. Може да не сме предприели другите по-висши стъпки по Благородния Осморен Път; но трябва да сме осъзнали тези Четири Истини и следващите от тях Три Характеристики. Този, който е постигнал Саммадитти, поне е влязъл в Святия Път и ако се опита, ще му дойде силата да преодолее останалите окови, които ограничават неговия напредък. Но преди всичко той трябва да изостави всички онези лъжливи надежди и вярвания; и този, който е направил това, се нарича Будист. И това придържане към Правилния възглед, на Пали – Саммадитти, е първата стъпка по Благородния Осморен Път.

Вторият етап е Правилен Стремеж – Самасанкапо. Осъзнал злочистината и преходността и бездуховността на целия живот, в ума изгрява този Правилен стремеж. Щом всички неща страдат, ние поне няма да увеличаваме бремето им им, затова се стремим да станем милостиви и любвеобилни, да не питаем зла воля към никого, да се оттеглим от онези сетивни удоволствия, които са плодотворната причина за злочестината. Волята, кокто всички знаем, е винаги по-бърза от ума и така, въпреки че се стремим да се отречем от сетивните удоволствия, да обичаме и жалим всичко живо, все пак вероятно често се проваляме в осъществяването на своя стремеж. Но ако желанието да станем милостиви и чисти бъде дори поне честно и усърдно, ние сме постигнали Втората Стъпка по Пътя – Самасанкапо, Правилен Стремеж.

Този, чиито мотиви са чисти, няма нужда да скрива Истината – онзи, който наистина обича и който няма злоба към никого, винаги ще говори говори само честни и нежни слова. Чрез речта на човека научаваме неговата природа и този, чийто Правилни Стремежи дават плод, достига до Третата стъпка, правилната реч, Самавака. Говорейки само Истината във всички неща, никога не говорейки грубо или недоброжелателно, с речта си осъществявайки любовта и жалостта, които са в сърцето му – този човек е достигнал до Етап Трети.

И поради голямата сила на мислите и думите на човека да променят неговото същество, защото, като мислим за милостивото, нашите постъпки стават пълни с милост, следователно Етап Четвърти се нарича Правилно Поведение. За този, който е постигнал този Четвърти Етап, силният му стремеж, правилното му разбиране, внимателно пазената му реч – може би поради дълги години на самоконтрол – най-накрая донасят външен плод, докато всичките му действия са любящи и чисти и извършени без надежда за печалба, той е постигнал Четвъртата Стъпка, наречена Саммакаманто.

И когато, все по-свят, този навик за Правилно Действие става твърд и неотменим, когато целият му живот се живее за Вярата, която е в него, когато всяко действие от ежедневието му, да, и от съня му, е със свято предназначение, когато нито една мисъл или дело, което е жестоко или безмилостно, не може да опетни съществото му – когато, дори и в изпълнение на дълг, не ще причини болка чрез дело, дума или мисъл – тогава той е спечелил Петия Висш Път, Живеене на Правилния Живот – Самма адживо. Въздържайки се от всичко, което може да причини болка, той е станал невинен и може да живее само от такива професии, които не могат да носят скръб в тяхното упражняване.29

За този, който е живял така, казват Светите Книги, идва сила, непозната за обикновените хора. Дългите тренировки и сдържаност са му дали покоряване на неговия ум, сега той може да събере всичките си сили с огромна мощ, върху всеки един предмет, и тази способност да използва енергиите на своето същество, за да прояви, постоянно и огромно усилие на волята, отбелязва постигането на Шестия етап, Саммаваямо, който обикновено се превежда „Правилно Усилие“, но може би Правилна Волева Сила ще бъде по-близо до смисъла или Правилна Енергия, тъй като усилие е било положено още за да се постигне Саммадити.30 И с тази сила, получена от неговото упражняване, той е способен да съсредоточи всичките си мисли и да ги държи винаги върху един обект – буден или спящ, той си спомня кой е и каква е неговата висока цел в живота – и това постоянно припомняне и поддържане в умът на светите неща, е Седмият Етап, Саммасати. И със силата на този трансцендентална способност, издигайки се през Осемте Високи Транса до самия праг на Нирвана, той най-сетне, в Транса, наречен Ниродха-Самапати, достига дори в този живот до Безсмъртния Бряг на Нирвана, със силата на Саммасамадхи, Правилната Концентрация. Такъв е завършил Пътя – той е унищожил причината за цялата си верига от животи, и е станал Арахан, Светец, самият Буда.”

Но никой не знае по-добре от самия благороден Бхикху, тъй като той наистина дава яснота по отношение на стъпките Самаваямо и по-нагоре, че тези интерпретации са само техни отражения на по-висш план – плана на науката. Те са (не се съмнявам) за онези, които са mостигнали за себе си мнемонични ключове за цели класове явления от древността, наречени магически, явления, които, откакто човешкият ум има сегашната си конституция, са били преведени на език, класифициран, търсен, винаги над езика, но не отвъд здравомислещата и научна класификация, ригиден и задоволителен метод, както най-твърдо вярвам. Трябва да се установи такъв метод; да се записват на езика, не на храма, а на лабораторията, неговите резултати, за това апелирам; стремя се да вербувам истински, а не псевдонаучни хора в Изследванията; така че нашите деца да са толкова далеч по-напред от нас в изучаването на свръхестествените явления на ума, колкото ние сме по-напред от нашите бащи в науките на физическия свят.31

Обърнете внимание на практическия смисъл на моето намерение. Не ме е грижа за академичните значения на стъпките по Пътя; това, което имаха древните Архати ми е безразлично. „Нека мъртвото минало погребва мъртъвците си!” Това, за което настоявам, е напредък в Познанието на Големия Проблем, придобит вече не с откровения основани на слухове, с възвишен фанатизъм, с истерия и опиянение; а с методика и изследвания.

Затворете храма; отворете лабораторията!

XI.

ЗАЛЕЗЪТ НА ГЕРМАНЦИТЕ.32

Клише е сред учените, че метафизиката е предимно фантасмагория; че тя до голяма степен е доводи въртящи се в кръг, не може лесно да се оспори; че напредъкът, от  Аристотел  нататък е главно словесен, никой не се съмнява; че през последните петдесет години не е постигнат напредък паралелен с този на науката, е сигурно.

Причината е очевидна.

Философията има две законни оръжия – самонаблюдение и разсъдък; а само-наблюдението не е експеримент.

Умът е машина, която разсъждава: ето нейните резултати. Много добре; може ли да направи нещо друго? Това е въпросът не само на Будиста; но на Индуиста, на Мохамеданина, на Мистика. Всички изпробват различните си методи; всички постигат нещо като резултати; никой от тях не е имал истинското обучение, което би им позволило да запишат тези резултати в разбираема, подредена форма.

Други умишлено застават срещу подобен опит. Аз не съм от тях; човечеството е пораснало; ако знанието може да бъде опасно по неподозирани начини, какво да кажем за бактериологията? Аз получих един резултат; резултат, нанасяш удар в самото условие за съзнание; който мога да формулирам по следния начин:

„Ако едно-единствено състояние на съзнанието се запази непроменено за период над няколко секунди, неговата двойственост се унищожава; нейната природа е насилствено победена; това явление е придружено от неописуемо усещане за блаженство. “

Много добре! но искам тази формула да бъде проверена сто пъти, хиляда пъти от независими изследователи. Искам я по-добре заявена; нейните условия променени, дефинирани точно. Искам тя да напусне своята скромен статут на мое наблюдение, и да влезе в класа на обичайните явления.

Но аз се връщам към Индуистката философия и това е напомняне напълно необходимо в този момент. Защото това изживяване на унищожаването на двойствеността, това първо явление в поредицата, с цялата му илюзорна красота, е било иззето и обобщено от философи, и на тази основа на частичен и следователно измамен факт дължим системите на Веданта и на Идеализма, с техните гротескни предположения и объркани “примирения”, всички завършени.

Един факт, О Шри Шанкарачаря, не прави теория; нека помним твоята съдба и избягваме обобщения при недостатъчно доказателства. С тези предупредителни слова оставям метафизикът да се въргаля в неговата тиня, и да се оглежда за по-добри времена за големите проблеми на философията. Не забравяйте, че когато решението е постигнато, това не е решение на един учен човек за неговите сътрудници, а решение осъзнато и асимилирано от всеки човек в собственото му съзнание.

И какво може решението да бъде, никой от нас не може да предвиди. Да се постави проблемът върху рогата на дилемата няма да е от полза, когато A = A може да не е вече вярно; и това не посредством някакво хегелиянско жонглиране с думите; но от директно осъзнато възприятие, така ясно като слънцето по пладне.

Следователно; без повече думи повече, а – към делото!

XII.

ТРИТЕ УБЕЖИЩА

Будам Саранангачами.

Дхаммам Саранангачами .

Сангхам Саранангачами.

Приемам убежището си в Буда.

Приемам убежището си в Дхамма.

Приемам убежището си в Сангха.

Тази формула на вярност на будизма ежедневно се повтаря от безброй милиони  от човечество; какво означава тя? Тя не е напразно признание на упование в другите; не е страхливо избягване от бреме – бреме, което не може да бъде избегнато. Това е обикновено прсмятане на нашите съюзници в битката; космическите факти, на които можем да разчитаме, точно както учен „разчита“ на запазването на енергията при извършването на експеримент.

Ако този принцип беше с несигурно приложение, най-простият количествен експеримент би пропаднал безнадеждно.

Така че за будиста:

Приемам убежището си в Буда. Това, че някога имаше човек, който намери Пътя, е моето насърчение.

Приемам убежището си в Дхамма. Законът, залегнал в основата на явленията и неговата неизменна сигурност; Законът, даден от Буда, за да ни покаже Пътя, неизбежната склонност към Постоянство в Движение или Покой – и Постоянство, дори и в Движението, отрича промяна в съзнанието – тези наблюдавани поредици от факти са нашите основания.

Приемам убежището си в Сангха.

Това не са изолирани усилия от моя страна; въпреки че в един смисъл изолацията е вечно съвършена и никога не може да бъде преодоляна, 33 в друг смисъл другари са възможни и желани. Една трета от човечеството са будисти; добавете хората на науката и ние формираме абсолютно мнозинство; сред будистите много голяма част умишлено са се оттеглили от всякакъв социален живот, за да вървят по тези пътища на Изследването.

Много труден ли е Пътят? Уморен ли е мозъкът? Резултатите бавно ли идват? Други работят, провалят се, борят се, увенчани тук-там с редки гирлянди на успех. Успех за себе си, успех за другите; не е ли „съчувствието“ , което ни свързва по-близо от всички земни връзки? Ай, в радост и в скръб, в слабост и сила, аз намерам убежище в Сангха.

XIII.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Позволете ми да направя бързо резуме на това, през което преминахме.

(а) Разсъблякохме Науката и Будизма от случайните им дрехи и изобличихме онези, които ги повиват така.

(б) Показахме идентичността на науката и будизма по отношение на:

(1) Техният факт.

(2) Тяхната теория.

(3) Техният метод.

(4) Техните врагове.

(c) Макар че по този начин признахме, че будизмът е просто клон на Науката, ние показахме, че това е най-важен клон, тъй като обещанието му е да събори стената, пред която спира цялата Наука.

Когато професор Рей Ланкестър трябва да напише: „Целият ред на природата, включително живата и неживата материя – човек, животно и газ, е мрежа от механизми, основните характеристики и многото подробности, на която са станали повече или по-малко очевидни за удивяващата се разумност на човечеството посредством усилията и изобретателността на научните изследователи. Но никой здравомислещ човек не е претендирал, откакто науката се е превърнала в определено учение, че ние знаем или някога можем да се надяваме да знаем, или да мислим за възможността да знаем, откъде е дошъл този механизъм, защо той е там, накъде върви, и какво може или не може да бъде отвъд и освен него, което нашите сетива не могат да оценят. Тези неща не се „обясняват“ от науката и никога да могат да бъдат обяснявани“, той дава любопитен пример за онази странна научна гордост, която познава границите на своите сили и отказва да подхранва надеждата, че може да ги надмине. За съжаление той е като този, който преди сто години трябваше да обяви всяко познание на химията на неподвижните звезди за невъзможно. Да се ​​измислят нови методи и да се направи революция във функциите на сетивата чрез трениране или по друг начин е рутинната работа на утрешния ден.34 Но, уви! той отива още по-далеч.

„По подобен начин ние се стремим посредством изучаването на болестта на мозъка да проследим произхода на явленията, за които се предполага от някои физици, стъпили в полето на биологията, че ги оправдават в обявяването на откриването на Телепатия и вярата в призраци.“

Да се ​​говори за болест на мозъка като характеристика на човек, който просто се различава от вас (и това, защото той има повече знания от вас самите), само по себе си е симптом, познат на психиатрите. (Мога да кажа, че не подкрепям атакувания тук професор Лодж. Дори не се интересувам от неговите резултати, тъй като като тези от тях, с които съм запознат се занимават с обективни и тривиални явления.)

Разбира се, ако това, което Дарвин нарече вариация, се нарича болест от професор Рей Ланкестър, то ние (ако приемем неговите възгледи, и ще ни е трудно, ако не го направим!) трябва да разглеждаме всякакъв напредък във каквато и да било посока като патологичен. И така (както при Ломброзо) „болестта“ ще се превърне в обикновена дума, подобно на нейния предшественик „безверие“ и ще престане да носи какъвто и да било позор.

Ако науката никога няма да надхвърли сегашните си граници; ако бариерите, за които метафизичните спекулации показват, че съществуват и никога няма да бъдат преодолени, тогава наистина ние се хвърлени обратно на вярата и цялата останала гадна бъркотия от средновековни суеверия, и също така нямаме жизнен принцип и творческа сила, тъй като науката не може да ни помогне. Истина, ако не използваме всички методи, с които разполагаме! Но ние отиваме отвъд. Признаваме, че всички известни психични методи са изключително отговорни за илюзия и неточност от всякакъв вид. Такива бяха ранните определяния на специфичната топлина. Дори биолозите грешаха. Но за истинския учен всеки неуспех е стъпка към успеха; всяка грешка е ключът към нова истина.

И историята на нашата Наука е историята на цялата Наука. Ако решите да подражавате на християнството и подложите пионерите на рационалното изследване на природата на съзнанието на изтезания ( т.е. да ги вкарате в лудници), не се съмнявам, че ще намерим нашия Бруно. Но допълнителна мъка ще добави това, че преследването ще идва от дома на нашите приятели.

Нека, обаче,  вече се отклоним от аспекта на критиката, който случайно противоречие ме накара да забележа, и така да предвидя очевидната линия на атака, която ще използва по-несериозният тип критик, и да се върнем към нашето подобаващо дело – обобщението на нашата собствена позиция по отношение на Будизма.

Будизмът е логичното развитие на наблюдаваните факти; който е бил дотук с мен е Саммадитти и е направил първата стъпка по Благородния Осморен Път.

Нека се стреми към познание и Втората Стъпка ще е под краката му.

Останалото е Изследването.

Аум! Приемам убежището си свято в Светлината и Мира на Буда.

Аум! Приемам убежището си, бавно упражнявайки неговия Благ Закон.

Аум! Приемам убежището си смирено в Неговото Състрадателно Братство.

БЕЛЕЖКИ:

1. от «Светлината на Азия, или Великото отричане» (англ. The Light of Asia, or the Great Renunciation) — най-значимото произведение на английския поет Едуин Арнолд; публиковано в Лондон, в 1879 год. Представлява поема, разказваща за живота, личността и философията на индийския принц Сидхартха Гаутама, станал впоследствие Просветленият Буда Шакямуни, духовен учител, основател на буддизма. Бел. прев.

2. Вижте Childers, Pali Dictionary, sv Nibbana, стр. 265.

3. Вижте класическия пример на Хъксли за коня, зебрата и кентавъра.

4. Зиусудра (Хасисадра, Атрахасис, Утнапищим) — според епоса за Гилгамеш вавилонският Ной.

5. По същия начин, когато будистките притчи са от мистичен характер, където сложна символика на числата (например) има за цел да засенчи истината, ние трябва да ги отхвърлим. Моят опит с мистицизъм е донякъде голям; последната му дума е, че притчата „х“ може да бъде приравнена на „a, b, c, d… z“ от двадесет и шест различни лица или от един човек в двадесет и шест различни настроения. Дори и да имаме силно традиционно обяснение, би трябвало да поддържам позицията си. Оръжията на Висшата Критика, допълнени от здравия разум, са напълно валидни и неизбежно разрушителни срещу всяка подобна структура. Но със сигурност съм в опасност да стана нелеп пишейки по този начин на научния свят. Това, което наистина искам да покажа, е, че не е необходимо да чакаш всички будистки фантастични ястия да бъдат сервирани на научната трапеза с риск за научното храносмилане. И с един бекхенд искам да впечатля колкото е възможно по-дълбоко приятелите си будисти, че твърде голямото усърдие по отношение на второстепенното в нашата религия със сигурност ще доведе до съкрушаване на нейните съществени елементи в хода на справедливо презрителна или казуистична критика. – A.К.

6. Вижте проф. Рис Дейвидс върху “Джатака”. (Buddhist Birth-stories (Jataka Tales) 1878, Davids, Thomas William Rhys, 1843-1922)

7. Промяната е големият враг, непосредствената причина за болка. Неспособен да го задържа, забавям процеса и го правя временно безболезнен, като ям. Това е отстъпка на слабост, без съмнение, в определен смисъл. Ям ли наистина, за да спра промяната или, за да поддържам его-съзнанието си? Промяна, която желая, тъй като сегашното ми състояние е страдание. Наистина желая невъзможното; да запазя напълно сегашното си его с всички условия обърнати наопъки. – А.К.

8. За едно компетентно и изложение изложение на „Четирите Благородни Истини“ насочвам читателя към брошурата, носеща това заглавие от моя стар приятел Бхикху Ананда Майтрия, публикувана от Будасасана Самагама, Пагода роуд 1, Рангун. – A.К.

9. Будистката позиция по този въпрос „може“ да се тълкува като агностична, като аргументите са насочени срещу и са унищожаващи за неоправданите  предположения на индусите; но не повече. Вижте Sabbāsava Sutta, 10.

В него, помисляйки неразумно, възниква една или друга от шестте (абсурдни) представи.

„Като нещо истинско и вярно той получава понятието„ имам аз“.

„Като нещо истинско и вярно той получава понятието „Аз нямам аз“.

„Като нещо истинско и вярно, той придобива представата: „Посредством себе си аз осъзнавам своя аз “.

„Като нещо истинско и вярно той придобива представата: „Посредством себе си аз осъзнавам своя не-Аз “.

„Или отново, той получава представата. „Тази моя душа може да бъде възприета, тя е преживяла резултата от добри или зли действия, извършени тук и там; сега тази моя душа е постоянна, трайна, вечна, има присъщото качество на това, че никога не се променя и ще продължи вечно и вечно! “

„Това, братя, се нарича ходене в заблуда, джунглата на заблудата, пустинята на заблудата, кукления театър на заблудата, гърченето на заблудата, оковите на заблудата.“

Трябва да се отбележе, че има сам пет (не шест) понятия, освен ако не вземем последното като двойно. Или можем да считаме шестото за противоположно на петото и правилно. Целият пасаж е във висша степен технически, може би ненадежден; във всеки случай това не е мястото да го обсъждаме. Слънцето на агностицизма, пробиващо през облака на Анатта, е феноменът, на който исках да обърна внимание. – A.К.

10. Както така категорично показа епископ Бътлър.

11. Мога по този повод да отбележа, че една няколко часова практика (вж. Раздел VIII.) води до това „повдигам ръката си“ да бъде отричано интуитивно. – A.К.

12. Срв. Хъксли, цитиран по-горе, „възможно чрез начини на съществуване, за които ние нито имаме представа, нито сме компетентни да формираме каквато и да било. … “

13. Срв . „Еволюция и етика“, бележка 1.

14. Без задълбочен анализ на идеите, участващи в Ding an sich на Кант, и на определението на Х. Спенсър за всички неща като Модуси на Непознаваемото,  мога да отбележа между другото, че тези хипотези са толкова стерилни, колкото и „виталният принцип“ в биология или „флогистонът“ в химията. Те водят буквално наникъде. Че феноменалният свят е илюзия, е донякъде добре; човек препасва чреслата си, за да търси реалността; но да се докаже, че реалността е непознаваема означава да затвориш всички пътища за обичащия истината човек и  да отвориш всички за чувствения. И ако приемем, която и да било от горните философии, това няма значение. Това, което смятаме, че има значение, е достатъчно опровержение, защото трябва да се подчиним на присъдата, дадена на собствените ни показания, независимо дали ни харесва или не.

Наясно съм, че това е някак страхлив начин за справяне с въпроса; Предпочитам да настоявам, че ако веднъж признаем, че непознаваемото (с разсъдък) за съзнанието може да бъде познаваемо (с концентрация) за свръхсъзнанието, трудността изчезва.

Мисля, че Хъксли стига твърде далеч, когато говори за човек, „само-хипнотизиран в каталептичен транс“, без медицински доказателства за голям брой случаи. Едуард Карпентър, който има истински йоги и дълго и учено говори с тях, разказва различна история.

Дори да имахме голямо количество доказателства от англо-индийски медици, доказателството все още ще липсва. Може да не са истинските хора. Местният индиец би изпитал огромна наслада от довеждането на селския идиот, за да бъде проверен за отличителните черти на свят човек от „Доктор Сахиб“.

Англо-индиецът е глупак; минималното медицинско образование в повечето случаи е недостатъчно, за да се намали симптомите до нула, въпреки че може би винаги ги намалява. Индусът е Сфинксът на цивилизацията; почти всичко, което е написано на него, е безполезно; тези, които го познават най-добре, знаят този факт най-добре. – A.К.

15. Джа́таки (от джа́така, на санскрит: जातक, jātaka IAST) е сборник от „повествования за предишните прераждания на (Буда)“, в които се показват различни моменти от пътя му на бодхисатва преди да се превърне в Буда. Джатаките са един от най-важните паметници на повествователната литература на будизма.

16. Маха-сати-патхана (Виж VIII.) признава това може би. И все пак самата нейна цел е да коригира съзнанието по линиите, посочени от разума.

17. Huxley, Essays, V., 136.

18. Това последно изречение ще бъде най-добре разбрано от онези, които са практикували до определен момент. Отначало е лесно да проследиш свързана веригата от мисли, от мисълта, която ни пробужда за факта, че се лутаме към първоначалната мисъл. По-късно, и по-специално като напредваме, това става първо трудно, после невъзможно. На пръв поглед този факт предполага, че увреждаме мозъка си с практиката, но обяснението е следното: Да предположим, че ние определяме централното съзнание като Слънцето, с намерение да видим, че нищо не пада на него. Първо близките планети са внимателно подредени, за да не се стигне до сблъсък; след това Юпитер и Сатурн, докато цялата му система е в безопасност. Ако тогава някое тяло падне върху Слънцето, той знае, че не е от никоя от тези планети, с които е запознат, и бидейки господар на собствената си система, не може да проследи хода или да отгатне причината за аварията, която го е смутила. И той ще приеме това невежество като доказателство за това колко добре върви неговата система, тъй като вече не получава удари от нея. – A.К.

19. Особено трябва да се страхуваме от халюцинацията. Прималяване от глад е напълно достатъчно обяснение за много „Мистични възторзи.” Не ми пука да се позовавам на истерия и епилепсия без положителни доказателства. – A.К.

20. Относно препоръчителността на това действие съм отворен за убеждаване. Мога да твърдя, че научният ум няма лесно да попадне в тази грешка; а за останалите те ще бъдат безполезни като изследователска фаланга и могат също така да видят сини прасета и да са щастливи. В миналото, без съмнение, изследванията са били задушени от множеството хора-псевдо-сини-прасета, от „TS“ до „G.D.“. Трябва да различаваме по методи, а не по резултати. – A.К.

21. Най-големи съмнения ме нападат при по-нататъшно разглеждане на тази точка. Сега съм (1906 г.) убеден, че преживяванията, на които се позовавам, съставляват Самадхи. Проклетната педантичност на Панзитите (учените индуси бел. прев.) доведе до въвеждането на хиляди безполезни тънкости във философската терминология, отчайващи, както за преводачатака и за изследователя, докато той не осъзнае, че това е педантичност и че е толкова безполезна, колкото останалата ориенталска литература по всички въпроси свълзани с точност. – A.К.

22. „Защо трябва да очаквате, че Ведана ще направи Рупа да изглежда илюзорна?“, Попита мой приятел, при четене на ръкописа на това есе. Причината за пропуска ми да обясня е, че ми се стори очевидно. Фактът беше асимилиран. Да медитираме върху каквото и да било нещо, означава да възприемем неговата нереална същност. По-специално това е така в концентрирането върху части от тялото, като носа. На това явление индусите основават известния си афоризъм: „Това, което може да се мисли, не е истина.“ – A.К.

23. Разглеждам г-н Спенсър и „Трансформиран реализъм“ в бележка в края на този раздел. – A.К.

24. Balbus eum murum aedificavit. „Балб построи тази стена“ – Луций Корнелий Балб Стари (на латински: Lucius Cornelius Balbus; Maior) e политик на късната Римска република през 1 век пр.н.е.

25. Ils nient ce qui est, et expliquent ce qui nest pas – От френски: Те отричат това, което е, и възвишават това, което не е.

26. Или Международното будистко дружество, основано в Рангун през 1903 г.

27. Ло́ка (loka IAST) — философско  понятие за пространство в индийската култура. Използва се както в религиозната философия на индуизма, так и в индийската митология. Трактовките на понятието «лока» са широки и включват в себя също «измерение», «обител» или «план на съществуване». Понятието «лока» се е развивало постепенно. В началния стадий на формиране на ведическата традиция Вселената е на три нива (трилока).

28. Правилен мироглед.

29. От моя гледна точка това, разбира се, е невъзможно. Вижте Sec. III. . Ако се има предвид самоволно нанасяне на болка, състоянието ни става морално или още по-лошо! – мистично. Бих предпочел да отменя това изречение. Вж. Приложение I., по- горе. – A.К.

30. Разбира се, това е специфичен вид усилия, а не просто борба.

31. Няколко седмици след написването на тези думи попаднах на следния пасаж в „Научен материализъм“ на Тиндал, който не бях чел преди това: „Две трети от лъчите, излъчвани от слънцето, не успяват да събудят чувството за зрение. Лъчите съществуват, но зрителният орган, необходим за превеждането им в светлина, не съществува. И така, от този район на тъмнина и мистерия, който сега ни заобикаля, лъчите могат да се проникват, което изисква само развитието на правилните интелектуални органи, за да ги превърве в знание, толкова превъзхождащо нашето, колкото нашето надминава това на пързящите влечуги, които някога владеели тази планета. ”- A.К.

32. Забележка, показваща необходимостта и обхвата на въпросното Дело.

33. т.е. на планавете на нормалното .

34. Вижте бележка 31.

Превод: Fr. Xnoubis.

Liber CCC Khabs am Pekht

AA

Публикация в клас E

Послание на Терион 9° = 2 , Маг от A A, към Неговия Син, което е Инструкция по въпрос с всеобхватно значение, за да се знаят средствата, които трябва да се използват за разширяване на Господството на Закона на Телема в целия свят.

Сине,

Прави по твоята воля и нека това да бъде целият Закон.

Първо, нека твоето внимание да бъде насочено към тази планета, как  Еонът на Хорус  се прояви посредством Световната Война. Това е първият голям и пряк резултат от Равноденствието на Боговете и е подготовката на сърцата на хората за приемане на Закона.

Нека Ви напомня, че това е магическа формула с космически обхват, и че тя е дадена с точни подробности в легендата за Златното руно.

Язон, който в тази история представлява Звяра, първо подготвя кораб, воден от Мъдростта или Атина, и това е неговият стремеж към Великото Дело. Придружен от много герои, той идва на мястото на Руното, но те не могат да направят нищо, докато Медея, Алената Жена, не му връчи горещо питие „упоено със сънливост, Сънливо с мак и бял кукуряк“ за дракона. Тогава Язон е в състояние да подчини биковете, свещени за Озирис, и символични за неговия Еон и за Магическата Формула на Саможертвата. С тях той оре полето на света и сее в него „ужасните зъби на злочестината, родът на Кадъм, древното нещастие на Тива“, което се отнася до определена магическа формула, обявена от Звяра, която ти е известна, но неподходяща за профаните и поради това не е засвидетелствана по-нататък. От това семе израснаха въоръжени мъже; но вместо да нападнат Него, „взаимното безумие поразява Воините безумни, и яростен гняв нахлува в сърцата им неистови и сражавайки се с оръжия, Те падаха един върху друг мълчаливо и се убиваха и убиваха.“ И така, Драконът бидейки заспал, можем да пристъпим тихо покрай него и „чупейки клоните на чародейния Дъб, със здрава хватка да смъкнем Златното Руно“.

Нека само помним да не повтаряме грешката на Язон, и да предизвикаме Арес, който е Хор в своето войнско настроение, който го пази, за да не би Той да ни порази с лудост. Не! но за слава на Ра-Хор-Кхуит и за установяването на Неговото съвършено царство нека всичко бъде направено!

И така, О мой сине, ти знаеш, че е Нашата воля да установим това Дело, изпълнявайки изцяло това, за което Ни е заповядано в Книгата на Закона : „Помогни ми, о войн господар на Тива, в моето разбулване пред Децата човешки!”- и това е Твоята Воля, прояваваща, както ти си направил в сферата на Малкут, материалния свят, да направиш същото това нещо по още по-непосредствен и практичен начин, отколкото естествено би привличало човек, чието проявление е в Небето на Юпитер. Ето защо Ние сега отговаряме на Твоята синова молба, която търси добър съвет от Нас относно средствата,  които трябва да бъдат използвани за разпространяване на Закона на Телема в целия свят.

Затова насочи сега най-съсредоточено твоето внимание към самата Книга на Закона. В нея ние намираме абсолютно правило за живота и ясно наставление за всяка спешна ситуация, която може да се случи. Какви са тогава нейните собствени указания за плодоносността на Това Неизразимо Семе? Обърни внимание, умолявам те, на увереността, с която можем да продължим. „Те ще съберат децата ми в тяхната прегъдка: те ще пренесат славата на звездите в човешките сърца.” Те „ще”; няма съмнение. Затова не се съмнявай, но удряй с всички сили. Забележи също така, моля те, тези думи: „Законът е за всички.“ Ето защо не избирай подходящи хора в своята светска мъдрост; проповядвай открито Закона на всички хора. В Нашия опит Ние открихме, че най-невероятни средства са давали най-добри резултати; и наистина почти е определение за истинска Магическа Формула, че средствата трябва да бъдат неподходящи, рационално казано, за предложената цел. Обърни внимание, умолявам те, че Ние сме длъжни да учим. „Той трябва да преподава; но той може да направи тежки изпитания.” Това обаче се отнася, както е видно от контекста, към техниката на новата Магия, “мантрите и заклинанията; обея и уанга; работата на жезъла и работата на меча.”

Обърни внимание, умолявам те, на наставлението в CCXX I: 41–44, 51, 61, 63 1 κ.τ.λ. върху което Ние се разпростряхме в нашия трактат „Законът на свободата“ и в лични писма до теб и към други. Откритото проповядване на този Закон и практикуването на тези предписания ще предизвикат дискусия и неприязън и по този начин ще те поставят на трибуна, от която можеш да говориш на хората.

Обърни внимание, умолявам те, на това напътствие: „Запомнете всички вие, че съществуването е чиста радост; че всичките скърби са само като сенки; те отминават & свършват, но там е това, което остава.” Защото това учение ще ободри мнозина. Също има и тези слова: „Те ще ликуват, нашите избрани: който скърби не е от нас. Красота и сила, бликащ смях и сладостна отмалялост, сила и огън са от нас.” Наистина по всякакви начини ти можеш да разясняваш радостта от нашия закон; не, защото ще преливаш с радостта от него, и няма да имаш нужда от думи. Освен това, би било неуместно и досадно да призовавам отново твоето внимание към всички онези пасажи, които знаеш толкова добре. Обърни внимание, умолявам те, че по въпроса за прякото наставления има достатъчно. Помисли за пасажа „Изберете си остров! Укрепете го! Осейте го с бойни машини! Аз ще ви дам бойна машина! С нея вие ще поразявате народите; и никой не ще може до стои пред вас. Дебни! Изтегли се! Върху тях! това е Законът на Завоевателната Битка: такова ще е моето обожание край тайния ми дом.” Последната фраза предполага, че островът може да е Великобритания с нейните Мини и Танкове; и е забележително, че определен брат, задължен на A∴A∴, е в най-тайния от Английските Военни Съвети в този час. Но е възможно цялото това наставление да се отнася до по-късен период, когато нашият Закон, направляван от някой такъв Орден като О.Т.О., който се занимава с временни дела, има тежест в световните съвети, и е оспорван от неверните, и от последователите на падналите богове и полубогове.

Обърни внимание, умолявам те, на практическия метод за преодоляване на опозицията, даден в CCXX III: 23–262. Но това не е непосредствената Ни цел в това послание. Обърни внимание, умолявам те, на наставлението в 38-и и 39-и стих на Трета Глава на Книгата на Закона. То трябва да се цитира изцяло.

„Така че светлината ти е в мен; & нейният червен пламък е като меч в ръката ми, за да налагам твоя ред.”

Тоест, самият Бог е пламнал със Светлината на Звяра и сам ще налага своя ред, чрез огъня (може би означаващ гения) на Звяра.

„Има тайна врата, която ще направя, за да установя твоя път във всичките посоки, (това са обожанията, както ти си написал), както е казано:

Светлината е моя; лъчите й изгарят

Ме: Направил съм тайна врата

Към Дома на Ра и Тум,

На Кхефра и на Ахатхоор.

Аз съм твоят Тиванец, О Менту,

Пророкът Анкх-еф-на-кхонсу!

С Бес-на-Маут гърдите си удрям ;

С мъдрата Та-Hex заклинанието си тъка.

Покажи твоя звезден блясък, О Нуит!

Покани ме да остана в твоя Дом,

О крилата змия от светлина, Хадит!

Бъди с мен, Ра-Хоор-Кхуит!“

В коментара в Equinox I (7) този пасаж на практика се игнориран. Възможно е тази „тайна врата“ да се отнася до четиримата мъже и четирите жени, за които се става дума по-късно в „Парижкото Дело“, или това може да означава детето, предсказано другаде, или някаква тайно подготвяне на сърцата на хората. Трудно е да се вземе решение по такъв въпрос, но може да сме сигурни, че Събитието ще покаже, че точната формулировка е била толкова оформена, че да ни докаже абсолютното предузнание от страна на Онзи Най-Свят Ангел, който изрече Книгата.

Обърни внимание, умолявам те, в стих 39, как продължава темата:

„Всичко това“ – т.е. самата Книга на Закона .

“… и една книга, за да кажеш как стигна до тук”, т.е. някакъв разказ като този в Храма на Соломон Царя .

„… и копие на това мастило и хартия завинаги“, т.е. чрез някакъв механичен процес, по възможност с мостра от хартия, подобна на използваната.

„- защото там е тайната дума & не само на Английски“

Сравни с CCXX III: 47, 73 3. Тайната все още е тайна за Нас.

„… и твоят коментар по тази Книга на Закона, да бъде напечатан красиво в червено и черно мастило на хубава хартия, ръчна направа“, т.е. обяснява текста “за да няма глупост”, както казва по-горе CCXX I:36.

„… и на всеки мъж и жена, които срещнеш, било за да ядеш или да пиеш у тях, Законът трябва да дадеш. Тогава те ще имат шанса да останат в това блаженство или не; все едно. Направи това бързо! ”

От това е видно, че един том трябва да бъде подготвен както е дадено да се разбере – Част IV на Книга 4 е била предназначена да изпълни тази цел – и че тази книга трябва да се разпространява нашироко, всъщност на всеки, с когото човек влиза в социални отношения.

Не трябва да добавяме към този дар, като проповядваме и други подобни. Те могат да го вземат или оставят.

Обърни внимание, умолявам те, на стих 41 от тази глава:

„Учреди кантора при твоя Кааба: всичко трябва да е свършено добре и по делови начин.”

Това наистина е много ясна инструкция. Трябва да има модерна централизирана бизнес организация в Кааба, която, според Нас, не означава Болескин, а всяка удобна централа.

Обърни внимание, умолявам те, в стих 42 от тази глава на разпореждането: „Успех е твоето доказателство: не спори; не обръщай във вяра; не говори прекалено много!” Това не е някаква бариера за разясняване на закона. Можем да помогнем на хората да счупят собствените си окови; но на тези, които предпочитат робството, трябва да им се позволи да го правят. „Робите ще служат.“ Превъзходството на Закона трябва да бъде показано от неговите резултати на тези, които го приемат. Когато хората ни видят като отшелниците на Хадит, описани в CCXX II: 24 4, те ще решат да подражават на нашата радост.

Обърни внимание, умолявам те, на цялостния извод от главата, че рано или късно трябва да сломим силата на робите на рабските богове с действителни битки. В крайна сметка Свободата трябва да разчита на меча. В това послание е невъзможно да се разглеждат огромните проблеми, свързани с този въпрос; и те трябва да бъдат решени в съответствие със Закона от тези, които имат власт в Ордена, когато му дойде времето. Ти ще забележиш, че Ние сме ти писали повече като на член на O.T.O., отколкото в качеството ти на член на A∴A∴, тъй като първата организация е координираща и практична и се отнася до материални неща. Но запомни това ясно, че Законът идва от A∴A∴, а не от O.T.O. Този Орден е само първото от големите религиозни тела, приело официално Закона, и целият му Ритуал е преработен и възстановен в съответствие с това решение. И така, като оставяме Книгата на Закона, обърни внимание, умолявам те, на следните допълнителни предложения за разширяване на Господството на Закона на Телема в целия свят.

Всички, които са приели Закона, трябва да обявяват това в ежедневните си контакти. „Прави по твоята воля и нека това да бъде целият Закон“ трябва да бъде неизменната форма на поздрав. Тези думи, особено в случай на непознати, трябва да се произнасят с ясен, твърд и артикулатен глас, с очи откровено приковани очи към приносителя. Ако другият бъде от нас, нека отговори: „Любов е законът, любов по воля.“ Последното изречение ще се използва и като поздрав за сбогом. В писмена форма, където поздравът е обичаен, трябва да бъде както по-горе, започвайки с  „Прави по твоята воля и нека това да бъде целият Закон.“ и завършвайки с „Любов е законът, любов по воля“.

Социалните събирания трябва да се провеждат толкова често, колкото е удобно, и там Законът трябва да се чете и обяснява.

Специалните трактати, написани от Нас или упълномощени от Нас, трябва да се разпространяват на всички лица, с които тези, които са приели Закона, контактуват.

До създаването на други Университети и Училища на Телема, стипендии и специализации трябва да бъдат осигурени в съществуващите Училища и Университети, така че да се осигури общото изучаване на Нашите писания и на тези, оторизирани от Нас, които се отнасят до Новия Еон.

Всички деца и млади хора, въпреки че те може да не са способни да разберат по-възвишените небеса на нашия хороскоп, могат винаги да бъдат учени да управляват живота си в съответствие със Закона. Не трябва да се пестят усилия да бъдат доведени до това освобождение. Бедствията, причинени на децата от действието на закона на робските богове, беше, може да се каже, първодвигателят на Нашия начален стремеж да повалим Стария Закон.

Всякак трябва всички да се стремят непрекъснато да увеличават силата и свободата на Централата на О.Т.О.; защото по този начин ще се постигне ефективност при оповестяването на Закона. Конкретни инструкции за разпространяването на О.Т.О. са дадени в друго послание.

Постоянната практика на тези препоръки ще развие умение у него или нея, които практикуват, така че новите идеи и планове да се развиват непрекъснато.

Освен това е редно всеки да се обвърже с Магическа Клетва, за да може по този начин да направи Свободата съвършена, дори и чрез обвързване, както е надлежно е описано в Либер III 5. Амин.

Сега, сине, обърни внимание, умолявам те, в какъв дом Ние пишем тези думи. Защото това е малка виличка в червено и зелено, от западната страна на голямо езеро, и тя е скрита в гората. Човекът по този начин е в несъгласие с Дървото и Водата; и бидейки магьосник, замисил Самият той да вземе един от тези врагове, Дървото, което е едновременно ефект и причина за този излишък от Вода, и да го да принуди да се бори за Него срещу другия. Какво тогава прави Той? Защо Той взема Желязото на Марс, брадва и трион и клин и нож, и разделя с него Дървото срещу себе си, насичайки го на много малки парчета, така че да няма вече сила против волята Му. Добре; след това взема Той Огъня на нашия Отец Слънцето и го поставя директно в боен ред срещу тази Вода посредством Неговата армия от Дърво, която е завладял и пробил, като я е изградил във фаланга като Конус, който е най-благородното от всички тела, бидейки Образът на самия Свети Фалос, и съчетава в себе си Правата Линия и Кръга. Така, сине, действа Той; и Огънят разпалва Дървата, а топлината му отвежда Водата надалеч. Но Водата е хитър противник и Тя укрепва Дървото срещу Огъня, като го импрегнира с голяма част от собствената си субстанция, като шпиони в цитаделата на съюзник, на когото не се вярва изцяло. И така, тогава какво трябва да направи Магьосникът? Той първо трябва да прогони напълно Водата от Дървото чрез призоваване на Огъня на Слънцето, нашия Баща. Тоест, без вдъхновението на Всевишния и Най-Свят, дори Ние самите не бихме могли да направим нищо. Тогава, сине, започва Магьосникът да пали огъня си с малкото сухо дърво, и то подпалва Дървото със среден размер, и когато и то блести ярко, най-сетне големите дървени трупи, макар да са напълно зелени, все пак са подпалени.

А сега, сине, вслушай се в този Наш укор и надай ухото на твоето разбиране към притчата за тази Магия.

За цялото Начало на Нашето Дело имаме Огъня на нашия Отец Слънцето, хвала да бъде вечно на Неговото Свято Име. Вдъхновението е наше, и наш е Законът на Телема, който ще възпламени света. И ние имаме много малки сухи пръчици, които бързо се разпалват и бързо изгарят, оставяйки по-голямите Дървеса незапалени. А големите трупи, масите на човечеството, са винаги с нас. Но нашата остра нужда е от онези средни снопове пръчки, които от една страна лесно се запалват от малкиге Дърва, а от друга издържат, докато големите трупи не пламнат.

(Виж, колко тъжно нещо е, продума маймуната на Тот, за някой да бъде толкова свят, че да не може да отсече дърво и да сготви храната си, без да приготви от дълго и досадно Нравоучение!)

Нека това послание да бъде копирано и разпространено сред всички, които са приели Закона на Телема.

Приемете сега Нашето бащинско благословение: Благословението на Все-пораждащия бъде с вас.

Любов е законът, любов по воля.

ΘΗΡΙΟΝ 9°=2 A∴A∴

Дадено от Нашата ръка и запечатано в деня на Год. XII, Слънцето нашия Отец, в 12° 42′ 2″ от знака Лъв, а Луната в 25° 39′ 11″ от знака Везни, от Дома на Жонгльора, тоест от езерото Паскуани в щата Ню Хемпшир.

БЕЛЕЖКИ:

1. CCXX I:41–44 ‘’Словото на Греха е Ограничение. О мъж! не отказвай на жена си, ако тя желае! О любовнико, ако е по твоята воля, иди си! Няма връзка, която може да съедини разделеното, освен любовта: всичко друго е проклятие. Проклето! Проклето през еоните да бъде! Ад.Нека бъде това състояние на множественост ограничено и противно. Така и с всичко твое; нямаш друго право, освен да изпълняваш твоята воля. Прави така и няма друг да каже не. Защото чистата воля, несмекчена от цел и освободена от сласт за резултат е във всяко отношение съвършена.’’

CCXX I:51 ‘’Има четири врати към един палат; подът на този палат е от сребро и злато; лапис лазули & яспис има там; и всички редки ухания; жасмин & роза, и емблемите на смъртта. Нека той влезе поред или наведнъж през четирите врати; нека стъпи на пода на палата. Няма ли да потъне? Амн. Хо! воине, ами ако слугата ти потъне? Но има начини и начини. Затова, бъдете красиви: обличайте се всички с изискани дрехи; яжте скъпи храни и пийте сладки вина и вина пенливи! Също, взимайте вашата насита и желание от любов, както желаете, когато, където и с когото желаете. Но винаги за мен. ‘’

CCXX I: 61 ‘’А да ме обичаш е по-хубаво от всички неща:  ако под нощните звезди в пустинята, ти веднага запалиш тамяна ми пред мен, като ме призоваваш с чисто сърце и Змийския пламък в него, още малко и ще дойдеш в лоното ми да  полегнеш. За една целувка ти тогава ще желаеш всичко да дадеш; но който даде една прашинка ще изгуби всичко в този час. Ще трупате блага и изобилие от жени и подправки; ще носите скъпи бижута; ще надминете земните народи по великолепие & гордост, но винаги с любовта към мен и така ще стигнете радостта ми. Ревностно ти повелям да дойдеш пред мен в едничка роба и покрит с разкошен немес. Обичам те! Копнея за теб! Бледа или пурпурна, забулена или сладострастна, Аз, която съм цялата наслада и пурпур, и опиянение в най-съкровен смисъл, те желая. Окрили и разбуди блясъка, навит вътре в теб: ела при мен!’’

CCXX I:63 ‘’Пейте ми възторжената песен на любовта! Горете ми благоухания! Носете скъпоценности за мен! Пийте за мен, защото ви обичам! Обичам ви!’’

2. CCXX III:23–26 ‘’За аромат смеси брашно & мед & гъста утайка от червено вино: маслото на Абрамелин и зехтин, а после омекоти & заглади с обилна прясна кръв. Най-добрата кръв е от луната, месечно: после прясната кръв на дете или капеща от войнството небесно: след това – от врагове, след това от жреца или от поклонниците: и накрая от някой звяр, без значение какъв. Изпечи това: от него направи питки & яж за мен. Това има също и друга употреба; нека бъде сложено пред мен и напоявано обилно с благоуханията на твоята молитва: то ще се изпълни с бръмбъри, така да се каже, и пълзящи неща, свещени за мен. Убий ги, като назоваваш враговете си; & те ще паднат пред теб.’’

3. CCXX III:47 ‘’Тази книга да бъде преведена на всички езици: но винаги с оригинала с почерка на Звяра; заради случайната форма на буквите и положението им една спрямо друга: в тях има тайнства, които никой Звяр няма да разгадае. Нека не се опитва: но един идва след него, от къде не казвам, който ще открие Ключа на всичко това. Тогава тази теглена черта е ключ: тогава този кръг разделен на четири, в своята несъстоятелност, е ключ също. И Абрахадабра. Това ще бъде негово дете & то странно. Нека той не преследва това; защото само по този начин може да отпадне от него.“

CCXX III:73. ‘’Постави листата отдясно наляво и от горния към долния край: тогава виж!“

4. CCXX II:24. ‘’Виж! това са важни тайнства; защото също от моите приятели има отшелници. Не си мисли, че ще ги срещнеш в гората или на планината; а в легла от пурпур, милвани от великолепни жени-зверове с едри бедра и огън и светлина в очите, и тежки пламтящи коси около тях; там ще ги намериш. Ще ги виждаш на власт, в победоносни армии, във всичката радост; и в тях ще има радост, милион пъти по-голяма от тази. Внимавайте някой да не насили друг, Крал срещу Крал! Обичайте се един друг с горящи сърца; низшите хора стъпвайте в свирепата сласт на гордостта ви, в деня на вашия гняв.“

5. «Книга III, или Книга на Ярема». Публикувана за първи път в «Еквинокс», I, 4 (1910). — бел. прев.

ЕСЕ ПО ОНТОЛОГИЯ

С НЯКОИ БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ЦЕРЕМОНИАЛНАТА МАГИЯ

(1902 e.v.)

(включено в LIBER LXVIIМечът на Песента, наричана от християните Книгата на Звяра)

AA

Публикация в клас C

(“Берашит” беше написано в Делхи, Март 20 и 21, 1902. Неговото оригинално заглавие беше “Crowleymas Day.” Беше отпечатано частно в Париж през 1903. Ведно с “Наука и Будизъм” са добавени (към Книга 67), за да завършат логичната последованелност от 1898 до сега. Всичко беше, обаче, прегледано отново. Където имаше празнина в доказателствата, те бяха добавени, докато всичко заприлича на съвършен хризолит. Повечето бе направено, докато течаха морните летни часове (простете за израза!) на 1902 в Лагер Нещастие и Лагер Отчаяние край ледника Чого, в тези редки промеждутъци между грижите около въшки, консерви, малария, просмукваща вода, обща болезненост, злочестина и постоянни снежни бури, които дават място на мигновен проблясък на някой по-висш разум от този, който е непрестанно съсредоточен върху живота в лагера.  Следващата и финална версия отне достатъчно дълго време от зимата на 1902-1903. Ръкописът беше приет  в S. P. R. T. през май на същата година, е след окончателен преглед, счетен за нужен с оглед на моя ирландски произход, отиде за отпечатване.) Бележка към Книга 67 „Мечът на Песента, наричана от християните Книгата на Звяра

בראשית

О човеко с дръзновена природа, ти, изкусно създание!

Няма да схванеш това по същия начин както разбираш нещата обикновени.

Оракули на Зароастър1

Като представям на света тази теория за Вселената, имам само една надежда тя да произведе някакво дълбоко впечатление, а именно, че моята теория има достойнството да обяснява разликите между трите големи форми на религия, существуващи по света: Будизъм, Индуизъм и Християнство, и да ги адаптира към онтологичната наука с математически, а не мистични заключения. Мохамеданството сега няма да засягам, защото в каквато и да било светлина да го разглеждаме (а неговите езотерични школи често са напълно ортодоксални), във всеки случай то трябва да попадне в едно от трите направления – на Нихилизма, Адвайтизма или Двайтизма.

Като вземем обичайната хипотеза за Вселената, тази за нейната безкрайност, или поне за безкрайността на Бога, или за безкрайността на някаква реално съществуваща субстанция или идея, пред нас първо се изправя въпросът за възможността за съвместно съществуване на Бог и човек.

Християните причисляват в категорията на съществуващото – между други неща, от чието разглеждане можем да се откажем заради целите на тази полемика – Бог като безкрайна същност, човек, Сатана и неговите ангели; при това човекът (със сигурност) и Сатаната (предполагаемо) са крайни същества. Те не са различни аспекти на една същност, а отделни и дори антагонистични съществувания. Всички са еднакво реални; не можем да признаем мистици като Керд 2 за ортодоксални тълкуватели на религията на Христос.

Индуистите причисляват към тази категория Брахма, безкраен във всички измерения и направления и неотличим от Плерома на Гностиците и Майа, илюзията. В определен смисъл това е антитезата ноумен и феномен, в която ноуменът се лишава от всички предикати и почти се разтваря в Nichts 3, под названието на, «Alles» 4. (Ср. Макс Мюлер за метафизичната Нирвана, Уводен очерк към неговия превод на «Дхамапада» 5). Будистите не изразяват мнение.

Нека се опитаме да оценим онтологическата сила на съществуванията, мислени от тези две религии съответно, като помним, че християнският Бог е безкраен, но все пак разглеждайки възможността да предположим, че той е краен Бог. Във всяка уравновесена система от сили ние можем да ги сумираме и да ги представим като триъгълник или серия от триъгълници, които в крайна сметка да сведем до един. Във всяка движеща се система, ако сумарната движеща сила бъде приложена в противоположна посока, равновесието ще бъде получено. И всяка сила в такава равновесна система ще бъде равна на сумарната на всички останали. Нека x, предназначението на вселената, бъде равнодействащата сила на Б, С и Ч (Бог, Сатана и Човек). Тогава Ч на свой ред е равнодействаща сила на, Б, С и – х. Така че можем да считаме всяка от тези сили за върховна и няма основание да обожаваме една, а не друга. Всички те са крайни. Християните ясно виждат този аргумент; именно затова незначителният идол от Книгата Битие постепенно се развива до неосезаемия, но вътрешно противоречив призрак днес. Но ако Б е безраен, то останалите сили не могат да имат никакво влияние върху него. Както казва Уевел, по странно съвпадение предвиждащ метриката на «In Memoriam», «Нито една сила на земята, колкото и да е голяма, не може да разтегли нишка, дори и най-фина, по хоризонтална линия, която да е абсолютно права»6.

Определението на Бог като безкраен имплицитно отрича човека; докато, ако той е краен, то това е край на християнските причини за поклонение, въпреки че, смея да кажа, сам мога да открия няколко достатъчно добри. (Впрочем, не очаквам да бъда помолен.)

Полученото равновесие между Бог и човек, разрушително за култа, е разбира се абсурдно. Ние трябва да го отхвърлим, освен ако не искаме да изпаднем в Позитивизъм, Материализъм или нещо подобно. Но тогава, ако наричаме Бог безкраен, като какви да считаме човека и Сатаната? (като последният, най-малкото, със сигурност не е интегрална част от него)? Измамата не е в моето доказателство (което е впрочем ортодоксалното) че краен Бог е абсурден, а в предположението, че човек притежава някаква реална онтологическа сила 7.

Както намеквах по-горе, ако една от силите в нашата механична система е безкрайна, то останалите, колкото и да са големи, са относително и абсолютно нищо.

При каквито и да било категории безкрайността изключва крайното, освен ако това крайно не е тъждествена част от това безкрайно.

В категорията на съществуващите неща, при безкрайно пространство, тъй като все още работим при тази хипотеза, материята или го изпълва, или не го изпълва.  В първия случай материята е безкрайно голяма, във втория – безкрайно малка. И при този втори случай се оказва, че размерът на материалната вселена няма никакво значение: дали нейният диаметър е 1010000 светлинни години или половин миля, няма значение; тя е безкрайно малка, Нищо. Противоречащата на математиката илюзия, че тя съществува, е това, което индусите наричат Майа.

Ако, от друга страна, материалната вселена е безкрайна, то за Брахма и Бог не остава място, и възможността за религия е по същия начин изключена.

Нека сега погледнем под друг ъгъл. Индусите, независимо от всички свои усилия, не могат разумно да обяснят Майа, причината за всички страдания. Тяхната позиция е в корена си слаба, но поне може да се каже в тяхна защита, че те са се опитвали да съгласуват своята религия със здравия смисъл. Християните, от друга страна, въпреки че са виждали докъде може да доведе манихейската ерес 8 и са я унищожили, не са признали официално съвсем същото заключение за човека и не са отрекли съществуването на човешката душа като различна от божествената душа.

Разбира се, Трисмегист, Ямвлих, Порфирий, Бьоме и мистиците като цяло по същество са го направили, въпреки понякога с твърде непонятни уговорки , подобни на тези, които правят в някои случаи и самите ведантисти.

С изчезването на човека от категориите на реално съществуващото завинаги изчезва и Бог като Личност и се превръща в Атман, Плерома, Айн Соф и каквото си поискаш име, безкраен във всички направления и всички категории. Да отричаме една, означава да разрушим цялото доказателство и да се заплетем обратно в изходната Двайтистка позиция.

Изцяло съчуствам на моя нещастен приятел, преподобния Менсел Б. Д..9, в неговите сърцераздирателни жалби срещу логическите изводи на Школата Адвайта. Но при неговата изходна хипотеза за безкраен Бог, безкрайно пространство, време и т.н., друго заключение е невъзможно. Деканът Менсел се е оказал в невъзможното положение на някой, който нито се отказва от предпоставките, нито оспорва валидността на логическите процеси, но се свива от ужас пред неизбежното заключение – той предполага, че някъде нещо трябва да не е наред, и заключава, че единствената употреба на разума е да открие своята малоценност в сравнение с вярата. Както справедливо отбелязва Дойсен 10, вярата в християнски смисъл означава просто да бъдеш убеден при недостатъчни основания 11. Това със сигурност е  последното прибежище на некомпетентността.

Но въпреки че винаги, от гледна точка на изходната хипотеза за безкрайността на пространството и т.н., недвойствената позиция на Ведантистите и на великите немски философи е неоспорима, на практика Двайтистите имат огромно преимущество пред тях. Фихте и другите изчерпват себе си, опитвайки се да преобърнат простата и очевидна позиция, че: «Ако съществува само Его-то, то откъде ще се намери място дори за най-необходимите и постоянни житейски дела, да не говорим за морал и религия (без които можем да си бъдем много добре)? Защо трябва безкрайно Его да изпълва несъществуващо тяло с въображаема храна, мислено сготвена на въображаем огън от несъществуващ готвач? Защо трябва безкрайна сила да използва такива крайни средства, и да се проваля доста често, дори тогава?»

Към какво се свежда позицията на Ведантистите? Външно, «Аз» съм илюзия. В действителност истинският «Аз» съм Безкрайното, и ако можеше илюзорния «аз» да осъзнае Кой «Аз» съм всъщност, то колко много щастлив би бил! Но междувременно имаме Карма, прераждане и всички могъщи закони на природата, действащи никъде в нищо!

В системата на Адвайта няма място нито за обожание, нито за морал. Всички пищни славословия на «Бхагавад-гита» и трудовете по етика на западните адвайтистки философи са малко или повече съзнателно объркване на мисълта. Никаква изтънченост не може да преобърне доказателството на практика: ухилените дула на двайтистските оръдия надежно защитават крепостта на Етиката и предупреждават  метафизиците да не тъпчат все още твърде зелената трева на религията.

Самият факт, че на апологетите на Адвайта се налага да отделят толкова много време, размишления, ерудиция и изобретателност по този въпрос, е най-доброто доказателство за нелепостта на позицията на Адвайта.

Следователно някъде има грешка. Аз смело поемам ръкавицата и приемам предизвикателството срещу цялата предишна мъдрост, обръщам  се към най-примитивните понятия на диваци-канибали, предизвиквам всички най-жизнено важни предпоставки и аксиоми, които са били обменни монети с философията за векове, и представям моята теория.

Ясно предвиждам единственото затруднение, и ще го обсъдя предварително. Ако моите изводи по този въпрос не бъдат възприети, може да ни се наложи да се върнем обратно към предишния раздразнителен агностицизъм, и да търсим нашия Месия другаде. Но ако имаме еднакво виждане по този въпрос, мисля, че нещата ще тръгнат по-гладко след това.

Да разгледаме 12 Тъмнината! Можем ли ние философски или действително да считаме като различни тъмнината, възникнала при интерференция на светлина, и тази, съществуваща в обикновеното отсъствие на светлина?

Тъждествена ли e Единицата на 0,9 в период?

Различни неща ли имаме предвид под 2 пъти синус 60° и √3?

Въглен и диамант са очевидно различни в категориите на цвят, кристализация, твърдост и т.н.; но нима са толкова различни по отношение на съществуването?

Третият пример според мен е най-добър. 2 х синус 60° и √3 са нереални и следователно немислими, поне понастоящем за човешкия разум. Пресметнати, те нямат смисъл; не-пресметнати, и двете имат смисъл, и то различен в един или друг случай.

И така, имаме два израза, и двата ирационални, и двата немислими, но и двата представящи разумни и нетъждествени идеи на нашите умове (и това е главното!), макар и тъждествени в действителност и можещи да бъдат преобразувани посредством разсъдъчен процес, който имитира или подменя  това разбиране, което (може да се предположи)  никога не можем да постигнем.

Нека приложим тази идея към Началото на всички неща, за което християните откровено лъжат, индусите говорят уклончиво, а будистите дискретно мълчат, без дори да противоречат на недодяланите и нелепи приказки на толкова по-фантастичните индуистски визионери. Кабалистите описват «Първопричината» 13 по следния начин: «От 0 към 1, както кръгът се разтваря в линия». Християнската догма на практика е същата, тъй като и двете мислят за предшестващ и вечно съществуващ Бог, въпреки че кабалистите увъртат,описвайки това латентно Божество като «Не». По-късни коментатори,  особено знаменитият 14 Макгрегор Мазерс, тълкуват това «Не» като «негативно-съществуващо». При най-дълбокото ми уважение към интелектуалните и духовни заслуги, нему, комуто аз съм горд да ми бъде разрешено да наричам мой майстор 15, все пак съм задължен да изразя своето виждане, че когато кабалистите казват «Не», те имат предвид «Не» и нищо повече. Всъщност, аз наистина претендирам да съм открил отново отдавна изгубения централен Аркан на тези божествени философи.

Аз нямам сериозни възражения към крайния бог или богове, различни от хората и нещата. Всъщност, аз лично вярвам във всечки тях и признавам, че притежават немислима, но не и безкрайна сила.

Будистите признават съществуването на Маха-брахма, но неговата сила и знание са ограничени и неговият ден с продължителност на епоха трябва да си има край.  Намирам навсякъде доказателства,  дори в най-изкривената и осакатена версия на еврейските Писания, че властта на Йехова  била ограничена по всякакви начини.  По време на Падението, например, Тетраграматон Елохим трябвало спешно да призове своите ангели да пазят Дървото на Живота, за да не излезе лъжец. Защото, ако станело така, че Адам да вкуси и от второто Дърво, преди неговото престъпление да бъде разкрито, или ако на Змията било известно за неговите свойства, то Адам, несъмнено, щял да живее и да не умре. По такъв начин, чиста случайност спасила останките на и без това вече опетнената репутация на еврейския племенен фетиш.

Когато попитали Буда за това как са възникнали нещата, той се оттеглил в мълчание, което неговите ученици удобно разтълкували като означаващо,  че отговорът на този въпрос няма да им послужи за назидание.

Аз приемам, че Буда (без съмнение, невеж по алгебра) е бил достатъчно обучен по философия и достатъчно опитен в житейските дела, та да осъзнава, че всяка система, която би могъл да оповести, ще бъде веднага атакувана и унищожена от проницателността на неговите многобройни и разнообразни опоненти.

Учението, което самият той дал, може накратко да се резюмира до следното: «Кога, къде, защо, ние не знаем; но знаем, че сме тук, че не ни харесва да сме тук, че има път навън от цялата тази досадна история  – нека побързаме и тръгнем по него!»

Но аз не съм от тези, които се дават; продължавам с моите въпроси, и накрая на ужасния въпрос е отговорено, и миналото престава да натрапва своите проблеми на ума ми.

Заповядайте! Три пъти по-евтино! Променя всички лоши доказателства!

АЗ УТВЪРЖДАВАМ АБСОЛЮТНОСТТА НА КАБАЛИСТИЧНАТА НУЛА.

Когато казваме, че Космосът е произлязъл от 0, каква именно 0 имаме предвид? Под 0 в обичаен смисъл на думата ние разбираме «отсъствие на разпространяване-включване в която и да било от категориите».

Като казвам «Никоя котка няма две опашки», аз нямам предвид, както старата заблуда гласи, «Отсътствие на котки притежава две опашки», но че «в категорията на дву-опашатите няма включване-разпростиране на котка».

Нищо е това, за което никакво положително твърдение не е валидно. Не можем с чиста съвест да заявим: «Нищото е зелено», или «тежко», или «сладко».

Нека наречем: време, пространство, съществуване, тежест и глад, категории 16.

Ако човек е тежък и гладен, той ще бъде включен в тях, разбира се и в много други. Но нека приемем, че тези пет са всичките. Да наречем човека X; тогава неговата формула е Xв+п+с+т+г. Ако той хапне, няма повече да е включен в глада; ако бъде откъснат от време и гравитация, формулата му ще бъде Xп+с.  Ако той престане да заема място в пространството и да съществува, неговата формула ще бъде X0. Този израз е равен на 1; каквото и да представлява X, повдигнат на нулева степен (това означава математически да не бъде включен/разпрострян в никое измерение или категория) резултатът е Единица, и неизвестният фактор X се елиминира.

Такава е идеята на Адвайтистите за бъдещето на човека: неговата личност, лишена от всички качества, изчезва и е изгубена, а на нейно място възниква безличната Единица, Плерома, Парабрахма или Аллах на обожаващите Единството последователи на Мохамед. (За мюсюлманския факир Аллах по никакъв начин не е Бог личност.)

По този начин Единицата остава неизменна, независимо дали е включена или не, в която и да било от категориите. Но ние вече се договорихме, че ще търсим  Началото-нямащо-Причина, в Нулата.

И така, ако имаше 0 «преди началото на годините» 17, то ТАЗИ 0 НЕ Е БИЛА ВКЛЮЧЕНА В НИКОЯ ОТ КАТЕГОРИИТЕ, ЗАЩОТО ОЩЕ НЕ ИМАЛО КАТЕГОРИИ, В КОИТО ДА СЕ ВКЛЮЧИ! Ако  нашата 0 беше обикновената математическа 0, нямаше да има абсолютна 0, защото математическата 0, както беше показано по-горе, зависи от наличието на категории. Ако те са съществували, то целият въпрос просто се обръща наопаки; необходимо ни е да стигнем до състояние, в което тази 0 е абсолютна. Не само трябва да се избавим от всички  обекти, но и от всички предикати. В математиката под 0 в действителност се разбира 0n, където n е последниият член на натурална скала от измерения, категории или предикати. Следователно, нашето Космическо Яйце, от което е възникнала настоящата вселена, е било Нищо-Небитие, невключено в никакви категории, или графично представено като 00. Този израз в така представената си форма е безсмислен. Нека открием неговата стойност с проста математическа операция:

И така, умножаването на безкрайно голямо по безкрайно малко дава НЯКАКВО НЕИЗВЕСТНО КРАЙНО ЧИСЛО, ВКЛЮЧЕНО В НЕИЗВЕСТЕН БРОЙ КАТЕГОРИИ. Става така, че когато подобна Велика Инверсия се случи, от самата същност на  цялото «нищо» до крайност, включена в безброй категории, то неизчеслимо отромна система се поражда като резултат. Просто по случайност, случайност в истинския смисъл на думата, светът ни е пълен с богове, хора, звезди, планети, демони, цветове, сили и всички други съставки на Космоса: и с време, пространство и причинност — условията, ограничиващи и включващи всички тях 18.

Запомнете, че не е вярно да се каже, че нашето 00 е съществувало, нито че не е съществувало. Самата идея за съществуване тогава е била толкова далече, колкото  идеята за препечено сирене. Но 00 е краен израз, или поне има крайна фаза, и нашата вселена е също крайна вселена; крайни са самите нейни категории; и изразът «безкрайно пространство» е противоречие в термините. Идеята за абсолютен и безкраен Бог изпада до забравата на всички подобни празни и гибелни извращения на истината. Безкрайността остава, но само като математическо понятие, в природата така невъзможно, както квадратния корен от -1. Разбира се, против всички тези математически или полуматематически разсъждения може да се възрази, че цялата наша система от числа и манипулации с тях е просто набор от условности. Като твърдя, че корен квадратен от три е ирационално число, аз прекрасно зная, че това е вярно само по отношение на реда числа 1, 2, 3 и т.н. и че този ред от своя страна е ирационален по отношение на някой друг ред, основан на √3 и състоящ се от такива елементи, като √3, p, 3√50 и т.н. На теория това е вярно, но на практика е абсурдно. Ако имам предвид „числото на a, b или с“, няма значение дали ще напиша 3 или 3√50; идеята от това не се изменя; а ние с вас разглеждаме идеите, основополагащи за съзнанието, такива идеи, към които сме принудени да съотнасяме и близко и далечно.

Затова също моето уравнение 19, колкото и фантастично да изглежда, има съвършен и абсолютен паралел в логиката. А именно: нека приложим двойно отрицание към израза «Някои книги са на масата». Посредством отрицание на двата члена получаваме: «Отсътствието на книги не е на масата», което по същество е точно моето уравнение наопаки 20; и е нещо мислимо. Да обърнем процеса. Кокво имам предвид като казвам: «Някои прасета, но не черното прасе, не са в кочината?» Че черното прасе е в кочината. Аз само съм представил логическото преобразуване като промяна, а не просто като друг начин за изразяване на същата мисъл. Впрочем «промяна»  не е точно в тоя смисъл също, защото промяна в нашите умове включва идеята за време. Но всичко това остава немислимо – за логическото съждение, но не и за мисълта. Обърнете внимание, че ако кажа « Отсътствието на книги не е на масата» мога да го преобразувам само в «Някои книги са на масата », но не във «Всички книги са на масата». Това е  частен, а не общ израз. Грешка на Адвайта е да го представя за общ – толкова много ученици са изгорели за къде по-малко.

Има и друг начин за доказване — доказателство посредством изключване. Аз показах, а метафизиците на практика признаха, погрешността както на Двайта, така и на Адвайта. Следователно третата, единствено останала теория, трябва да е вярна, колкото априорно неправдоподобна, колкото и трудна да е за усвояване. 21

«Приятелю, млади приятелю“, мисля, че дочувам някой християнски духовник да казва, изпълнен с дълбока мъдрост и не без нотка състрадание, снизхождащ, за да постави на място голобрадото и безмозъчно нахалство: „къде е Причината за тази наистина забележителна промяна?“ Именно тук теорията въздига до небесата най-крепкия си бастион! Защото няма и не може да има никаква причина. Ако 00 бе включено в причинността, никаква промяна не би имала място 22.

И в резултат — ето ни нас, крайни същества в крайна вселена, в която време, пространство и причинност са крайни (колкото и немислимо това да изглежда), с нашата индивидуалност и всички «илюзии» на адвайтистите, толкова реални, колкото на практика те са за нашето нормално съзнание.

Както посочва Шопенхауер, следвайки Буда, страданието е необходимо условие за съществуването. Войната на противоборстващите сили, в която те самите стриват себе си на прах до крайния резултат, не може да не причинява безкрайна агония. Може би някой ден ще се научим да преобразуваме категориите на емоциите така уверено и леко, както сега преобразуваме категориите на силата; така че след няколко години Чикаго да почне да внася страдание в суров вид и да го превръща в консервирана сьомга, на засега е възможен само обратният процес.

Тогава къде е изходът? Можем ли да очакваме, че цялата вселена сама ще разреши себе си обратно до фазата 00? Със сигурност не. На първо място няма причина, поради която цялото да трябва да прави това: x/y може да се преобразува точно както х. Но, още по-лошо, категорията причинност вече се е формирала и нейната инерция е достатъчна, за да противопостави най-сериозно препятствие на такъв гигантски процес.

Следователно пред нас стои наистина колосална задача. Може, разбира се, да се усмихнеш, да приемеш всичко за даденост и да оставиш нещата на самотек дотогава, докато всичко не се слее в окончателно единство, което може да бъде или да не бъде търпимо. Но докато чакаме?

Тук вече възниква въпросът за свободната воля. Причинността е вероятно не напълно включена в собствената си категория24; обстоятелство, което дава място за дробно количество свободна воля. Ако това не е така, не е толкова важно, защото ако се намирам в добро състояние, това само доказва, че съдбата ме е довела дотук. Ние сме като Хърбърт Спенсъровите наблюдатели, самозаблуждаващи се с идеята за свободна воля, но ако пък това е така – то нищо няма никакво значение. Но ако допуснем, че Хърбърт Спенсър е сбъркал (колкото и невероятно да изглежда), тогава нашият довод е валиден и ние трябва да търсим верния път и да го следваме. Въпросът, следователно, не трябва да ни тревожи изобщо.

Сега става ясно за какво са нужни моралът и религията, и останалите от торбата с хитрини. Всички те са методи, добри или лоши, за избавянето ни от вселената.

Тясно свързан с този въпрос е въпросът за волята на Бог. Някои люде твърдят, че Безкраен Разум трябва да е работил върху този космос. Аз отговарям: не! Никакъв разум, достоен да бъде наречен с това име, не съществува. Всички закони на природата могат да се обобщят в един – закона за Инерцията. Всичко се движи по направлението, определено от пътя на най-малкото съпротивление; видове живи същества възникват, развиват се и умират в пълно съответствие със своята колективна инерция; от този закон няма изключения, освен съмнителното – Свободна Воля; самият Закон на Съдбата е тъждествен с него.25

Що се отнася до безкрайния разум, всички уважаващи себе си философи са единодушни, че все-могъщество и все-любов са несъвместими. Самото съществуване на вселената е неопровержимо доказателство на това.

На Деиста му е нужен Оптимист; докато са край камината, всичко си върви добре, но те претърпяват скръбно корабокрушение, щом се появат в студения свят.

Ето защо тези, който се стремят да укрепят религията, така нервно се опитват да докажат, че вселената няма реално съществуване или че то е преходно и относително неважно, и резултатът е, разбира се, обичайната саморазрушителна адвайтистка бъркотия.

Именно затова  заповедите на религията и морала са жизнено необходими: те помагат в удържането на по-свирепите сили както на природата, така и на човека. Защото ако няма закон и порядък, ние нямаме необходимия покой и ресурси за изследване и научаване как да поставим под контрол всичките разклоняващи се явления на нашия затвор, т.е. за делото, което предприемаме, за да можем накрая да разрушим стените и да намерим тази свобода, която безцеремонната Инверсия (превръщането на Нулата в проявен свят) е отказала.

Мистичните поучения на псевдо-Зороастър, Буда, Шанкарчария, псевдо-Христос и останалите са само за напреднали ученици, за директна атака на проблема. Нашите слуги, войници, юристи, всякакви форми на правителство, правят тази наша благородна задача възможна, и да презираш тези скромни, но верни помощници на големите умове на света, е най-сериозната възможна грешка.

Какъв е тогава, най-добрият, най-лесният и директен метод за постигане на нашия резултат? И как да предадем, на езика на смъртните, към мисълта на другите естеството на резултат толкова отвъд езика, объркващ дори въображение с орлови крила? Може да ни помогне да се постараем да очертаем разликата между индуистските и будистките методи и цели на Великото Дело.

Индуистският метод е наистина мистичен в най-истински смисъл; защото, както вече показах, Атман не е безкраен и вечен: някой ден трябва да изчезне заедно с другите сили. Но мислено създавайки безкрайна Безлична Личност и обожествявайки я, всички религии, освен будистката и, мисля, Кабалистичната, се стремят да унищожат своята собствена личност. Будистът се цели направо в угасването; индуистът отрича и премахва собствена си крайност, създавайки абсолют.

Тъй като това не може да се направи в действителност, процесът остава илюзорен; но все пак той е полезен на ранните етапи – във всеки случай поне до четвъртата фаза на Дхиана, към който го отнася Буда, въпреки че йогите твърдят, че на този етап постигат нирвикалпа-самадхи и че мокша е тъждествена с нирвана 26. Да се отрича първото твърдение не виждам причина; що се отнася до второто, понастоящем отказвам до го приема.

Задачата на будиста отшелник е следната. Той трябва да въвлече всяка частица на своето същество в една идея: правилни виждания, стремежи, реч, дейност, живот, усилия, медитация и екстаз27 са степените към неговото освобождение, което се свежда до борба против законите на причинността. Той не може да направи така, че минали действия да нямат последствия, но може да предотврати настоящи причини да имат бъдещи резултати. Езотеричните християни и индуисти по-скоро се уповават на друга личност да направи това за тях, и са още повече заслепени от жаждата за живот и индивидуално съществуване, най-страшното от всички препятствия, всъщост отрицание на самата цел на религията. Шопенхауер доказва, че волята за живот осигурява живота; и ако  Христос (или Кришна, в зависимост от случая) не унищожи този народ с божествена сила (задача, от която всемогъществото може да се отдръпне объркано!), то аз сериозно се опасявам, че тяхна печална участ може да стане вечният живот, и като последствие вечното страдание, радост и промени от всякакъв вид. Такива хора са всъщност своите най-големи врагове. Впрочем много от тях, погрешно вярващи, че са не-себечни, изпълват сърцата си с преданост към своя любим Спасител, и този процес е в своята крайност толкова подобен на ранните етапи на самото  Велико Дело, че често възниква доста нелепо объркване; и все пак тази практика е била средството, довело някои предани до истинския  Път на Мъдрите, колкото  и необещаващо да звучи за интелигентните уши.

Езотеричният Християнин или Индуист избира средния път. Проектирайки Абсолюта от своя ум, той се стреми да съедини своето съзнание със съзнанието на този Абсолют и, разбира се, неговата личност бива разрушена в хода на процеса. Все пак можем да се опасяваме, че тъкъв адепт стъпва на пътя с намерението да уголеми своята личност до краен предел. Но неговият метод е толкова близо до истинския, че тази склонност бързо е коригирана сякаш автоматично.

(Математическият аналог на този процес е опитът да се сдобиеш с осъзнаване на собственото нищо посредством пазене на четвъртото  измерение, постоянно присъстващо в ума.)

Илюзорната природа на идеята за безкраен Атман е добре показана от самото доказателство, което най-изявеният Ведантист, покойният Свами Вивекананда (няма връзка с едноименната фирма на съседната улица28) дава за съществуването на безкрайното. «Представете си кръг! – казва той – В същия миг ще осъзнаете безкраен кръг около вашия начален малък»29. Грешката е очевидна: големият кръг изобщо не може да бъде безкраен, а е самият той ограничен от малкия. Ала да отстраниш малкия кръг е методът на езотеричния християнин, или на мистика. Процесът обаче никога не е съвършен, защото колкото и да се смалява малкият кръг, неговото съотношение към големия кръг е винаги крайно. Но дори да си представим за миг, че Абсолютното е постижимо, дали нищото на крайното, свързано с него, е тъждествено с това, постигано пряко от Будисткия Архат? Това, съобразявайки се с изложената по-горе моя нагласа, аз се чувствам принуден да отрека. Съзнанието на Абсолюта-вала 30 по-скоро се разпростира безкрайно, отколкото да се свива безкрайно, както той с готовност ще потвърди. Наистина, Хегел казва : «чистото битие е чисто нищо»; и е вярно, че безкрайната топлина и студ, радост и страдание, светлина и тъмнина, както и всички други двойки противоположности, се анулират една друга 31; и все пак такъв Абсолют мен ме плаши! Може би неговата радост и страдание са представени като фази, така както 00 и крайно са две фази на един и същ израз, и имам дори шанс да бъда от правилната страна!

Будистът такива шансове не оставя; той е безкрайно невключен във всички свои категории, въпреки че категориите сами по себе си съществуват; фактически, той е 0A+B+C+D+…+N, и никакви мислими промени не го заплашват, освен ако не си представим Нирвана, непонятно разделена от Нирвана (като предположим, че тези две Нирвани притежават еднакви категории) което би довело да първоначалното 00. Но следваща промяна ще е необходима, преди да се стигне до сериозна беля. Накратко, мисля, че можем да не се тревожим по отношение на такива непредвидени случаи.

Ето защо, по съображения, които са зрели, аз уверено и осъзнато намирам прибежище в Трите Скъпоценности32.

Намо таса бхагавато арахато сама самбудхаса! 33

Нека повече не разсъждаваме за класическите проблеми на  философията и религията. В светлината на това изложение антитезите на ноумен и феномен, единство и множество, и подобни, се примиряват и остава само един въпрос: как да намерим най-удовлетворителния път за постигане на Нирвана — потушаване на всичко, което съществува, знае или чувства; потушаване окончателно и съвършено, пълно и абсолютно. Защото с тези думи можем само да обозначим Нирвана: състояние превъзхождащо всяка мисъл не може да бъде описано на езика на мислите. Но от гледна точка на мисълта потушаването е пълно: нямаме данни, за да обсъждаме немислимото и трябва да се откажем да го правим. Това е отговорът за тези, които обвиняват Буда, че захвърлял своите Архати (и себе си) от Сама-самадхи към унищожение.

Преди всичко, моля обърнете внимание, че моето решение на Големия Проблем допуска съвместното съществуване на безброй способи: те дори не трябва да са съвместими. Карма, прераждане, Провидение, молитва, жертвоприношение, кръщение… място има за всички! Що се отнася до старата и, надявам се, вече окончателно дискредитирана хипотеза за някакво безкрайно същество, то тя изглежда, че поддържа всички тези  методи, а всъщност косвено ги отрича. Също отбележете, че Кабалистичната представа за върховен Бог (и безчислени йерархии) е твърде съвместима с нашата теория, ако ние допуснем, че този върховен Бог не е безкраен.

И така, по отношение на нашите оръжия. По-напредналите от Йогите на Изток, подобно на нашите Неконформисти, практически отхвърлили ритуала като безполезен. Но бих искал да знам с какво са го заменили тези разколници! За мен това е грешка, освен в случаите на много напреднали Йогини. Защото съществува истински магически ритуал, жизнено важен и пряк, чието предназначение, поне в наши дни, е безнадеждно погрешно разбрано.

Никой вече не предполага, че има някакво друго средство за схващане на непосредствената причина на нашето битие, освен медитацията – ако някой твърди, че предпочита да се уповава на Прославения Спасител, аз само ще отговоря, че той е въпросният никой, за който стана дума.

И така, медитацията е средството; но тя най-върховното, крайно средство. Колонката за обяви в «Таймс»  е несъмнено крайното средство за среща с джентълмена, който миналия понеделник е бил на соаре в «Карлтън клъб» с фрак, кафява шапка и зелена врътовръзка и цяла вечер преживял слама, но от това средство едва ли ще се възползва в подобна ситуация слоницата, търсеща своя мъжкар в джунглите на Цейлон.

Медитацията не е по възможностите на всеки; не всички притежават способността; малцина имат възможността (поне на Запад).

Във всеки случай, това, което на Изток наричат «еднонасоченост34», е същностна предпоставка дори на ранните етапи на истинската медитация. И желязна сила на волята е още по-ранно определение.

Под медитация нямам предвид просто «мислене за» нещо, колкото и да е задълбочено, а абсолютното задържане на ума в съзерцание на един единствен обект, било плътен, фин или напълно духовен.

И така, истинската магическа церемония е изцяло насочена да постигне тази цел и представлява великолепнна гимнастика за тези, които все още не са завършени ментални атлети. С действие, слово и мисъл, едновременно като количество и качество, единствената цел на церемонията постоянно бива указвана. Всяко прикадяване, очистване, прогонване, инвокация, евокация е преди всичко напомняне за главната цел, докато върховният момент дойде, и всяка фибра на тялото, и всяка силова линия на ума бъде напрегната в един непреодолим изблик на Волята в желаната посока. Такъв е истинският смисъл на всички причудливи на пръв поглед указания на Соломон, Абрамелин и други прославени мъдреци. Когато човек е евокирал и подчинил такива сили като Тафтартарат, Белиал, Амаймон и великите сили на елементите, тогава може безопасно да му бъде разрешено да започне да се опитва да спре мисленето.  Защото, разбира се, вселената, включително и мислещия, съществува само по силата на мисълта на мислещия 35.

И още по един начин магията е главна учебна площадка за бъдещия архат. Истинските символи реално пробуждат макрокосмическите сили, на които са образи и е възможно по този начин в голяма степен да бъде разширен магическият «потенциал», ако заема термин от науката за електричеството.

Разбира се, има вредни или безполезни практики, водещи не толкова към придобиване на контрол над съдържанието на ума, колкото към неговото разсейване или възбуда; те трябва да бъдат отхвърлени. Но има истински магически ритуал, който е централният Аркан както на Източния, така и на Западния трансцендентализъм. Не е нужно да казам, че дори да го знам, не бих го разкрил.

Ето защо утвърждавам валидността на Кабалистическата традиция в нейната практическа част, както и в тези възвишени сфери на мисълта, през които доскоро и с такива трудности пътувахме.

Осем са разклоненията на Йога: нравственност и добродетел, контрол над тялото, мисълта и силата, водещи до съсредоточеност, медитация и екстаз.

Само когато последните от тях бъдат постигнати и рафинирани посредством отстраняване на грубите и дори на фините обекти от тяхната сфера, могат да бъдат схванати и унищожени  причините за продължаващото съществуване, фини и груби, вродените причини, чиито семена едва ли са засяти, така че Архатът да бъде сигурен, че ще бъде анулиран в пълното угасване на Нирвана, и още докато е в този свят на болка, където той трябва да остане, докато древните причини, тези които вече са прорасли, не се изчерпят напълно (защото дори самият Буда не може да завърти назад Колелото на Закона), неговото сигурно предчувствие за приближаването на Нирвана е толкова интензивно, че да го къпе постоянно в бездънния океан на предвкусване на непосредствено блаженство.

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ

Бележки

 1. «Халдейски оракули», §§94, 167.
 2. Керд, Джон (1820—1898) — шотландски теолог, автор на труда «Въведение във философия на религията» (1880) и на проповеди, посветени, в това число, на проблема за отношенията между Бога и сътворения свят. Привърженик на теорията за иманентността на божеството по отношение на света; изследвал философията на Спиноза и споделял много негови убеждения.
 3. «Нищо» (нем.).
 4. «Всичко» (нем.).
 5. “The Dhammapada” (trans. Max Müller). // The Sacred Books of the East. Vol. X. Oxford, The Clarendon Press, [1881]. Подразбира се будистката концепция за нирвана като «угасване», прекратяване на всички състояния.
 6. Уевел, Уилиам (1794—1866) — английски учен, теолог, философ и историк на науката. Споменавайки за «метриката “In Memoriam”», Кроули иронизира известния цикъл стихотворения на Алфред Тенисън «In Memoriam», 1833—1850).
 7. Вж. Трудовете на Лул, Декарт, Спиноза, Шелинг. — Бел. А. Кроули.
 8. Сатаната като реално съществуваща и самостоятелна сила на злото; долният триъгълник на Хексаграмата. — Бел. А. Кроули.
 9. Енциклопедия «Британика». // Изкуство. // Метафизика. — Бел. А. Кроули.

Менсел, Хенри Лонгвил (1820—1871), б[акалавър] по б[огословие] — английски философ и теолог, автор на статиятя «Метафизика» в енциклопедия «Британика» за 1860 г.; от 1868 г. — декан на съборния храм на Свети Павел.

 1. «Начала на метафизиката», Макмилан. — Бел. А. Кроули.

Дойсен, Паул Якоб (1845—1919) — немски изтоковед, санскритолог и философ, последовател на Шопенхауер, приятел на Ницше и свами Вивекананда. Автор на редица трудове по философия на индуизма. Неговата работа «Начала на метафизиката» (1877) била публикувана в английски превод в 1894 г. от издателство «Макмилан».

 1. Или, както казало едно момче от неделното училище, «да вярваш, значи да знаеш, че това не е истина, но все пак да вярваш». Но на мен ми беше по-приятно да цитирам Дойсен, защото това е едва ли не единствената фраза от всички негови съчинения, с която мога да се съглася. — Бел. А. Кроули.
 2. С голи рационализации тук няма да отидеш далеч. Но ако внимателно и упорито се изучават тънките нюанси и различия, лежащи в основата на всички тези примери, в нас така или иначе може да се пробуди интуитивно, или непосредствено, възприятие на търсената същност. — Бел. А. Кроули.

13 Старателно избягвайки самия този термин. — Бел. А. Кроули.

 1. Този израз беше употребен в първото издание; оставям го тук като зла шега. — Бел. А. Кроули.
 2. Вж. предишната бележка. — Бел. А. Кроули.
 3. Въпросът за това доколко е уместно категориите да бъдат представяни във вид на измерения няма да се обсъжда тук. Това е очевидно за всеки, който е изучавал интегрално смятане или поне разбира геометричното значение на израза x4. — Бел. А. Кроули.
 4. Цитат от драматичната поема на А.Ч. Суинбърн «Атланта в Калидон» .
 5. Сравнете тази теория с учениета на Хърбърт Спенсър («Основни начала», част I) и обърнете внимание на явното разминаване между тях. По-подробно за това различие вж. в моя очерк «Наука и будизъм». — Бел. А. Кроули.

Хърбърт Спенсър (1820—1903) — английски учен и философ-позитивист. В неговия труд «Основни начала» (1862) се излага тезата за  съществуването на непознаваеми първопричини на всичко съществуващо.

 1. «0 × ∞ = неизвестно крайно число».
 2. «Неизвестно крайно число = 0 × ∞».
 3. Тук може да се отбележи, че разликата между тази теория и обичайната за Иманентността на Вселената е незначителна, дори само на думи. Но преимуществото на нашата теория е в това, че като не хипостазираме нищо, избягваме необходимостта от каквито и било тълкувания. Въпросът «Как е възникнало нищото?» не се нуждае от отговор. — Бел. А. Кроули.
 4. Вж. «Въпросите на цар Милинда», том II, стр. 103. — Бел. А. Кроули.

Има се предвид диалогът «Милиндапанхя» («Вопросите на Милинда»), в който индо-гръцкият цар Милинда (Менандър), завоювал значителна част от Северна Индия в средата на II в. н.е., задава въпроси на будисткия мъдрец Нагасена, а той в своите отговори излага основните положения на будисткото учение. Кроули има предвид въпрос №65 в английския превод на Т.У. Рис-Дейвидс (XXXV—XXXVI том от серията «Свещени книги на Изтока», 1890, 1894). Отговаряйки на въпроса «за това на света, което не е породено нито от дело, нито от причина, нито от срок», Нагасена казва: «…пространството <…> не е породено нито от дело, нито от причина, нито от срок, и нирвана <…> не е породена нито от дело, нито от причина, нито от срок», а след това обосновава отсъствието на причина за възникване на нирвана именно  с невключеността на последната в каквито и да било категории.

 1. См. също «Еволюция и нравственност» на Хъксли. — Бел. А. Кроули.

«Еволюция и нравственност» — лекция, прочетена от английския биолог и философ-дарвинист Томас Хенри Хъксли (1825—1895) в Оксфордския университет и излязла в събраните му есета 1893—1894 г. Между другото, Хъксли твърди: «Страданието е участ на всички родове чувстващи същества — то съставлява съществена част от космическия процес».

 1. Сама по себе причинността е вторична идея и по силата на ограничеността на нейната роля във волевия акт, непостижима (Х. Спенсър, указ. съч.). Дори само това съображение добавя немалко тежест на позициите, на които стоят агностиците и, още повече, будистите. — Бел. А. Кроули.
 2. В главата «Познаваемо» на своите «Основни начала» Х. Спенсър изброява факти, лежащи в основата на това обобщение, и достига само на крачка от него. Може да се добави, че този закон е почти, ако не и напълно, аксиоматичен, тъй като да се формулира неговата противоположност би било невообразимо трудно, ако не въобще невъзможно. — Бел. А. Кроули.
 3. По-подробно за дхаяна вж.: Алистър Кроули. Книга Четири. Мистицизъм и магия.
 4. Съставляващи на «благородния осморен път» на будизма.
 5. Т.е., със Свами Виве Ананда— мадам Хорос, чиято история може да се намери в сборника решения по углавни дела. — Бел. А. Кроули.

Мадам Хорос — мошеничка, представяща се за посветена ЗЗ степен; по-подробно вж.: Елик Хоув. Магьосници на Златната Зора.

 1. Преразказ на разсъждения от 3-та глава на труда на Свами Вивекананда «Раджа-йога» (1896).
 2. Вала — този, който е свързан с нещо по силата на своето действие. Така, джангли-вала е човек, който живее в джунглите или е свързан с тях по силата на своето занятие (например дивак или лесничей). — Бел. А. Кроули.
 3. Индуистът осъзнава това не по-зле от другите и нарича Атман Сат-Чит-Ананда, вкарвайки в това понятие по-скоро идеята за превъзходство над всички противоположности, отколкото хегелианския принцип за примирение на противоположностите (което не трябва да се бърка с тяхното отъждествяване). Ние отхвърлихме безкрайността като фикция на морбидна математика; но това отхвърляне би било приложимо към нея и в случай че разсъждаваме за нея като за Бог.—Бел. А. Кроули.

Сат («битие»), чит («мислене») и ананда («блаженство») — в индуизма: характеристики на трите аспекта на Атман, в съвкупност описващи неговата природа. Също с термина «Сат-чит-ананда» се обозначава трансцендентното битие отвъд двойствеността като проява на изначалното, естествено духовно ниво, качествено тъждествено с божествененото.

 1. Трите Скъпоценности (Триратна) — стълбовете на будисткото учение: Буда, дхарма (законът, който Буда открил на хората) и сангха (общината на будистките монаси).
 2. «Слава на Теб, Благословени, Съвършени, Просветлени!» —Бел. А. Кроули.
 3. Еднонасоченост на ума – Екаграта – Терминът означава състояние на фиксиране на единствена точка или обект; от санскрит “ека” – един, “агра” – най-главен, а “екаграта” – еднонасоченост; ключова предпоставка за постигане на Самадхи.
 4. За западната версия на този принцип, общоприет отдавна на Изток, вж. Бъркли и неговите тълкуватели. Колкото и да е странно, Хъксли също твърди този факт, при това с почти същите думи.

Идвало ми е наум, че системата на веданта може по мистичен начин да превърнем в будистката при помощта на следния силогизъм:

Бог = Битие (Патанджали)

Битие = Нищо (Хегел)

Бог = Нищо (будизъм).

Същото можем да кажем и на езика на религията: никой няма да отрече, че монотеизмът, облагороден с помощта на символа ∞, става еквивалентен на пантеизма. А пантеизмът по своята същност е тъждествен с атеизма, с което без усилие ще се съгласят, на първо място, противниците на единия и на другия.

Ако тази мисъл вече е била изказана от някой преди мен, поднасям своите извинения: всички тези тъждества са твърде очевидни. — Бел. А. Кроули.

Превод: Fr. Xnoubis

LIBER CLVIII ВОЙНЪТ И ГЪРБУШКОТО ! И ?

 

! ?

 

A∴A∴

Публикация в клас C

 

 

 

Очаквай седем беди от сакатия, и четиридесет и две от едноокия; но, когато гърбавият дойде, кажи: “Аллах да ни е на помощ!”

(Арабска пословица)

 

I

ПРОУЧВАНЕ. Нека първо проучим. Какво е Скептицизъм? Думата означава гледане, питане, изследване. Трябва с презрение да се отмине коментарът на християнския лъжец, който тълкува “скептик” като ” присмехулник”; въпреки че в някакъв смисъл това за него е вярно, защото да проучваш християнството е в известен смисъл да му се надсмиваш; но аз считам за нужно да подсиля етимологичните допълнителни значения по няколко причини. Първо, не считам обикновената недоверчивост за необходима по отношение на това понятие, въпреки че доверчивостта е несъвместима с него. Недоверчивостта предполага предразсъдък в полза на отрицателно заключение; а истинският скептик трябва да е съвършено непредубеден.

Второ, аз изключвам “жизнеутвърждаващия скептицизъм.” Въпросът „Каква е ползата от нещо?“ подразбира отговора, “Никаква!”, и отново е предубеден. Леността не е достойнство на питащия. Силно желание, целенасоченост, съсредоточеност, будност – всички тях аз включвам в допълнителните значения на “скептик.” Такова поставяне на въпроси, което нарекох “жизнеутвърждаващ скептицизъм” е само средство да се избегне поставянето на истински въпроси, и по този начин и му негова антитеза, дяволът прикрит като ангел от светлина.

[Или vice versa, приятелю, ако ти си Сатанист; това са само думи – думи – думи. Ти можеш да напишеш “x”вместо “y” в своите уравнения, ако винаги последователно пишеш “y” вместо “x”. Уравненията остават непроменени – и нерешени. Не е ли цялото ни “знание” пример за нашата самозаблуда да записваме едно неизвестно вместо друго, и след това да кукуригаме като петела на Апостол Петър?]

Аз си представям истинския скептик като човек пламенен и буден, дълбоките му очи – блестящи като остри мечове, ръцете му – напрегнати в усилие, докато пита “Какво значение има това?”

Фалшивият скептик си представям като позьор или перчещ се, прозяващ се, с мътни очи, увиснали мускули, задаващ своите въпроси с единственатта цел да изяви своята отпуснатост и глупост.

Този истински скептик е наистина човек на науката; както “Моро” на Уелс ни разказва. Той е разработил средство да отговори на първия си въпрос, и неговият отговор е нов въпрос. Трудно е наистина да измислиш въпрос, чийто отговор да не предполага хиляди последващи въпроси. Дори такова просто питане като “Защо захарта е сладка?” включва безкрайност от химични проучвания, всяко от които води до сляпата стена — какво е материя? и безкрайност от физиологически проучвания, всяко (по същия начин) водещо до сляпата стена — какво е умът?

Дори и така, отношението между две понятия е немислимо, самата причинност е немислима; тя зависи, от една страна, от опитността  – и какво за  бога е опитност? Опитността е невъзможна без памет. Какво е памет? Хоросанът в храма на егото, чиито тухли са впечатленията. А егото? Сумата на нашите опитности, може би. (Аз се съмнявам в това!) Така или иначе, ние имаме стойности на “y” и “z” за “x”, и стойностите на “x” и “z” за “y” – всички наши уравнения са неопределени; цялото наше знание е относително, дори в по-тесен смисъл, отколкото обикновено се предполага от това твърдение. Под камшика на Бога клоун нашите изпълнители – философите и хората на науката – се въртят и въртят в кръг; те владеят забавни трикове: те са добре обучени; но отиват наникъде.

Изглежда, че и аз самият няма да стигна до някъде.

 

II

Да опитаме отново. Нека погледнем най-простото и най-сигурното от всички възможни твърдения. “Мисълта съществува“, или ако искате, “Cogitatur“. [1]

Декарт предположил, че е стигнал до твърда земя с неговото “Cogito, ergo Sum.” [2]

Хъксли посочил сложния характер на това твърдение, и че то било ентемема [3] с пропусната предпоставка на “Omnes sunt, qui cogitant” [4]. Той го редуцирал до “Cogito;” или, за да избегне предполагането на его, до “Cogitatur.”

Изследвайки по-отблизо това твърдение, можем да продължим да се заяждаме с неговата форма. Няма как да го преведем на английски без да употребим глагола „съм“ [5], така че в крайна сметка ще се разбира съществуване. Нито можем да приемем, че презрителното мълчание е достатъчен отговор на последващия въпрос “От кого е мислено това?” За будиста може да е лесно да се представи действие без действащо лице; но аз не съм толкова умен. Това би могъл да бъде всеки здравомислещ човек; но аз бих искал да знам повече за неговата мисъл, преди да дам последното си мнение.

Но извън чисто формалните възражения ние можем да продължим да разпитваме: това “Cogitatur” истинно ли е?

Да; отговарят мъдреците; защото да го отречеш, предполага мисъл; “Negatur” [6] е само подразделение на “Cogitatur“.

Това включва обаче аксиомата, че частта има същата природа както цялото; или (поне) аксиомата, че “A” е “A”.

Аз не искам да отричам, че “A” е “A”, или може понякога да бъде “A”. Но със сигурност “A е A” е съвсем различно твърдение от първоначалното “Cogitatur“.

Доказателството за  “Cogitatur“, накратко, не се опира на собствената си достоверност, а на валидността на нашата логика; и ако под логика ние разбираме (както и трябва да разбираме) Кодекса от Закони на Мисълта, дразнещият скептик ще има да направи още много забележки: защото сега става явно: доказателството, че “мисълта съществува” зависи от истинността на това, което се мисли, и това е само началото.

Ние взехме “Cogitatur“, опитвайки се да избегнем понятието “esse;” [7], но “A е A” включва самото това понятие, и доказателството е фатално опорочено.

Cogitatur” зависи от “Est” [8]; и няма как да избегнем това.

 

III

Няма ли да стане по-добре, ако изследваме това  “Est” – Нещо е – Съществуването е – אהיה אשר ;אהיה? [9]

Какво е Съществуване? Въпросът е толкова основополагащ, че не намира отговор. И най-дълбоката медитация води само до вбесяващо чувство на безсилие. Изглежда, като че няма просто рационално понятие в ума, съответстващо на тази дума.

Разбира се можем да удавим въпроса в определения, които да ни доведат до по-нататъшно усложняване, но

“Съществуването е дар на Божественото Провидение”,

“Съществуването е противоположното но Не-Съществуването”

не ни помагат много!

Прямото “Съществуването е съществуване” на евреите носи повече полза. То е най-скептичното от твърденията, независимо от своята форма. Съществуването е просто съществуване и няма какво повече да се каже за него; не се тревожете! Ах, но има какво повече да се каже! Въпреки че сме търсили в себе си мисъл, която да съответства на тази дума, и сме се провалили, все пак имаме съвършено убедителния аргумент на Бъркли (доколкото съм запознат с него), че съществуване трябва да значи “мислимо съществуване” или “духовно съществуване“.

Тук ние намираме нашето “Est” да предполага “Cogitatur“; и доводите на Бъркли са “неоспорими, но не успяват да създадат убеденост” (Юм) защото “Cogitatur“, както видяхме, предполага “Est“.

Никое от тези понятия не е просто; всяко включва другото. Доказателство ли е тяхното разделяне в нашия мозък за пълната неспособност на този орган, или има някаква грешка в логиката ни? Защото всичко зависи от нашата логика; не от простата тъждественост на “A е A” само, но от цялостната му структура, от въпроса за простите твърдения, изключително труден от момента на своята поява до омразния гений, който е открил “екзистенциалното привнасяне”, имайки предвид материята, та до последващато усложнение и противоричие, силогизма.

 

IV

Мисълта е” се явява тогава (в най-лошия случай, отрицание) като заключение на по-напред упоменатите условия:

Има отрицание на мисълта.

(Всяко) Отрицание на мисълта е мисъл.

Дори формално погледнато, туй си е тромаво туловище. По същество то изглежда включва много повече от първоначалното ни твърдение. Ние обиколихме небето и земята, за да сътворим един силогизъм; и когато го направихме, той се оказа плод на мистерия, дессетократно повече от нас самите.

Ние не можем тук да обсъждаме въпроса за валидността (повърхностния въпрос за логическата валидност) на силогизма; въпреки че някой може да намекне, че учението за разпределените средни термини изглежда предполага знание за Безкрайните Величини, което със сигурност е отвъд моите скромни постижения, и едва ли е необоримо от простия  размисъл, че цялата математика е условна, а не същностна; относителна, а не абсолютна.

Изглежда тогава, че вървим все по-дълбоко и по-дълбоко от Едното към Многото. Нашето начално предположение не зависи повече от самото себе си, а от цялостното усложнено същество на човека – бедния, спорещ, с размътена глава човек! Човекът с всичките си ограничения и невежество; човекът – човек!

 

V

Разбира се ние сме по-щастливи, когато разглеждаме Многото, поотделно или заедно. Те се прибилжават и раздалечават, с всеки нов връх на знанието се открива нов, огромен и неизследван простор; всяка мощ, придобита от нашите телескопи, разкрива нови галактики; всяко подобрение в микроскопите показва живот все по-малък и неразбираем. Мистерия на могъщите пространства между молекулите; мистерия на етерните възглавници, които предотвратяват сблъсъка на  звездите! Мистерия на пълнотата на нещата; мистерия на празнотата на нещата! Но докато вървим напред, нараства едно усещане, инстинкт, предчуствие – как ли да го нарека? – че Битието е Едно, и Мисълта е Една, и Законът е Един – докато ние се питаме: „Какво е това Едно?“.

Тогава отново се завъртаме в кръга от думи – думи – думи. И нямаме нито един въпрос, на който да е отговорено напълно.

От какво е направена луната?

Науката отговаря: “Зелено сирене.”

За нашата луна вече имаме две понятия:

“Зелено” и “Сирене.”

“Зеленото” зависи от слънчевата светлина, окото и хиляди други неща.

“Сиренето” зависи от бактерии и ферментация и от природата на кравата.

Все по-дълбоко и по-дълбоко в тресавището на нещата!” [10]

Ще разрежем ли гордиевия възел? Ще кажем ли “Има Бог”?

Какво, по дяволите, е Бог?

Ако (заедно с Мойсей) Го изобразим като възрастен човек, показващ ни задните си части, кой ще ни осъди? Големият Въпрос – всеки въпрос е големият въпрос — наистина се отнася с нас безцеремонно, разочарованият Скептик е склонен да мисли!

Добре, нека Го определим като любящ Баща, или ревнив жрец, като проблясък светлина върху светия Кивот? Какво от това? Всички тези образи са от дърво и камък, от камъка и дървото на глупавия ни мозък! Бащинството на Бога е от човешки тип; понятието за човешки баща, съединено с понятието за необятност. Две за Едно отново!

Нито една комбинация от мисли не може да бъде по-голяма от самия мислещ мозък; всичко, което можем да мислим за Бога или да кажем за Него, доколкото нашите думи действително пресъздават мисли, е по-малко от целия мозък, който мисли и подрежда речта.

Много добре; дали да не пристъпим към отричане на всички Негови мислими качества, както правят езичниците? Всичко, което ще получим, е едно просто отрицание на мисълта.

Или Той е непознаваем, или Той е нещо по-малко от нас. Тогава, също, това, което е непознаваемо, е непознато; и “Бог” или “Има Бог” като отговор на нашия въпрос става безмислен като всеки друг.

Кои сме ние, тогава?

Ние сме Агностиците на Спенсър, жалки глупави, проклети Агностици на Спенсър!

И не се вижда краят на всичко това.

 

VI

Със сигурност вече е време да проверим достоверността на някои от нашите данни. Дотук нашият скептицизъм не само разби на парчета кулата на мисълта ни, но изтръгна и основополагащия камък и го смля на по-фин и по-отровен прах от този, на който Мойсей смля златния телец. Тези златни Елохим! Нашите телешки глави, които не ни изведоха от Египет, но ни въведоха в тъмнина, по-дълбока и по-осезаема от всяка тъмнина, в двойната Империя на Асар. [11]

Юм постави своя малък ? към Бога на Бъркли – !; Буда своя ? към ведическия Атман-! – и нито Юм, нито Буда останаха без награда. Ние самите може да поставим ? на нашия собствен ? тъй като не сме намерили ! до който да го поставим; и няма ли да бъде весело, ако нашият втори ? изведнъж не изправи гръб, не изпъчи гърди и не замарширува като ! ?

Нека тогава да приемем, че нашият скептицизъм е разрушил познанието ни до корен – има ли граница за неговото действие? [12] Не се ли свежда до нула самият той? като разруши логиката с логика — ако Сатана прогонва Сатана, как ще устои царството му? [13]

Нека застанем на Планината, ние, Спасителите на Света, и отговорим: “Махни се от мен, Сатана!”, но да се въздържаме от цитиране на текстове и указване на причини.

Охо!, казва някой, Алистър Кроули ли е тук? — Самсон ослепен и окован, мелещ зърно за филистимците!

Нищо подобно, скъпо момче!

Ние ще поставим всички въпроси, които можем да поставим – но може би ще се натъкнем на кула, издигната върху скала, напразно брулена от ветровете.

Не това, което християните наричат вяра, бъди сигурен! Но което (вероятно) фалшификаторите на Посланията – тези изтъкнати мистици! — имат предвид под вяра. Което аз наричам Самадхи — и както “вярата без дела е мъртва,” [14] така, скъпи приятели, Самадхи е изцяло измама, докато практикуващият не покаже  блясъка на своето злато на света. Ако твоят мистик се превърне в Данте, добре; ако в Тенисън, срамота за неговите трансове!

Но как тази кула на Самадхи удържа набезите на времето за Въпроси?

Не е ли понятието за Самадхи също така зависимо от всички други понятия — човек, време, битие, мисъл, логика? Ако искам да определя Самадхи по пътя на аналогията, няма ли често да се оказвам в ситуация, в която да говоря, сякаш знаем всичко за Еволюцията, Математиката, Историята? Сложните и ненаучни изследвания са като сламки пред детонацията на нашия приятел, гърбушкото!

Добре, една от подпорите на тази кула е обикновеният здрав разум.

Онзи ден бях с Дороти, и както глупаво си въобразявах, ми беше толкова уютно: нейните сандвичи са всеизвестни. Беше със сигурност проява на лош вкус от страна на отец Бернар Воан д-р Тори, Ананда Матея, -н. Г. У. Фуут и капитан Фулър, и призрака на Имануел Кант, г-н Бърнард Шоу и младия Нойбург, да нахълтат. [15] Но те нахълтаха; и говореха! Не бях чувал нищо подобно на това. Всеки един имаше своята гледна точка; но всички бяха съгласни, че Дороти е не-съществуваща, или ако е съществуваща, че е някъкъв най-ужасен вид, че нейните кифлички са престояли, а чаят ѝ  – прекипял; erg“, прекарах много лошо. Говори! Добри Боже! Но Дороти мълчеше и не обръщаше внимание; и аз накрая забравих за тях.

Обмисляйки всичко по-трезво, сега виждам, че е много вероятно те да са били напълно прави: така или иначе не мога да го докажа. Но като обикновен, практичен човек, аз възнамерявам да се кача на парахода – заради греховете си сега съм в Гибралтар – и да се върна при Дороти при първа възможност. Може да е просташка дори само мисълта за сандвичи от хлебче със стафиди и германска наденица, но това е вкусът, който ми харесва. И колкото повече дъвча, толкова по-доволен се чувствам, докато не стигна дотам, че да предложа хапка и на моите критици.

Това звучи като “Вътрешната Увереност” на обикновения, или градински християнин; но има разлика.

Християнинът настоява общоизвестни лъжи да бъдат приети като същностна част на неговата (по-често нейната) система; аз, обратно, искам факти за наблюдение. Наистина, Скептицизмът е къщичка от карти като всяка друга; но само във философски смисъл.

На пракгика, Науката е истинна; а Вярата – глупава.

На практика, 3 x 1 = 3 е истина; а 3 x 1 = 1 е лъжа; въпреки че от скептична гледна точка и двете твърдения са лъжливи и непостижими за ума.

На практика, методът на Франклин за добиване на огън от небето е по-дъбър от този на Прометей или Илия.  Аз сега пиша на светлината, която откритието на Франклин даде възможност да използваме.  

На практика, “Аз съсредоточих своя ум върху бял лъчист триъгълник, в чийто център имаше сияйно око, за 22 минути и 10 секунди, като моето  внимание 45 пъти се отклони и блуждаеше” е научно и валидно твърдение. “Аз се молих пламенно на Господ в протежение на много дни ” може да значи много неща или нищо. Всеки, който поиска, може да повтори моя експеримент и да сравни своя резултат с моя. Във втория случай винаги ще се чудиш какво означава “пламенно”, кой е бил “Господ” и колко дни са “много.”

Също така, моята претенция е по-скромна от християнската. Той (обикновено тя) знае за моето бъдеще повече отколкото  би било приятно; аз не претендирам за нищо абсолютно от моето Самадхи, просто осъзнавам безсмислеността  на самостоятелните наблюдения, дори по такъв прост въпрос като определяне точката на кипене! – а що се отнася до неговото (обикновено нейното) бъдеще, аз се задоволявам с обикновения здрав разум по отношение на вероятния край на глупака.

Така че, в края на краищата аз пазя своя скептицизъм непокътнат – и пазя непокътнато своето Самадхи. Едното уравновесява другото; не ме е грижа за долнопробните препирни на тези двама пройдохи в моя ум!

 

VII

Ако, обаче, вие бихте искали да знаете в действителност, какво може да се каже по въпроса от страна на войника, ще се опитам да ви услужа.

За да може въпроса да бъде разумно зададен трябва питащият да бъде на същия план както питането.

Не е възможен отговор ако питаш: Кръглите квадрати, триъгълни ли са?  Или добродетелно ли е маслото? Или колко унции има в шилинга? защото  “въпросите” не са всъщност изобщо въпроси.

Така че, ако ме питаш реално ли е Самадхи, аз отговарям: първо, умолявам те, установи връзка между понятията. Какво имаш предвид под Самадхи?

Има физиологично (или паталогично; това е без значение сега!) състояние, което наричам Самадхи; и това състояние е реално – по отношение на човека – както съня, опиянението или смъртта.

Философски, можем да се съмняваме в съществуването на всички тях; но ние нямаме основания да ги разграничаваме – Академичният Скептицизъм е фирма за търговия на едро, надявам се! – и на практика, аз ви предизвиквам да изтъкнете валидни различия.

Всички те са състояния на съзнанието на човека; и ако се опитваш да разрушиш едно от тях, ще рухнат всички заедно.

 

VIII

Трябва, с риск да изглежда, че се отклонявам,  да настоявам да се прави разлика между философската и практическата гледна точка, или (на езика на Кабала) между Кетер и Малкут.

В частен разговор намирам за трудно – почти невъзможно – да накарам хората да разбират това, което на мен ми изглежда изключително ясно.

Ботушът е илюзия.

Шапката е илюзия.

Следователно, ботушът е шапка.

Така твърдят моите приятели, забравяйки да разпределят средния термин.

Но това твърдя аз:

Следователно (въпреки че не е силогизъм), всички ботуши и всички шапки са илюзии.

Аз добавям:

За човека в Кетер илюзията няма значение.

Следователно: за човека в Кетер нито ботушите, нито шапките имат значение.

Фактически, човекът в Кетер не е в никаква свързаност с тези ботуши и шапки.

Ти, казват те, претендираш да си човек в Кетер (аз не претендирам). Защо тогава не носиш ботуши на главата си и шапки на краката си?

Мога само да отговоря, че аз, човекът в Кетер (туй е само като аргумент), не съм в никаква свързаност нито с крака и глави, нито с ботуши и шапки. Но трябва ли (от моя възвишен връх) да се спусна надолу и да ме е грижа за господина с шапка и ботуши в Малкут, който в края на краищата не съществува за мен, и за драстичните промени в неговия тоалет? Няма каквато и да било разлика; бих могъл лесно да поставя ботушите на раменете му, с главата му на единия крак, а шапката на другия.

Накратко, защо да не бъдеш порядъчен ирландски джентълмен, дори ако имаш безумни идеи за вселената?

Много добре, невъзмутимо казват моите приятели, защо не се спрем на това? Защо да прославяш испански циганки, щом си се оженил за дъщерята на свещеника?

И защо да провъзгласяваш, че можеш да получиш за осемнадесет пенса толкова добро забавление, колкото струващото на хората цяла кариера?

Ах! нека те запозная с човека в Тифарет; т.е., човека., който се опитва да вдигне своето съзнание от Малкут в Кетер.

С този човек на Тифарет всичко е дяволски сложно! Теоретично той знае всичко за гледната точка на Кетер (или си мисли, че знае) и на практика всичко за гледната точка на Малкут. Следователно той започва да противоречи на Малкут; той отказва да разрешава на Малкут да обсебва неговата мисъл. Той продължава да вика, че няма разлика между козел и Бог, с надежда да хипнотизира себе си (както и беше) във възприятието на тяхното тъждество, което е неговата (частична и невярна) идея за това как изглеждат нещата от Кетер.

Този човек извършва голяма магия; много силно лекарство. Той наистина намира злато на бунището и скелети в красиви момичета.

На Абиегнус, Свещената Планина на Розенкройцерите, Кандидатът намира само ковчег в централното светилище; но този ковчег съдържа Кристиян Розенкройц който е мъртъв и жив завинаги и има ключовете на Ада и Смъртта.

Ай! Твоят човек на Тифарет, Дете на Милосърдие и Правосъдие, вижда по-дълбоко от повърхността!

Но той изглежда като нещо нелепо, както за човека на Малкут, така и за човека на Кетер.

Все пак, той е най-интересният наличен човек; и ние всички трябва да преминем през този стадий преди в главите ни да изкристализира видението на Кетер над облаците, които обкръжават планината Абиегнус.  

IX

Тичайки и връщайки се обратно като Херувимите, [16] сега ние можем да подновим опита да обучим нашия гърбав приятел, превръщайки го в представителен воин. Отклонението няма да бъде отклонение изобщо; защото то ще хвърли определено количество светлина по въпроса за ограниченията на скептицизма.

Ние поставихме под въпрос гледната точка на Малкут; изглежда абсурдна, беше уточнено. Но позицията на Тифарет е непоколебима; на Тифарет не е нужно да се обяснява, че Малкут е нещо абсурдно. Когато насочим артилерията си срещу Тифарет, той също рухва; но Кетер се мръщи пред нас.

Атакуваме Кетер, и той пада; но Малкут в Йецира е все още тук… докато не стигнем Кетер в Ацилут и Безкрайната Светлина, и Пространството, и Нищото.

Така че, нагоре по Пътя ние отстъпваме, сражавайки се само в ариегардни боеве; всеки миг войник бива убит от гърбушко; но докато отстъпваме, до нас винаги има войник.

До края. Края? Буда считал запаса от гърбушковци за безкраен; но защо и войницити да не са безкраен брой?

Както е да е, важно е следното; необходимо е някакво време на гърбушкото да убие неговия човек, и колкото повече се отдалечаваме от нашата база, толкова по-продължително е то. Можеш да сринеш на прах, сякаш между пръстите си, света от мечтания на някое момче, но преди да доведеш физическата вселена до рухване  край ушите на възрастния се изисква той да обучи своите гърбушковци толкова дяволски добре, че те да заприличат страшно много на войници. И въпрос, който е способен да разклати съзнанието на Самадхи може, мисля си, да даде голямо преимущество на някой от гренадирите на Фридрих.

Безполезно е да атакуваш мистика като го питаш дали е сигурен, че Самадхи е добро за лошото му здраве; това е все едно да помолиш ловеца да бъде много внимателен, ако обича, да не нарани лисицата.

Последният Въпрос, този, който наистина разбива Самадхи на парчета, е толкова изумителна Идея, че дори в своята ? форма е много повече ! от всички предишни каквито и да било  !-та.

И името на този Въпрос е Нибана.

Да вземем например въпроса за душата.

Кагато г-н Юда MакЗелков [17] пита Човека от улицата защо вярва в душата, Човекът пелтечи, че всички така казват; естествено за MакЗелков не е трудно да му докаже с биологични методи, че той няма душа; и със слънчева усмивка всеки си продължава по пътя.

Но MакЗелков няма как да бъде разбран от философа, чиято вяра в душата се основава на самонаблюдение; трябва ни по-здрав метал; може би Юм на свой ред ще ни свърши работа.

Но Юм, на свой ред, става напълно безполезен, изправен срещу индуиския мистик, който е в постоянна интензивна наслада от своя новооткрит Атман. Необходимо е оръдието на Буда, за да бъде съборена неговата крепост.

Идеите на MакЗелков са банални и скучни; тези на Юм – живи и мъжествени; има радост в тях, по-голяма от радостта на Човека от улицата. Също и мисълта на Буда, Аната [18], е по-бляскава отколкото философското Его, наподобяващо холандска кукла, или рационалната артилерия на Юм. 

Това оръжие, което разруши нашите по-малки, илюзорни вселени, постоянно откривайки някоя по-реална, не трябва ли и него да овладяваме с божествен екстаз? Не трябва ли също да възприемаме взаимната зависимост на Въпросите и Отговорите, необходимата връзка на едните с другите, така че (точно както 0 x ∞ е неопределено) да разрушим абсолютизма както на ? така и на ! с тяхната последователност и баланс, докато в нашите редове ? ! ? ! ? ! ? … ! ? ! ? … не престане да ни е грижа за това какво може да докаже последният член, тъй като всеки отделен член е пренебрежимо малък в сравнение с необятността на редовете ? И не са ли редовете геометрична прогресия, чийто знаменател е положителен и неизмеримо голям?

Тогава, в светлината на целия процес, разбираме, че в люлеенето на махалото няма абсолютна стойност, независимо че стълбецът му се удължава, чeстотата му става по-бавна, и махът му все по-широк с всяко люлеене.  

Това, което трябва да ни интересува, е само съображението за Точката, от която то виси, неподвижна на върха на нещата! Ние не сме в благоприятна позиция да я наблюдаваме, отчаяно следващи люлеенето на махалото, безсмислено люляни до прилошаване напред-назад в бездната!

Трябва да се изкачим по стълбеца, за да стигнем до точката – но – почакайте за момент! Колко неясна и неуловима стана нашата усмивка! Можем ли да прикачим някакъв действителен смисъл на тази фраза? Съмнявам се, като виждам какво сме приели за крайните точки на амплитудата. Наистина, накрая може люлеенето да описва 360 °, така че !-точката и ?-точката да съвпадат; но това не e същото като да няма изобщо люлеене, освен ако не направим кинематиката тъждествена със статиката.

Какво трябва да се направи? Как трябва такива тайнства да бъдат изречени?

Значи ли това, че истинският Път на Мъдреца лежи в плоскост, напълно различна от целия негов напредък по пътя на Познанието и на Транса? Вече ни беше необходимо да използваме Четвъртото измерение,  за да илюстрираме (ако не и да обясним) природата на Самадхи.

Ах, казват адептите, Самадхи не е краят, а началото. Трябва да считаш Самадхи за нормално състояние на ума, което ти дава възможност да започнеш своите проучвания, точно както будността е състоянието, от което ти се издигаш до Самадхи, а сънят състоянието, от което се издигаш до будност. И само от Самасамадхи – непрекъснат транс от правилния вид – ти можеш да се надигнеш като на пръсти и да погледнеш през облаците към планините. [19]

Няма спор, че действително е ужасно мило от страна на адептите така да се погрижат за нас и да ни го представят толкова хубаво и ясно. Всичко, което трябва да се направи, както виждате, е да се постигне Самасамадхи, и след това да се вдигнеш на пръсти. Само това!

Но има ги и другите адепти. Чуй го! Малък братко, казва той, нека помислим за това, че както махалото се люлее все по-бавно и по-бавно всеки път, то трябва накрая да спре, щом като стълбецът достигне безкрайна дължина. Добре! тогава то не е махало изобщо, а Махалингам – Махалингамът на Шива (“Намо Шивая намаха Аум!”) [20] и нищо друго; всичко, което трябва да продължаваш да правиш, е да се люлееш здраво — зная, че то е като да се люлееш на кука! — и ще достигнеш дотам до Края. Но защо да се напъвам да се люлея? Първо, защото си обвързан да се люлееш, независимо дали ти харесва или не; второ, защото по този начин твоето внимание е отвлечено от лумбалните мускули, за които е захваната куката; трето, защото това е една чудно забавна игра; четвърто, защото искаш да достигнеш, и дори само да изглежда, че напредваш, е по-добре от това да стоиш неподвижен. Бягащата пътечка е несъмнено добро упражнение.

Наистина, въпросът, “Защо да ставам Архат?” трябва да предшества, “Как да стана Архат?” но непредубеденият човек лесно ще анулира първия въпрос със “Защо не?”. Ала от въпроса „как“ не е лесно да се отървеш. Впрочем, от гледна точка на самия Архат, вероятно “Защо станах Архат?” и “Как станах Архат?” имат еднакво решение!

Във всеки случай, губим си времето – ние сме така нелепи с нашите Архати, както Ирод тетрарха с неговите пауни [21]! Ние задаваме на Живота въпроса „Защо?“ и първият отговор е: за да постигнем Знание и Събеседване със Светия Ангел Пазител.  

За да придадем смисъл на твърдението, ние трябва да постигнем това  Знание и Събеседване: и когато сме го направили, можем да пристъпим към следващия Въпрос. Не е добре да питаме още сега.

Има парвенюта без пукната пара, които стоят пред вратата на кръчмата и злословят за гостите.” [22]

Придаваме малко значение на  Преподобния Прошляк, гръмовно заяваващ в убогия параклис, че богатият не получава радост от богатството си.

Добре тогава. Нека се сдобием с томчето, озаглавено “Книгата на Свещената магия на Абрамелин Мага”; или с магическите писания на светия озарен Божи човек, капитан Фулър, и да изпълним изцяло техните указания.  

И само когато сме успели, когато сме поставили колосално ! срещу нашето жизнено важно ?, е необходимо да изследваме дали след всичко това нашият воин няма да развие изкривяване на гръбнака.

Нека направим първата крачка; нека запеем:

Аз не искам да видя

далечния път; една крачка ми е дотатъчна.” [23]

Но (несъмнено ще кажете вие) аз скършвам самия ваш ? с друг ?: Защо да питам живота изобщо? Защо не си остана “порядъчен ирландски джентълмен”, доволен със своя недъг и презрителен към листа и писалката? Не е ли остенът на Буда “Всичко е страдание” не по-добър от кучешки вой? Защо да ме е грижа за старост, болести и смърт? Аз съм мъж, при това келт. Плюя на вашия индийски принц, скопен от разврат на първо място, и от аскетизъм на второ. Слаб, мръсен, тъп пес, е сър, вашият Гаутама!

Да, мисля, че нямам отговор на това. Внезапното осъзнаване на някаква жизнено важна катастрофа може би е била подтикът за моята съзнателна посветеност на постигането на Адептство – но със сигурност способността за това ми е е била вродена. Простото отчаяние или желание не могат да направят много; както и да е, първоначалният импулс на страх беше мимолетен и преходен; магнетизмът на самия път беше истинската примамка. Толкова е глупаво да ме питаш “Защо си станал адепт?”, колкото да питаш Бог “Защо опрощаваш?” C’est son métier. [24]

Не съм толкова глупав да мисля, че светът някога ще се вслуша в моето учение. Очаквам след десет века “номиналните Кроулианци” да бъдат такава досадна и многобройна група, каквато “номиналните християни” са днес; защото (понастоящем) не съм успял да намеря механизъм да ги изключа. По-скоро, може би, трябва да потърся за тях някаква ниша в светилището, точно както индуизмът предлага за тези, които притежават способности за Упанишадите и тези, чиято интелигентност едва достига до Тантрите. Накратко, трябва да се изостави измамното симулиране на религии, за да може религията да бъде достатъчно универсална за тези малцина, които са способни да се сгушат до нейната гръд и да накърмят своето естество с нейното звездно мляко. Но да видим!

Моето послание е тогава двуяко;  на мазния буржоа аз проповядвам недоволство; шокирам го, разколебавам го, отнемам почвата изпод краката му, обръщам го с главата надолу, давам му хашиш и го подлудявам, щипя задника му с нажежените до червено клещи на моята Садистична фантазия, докато не се почуства неудобно.

Но на човека, на когото вече му е трудно както на Св. Лаврентий върху желязната решетка на кладата, когато чувства духът да се движи в него, точно както жената се чувства от първото помръдване на бебето в утробата си, когато започва да ѝ се гади, на него аз нося великолепното видение, аромата и славата, Знанието и Събеседването със Светия Ангел Пазител. И на всеки, който е постигнал тази висина, аз поставям следващ Въпрос, известявам следваща Слава.

Мой лош късмет е, а не моя грешка, че съм задължен да донеса това просто Послание.

Мъжът има две лица; едно, за да гледа света,

Едно, за да показва на жената, че я обича.” [25]

Трябва да простим на Браунинг неговата неприлична шега; защото той е съвършено прав! Но ваша е грешката, ако сте светът, а не любимият човек; и виждате в мен само това, което Мойсей е видял в Бога.

Отвратително е да си прекарал живота си, пръскайки мръсотия в лицето на британската публика с надеждата, че докато я измиват, ще съумеят да отмият парливата мазнотия на своето търгашество, солените бразди от лицемерните си сълзи, гнилата пот на своя морал, капещите лиги на своя сантиментализъм и на религията си. А те не ги отмиват! …

Но нека вземем по-малко неприятна метафора, камшика! Като в ученическо стихотворение, каквито неведнъж са писани, с бедните им рими като на Едуин Арнолд, безразборна метрика на нивото на метриката на Френсис Томсън, неотстъпващи по смисленост и откровена непристойност на Браунинг!

няма друг начин; трябва да се направи —

така че …” [26]

Не! туй е лоша, лоша рима.

И само след наказанието на камшика ще дойде ред на утешителния жезъл, ако мога да заема донякъде дръзкото сравнение от Абдула Хаджи от Шираз [27] и двадесет и третия псалм. [28]

Е, бих предпочел много повече да прекарам живота си с жезъла; уморително и досадно е да бичуваш постоянно дебелата кожа на британците, които в края на краищата аз обичам. “Защото Господ наказва, когото обича; бичува всеки син, когото приема.” [29] Наистина ще се радвам, ако неколцина от вас го преглътнат и дойдат да седнат на бащините колене!

Първата крачка е най-трудна; започнете, и аз скоро ще направя така, че гърбушкото лъв и воинът еднорог да се сражават за вашата корона. И те двамата ще легнат накрая, еднакво доволни и еднакво уморени; докато единствената и безупречна твоя корона (братко!) ще блести в мразовитата Пустота на бездната с дванадесетте звезди, като изпълва нейната тишина и самота  с музика и движение, по-тихи и невидими от тях;  ти ще седиш на трона на Невидимото, с очи насочени в това, което наричаме Нищо, защото е отвъд Всичко, което може да бъде постигнато с мисъл или транс, стиснал в дясната си ръка лазурния жезъл от Светлина, а в лявата – аления бич на Смъртта; с тяло, обточено от змия, по-ярка от слънцето, чието име е Вечност; с уста, извита в полумесец от усмивката на Нюит, нашата Господарка на Звездната Обител; наелектризираната плът на тялото – уталожена с абсолютна мощ до затворено в себе си движение в овладяната неистовост на Нейната любов – не, отвъд всички тези образи си ти  (малък братко!), който премина от Аз и Ти и Той към Това, което няма нито Име, нито Образ…

Малък братко, дай ми ръката си; защото първата крачка е трудна.

 

 

 

 

 

 

Бележки

[1] «Мисли се», пасивен залог трето лице единствено число на латинсия глагол cogito — «мисля».

[2] «Мисля, следователно съществувам» (лат.).

[3] Ентимема — силогизъм, в който е пропусната една от предпоставките, подразбираща се поради своята очевидност.

[4] «Всеки, който мисли, съществува» (лат.).

[5] «Бъдеш, съществуваш» (англ.). На английски език «cogitatur» се превежда като «it is thought», където «is» е форма на глагола «to be».

[6] «Отрича се» (лат.).

[7] « Бъдеш, съществуваш » (лат.).

[8] «Е, съществува» (лат.).

[9] «Аз съм този, който съм»; виж Изход 3:14. По-долу в текста Кроули предлага  още един превод на тази фраза: «Битието е битие».

[10] Цитат от Liber DCCCXII vel Ararita, VI.0.

[11] Асар — остарял вариант на транслитерация на древно-египетското име на Озирис. Съответно, «двойното царство на Асар» е Египет, подразделящ се на Горно и Долно царство, а покриващата го «тъма» е алюзия за едно от библейските «египетски наказания».

[12] Ср. Мф. 12:26: «И ако сатана изгонва сатана, той се е разделил сам против себе си: тогава как ще устои царството му? ».

[13] Думите на Исус от Мф. 16:23 към апостол Петър звучат така: «… махни се от Мене, сатана! Ти Ми си съблазън! Защото мислиш не за това, що е Божие, а за онова, що е човешко».

[14] Иак. 2:20.

[15] Бърнард Воън (1847—1922) — английски католически свещеник, в 1906 г. получил широка известност благодарение на своите проповеди за «греховете на обществото». Доктор Тори — Рубен Арчър Тори (1856—1928), американски проповедник-евангелист и писател. Ананда Метея (санскр. «блаженство на добротата») — името, което приел в монашество Алън Бенет (1872—1923), един от първите наставници на Кроули по магия, в 1902 год. в Бирма дал обетите на бхику (монах от будистката школа тхеравада). Джордж Уилиям Фут (1850—1915) — английски атеист, секулярист, основател на списание «Свободомислещ». Драматургът Бърнард Шоу (1856—1950) явно е попаднал в тази въображаема компания като изразител на хуманистична философия, а «младият Нойбург» (Виктор Нойбург [1883—1940]), приятел и възпитаник на Кроули, — като събирателен образ на наивния и несведущ ученик.

[16] Подразбират се «светите животни» (херувими) от видениято на пророк Йезекил, Иез. 1:14: « И животните бързо се движеха насам-натам, както бляска светкавица». В английската Библия на крал Яков началото на този стих изглежда така: «And the living creatures ran and returned…» (букв. «И животните бягаха  и се връщаха…»).

[17] Това име, в буквален превод означаващо «Юда Зелката», съдържа намек за Джоузеф Маккейб (1867—1955), английски писател-атеист. Играта на думи се получава от името McCabe, умишлено превърнато от Кроули в McCabage (cabage – зелка).

[18] Аната — будистка концепция за отсътствие на атман (самосъщност на  индивида).

[19] “Процесът на Любов по Воля е очевидно прогресивен. Бащата, който е убил себе си в утробата на Майката намира себе си отново с нея, и, преобразен, в Сина. Синът действа като нов Баща; и по този начин Себето постоянно се уголемява и става способно да уравновесява все по-голямо Не-Себе, докато финалният акт на Любов по Воля не схване Вселената в Самасамадхи” – из „Малки Есета към Истината“, Алистър Кроули.

[20] Вариация на мантрата «Ом намах Шивая» — така наречената мантра от пет срички или мантра на безстрашието. Нейният буквален превод е «Поклонение на Благия».

[21] Алюзия за пиесата на Оскар Уайлд «Саломе».

[22] «Liber LXV», IV.12.

[23] Цитат от църковния химн «Небесна светлина, води ни…», написан  от кардинал Джон Хенри Нюмен (1801—1890).

[24] «Такава му е работата» (фр.).

[25] Неточен цитат от поемата на Робърт Браунинг «Още една дума» (1833).

[26] «Can’t be helped; must be done / So…».  В оригинала, явно, се е подразбирала римата «onan» – онанирай .

[27] Измислен персонаж, на когото Кроули приписал авторствота на своята книга «Баг-и-муатар, или Благоуханната градина на Абдула, сатирика от Шираз».

[28] Пс. 22:4: « Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват ».

[29] Евр. 12:6.

Превод: Fr. Xnoubis

Liber Artemis Iota vel de Coitu Scholia Triviæ sub figura DCLXVI

Пан и Нимфа-ловджийка, Музей Торвалдсен, Копенхаген.

 

Dianae sumus in fide

Puellae et pueri integri

Dianam pueri integri

Pulllaeque canamus(1)

Catullus

 

Словото на Греха е Ограничение. О мъж! не отказвай на жена си, ако тя желае! О любовнико, ако е по твоята воля, иди си! Няма връзка, която може да съедини разделеното, освен любовта: всичко друго е проклятие. Проклето! Проклето през еоните да бъде! (AL, I:41)

Съгласие или отказ трябва да се определят от самият импулс, без отношение към никакви други мотиви каквито често повлияват действието. 

Така и с всичко твое; нямаш друго право, освен да изпълняваш твоята воля. (AL, I:42)

Всяка мисъл, дума, или действие, без изключение са подчинени на този закон.“Прави по твоята воля”не позволява да правиш нищо друго; и за да не остане това неразбрано, доктрината казва изрично: Нямаш друго право, освен да изпълняваш твоята воля.”

Всяка частица енергия трябва да се вгради в тази насочена в една посока машина на волята; пряко или косвено тя трябва да служи на тази една цел. Една малка дупка в корпуса може да потопи целия кораб. Затова, всяко действие заедно с мислите и словата, които определят неговото изпълнение, е свещено тайнство.

От всички действия вътрешно най-важното е любовният акт. Първо, защото екстазът, който го придружава неговото надлежно изпълниние е физически образ, или намек, за състоянието на Самадхи, тъй като съзнанието на Его-то е временно в бездействие; второ, защото нормалният му ефект върху физическия план е, или може да бъде, неизмеримо голям.  (Ударението върху думата “надлежно” е абсолютно.)  Тъкмо защото е толково мощно оръжие, неговата употреба е оградена с множество предпазни мерки, и злоупотребата с него осъдена в запрещения тежко заредени със заплахи. . . . “Също, взимайте вашата насита и желание от любов, както желаете, когато, където и с когото желаете. Но винаги за мен..”(AL, I: 51)

Ако това не бъде както трябва; ако объркате знаците за разстояние, като казвате: Те са едно; или като казвате, Те са много; ако ритуалът не бъде винаги за мен: тогава очаквайте страшните присъди на Ра-Хоор-Кхуит. (AL, I: 52)

Това ще възроди света, малкия свят, моя сестра, мое сърце & мой език, на когото изпращам тази целувка.. . . А екстазът да бъде твой и радостта на земята: винаги Към мен! Към мен! (AL, I: 53)

. . Ще трупате блага и изобилие от жени и подправки; ще носите скъпи бижута; ще надминете земните народи по великолепие & гордост, но винаги с любовта към мен и така ще стигнете радостта ми. (AL, I: 61)

Има воал: този воал е черен. Това е воалът на скромната жена; това е воалът на скръбта & покровът на смъртта: нищо от това не е от мен. Свалете този лъжлив призрак на вековете: не завоалирайте пороците си с добродетелни слова: тези пороци са мое служение; справете се добре & ще ви възнаградя тук и от тук нататък. (AL, II: 52)

Има помощ & надежда в други заклинания. Мъдростта казва: бъди силен! Така можеш да понесеш повече радост. Не бъди животно; рафинирай възторга си! Ако пиеш, пий по осемте и деветдесетте правила на изкуството: ако любиш, надминавай по финес; и ако правиш  нещо радостно, нека в него да има изтънченост.

Но надвишавай! надвишавай!

Стреми се винаги към повече! и ако наистина си мой – и в това не се съмняваш, и ако винаги си радостен! – смърт е короната на всичко. (AL, II: 70-72)

Това е детайлно потвърждение на AL I:41. Този акт е определен електричен или магнетичен феномен. Други съображения не са приложими. (Ето защо, понякога, изглежда неразумен на страничния наблюдател.) Единственото изключение – и то очевидно – е когато удовлетворяването на импулса явно ще осуети Истинската Воля повече, отколкото да помогне за нейното изпълнение; всеки такъв случай ще се преценява според собствените си качества.

Но винаги за мен!”Думата “винаги” не допуска изключение; “за мен” може да бъде перифразирано като  “осъществяване на една възможност необходима за постигане на Великото Дело“. Всяко действие е свещено тайнство, но този акт най-вече. Текстът продължава с откровена заплаха: “ако ритуалът не бъде винаги за мен: тогава очаквайте страшните присъди на Ра-Хоор-Кхуит.“ За профана това тайнство на тайнствата е най-фаталната от грешките и престъпленията; защото е висша измяна против самото Велико Дело.

Следващият стих повтаря: “ако ритуалът не бъде винаги за мен”; и той е почертан и подсилен със заплаха. Престъпникът не може повече свободно да се радва на милувките на Богинята на Любовта; той е прогонен в наказанието на безмилостния и ужасен бог на Глава III.(2)

“. . . Затова, бъдете красиви: обличайте се всички с изискани дрехи;  яжте скъпи храни и пийте сладки вина и вина пенливи! Също, взимайте вашата насита и желание от любов, както желаете. . .” Това се отнася за техниката на изкуството; тя ще бъде изяснено по-нататъв в това есе.

“. . . с когото желаете.” Това повтаря казаното вече по-горе в бележките към AL, I:41.

Стих 53 утвърждава значението на тази догма. Пренебрегването на тези предписания е причина за безкрайните и непоносими агонии, отвратителните и необлекчими беди от миналото.

Кабалистът може да отбележи, че  това“За мен!” в края ня всеки стих не само повтаря заклинанието, но е Магически Печат върху догмата.  (Стих 54 е намек за търсене на тайната.  На гръцки буквите TO MH(3) дават сумата от 418; това е идентично с Abrahadabra, шифърът на Великото Дело. Медитацията ще отведе ученика към още по-дълбоки и плодотворни съображения.

Призовавайте ме под моите звезди! Любов е законът, любов по воля. Нека глупците не бъркат любовта; защото има любов и любов. Има го гълъбът и има я змията. Избирайте добре! Той, моят пророк, e избрал знаейки закона на крепостта и великото тайнство на Божия Дом. (AL, I:57) . Красота и сила, бликащ смях и сладостна отмалялост, сила и огън са от нас. (AL, II:20) Аз съм Змията, която дава Познание & Наслада и бляскава слава, и раздвижва сърцата човешки с опиянение. 3а да ме обожавате вземете вино и необикновени дроги, за които ще кажа на моя пророк & бъдете опиянени от тях! Те няма да ви навредят въобще. Лъжа е, тази глупост против себе си. Показването на невинност е лъжа. Бъди силен, о човеко! желай страстно, наслаждавай се на всички неща чувствени и екстатични: не бой се, че някой Бог ще те отхвърли за това.  (AL, II:22) Виж! това са важни тайнства; защото също от моите приятели има отшелници. Не си мисли, че ще ги срещнеш в гората или на планината; а в легла от пурпур, милвани от великолепни жени-зверове с едри бедра и огън и светлина в очите, и тежки пламтящи коси около тях; там ще ги намериш. (AL, II:24) Но вие, о народе, мой, станете & се събудете.

Нека ритуалите се изпълняват, както подобава, с радост & красота.

Има ритуали на елементите и празници на времената.

Празник на първата нощ на Пророка и неговата Невеста!

Празник на трите дни на написването на Книгата на Закона.

Празник на Тахути и детето на Пророка – тайна, О Пророко!

Празник на Върховния Ритуал и празник на Равноденствието на Боговете.

Празник на огъня и празник на водата; празник на живота и по-голям празник на смъртта!

Празник всеки ден в сърцата ви в радостта на моя екстаз!

Празник всяка нощ за Ну и удоволствието на върховната наслада!

Да! празнувайте! радвайте се! няма ужас отсега нататък. Има разтварянето и вечен екстаз в целувките на Ну. (AL, II:34-44) Тези стихове се отнасят още веднъж за неща съпътстващи акта; те посочват неща от помощ свързани с техниката; и те показват духа, с който да се подхожда към него. Безпристрастната научна нагласа на изследване и подготовка е необходима в началото; целта е да се предвидят препятствията, да се улесни и да се насочва потока: но самият импулс е Въодушевлението.

Има воал: този воал е черен. Това е воалът на скромната жена; това е воалът на скръбта & покровът на смъртта: нищо от това не е от мен. Свалете този лъжлив призрак на вековете: не завоалирайте пороците си с добродетелни слова: тези пороци са мое служение; справете се добре & ще ви възнаградя тук и от тук нататък. (AL, II:52)

Нека Мария неопетнената бъде разкъсана на колела: заради нея нека всички целомъдрени жени бъдат напълно презрени сред вас!

Също заради красотата и любовта!(AL, III:55-56)

Ученикът трябва да усвои доктрината на “Черните Братя.”(4) Отказът да се осъществи, която и да е от възможностите е пряко отрицание на Великото Дело.

Има помощ & надежда в други заклинания. Мъдростта казва: бъди силен! Така можеш да понесеш повече радост. Не бъди животно; рафинирай възторга си! Ако пиеш, пий по осемте и деветдесетте правила на изкуството: ако любиш, надминавай по финес; и ако правиш  нещо радостно, нека в него да има изтънченост.

Но надвишавай! надвишавай!

Стреми се винаги към повече! и ако наистина си мой – и в това не се съмняваш, и ако винаги си радостен! – смърт е короната на всичко.. (AL II:70-72)

Тези няколо прости фрази сасъвършено ръководство –като скица – за Изкуството на Любовта.

Гений без техника е често непохватен и неразбираем, но техника без гений е сух скелет. Геният или присъства, или го няма – нито хитрост, нито труд могат да помогнат, ако отсъства. Все пак можем да твърдим, че той винаги присъства, тъй като “Всеки мъж и всяка жена е звезда.” Във всеки случай само техниката е отзивчива към обучение и практика; писано е, че “изисква толкова учене, колкото теологията, и толкова практика, колкото билярд.”  Всичко, което някой може да направи е (a) да отприщи и (b) да насочи латентния гений.  В страни враждебни на цивилизацията (horribilesque ultimosque Brittanos) и техните колонии, минали и настоящи, техниката (на Изкуството на Любовта) е почти несъществуваща; индивидите, които я притежават в някаква степен на съвършенство дължат своето предимство, в почти всеки случай, на обучение и тренировка под ръководството на родени в по-щастливи и по-малко варварски части на света. Всяка раса или култура има своите собствени достойнства.

 1. Изучаване: Ученикът трябва да изучи, да има в мисълта си и да вземе присърце, такива класически произвединия като:

Ананага-Ранга,

Багх-и-Маутар на Абдула ал Хадж,

Кама Шастра,

Кама Сутра,

Ароматната градина на шейх Невзами,

както и някой научни и псевдо-научни трактати (главно върху изкривяванията на природата, или злоупотребите поради невежество) на множество автори, главно френски, немски, австрийски и италиански. Екстатично Въодушевление (The Equinox, Vol. 1, No. 9) е с превъзходно качество.  (Liber Stellæ Rubeæ sub figura LXVI, Liber CCCLXXA’ash vel Capricorni Pneumatici, Liber YOD Sub Figura DCCCXXXI, Liber CLXXV Astarte vel Berylli, Liber Cheth vel Vallum Abiegni sub Figura CLVI и други, също в The Equinox, са официални публикации на A∴A∴.) Има също различни класически произведения по темата, които помагат да се усвои романтичната и въодушевяваща атмосфера подходяща за практикуване на Изкуството – например:

Катул,

Ювенал (особено Шеста Сатира),

Марциал,

Петроний Арбитер,

Апулей,

Бокачо,

Мазучи,

Франсоа Рабле,

дьо Балзак(Les Cent Contes Drolatiques),

дьо Сад (Жюстин, Жулиет, и ост.),

Андре Робер дьо Нерси,

Алфред дьо Мюсеи Жорж Санд (Гамиани или две страстни нощи),

Захер-Мазох (Венера в кожи),

заедно с англичани и американци , прекалено много за да се изброят но най-вече поетите на Светите Ордени: Суифт, Стерн, Херик, Дън и Херберт.

Има също цялостна мистична литература, която се занимава или загатва тази тема, но този тип трудове за начинаещия ученик са толкова опасни, колкото са повърхностно привлектелни. Те окуражават чувството за вина, учат на отровното изкуство на само-оневиняване и възпяват точно това лицемерие, което Свободата особено осъжда.“Свалете този лъжлив призрак на вековете.” (AL, II:52).

 1. Практика: Нито един учител, колкото и да е надарен, не би могъл да обхване и една стотна част от фундамента на това Изкуство. Най-доброто обучение е това на тренирани и осветени експерти, след това, на мъже и жени с природен гений.
 2. Творческо изследване: То трябва да се основава на най-широкото възможно познание и на най-задълбоченото му разбиране и на резултатите от обхвата и интензивността на собствената практика.

Но надвишавай! надвишавай! (AL, II:72)

Но винаги за мен. (AL, I:51)

 

Бележка към текста

Това беше преписано от „Магия без Сълзи“, където оформя  по-голямата част от Глава 15. Може би точно в този том бе отпечатано за пръв път, въпреки че преди това (“наскоро”, според писмо на Кроули написано през 1944 г.) е било издадено като “енциклика” до Агапе Ложа #2 O.T.O.

Няколко незначителни типографски грешки бяха мълчаливо поправени и референциите към главите и стиховете на всички цитати от Liber AL, дадени непоследователно в оригинала, бяха добавени.

В „Каталога и Ключ към Специалните Писания на Алистър Кроули“ от Джералд Йорк (обобщени като номер на Книга (Liber), клас и заглавие  в приложение към Equinox III, 9), това писание е описано като Liber DCLXVI, Клас B.

Artemis на Гръцки(Αρτεμις)= 656, плюс 10 заι – ιώτα (йота)= 666. Оставям на ученика работата по Кабалистичното значение на допълнителната йота  (традиционните Кабалистични приказки за “скритата йод”) в този случай.

 

Бележки

1: Първи стих от поема 34 на Катул:

На Диана във вяра отдадени

Девойки чисти и младежи,

Девойки чисти и младежи,

За Диана да запеем!

(Превод: Яна Букова, Катул, Стихотворения, изд. Стигмати, 2009)

2: Глава III на Книгата на Закона.

3: H тук е гръцката η- Eтa, едно удължено ‘e’.

4: Виж „Видението и Гласът“, по-специално 12-ти, 11-ти, 7-мии 3-ти Ефир; също    Глава 12 oт „Магия без Сълзи“, Глава 21 oт „Магия на Теория и Практика“ и „Звезда в Кръгозора“.