Liber XV. Ecclesiae Gnosticae Catholicae Canon Missae Гностическа Меса

LIBER XV

O. T. O.

Ecclesiae Gnosticae Catholicae Canon Missae

LIBER XV

O.T.O.

Канон на Месата на Гностическата Католическа Църква

Редактирана от древните документи на асирийски и гръцки от Майстор Терион

 I. За Обзавеждането на Храма

На Изток, което ще рече по посока на Болескин, който се намира на Лох Нес в Шотландия, на две мили източно от Фойърс, се разполага светилище или Висок Олтар. Неговите размери  трябва да са 7 фута в дължина, 3 фута — в ширина, 44 дюйма височина. Той трябва да е покрит с пурпурен олтарен покров, върху който могат да бъдат бродирани в златно кралски лилии (fleur-de-lys), слънчево сияние или друга подобаваща емблема.  

От всяка страна на Олтара трябва има колана или обелиск, така че техният черен и бял цвят да се уравновесяват взаимно.

Надолу от Олтара трябва да има подиум с три стъпала, на бели и черни квадрати.  

Над Олтара е надолтарието, на чийто връх е поставена репродукция на Стелата на Откровението, с по четири свещи  от всако страна. Под Стелата е мястото за «Книгата на Закона», с по шест свещи от всяка страна). Под тях е Светият Граал, от всички страни заобиколен с рози. Пред Чашата има място за Дискос. От двете страни, зад розите, има две големи свещи.

Всичко това е закрито с голяма Завеса.

На върха на равностранен триъгълник, чиято основа е линията съединяваща двате колони, има неголям черен правоъгълен олтар от два куба, поставени един върху друг.

Като се приеме този олтар за среда на основата на друг подобен и същия по големина триъгълник, на върха на този втори триъгълник има малък кръгъл купел.

На върха на третия тригълник, построен по същия начин, има вертикално разположената Гробница.

 II. За Служителите на Месата

ЖРЕЦЪТ. Носи Свещеното Копие и отначало е облечен в обикновено бяла роба.

ЖРИЦАТА. Трябва да бъде наистина Недокосната Дева (virgo intacta) или посветена на служението на Великия Орден. Тя е облечена в бяло, синьо и златисто. Тя носи Меча, препасан на ален пояс и Дискоса и Хостиите, или Питките от Светлина.

ДЯКОНЪТ. Той е облечен в бяло и жълто. Той носи  «Книгата на Закона».

Две ДЕЦА. Те са облечени в бяло и черно. Едното Дете носи кана с вода и съд със сол, второто— запалена кадилница и ковчеже с благовония.

 III. За церемонията на Входа

ДЯКОНЪТ като отваря вратите на Храма, пуска Конгрегацията и заема своя пост между малкия олтар и купела. (За допуска на конгрегацията  трябва да наблюдава  страж на вратата).

ДЯКОНЪТ отива напред и се покланя пред открития Висок Олтар, където е въздигнат Граала. Той целува  «Книгата на Закона» три пъти, отваря я и поставя върху надолтарието. Той се обръща на Запад.

ДЯКОНЪТ: Прави по твоята воля и нека това да бъде целия Закон.  Провозгласявам Закона на Светлината, Живота, Любовта и Свободата в името на  ИАО.

КОНГРЕГАЦИЯТА: Любов е Законът, любов по Воля.

ДЯКОНЪТ отива на своето място, между олтара на тамяна и купела, обръща се на Изток и прави Стъпката и Знака на Човек и Брат. Всички повтарят след него.

ДЯКОНЪТ и всички ХОРА:

Вярвам в един ГОСПОД, таен и неизразим; и в една Звезда в компанията на Звезди, от чийто огън сме създадени и към която ще се върнем;  и в един Отец на Живота, Тайна на Тайните, в името Му –  ХАОС, единственият наместник на Слънцето на Земята; и в един Въздух, който подхранва всичко, което диша.

И вярвам в една Земя, нашата всеобща Майка, и в едно Лоно, в което са породени  всички хора и в което ще се упокоят, Тайна на Тайните, в името И— БАБАЛОН.

И вярвам в Змията и Лъва, Тайна на Тайните, в името Му — БАФОМЕТ.

И вярвам в една Гностичеса и Католическа Църква на Светлината, Живота, Любовта и Свободата, словото на чиито Закон е ТЕЛЕМА.

И вярвам в общението на Светиите.

И тъй както храната и питието всекидневно в нас се превръщат в духовна същност, вярвам в Чудото на Месата.

И изповядвам едно Кръщение на Мъдростта, посредством което извършваме Чудото на Въплъщението.

И изповядвам, моя живот уникален и вечен; който е бил, и е, и ще бъде.

AUMGN, AUMGN, AUMGN.

Зазвучава музика. Влиза детето с каната и солта. Влиза ДЕВАТА с Меча и Дискоса. Влиза детето с кадилницата и благовонието. Те застават с лице към  ДЯКОНА като се построяват в линия между двата олтара.

ДЕВАТА: Поздрав от Земя и Небе!

Всички дават Приветсвения знак на Мага водени от ДЯКОНА.

ЖРИЦАТА, черното дете отляво и бялото дете – отдясно, се възкачва по стъпалата на Високия Олтар. Те я чакат долу. ЖРИЦАТА поставя Дискоса пред Граала. След като му се поклони, тя слиза, и заедно с ДЕЦАТА, които я следват като бялото е до нея, се движи змиевидно като  описва 3,5 кръга (по часовниковата стрелка —около малкия олтар, обратно на часовниковата стрелка – около купела, по часовниковата стрелка — около малкия олтар и купела заедно и после  обратно на часовниковата стрелка около малкия олтар,  а от там — към Гробницата на запад.) ЖРИЦАТА изважда Меча си и сваля Завесата [пред Гробницата].

ЖРИЦАТА: Със силата на + Желязото ти казвам: «Стани!».

В името на нашия Господ + Слънцето

и нашия Господ + …, за да дадеш сили на Събратята.

ЖРИЦАТА прибира Меча в ножницата.

ЖРЕЦЪТ излизайки от Гробницата като държи Копието вертикално с две ръце – дясна върху лява, срещу гърдите си, прави първите три правилни стъпки. След това предава Копието на ЖРИЦАТА и прави трите знака на покаянието. След това коленичи и с две ръце извършва обожание на Копието. Звучи музика на покаяние.  

ЖРЕЦ: Аз съм човек сред човеците.

Взема Копието отново и го обръща с острието надолу. Изправя се.

Как бих могъл да бъда достоен, да давам сили на Събратята?

ЖРИЦАТА взема от детето водата и солта и ги смесва в купела.

ЖРИЦАТА: Нека солта на Земята увещае Водата да донесе силата на Великото Море. (Коленичи). Майко, бъди боготворена.

Тя се връща на Запад и с разкрита длан осенява с три кръста + —челото, гърдите и тялото на ЖРЕЦА.

Бъди, Жрецът, чист с тяло и душа!

ЖРИЦАТА взема кадилницата от детето, и я поставя на малкия олтар. Тя слага тамяна в нея.

Нека Огънят и Въздухът направят сладостен света! (Коленичи). Отче, бъди боготворен.

ЖРИЦАТА се връща на Запад и три пъти с кадилиницата прави  + пред ЖРЕЦА, както предишншя път.

Бъди Жрецът, пламенен с тяло и душа!

Децата си взимат обратно оръжията след използването им.

Сега ДЯКОНЪТ взема от  Високия Олтар осветената Мантия и я връчва на  ЖРИЦАТА. Тя облича ЖРЕЦА в неговата алена и златна Мантия.

Нека пламъкът на Слънцето, бъде твое одеяние , о ти, ЖРЕЦ на Слънцето!

ДЯКОНЪТ взема Короната от Високия Олтар. (Короната може да бъде златна, платинена или изготвена от магически електрон, но без други метали, с изключение на  примесите, необходими за получаване на сплав. При желание може да бъде украсена със скъпоценни камъни. Но задължително трябва да бъде обвита от урей, а опорната шапка трябва да е от същия ален цвят, както мантията и от кадифе.)

Нека Змията бъде твоя Корона, о ти, ЖРЕЦ на ГОСПОДА!

Като коленичи тя взема  Копието между разтворените си ръце и единадесет пъти, много нежно, ги прокарва по ствола на Копието.  

Нека ГОСПОД бъде сред нас!

Всички дават Приветствения Знак.

ХОРАТА: Така да бъде!

IV. За Церемонията на Отваряне на Завесата

ЖРЕЦ: За това Теб, когото обожаваме също призоваваме. Със силата на въздигнатото Копие!

Той въздига Копието. Всички повтарят Приветствения Знак. Звучи фраза с триумфална музика. ЖРЕЦЪТ с лявата си ръка хваща дясната ръка на ЖРИЦАТА [все още коленичила], като държи изправено Копието.

Аз, ЖРЕЦ и КРАЛ, вземам теб, Дева чиста, неопетнена;  Аз те въздигам; Аз те отвеждам на Изток; Аз те възнасям на върха на Земята.

Той възкачва ЖРИЦАТА на Олтара, като на трон. ДЯКОНЪТ и ДЕЦАТА се слеват в редица зад него. ЖРИЦАТА взема Книгата на Закона, заема мястото си и я държи отворена върху гърдите си с две ръце като оформя обърнат надолу триъгълник с палците и показалците си. ЖРЕЦЪТ предава  Копието на ДЯКОНА, взема каната от детето и напръсква ЖРИЦАТА, като осенява с 5 кръста + нейните, рамена и бедра. Палецът на ЖРЕЦА е винаги между средния пръст и показалеца докато не държи Копието. ЖРЕЦЪТ взема кадилницата от детето и прави още 5 кръста, както преди. ДЕЦАТА поставят своите оръжия на съответните олтари. ЖРЕЦЪТ целува «Книгата на Закона» три пъти. Той коленичи за известно време в обожание със събрани ръце, като кокалчетата на пръстите са плътно допрени едно към друго, а палецът е в положението, за което бе казано. Той става и спуска завесата над целия олтар. Всички се изправят [по указание на ДЯКОНА]. ЖРЕЦЪТ взема Копието от ДЯКОНА и го държи както преди — като Озирис или Птах. Той обхожда Храма три пъти, следван от ДЯКОНА и ДЕЦАТА както преди. (Последните, когато не използват ръцете си, ги държат кръстосани върху гърдите си.) При последната обиколка те го оставят и отиват на мястото си, между купела и малкия олтар, където коленичат в обожание, с ръце събрани длани и вдигнати над главите им. Всички повтарят това движение. ЖРЕЦЪТ се връща на Изток и изкачва първото стъпало на Олтара.  

ЖРЕЦЪТ: О, Кръг от Звезди, на който нашия Отец е само младши брат; невъобразимо чудо, душа на безкрайното пространство! Пред Теб е Времето  посрамено, и разумът смутен, и разбирането помръкнало, не можем Теб да постигнем,  освен ако образа ти не бъде Любов. За това: със семена, и корен, и стъбло, и пъпка, и листо, и цвят, и плод, ние Те призоваваме.

Отвърна тогава жрецът & каза на Кралицата на Пространството като целуна нейните прелестни вежди и росата от светлината й окъпа цялото му тяло в благоуханен аромат на пот: О Нуит,  непрекъсната на Небето, нека бъде винаги така: хората да не говорят за Теб като Една, а като за Никоя; и нека изобщо не говорят за теб, тъй като си непрекъсната! (I:27)

По време на тази реплика ЖРИЦАТА трябва да е съблякла напълно робата си. Виж ССХХ, I:62.

ЖРИЦА: А да ме обичаш е по-хубаво от всички неща:  ако под нощните звезди в пустинята, ти веднага запалиш тамяна ми пред мен, като ме призоваваш с чисто сърце и Змийския пламък в него, още малко и ще дойдеш в лоното ми да  полегнеш. За една целувка ти тогава ще желаеш всичко да дадеш; но който даде една прашинка ще изгуби всичко в този час. Ще трупате блага и изобилие от жени и подправки; ще носите скъпи бижута; ще надминете земните народи по великолепие & гордост, но винаги с любовта към мен и така ще стигнете радостта ми. Ревностно ти повелям да дойдеш пред мен в едничка роба и покрит с разкошен немес. Обичам те! Копнея за теб! Бледа или пурпурна, забулена или сладострастна, Аз, която съм цялата наслада и пурпур, и опиянение в най-съкровен смисъл, те желая. Окрили и разбуди блясъка, навит вътре в теб: ела при мен! (I:62-65)

ЖРЕЦЪТ изкачва второто стъпало.

ЖРЕЦЪТ: O, тайна на тайните, скрита в същността на всички живо! Не Теб боготворим, защото, този който се боготвори си също Ти. Ти си Това, а Това съм Аз.

Аз съм пламъкът, който гори във всяко човешко сърце и в ядрото на всяка звезда. Аз съм Живот и дарителят на Живот, и затова е познанието за мен  познанието на смъртта. Аз съм сам. (II:6) Няма Бог, където съм Аз. (II:23)

ДЯКОНЪТ и КОНГРЕГАЦИЯТА се изправят на крпака в Приветствен Знак.

ДЯКОН:

„Но вие, о народе, мой, станете & се събудете.

Нека ритуалите се изпълняват, както подобава, с радост и красота.

Има ритуали на елементите и празници на времената.

Празник на първата нощ на Пророка и неговата Невеста!

Празник на трите дни на написването на Книгата на Закона.

Празник на Тахути и детето на Пророка – тайна, О Пророко!

Празник на Върховния Ритуал и празник на Равноденствието на Боговете.

Празник на огъня и празник за водата; празник на живота и по-голям празник за смъртта!

Празник всеки ден в сърцата ви в радостта на моя екстаз!

Празник всяка нощ за Ну и удоволствието на върховната наслада!“ (II:34-43)

ЖРЕЦЪТ изкачва третото стъпало.

ЖРЕЦ: Ти, който си Един, наш Господ във Вселената Слънцето, наш Господ в самите нас, чието име е Тайна на Тайните, върховно битие, чието сияние, озаряващо световете също е диханието, което прави всеки Бог и дори Смъртта да треперят пред теб. Със Знака на Светлината + — яви се Ти славен върху Престола на Слънцето! Направи отворен пътя на съзиданието и на разума между нас и нашите съзнания. Озари нашето разбиране. Окуражи нашите сърца. Нека Твоята светлина изкристализира в нашата кръв,  като ни изпълва с Възкресение.

A ka dua

Tuf ur biu

Bi a’a chefu

Dudu nur af an nuteru.

ЖРИЦАТА: Няма  закон отвъд “Прави по Твоята Воля”.(III:60)

ЖРЕЦЪТ разтваря двете половини на Завесата с Копието. През време на предишното слово ЖРИЦАТА може при необходимост (например, ако церемонията се провежда във варварска страна) отново да се облече с мантията.

ЖРЕЦЪТ:

 ΊΩ ʼΊΩ ʼΊΩ ʼΙΑΩ ΣΑΒΑΩ

 ΚΥΡΙΗ ʼΆΒΡΑΣΑΞ ΚΥΡΙΗ ΜΕΙΘΡΑΣ ΚΥΡΙΗ ΦΑΛΛΗ.

 ʼΊΩ ΠΑΝ, ʼΊΩ ΠΑΝ ΠΑΝ,

ʼΊΩ ʼΙΣΧΥΡΟΝ, ʼΊΩ ʼΑΘΑΝΑΤΟΝ, ʼΊΩ ʼΆΒΡΟΤΟΝ,

 ʼΊΩ ʼΙΑΩ.

ΧΑΙΡΕ ΦΑΛΛΗ ΧΑΙΡΕ ΠΑΝΦΑΓΗ ΧΑΙΡΕ ΠΑΝΓΕΝΕΤΟΡ.

ʽΆΓΙΟΣ, ʽΆΓΙΟΣ, ʽΆΓΙΟΣ ʼΙΑΩ.

ЖРИЦАТА е седнала с Дискоса в дясната си ръка, а Чашата – в лявата. След това ги оставя:  ЖРЕЦЪТ поднася Копието, което тя целува 11 пъти. След това, ЖРИЦАТА притиска Копието до гърдите си, а ЖРЕЦЪТ, ката пада в нозете и, целува нейните колене, като протяга ръце по нейните бедра.Той остава в  тази поза на обожание, докато ДЯКОНЪТ напява Кратките Молитви.

Всички стоят подредени в поза Dieu Garde: стъпала под прав ъгъл, ръцете свободно спуснати, палците хвънати един с друг. Това е стандартна изправена поза, която се използва винаги, ако няма други  указания.

V. За Отслужването на Кратките Молитви, които са Единадесет на брой

Слънцето

ДЯКОНЪТ: Господ видим и осезаем, от който нашата земя е само една замръзнала искра, която се върти около теб с ежегодно и ежедневно движение, извор на светлина, извор на живот, нека твоето постоянно лъчение ни окуражава за непрестанен труд и наслада, та като непрестанни съучастници в твоята щедрост да можем да даряваме в личната си орбита нашия живот и светлина, подкрепа и радост за тези, които се въртят около нас, без да изчерпваме същността и блясъка си.

ХОРАТА: Така да бъде.

Господът

ДЯКОНЪТ: Господ, таен и пресвят, извор на живот, извор на любов, извор на свобода, бъди винаги неизменен и могъщ вътре в нас, сила на енергия, пламък на движение! Нека се трудим с усърдие заедно с теб, за да пребъдем в изобилната ти радост.

ХОРАТА: Така да бъде.

Луната

ДЯКОНЪТ: Владичице на нощта, която като се въртиш около нас, ту видима ту невидима, в твоето време, бъди благосклонна към  ловци и влюбени, и  към всички хора, които се трудят по земята и всички моряци по морето!

ХОРАТА: Така да бъде.

Владичицата

ДЯКОНЪТ: Даряваща и приемаща радост, врата на живота и любовта, бъди Ти винаги готова, Ти и твоята служителка за твоята служба на радостта!

ХОРАТА: Така да бъде.

 Светиите

ДЯКОНЪТ: Господ на Живота и Радостта, който си мощта на човека, който си същността на всеки истински Бог по лицето на Земята, непрекъснато знание от поколение на поколение, който си обожаван от нас по пусти места и в гори, по планини и в пещери,  открито по пазарите и тайно в покоите на нашите домове, в храмове от злато и мрамор и слонова кост, както и в тези храмове на нашите тела, ние подобаващо възпоменаваме тези достойни, които в древността те обожаваха и проявяваха пред хората твоята слава.

При произнесяне ня всяко име ДЯКОНЪТ очертава знак + с палец, вложен между показалеца и средниия пръст. По време на обичайна Меса е достатъчно да се упоменат само имената с главни букви.

ЛАО-ЦЗЪ, СИДХАРТХА, Кришна, ТАХУТИ, Моисей, ДИОНИС, МУХАММАД и ТО МЕГА ТЕРИОН, с тях също Хермес, ПАН, Приап, Озирис и Мелхиседек, Хем, и Амон, и МОНТУ, ХЕРАКЪЛ, Орфей и Одисей; заедно с Вергилий, КАТУЛ, Марциал, РАБЛЕ, СУИНБЪРН и много други свети бардове; АПОЛОНИЙ ТИАНСКИ, Симон Маг, Мани, ПИТАГОР, Василид, Валентин, ВАРДЕСАН и ИПОЛИТ, предали Светлината на Гнозиса на нас, които сме техни приемници и наследници; заедно с Мерлин, Артур, Гамурет, Парсифал и много други пророци, жреци и царе, опазили Копието и Чашата, Меча и Диска от варвари; а също Карл Велики и неговите паладини, Вилхелм Шейрен, Фридрих Хохенщауфен, Роджер Бейкън, МЪЧЕНИКЪТ ИАКОВ БУРГУНДСКИ ДЕ МОЛЕ, ХРИСТИАН РОЗЕНКРОЙЦ, Улрих фон Гутен, Парацелс, Михаел Майер, РОДРИГО БОРДЖИА (папа Александър Шести), Якоб Бьоме, Френсис Бейкън (лорд Веруламски), Валентин Андреа, Роберт Флад, Джон Ди, СЪР ЕДУАРД КЕЛИ, Томас Воган, Елайас Ешмол, Молинос, Адам Вейсхаупт, Волфганг фон Гьоте, Людвиг (крал Баварски), Рихард Вагнер, АЛФОНС ЛУИ КОНСТАН, Фридрих Ницше, Харгрейв Дженнигс, Карл Келнер, пълководецът Форлонг, сър Ричард Пейн Найт, сър Ричард Френсис Бъртън, Пол Гоген, доктор Жерар Анкос, доктор Теодор Ройс и сър АЛИСТЪР КРОУЛИ, — о, Синове на Лъва и Змията! С всички твои светии достойно възпоменаваме, тях достойните, които бяха, са, и ще бъдат.

Нека тяхната Същност присъства тук, силна, могъща и бащинска, за да бъде този празник съвършен!  

ХОРАТА: Така да бъде.

Земята

ДЯКОНЪТ: Майко на плодородието, върху чиито гърди лежи водата, чиято буза е милвана от въздуха и в чието сърце е оънят на Слънцето, лоно на целия живот, възвръщаща се благодат на сезоните, отвърни благоприятно на молитвата на труда и към пастирите и земеделците бъди ти благосклоннна!

ХОРАТА: Така да бъде.

Първопричините

ДЯКОНЪТ: Мистериозна Енергия, триформена, мистериозна Материя в четворно и седморно разделение, взаимодействието на чиито неща тъче танца на Покрова на Живота върху Лицето на Духа, нека има Хармония и Красота във вашите мистични любови, за да има за нас здраве и богатство и сила и божествена наслада според Закона на Свободата, нека всеки следва своята Воля като силен човек, който се радва на своя път като на курса на Звезда, който пламти завинаги в радостната компания на Небесата.

ХОРАТА: Така да бъде!

Раждане

ДЯКОНЪТ: Да бъде щастлив часът и вратата на живота да се отвори с мир и благополучие, за да се радва тя, коята ражда деца и бебе да хване живота с двете си ръце.

ХОРАТА: Така да бъде!

Бракосъчетание

ДЯКОНЪТ: За всички, които днес се съединяват с Любов по воля, нека да има успех, нека силата и умението да се съединят, за да донесат екстаз и красота да отвърне на красота.

ХОРАТА: Така да бъде!

Смърт

ДЯКОН: Срок за всичко, което живее, чието име е неразгадаемо, бъде благоприятен за нас в твоя час.

ХОРАТА: Така да бъде!

Краят

ДЯКОНЪТ: На тези, от чиито очи е паднал воалът на живота, да бъде дадено постигането на техните истински Воли, независимо дали желаят поглъщане в Безкрайността, или да се съединят със своите избрани и предпочитани, или да останат в съзерцание, или да бъдат в покой, или да посигнат подвига  и героизма на въплъщението на тази планета, на друга, или на някоя Звезда, или нещо друго, на тях, нека дадено постигането на техните истински Воли! Да! постигането на техните истински Воли! AϒMГN, AϒMГN, AϒMГN.

ХОРАТА: Така да бъде!

Всички сядат.

ДЯКОНЪТ и ДЕЦАТА помагат на ЖРЕЦА и ЖРИЦАТА, готови да вземат съответното оръжие, когато е необходимо.

 VI. За освещаването на елементите

ЖРЕЦЪТ прави петте кръста – +3 +1 +2 над Дискоса и Чашата; +4 над Дискоса; +5 над Чашата.

ЖРЕЦ: Живот на Човека на Земята, плод на труда, прехрана на дерзанието, така бъди ти храна на Духа!

Докосва Хостията с Копието.

Със силата на Жезъла

Да бъде този хляб Тяло Божие!

Взема Хостията.

ΤΟΥΤΟ ʼΈΣΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ.

[Връща Хостията на място,] коленичи, покланя се на Хостията, изправя се, обръща се към Хората и показва Хостията [като държи под нея Дискоса]. След това отново се обръща и връща Дискоса и Хостията на място и още веднъж се покланя. Музика.

Взема Чашата.

Съсъд на радостта на Човека на Земята, отдих от труда, вдъхновение за усилие, така бъди, ти, екстаз за Духа!

Докосва Чашата с Копието.

Със силата на Жезъла

Да бъде това вино Кръвта на Бог!

Взема Чашата.

ΤΟΥΤΟ ʼΈΣΤΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ʽΆΙΜΑΤΟΣ ΜΟΥ.

[Оставя Чашата на място,] коленичи, поклоня се на Чашата, изправя се, обръща се към Хората като им показва Чашата. След това отново се обръща и връща Чашата на място и още веднъж се покланя. Музика.

Взема Копието.

Защото това е Заветът на Възкресението.

Той прави петте кръста върху ЖРИЦАТА.

Приеми, о Господи, това жертвоприношение на живота и радостта, истински гаранти на Завета на Възкресението!

ЖРЕЦЪТ предава Копието на ЖРИЦАТА, която го целува. След това той я докосва между гърдите и по тялото. След това въздига ръцете си нагоре като да обхване цялото светилище.

Нека това жертвоприношение бъде понесено по вълните на Ефира към нашия Господ и Отец Слънцето, което пътува по Небесата с името си «ОН».

ЖРЕЦЪТ сваля ръце, целува ЖРИЦАТА между гърдите и прави три големи кръста върху Дискоса, Чашата и самия себе си. Той се удря в гърдите. Всички повтарят това дейтвие.

Чуйте, о, светии на истинската църква от древни времена, в същността си присъстващи и сега: вас ние искаме да наследим, с вас искаме да сме в единение и от вас искаме благословение в името на IAO.

ЖРЕЦЪТ прави три кръста върху Дискоса и Чашата заедно. Снема покрова от Чашата, коленичи, взима Чашата в лявата си ръка, а Хостията — в дясната. С Хостията прави петте кръста върху Чашата.

Той възвдига Хостията и Чашата.

Звън на камбана.

ʽΆΓΙΟΣ ʽΆΓΙΟΣ ʽΆΓΙΟΣ ʼΙΑΩ.

ЖРЕЦЪТ връща на мястото Хостията и Чашата и се покланя.

[ЖРЕЦЪТ взема Копието. ДЯКОНЪТ се връща на мястото си.]

VII. За Службата на Химна

ЖРЕЦ:

Ти, който си Аз, отвъд всичко, което аз съм!

Който нямаш природа и нямаш име!

Който си, когато всичко, освен теб изчезне —

Ти център и тайна на Слънцето!

Ти скрит извор на всички неща знайни

И незнайни, Ти отделен, сам.

Ти истинският огън в тръстиката,

излюпващ и наплодяващ , 

Извор и семе на Живот,

Любов, Свобода и Светлина!

Ти, отвъд слово и отвъд взор!

Теб призовавам, мой бледен свеж огън,

Разпалващ се, когато се устремявам.

Теб призовавам, вечно оставащ,

Теб център и тайна на Слънцето,

И това най-свещено тайнство,

На която средството съм аз.

Яви се, най-ужасен и най-благ,

Както е по закона, в твоето дете.

ХОР:

Защото за Отеца и Сина,

Мерило е Светия Дух.

Мъжко-женски, свръхсъщностен, един,

Мъжко същество, забулено в женска форма.

Слава и обожиние във висините,

Ти гълъб обожествяващ хората,

Най-царствено пробяган път

Към пролетно слънце през зимни бури.

Слава и обожание да бъде на Теб,

Мъзга на Вселенския Ясен – дървото  вълшебно!

Пъври полухор, МЪЖЕ: Слава на Тебе от златната гробница!

Втори полухор, ЖЕНИ: Слава  на Тебе от лоното очакващо!

Първи полухор, МЪЖЕ: Слава на Тебе от неразораната земя!

Втори полухор, ЖЕНИ: Слава  на Тебе от обещаната дева!

МЪЖЕ:  Слава на Тебе, истинско Единство на вечната Троица!

ЖЕНИ: Слава на Тебе,  ти отец и майка

и Себе на Аз, който съм Аз, 

МЪЖЕ:  Слава на Тебе, отвъд всяка граница,

Ти извор на сперма, ти семе и кълн!

ЖЕНИ: Слава на Тебе, вечно Слънце, —

Ти Един в Три, Ти Три в Един!

ХОР:

Слава и обожание на Тебе,

Мъзга на Вселенския Ясен – дървото вълшебно!

Същността на Химна съставляват тези слова, но за тях напълно или отчасти трябва да има музика, написана колкото се може по-умело. Дори Отците на Църквата да утвърдят други химни за употреба, този ще трябва да се изпълнява пръв, преди останалите, защото е техен отец.

 VIII. За Мистичния Брак и Сливането на елементите

ЖРЕЦЪТ взема Дискоса между показалеца и средния пръст на дясната си ръка.

ЖРИЦАТА взема Чашата с дясната си ръка.

ЖРЕЦ: Господ най-таен, благослови тази духовна храна за нашите тела даряваща ни здраве, богатство и сила, радост и мир и това изпълнение на волята и на любовта по воля, което е безкрайно щастие.  

ЖРЕЦЪТ прави кръст с Дискоса и го целува. [Поставя Дискоса на Олтара и предава Копието на ЖРИЦАТА.] Снема покрова от Чашата, прекланя колена и се изправя. Музика.Той взема Хостията и я разчупва над Чашата. Дясната половина на Хостията поставя обратно върху Дискоса. След това отчупва частица от лявата половина.

ΤΟΥΤΟ ʼΈΣΤΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΜΟΥ.

ʽΌ ΠΑΤΗΡ ʼΈΣΤΙΝ ʽΌ ʽΗΥΙΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ʽΆΓΙΟΝ.

ʼΆΥΜΓΝ. ʼΆΥΜΓΝ. ʼΆΥΜΓΝ.

Той оставя на мястото и лявата половина на Хостията. ЖРИЦАТА с лявата си ръка протяга Копието с острието напред за да приеме частица от Хостията. ЖРЕЦЪТ обхваща Чашата с лявата си ръка. Те заедно потапят Копието в Чашата.  

ЖРЕЦЪТ и ЖРИЦАТА: HRILIU.

ЖРЕЦЪТ взема Копието. ЖРИЦАТА покрива Чашата. ЖРЕЦЪТ [предава Копието на  ЖРИЦАТА] прекланя колена, изправя се, покланя се и събира длани, а след това се удря в гърдите.

ЖРЕЦЪТ: О, Лъв и О, Змия, който унищожаваш унищожителя, бъди силен сред нас!

О, Лъв и О, Змия, който унищожаваш унищожителя, бъди силен сред нас!

О, Лъв и О, Змия, който унищожаваш унищожителя, бъди силен сред нас!

ЖРЕЦЪТ съединява ръце върху гърдите на ЖРИЦАТА и взема Копието от нея. Обръща се към Хората, покланя се, въздига Копието и прави кръст върху тях.

Прави по твоята воля и нека това да бъде целият закон.

ХОРАТА:  Любов е законът, любов по воля.

Той спуска Копието и се обръща с лице на Изток. ЖРИЦАТА взема Копието в дясната си ръка, а с лявата предлага Дискоса. ЖРЕЦЪТ коленичи.

В устата ми да бъде същността на живота на Слънцето!

Той взема Хостията с дясната си ръка, прави кръст с нея върху Дискоса и я поглъща. Тишина. ЖРИЦАТА взема Чашата, снема покрова и я предлага на ЖРЕЦА, както в предишното действие.

ЖРЕЦЪТ: В устата ми да бъде същността на радостта на Земята!

ЖРЕЦЪТ взема Чашата, прави с нея кръст върху ЖРИЦАТА, изпива Чашата и я връща на нейното място.

Тишина. ЖРЕЦЪТ се изправя, взема Копието и се обръща към Хората.

ЖРЕЦЪТ:  Няма част от мен, която не е от Боговете.

Желаещите от ХОРАТА да се причастят (а други не може да има), изразяват своето намерение. За всеки има приготвена Питка от Светлина и по цяла чаша вино.  

ДЯКОНЪТ ги построява и те един след друг отиват към Олтара. ДЕЦАТА вземат Елементите и им предлагат. Хората се причестяват, както  ЖРЕЦА, като приемат позата на Възкресението и произнасят същата формула: «Няма част от мен, която не е от Боговете». Тази част от церемонията се изключва само в следните случаи: ако церемонията има характер на празнуване, когато се причестява само ЖРЕЦЪТ; ако тя е част от бракосъчетание, когато се причестяват само бракосъчетаващите се; ако е част от церемония по кръщение, когато причастие приема само кръщавания; и ако влиза в състава на церемония на конфирмация при достигане на полова зрялост, когато се причестяват само конфирмантите. Част от Светите Дарове ЖРЕЦЪТ може да съхрани за причастие на болен в дома му.

ЖРЕЦЪТ закрива всичко със завесата и прави кръст с Копието върху Хората като произнася следните слова.

ЖРЕЦЪТ: ГОСПОД ви благословя!

ГОСПОД просветлява умове ви, ободрява сърца ви и укрепва телата ви!

ГОСПОД  ви довежда до постигане на вашите Истински Воли, Великото Дело, Summum Bonum, Истинска Мъдрост и Съвършено Щастие!

ЖРЕЦЪТ се оттегля в Гробницата на Запад, ДЯКОНЪТ и ДЕЦАТА го следват. Музика (по желание).

***

Бележка:  ЖРИЦАТА и другите служители никога не приемат причастие, тъй като се явяват части на самия ЖРЕЦ.

Някои тайни формули на тази Меса  се съобщават на ЖРЕЦА при неговото посвещението в сан.  

Liber LII КНИГА 52 МАНИФЕСТ на О.Т.О.

BAPHOMET XI°

 

Бафомет XI°

 

Мир, Търпимост, Истина;

Приветствия на Всички Ъгли на Триъгълника;

Почит на Ордена.

На всички, до които се отнася: Поздрав и Здраве!

 

Прави по твоята воля и нека това да бъде целият Закон.

 

 1. О.Т.О. е организация от посветени, в чиито ръце е съсредоточена мъдростта и знанието на следните организации:
 2. Гностическата Католическа Църква.
 3. Орденът на Рицарите на Светия Дух.
 4. Орденът на Илюминатите.
 5. Орденът на Храма.
 6. Орденът на Рицарите на Свети Йоан.
 7. Орденът на Рицарите на Малта.
 8. Орденът на Рицарите на Гроба Господен.
 9. Тайната Църква на Светия Граал.
 10. Херметичното Братство на Светлината.
 11. Светият Орден на Розата и Кръста на Хиердом.
 12. Орденът на Светия Царствен Свод на Енох.
 13. Древният и Изначален устав на масонството (33°).
 14. Устава на Мемфис (97°).
 15. Устава на Мицраим (90°).
 16. Древният и Приет Шотландски устав на масонството (33°).
 17. Сведенборгианският устав на масонството.
 18. Орденът на Мартинистите.
 19. Орденът на Сат Бхаи и много други ордени със същите заслуги, въпреки по-малката си слава.

Не е включен А.·.А.·., с  чиято величествена организация, обаче, пребивава в най-тясно сътрудничество.

По никакъв начин не нарушава законните привилегии на надлежно упълномощените Масонски Организации.

 1. 2. Тъй като разсейването на изначалната тайна мъдрост доведе до объркване, беше определено от Ръководителите на тези Ордени да свържат отново и централизират техните дейности, точно както бялата светлина разделена от призма може да бъде събрана отново. Той въплъщава цялото тайно знание на всички Източни Ордени и неговите вождове са посветени от висока степен и са признати за такива от всички способни на такова разпознаване във всяка страна по света. В по далечни времена, началните съставящи асамблеи на О.Т.О. са включвали личности като:

Фу-Си

Иполит

Лао-цзъ

Мерлин

Сидхарта

Артур

Кришна

Титурел

Тахути

Амфортас

Анх-еф-на-Хонсу

Парсифал

Херакъл

Моисей

Орфей

Одисей

Вергилий

Мохамед

Катул

Хермес

Марциал

Пан

Аполоний Тиански

Данте

Симон Магът

Карл Велики

Мани

Уилям от Шейрен

Василид

Фредерик Хохенщауфен

Валентин

Роджър Бейкън

Бар-Дайшан

Иаков Бургундски де Моле

Крал У

Ге Сюан

Христиан Розенкройц

Озирис

Улрих фон Гутен

Мелхиседек

Парацелс

Кхем

Михаел Майер

Монту

Якоб Бьоме

Джон Ди

Френсис Бейкън

сър Едуард Кели

Андреа

Томас Воган

Роберт Флъд

Елиас Ешмол

Чжао

граф де Шазал

Сатурн

Сигизмунд Бекстрьом

Дионис

Молинос

А неотдавна:

Волфганг фон Гьоте

Фридрих Ницше

сър Ричард Пейн Найт

Харгрейв Дженингс

сър Ричард Френсис Бъртън

Карл Келнер

Генерал Форлонг

Елифас Леви

Людвиг, крал Баварски

Франц Хартман

Рихард Вагнер

кардинал Рампола

Людвиг фон Фишер

Папюс (доктор Анкос)

Имена на жените членове никога не се разгласяват.

Не е редно да се оповестява тук името, на който и да било жив ръководител.

Карл Келнер е, който възроди екзотеричната организация на О.Т.О. и положи началото на плана, сега щастливо завършен, на събиране на всички окултни организации под едно ръководство.  

Буквите О.Т.О. представляват думите «Ordo Templi Orientis» (Орден на Храма на Изтока, или Източни Тамплиери), но те имат таен смисъл за посветените.

 1. 3. Орденът е международен и има клонове във всички цивилизовани страни по света.

 1. 4. Целите на О.Т.О. могат да бъдат разбрани напълно само от неговите висши посветени; но може открито да се каже, че той преподава Херметичната Наука или Окултно Знание, Чистата и Свята Магия на Светлината, Тайните на Мистичното постигане, Йога във всички форми, Джнана-Йога, Раджа-Йога, Бхакти-йога и Хатха-йога, и всички други клонове на тайната Мъдрост на Древните.

В неговото лоно са скрити Велики Тайнства; неговият мозък разреши всички проблеми на философията и живота.

Той притежава тайната на Камъка на Мъдрите, на Еликсира на Безсмъртието и на Универсалното Лекарство.

Освен това, той притежава Тайната способна да осъществи древната като света мечта за Човешко Братство.

Също така притежава тайни Убежища (Collegium ad Spiritum Sanctum) във всеки важен населен център, където членове могат да се скрият, за да могат да извършват Великото Дело безпрепятствено.

Тези домове са тайни твърдини на Истината, Светлината, Силата и Любовта, и тяхното местоположение се разкрива под клетва да се пази в тайна само на тези, които  имат право да ги ползват.

Те, също така, са храмове на истинския култ, специално осветени от самата Природа за да проявят от човека най-доброто за него.

 1. 5. Властта в О.Т.О. е съсредоточена в ръцете на О.Н.О. (Външния Глава на Ордена), Върховния Брат. Името на лицето заемащо тази длъжност не се разкрива на никой, с изключение на неговите непосредствени представители.   

 1. 6. Властта на О.Н.О. в англоезичните страни е делегирана с харта на Най-Светия, Най-Знатен, Най-Озарен и Най-Могъщ Baphomet X° Rex Summus Sanctissimus 33°, 90°, 96°, бивш Велик Майстор на Съединените Американски Щати, Велик Майстор на Ирландия, остров Иона и всички Британии, Велик Майстор на Рицарите на Светия Дух, Суверенен Велик Командор на Ордена на Храма, Най-Мъдър Суверен на Ордена на Розата и Кръста, Велик Зоровавел на Ордена на Светия Царствен Свод на Енох, и т.н. и т.н. и т.н. , Национален Генерален Велик Майстор ad vitam на О.Т.О.

 1. 7. На Националния Генерален Велик Майстор ad vitam помагат две главни длъжностни лица: Великият Генерален Ковчежник и Великият Генерален Секретар.

Има много други служители, но те нямат отношение към тези, към които е адресиран настоящия манифест.

 1. 8. Цялото знание разпръснато между организациите изброени в параграф 2  беше пресято и концентрирано в следните степени:

Минервал

M.

II° M. .

III° M∴

P∴M∴

IV° Компаньон на Светия Царствен Свод на Енох, Принц Йерусалимски, Рицар на Изтока Запада

       Суверенен Принц на Розата и Кръста (Рицар на Пеликана и Орела), Член на Сената на Рицарските Херметически Философи Рицари на Червения Орел

VI° Знатен Рицар (Тамплиер) на Ордена Кадош и Компаньон на Светия Граал, Велик Инквизитор-Командор и Член на Великия Трибунал, Принц на Кралската Тайна.

VII° Най-знатен Суверенен Велик Генерален Инспектор, Член на Великия Висш Съвет.

VIII° Съвършен Понтифик на Илюминатите.

IX° Посветен в Светилището на Гнозиса

Rex Summus Sanctissimus (Върховен и Най-светейши Крал).

 1. 9. Всеки мъж и всяка жена в пълнолетие, свободни и с добър отзив имат неотменно право на III°.

Приемането по-нататък се дава само по покана от управляващото тяло.

О.Т.О., въпреки названието «Academia Masonica», не е масонска организация по отношение на «тайните» в този смисъл, в който обичайно се разбира този израз; ето защо по никакъв начин, нито противоречи, нито нарушава законните привилегии на Обединената Велика Ложа на Англия или, на която и да била Велика Ложа в Америка, или някъде другаде, призната от нея.

 1. 10. Молба за приемане в Ордена може да се подаде лично, в неговата щаб-квартира от 10 часа сутринта до 12 часа по обяд в делнични дни или с писмо, адресирано до Великия Генерален Секретар. В първия случай кандидатът трябва да има двадесет долара даващи му право на Трета степен; във втория – указаната сума трябва да бъде поставена в писмото.

Първата Годишна Членска Вноска подлежи на плащане след получаване на Трета степен; ако тя е взета след 30 юни на годината, само половината сума е дължима.

Членските Вноски на старите членове се дължат на 1 януари, но Братът се счита за човек с добро положение и не се лишава от своите права ако ги плати до 1 март. Ако той не успее да изпълни своето задължение до тази дата, той престава  ipso facto да бъде член на Ордена, но може да възстанови своите права при условие, че плати просрочията с добавка от 5 долара. Ако пропускът продължи до следващата година, той може да бъде възстановен само при специални условия и при изявено писмено съгласие на Националния Генерален Велик Майстор ad vitam.

 1. 11. Конституцията, учредителните документи, харти, патенти и други документи се представят на кандидатите при достигане от тях на IV°, ако те пожелаят.

 1. 12. Освен безплатен сертификат за членство, специални дипломи за рамкиране дипломи се издават на всички членове на обща цена от 10 долара. Специални дипломи за IX° — на цена 25 долара.

 1. 13. Привилегиите на членовете на О.Т.О. са твърде многочислени. Ето главните от тях:
 2. Членовете на O.T.O.  притежават право не само на достъп, но и на напътствие,  по отношение на целия корпус от тайно знание пазен в Светилището от самого начало на неговата поява.  

На ниските степени главните тайни са намеквани предавани посредством символ, под покров и посредством тайнство.

По този начин разумът на посветения се призовава към действие, за да може този, който използва добре знанието на ниските степени да бъде избран да бъде поканен за по-високите, където всички неща се оповестяват открито.

 1. Те стават съпричастни към потока на Вселенския Живот в Свобода, Красота, Хармония и Любов пламтящи в сърцето на О.Т.О., и Светлината на това величествено Братство ги озарява все повече и повече, спрямо приближаването им към неговото централно Слънце;
 2. Те срещат личности, допълващи в най-голяма степен техните собствени природи и получават неочаквана помощ и братство по целия свят, където пътуват.
 3.  Те получават право да пребивават в тайните домове на О.Т.О., постоянно, или за повече или по-малко дълъг период от годината, в съответствие със своя ранг в Ордена; а на тези от пета или по-ниска степен – да станат кандидати за покана в такъв дом.  
 4. Знанието за Приготвяне и Употреба на Универсалното Лекарство е ограничено само до членовете на IX°; но може да бъде дадено на членове на VIII° и VII°, при специални обстоятелства по благоволение на  Националния Генерален Велик Майстор ad vitam, а дори при особена спешност и на посветени от по-ниски степени.
 5. На V° всички членове дават клетва да облекчават незабавно и съвършено всички беди на ума, тялото или  имуществото на всеки брат от същата степен. На по-високите степени Връзките на Братството са още повече заздравени. По такъв начин Орденът осигурява идеална система на застраховка срещу всяко нещастие и злополука.
 6.  Членовете на IX° стават частични собственици на Имуществото и Имотите на Ордена, така че постигането на тази степен предполага възвръщане на изплатените членски вноски и такси с лихва.
 7. Орденът оказва практическа помощ в живота на своите достойни членови още на ниските степени, така че, дори и отначало бедни, да могат да плащат своите сравнително високи вноски на VII°, VIII и IX°. При достигане на VI° всеки Компаньон може да изложи обстоятелствата на своя живот и да уточни в каква посока настоява за помощ.  

 1. 14. При избиране на членове за придвижване напред, се обръща внимание на тяхната преданост на Ордена, на тяхната интелигентност да схващат природата на неговите учения, на тяхната ревност да разпространяват принципите на Ордена, в степента, в която ги разбират, но винаги с неизменно внимание по отношение задължението да пазят неговите тайни и също така като се имат предвид всички качества като смелост, чест, добродетел, без които човек не е достоен за това име.

 1. 15. О.Н.О. е известен само на членовете VIII° и IX°.

Националният Генерален Велик Майстор ad vitam не е достъпен за никой, който още не е достигнал VI°. Всички съобщения трябва да се отправят до Великия Генерален Секретар, а всички чекове да са написани на името на Великия Генерален Ковчежник.

Издадено от Ордена.

Л. Батерст IX°, Велик Генерален Секретар

Публикуван за първи път в «Еквинокс» (III, 1, 1919) (©превод F. Chnoubis)

© Превод: Frater Chnoubis

Редакция: Soror Ligachuchu & Soror Solve et Coagula

Графичен дизайн: Soror Solve et Coagula

ДЪЛГ

ДЪЛГ

от Алистър Кроули

 

(Пояснение за основните правила за поведение, които трябва да съблюдава този, който е приел Закона на Телема).

«Прави по твоята воля и нека това да бъде целият Закон» [AL, I:40].

«Няма закон отвъд: “Прави по твоята воля”» [AL, III:60].

«… нямаш друго право освен да изпълняваш твоята воля. Прави така и няма друг да каже не. Защото чистата воля, несмекчена от цел и освободена от сласт за резултат е във всяко отношение съвършена. » [AL, I:42—44].

«Любов e законът, любов по воля» [AL, I:57].

«Всеки мъж и всяка жена е звезда » [AL, I:3].

А. Твоят Дълг пред самия теб.

 1. Осъзнай себе си като център на своята собствена Вселена.

«Аз съм пламъкът, който гори във всяко човешко сърце и в ядрото на всяка звезда.» [AL, II:6].

 1. Изследвай Природата и Способностите на своето собствено Същество.

Това включва всичко, което е, или може да бъде твое: и ти трябва да приемеш всичко така както е то само по себе си, като един от факторите, които съставят твоето Истинско Себе. По този начин, това Истинско Себе накрая включва всички неща, каквито и да са;  неговото откриване е Посвещение (пътуването навътре); и тъй като неговата Природа е непрекъснато да се движи, то трябва да се разбира не като статично, а като динамично, не като Съществително име, а като Глагол.

 1. Развивай в необходимата хармония и пропорции всички способности, които притежаваш.

«Мъдростта казва: бъди силен!» [AL, II:70].

«Но надвишавай! надвишавай!» [AL, II:71].

«Бъди силен, о човеко! желай страстно, наслаждавай се на всички неща чувствени и екстатични: не бой се, че някой Бог ще те отхвърли за това.» [AL, II:22].

 1. Осмисляй своята Природа.

Обмисляй всеки неин елемент поотделно и в отношение към всички останали, за да прецениш точно истинското предназначение на цялостта на твоето Същество.

 1. Намери формулата на това предназначение, или «Истинска Воля», с най-простия възможен израз.

Стреми се да разбереш ясно как най-добре да манипулираш енергиите, които контролираш, за да постигнеш най-благоприятните резултати за нея от нейните взаимоотношения с частта от Вселената, която все още не контролираш.

 1. Разширявай до крайност сферата на господство на твоето съзнание и неговия контрол над силите, които са му чужди.  

Прави това посредством все по-силно и по-умело прилагане на твоите способности, за да постигнеш по-финото, по-ясно, по-пълно и по-точно възприятие, по-доброто разбиране и по-мъдро подреденото управление на тази външна Вселена.  

 1. Никога не разрешавай мисълта или волята на някое друго Същество да се вмешава в твоята собствена.

Бъди винаги готов да негодуваш и буден да противостоиш, с непреодолима пламенност и жарта на неугасима страст, на всеки опит на някое друго Същество да ти повлияе по друг начин, освен да допринесе нови факти към твоето изживяване на Вселената, или като ти помага да постигнеш по-висок синтез на Истината посредством страстно съединяване.

 1. Не подтискай и не ограничавай нито един истински инстинкт на твоята природа; но посвещавай всички в съвършенство за единствена служба на твоята Истинска Воля.

«Затова, бъдете красиви » [AL, I:51].

«Словото на Греха е Ограничение. О мъж! не отказвай на жена си, ако тя желае! О любовнико, ако е по твоята воля, иди си!  Няма връзка, която да съедини разделеното, освен любовта: всичко друго е проклятие. Проклето! Проклето през еоните да бъде! А Словото на Греха е Ограничение. О мъж! не отказвай на жена си, ако тя желае! О любовнико, ако е по твоята воля, иди се! Няма връзка, която може да съедини разделеното, освен любовта: всичко друго е проклятие. Проклето! Проклето през еоните да бъде! Ад.» [AL, I:41].

«Така и с всичко твое; нямаш друго право, освен да изпълняваш твоята воля. Прави така и няма друг да каже не. Защото чистата воля, несмекчена от цел и освободена от сласт за резултат е във всяко отношение съвършена.» [AL, I:42—44].

«Ще трупате блага и изобилие от жени и подправки; ще носите скъпи бижута; ще надминете земните народи по великолепие & гордост, но винаги с любовта към мен и така ще стигнете радостта ми.» [AL, I:61].

 1. Радвай се!

«Запомнете всички вие, че съществуването е чиста радост; че всичките скърби са само като сенки; те отминават & свършват, но там е това, което остава.» [AL, II:9].

«Но вие, о народе, мой, станете & се събудете. Нека ритуалите се изпълняват както подобава, с радост & красота!  <…> Празник за огъня и празник за водата; празник за живота и по-голям празник за смъртта! Празник всеки ден в сърцата ви в радостта на моя екстаз! Празник всяка нощ за Ну и удоволствието на върховната наслада! Да! празнувайте! радвайте се! няма ужас отсега нататък. Има разтваряне и вечен екстаз в целувките на Ну.» [AL, II:34—35, 41—44].

«Сега ликувай! сега ела в нашия блясък & екстаз! Ела в нашия страстен покой, & пиши сладки слова за Кралете!» [AL, II:64].

«Тръпни с радостта на живота & смъртта! Ах! твоята смърт ще бъде прекрасна: който я види ще бъде щастлив. Смъртта ти ще бъде печатът на обещанието на нашата дълговечна любов. Ела! въздигни сърцето си & ликувай! » [AL, II:66].

« Може ли Бог да живее в куче? Не! но най-висшите са от нас. Те ще ликуват, нашите избрани: който скърби не е от нас. Красота и сила, бликащ смях и сладостна отмалялост, сила и огън са от нас.» [AL, II:19—20].

Б. Твоят Дълг пред другите Индивиди, Мъже и Жени

 1. «Любов e законът, любов по воля» [AL, I:57].

Съединявай себе си страстно с всяка друга форма на съзнание като по този начин разрушаваш възприятието за отделност от Цялото и създаваш нова базисна линия във Вселената, която да я измерва.

 1. «Като братя се сражавайте!»  [AL, III:59].

« Ако той е Крал, ти не можеш да му навредиш.» [AL, II:59].

За да се прояви мълчаливо разликата между две гледни точки, от полза е за всяка от тях, да определи своята позиция спряма цялото. Борбата стимулира  мъжествената или творческа енергия и както любовта, на която тя е една форма, възбужда ума до оргазъм, който му позволява да превъзмогне рационалното си еднообразие.

 1. Въздържай се от всякакво вмешателство в  чужди воли.

«Внимавайте някой да не насили друг, Крал срещу Крал!» [AL, II:24].

(Любовта и войната, в предишните указания, са с природата на спорта , където ти уважаваш и се учиш от противника, но извън конкретната игра, никога не му се  бъркаш.) Да се опитваш да доминираш и влияеш на друг означава да се опитваш да го деформираш или разрушиш, а той е необходима част от собствената ти Вселена, т.е. от твоето Себе.

 1. Опитвай се, ако е такава волята ти, да просвещаваш другите, когато е нужно.

Това може да се прави, но винаги с пълно уважение към поведението на добрия спортсмен, когато той е в беда поради неуспех да разбере себе си ясно, особено, когато той сам иска помощ. (Впрочем неговата помраченост може да служи като предупреждение, или да възбужда нечий интерес.) Това е разрешено и в случаите, когато неговото невежество води до вмешателство в собствената му воля. При всяко положение, всяко вмешателство е опасно и изисква упражняването на изключително умение и добра преценка, подкрепени от опит. Да влияеш на друг означава да оставиш своята собствен крепост незащитена и обикновено опитът завършва като изгубиш власт над самия себе си.

 1. Почитай всички!

«Всеки мъж и всяка жена е звезда» [AL, I:3].

«Милост нека да няма: проклети да са, които се смиляват!» [AL, III:18].

«Ние нямаме нищо общо с изпадналите и негодните: нека мрат в  злочестината си. Защото нищо не чувстват. Състраданието е порокът на кралете: стъпквай злощастните & слабите: това е законът на силните: това е нашият закон и радостта на света. Не мисли, о кралю, за тази лъжа: Че Ти Трябва да Умреш: наистина, ти не ще умреш, а ще живееш. Нека това сега бъде разбрано: Ако тялото на Краля се разтвори, той ще остане в чист екстаз завинаги. Нуит! Хадит! Ра-Хоор-Кхуит! Слънцето, Сила & Взор, Светлина; те са за служителите на Звездата & Змията.» [AL, II:21].

Всяко същество, точно както и ти, е единственият център на Вселена, която по никакъв начин не е същата или дори подобна на твоята собствена. Безличната Вселена на «Природата»  е само една абстракция, приблизително вярна, за факторите които е удобно да считаме общи за всички. Вселената на другия е по необходимост неизвестна и непознаваема за теб, но тя предизвиква потоци енергия в твоята, определяйки частично твоите реакции. Използвай мъжете и жените, тогава, с абсолютния респект дължим на нерушими еталони: потвърждавай своите наблюдения като ги сравняваш с подобни оценки направени от тях; и като изследваш методите, които определят техния неуспех или успех, придобивай за себе си знанието и умението, необходими, за да се справяш със собствените си проблеми.

В. Твоят Дълг пред човечеството

 1. Установи Законът на Телема като единствено основание за поведение.

Тъй като общото благосъстояние на расата е необходимо в много отношения за твоето собствено, а това благополучие, както твоето собствено, по начало е функция на разумното и мъдро съблюдаване на Закона на Телема, задача от първа необходимост е всеки индивид да приеме честно този Закон и стриктно да ръководи себе си в пълно съгласие с него.  

Можеш да считаш установяването на Закона на Телема като съществен елемент на твоята Истинска Воля, тъй като, каквато и да е крайната природа на тази Воля, очевидното условие за нейното привеждане в изпълнение е свободата от външни вмешателства.

Правителствата често показват най-плачевна глупост, колкото и просветени да  са хората, които ги съставляват и учредяват, или хората, чиито съдби те ръководят. Ето защо дълг на всеки мъж и жена е да предприеме правилните стъпки, за да предизвика ревизия на всички съществуващи закони въз основа на Закона на Телема. Тъй като този Закон е Закон на Свободата, целта на законодателството трябва да бъде да осигури най-пълна свобода на всеки индивид в държавата като отбягва самонадеяното предположение,  че някой даден положителен идеал си заслужава да се постигне.

«Словото на Греха е Ограничение» [AL, I:41].

Същността на престъплението е ограничаване на свободата на потърпевшия. (Така, убийството ограничава правото на човека на живот; кражбата – правото да се  наслаждава на плодовете на своя труд; сеченето на фалшиви монети — правото, гарантирано от държавата, на сигурен търговски обмен и т.н.). Ето защо, всеобщ дълг е да се предотвратяват престъпленията посредством изолиране на престъпниците и заплахата от възмездие; също така да бъде учен престъпника, че неговите действия, след като се анализират, се оказват противоречащи на собствената му Истинска Воля. (Често това може да се постигне като се отнемат от него правата, които той е отрекъл за другите: примерно като се постави крадеца извън закона и по този начин изпита постоянната тревога за собствените си притежания, лишени от защитата на Държавата.) Правилото е много просто. Този, който нарушава някое право магически декларира, че то не съществува; следователно то не съществува повече и за него.

Тъй като престъплението е пряко нарушение на Закона на Телема, то не може да се толерира в обществото. Тези, които обладават престъпен инстинкт трябва да бъдат изолирани  в отделна колония, за да изградят своя собствена държава и така сами да научат необходимостта от налагане и поддържане на правила на правосъдие.

Всички изкуствени престъпления трябва да бъдат премахнати. Когато странните ограничения отпаднат, по-голямата свобода на индивида сама ще го научи да избягва действия, които реално ограничават естествени права. По този начин реалната престъпност рязко ще намалее.  

Администрирането на Закона трябва да бъде опростено посредством обучението на хора, правдиви и благоразумни, които имат желание да изпълнят в обществото функцията да разглеждат всички жалби с абстрактния принцип на Закона на Телема и да отсъждат присъди въз основа на конкретното ограничение, което престъплението е причинило.  

По такъв начин, крайната цел е да се реинтегрира съвестта, на истински научен принцип, като пазител  на поведението, съветник на хората и гарант на управляващите.

Г. Твоят Дълг пред всички други същества и предмети

 1. Прилагай Закона на Телема по всички въпроси на пригодност, употреба и развитие.

Нарушение на Закона на Телема е да се злоупотребява с естествените свойства, на което и да било животно или обект като биват отклонявани от правилната си функция, така както тя е определена съобразно тяхната история и структура.  Например, да обучаваш деца да изпълняват мисловни операции, или да практикуват задачи, за които те не са пригодни е престъпление срещу природата. По същия начин, да строиш къщи от прогнил материал, да фалшифицираш храна, да унищожаваш гори и т.н. и т.н. , е престъпно.

Закона на Телема следва да се прилага неотклонно за решаване на всеки въпрос, свързан с поведението. Присъщата пригодност на всяко нещо, за всяка предлагана употреба, трябва да бъде единствения критерий.

Привидно, а понякога и дори реално, между интересите често ще изниква конфликт. Такива случаи трябва да се решават според главната ценност на противоборстващите страни в мащаба на Природата. Така например дървото има право на своя живот, но тъй като човекът е по-важен от дървото , той може да го отсече за топливо или подслон, когато изникне необходимост. Но вес пак, нека той не забравя, че Законът никога не пропуска да възмезди престъплението: както когато безотговорното обезлесяване нарушава климата и почвите, или когато вносът на зайци като евтин доставчик на храна предизвиква бедствие.

Имай предвид, че нарушаването на Закона на Телема предизвиква кумулативни беди. Оттичането на земеделското население към големите градове, главно поради убеждаването му да изостави своите естествени идеали, направи провинцията не само по-малко поносима за селянина, но разврати и града.  И грешката има склонност да се увеличава в геометрична прогресия, докато лечението става все по-немислимо и цялата структура на обществото е заплашена от рухване.

Мъдрото прилагане на Закона на Телема, основано на наблюдение и опит,  означава да се работи в съзнателна хармония с Еволюцията. Творчески експерименти, включително варианти на съществуващите видове, са законни и необходими. Тяхната стойност трябва да се оценява по плодовитостта им, като даваща свидетелство за тяхната хармония с хода на природата, към съвършенство.

© Превод: Frater Chnoubis

Редакция: Soror Ligachuchu & Soror Solve et Coagula

Графичен дизайн: Soror Solve et Coagula

LIBER II ПОСЛАНИЕТО НА МАЙСТОР ТЕРИОН

LIBER II

ПОСЛАНИЕТО НА МАЙСТОР ТЕРИОН

«Прави по твоята воля и нека това да бъде целият Закон»

« Няма Закон отвъд „Прави по твоята воля“»

«Словото на Закона е Θελημα»

Θελημα – Телема означава «Воля». Ключът към настоящето Послание е това слово — «Воля». Първото очевидно значение на този закон се потвърждава от антитезата: «Словото на Греха е Ограничение».

Също: «… нямаш друго право освен да изпълняваш твоята воля. Прави така и никой няма да каже не. Защото чистата воля, несмекчена от цел и освободена от сласт за резултат е всякога съвършена».

Разбери както трябва това; изглежда това означава теория, че ако всеки мъж и всяка жена вършат неговата и нейната воля – истинската воля – то не би имало никакви сблъсъци. «Всеки мъж и всяка жена е звезда», а всяка звезда се движи по назначен за нея път без вмешателства. Има достатъчно място за всички; единствено безредието предизвиква бъркотия.

От тези съображения би трябвало да става ясно, че «Прави по твоята воля » не означава «Прави каквото ти харесва». Това е апотеоз на Свободата, но също така е и най-стегната възможна верига.

Прави по твоята воля — и не прави нищо друго. Нека нищо не те отвлича от тази строга и свещена задача. Ти си абсолютно свободен да действаш по твоята воля; но само пробвай да правиш каквото и да било друго и веднага ще възникват препятствия. Всяко действие, което не е по определения курс на тази единствена орбита е погрешно, то е спънка. Волята не трябва да е две, а една.

Отбележи по-нататък, че тази воля трябва да бъде не само чиста, което значи една, както беше обяснено по-горе, но също и « несмекчена от цел» . Над този странен израз трябва да се замислим. Той би могъл да означава, че ако всяка цел отслабва волята; явно «сластта за резултат» е нещо, от което тя трябва да бъде освободена.

Но тази фраза може да се тълкува сякаш я четем «с незадоволима целеустременост» , т.е. с неуморна енергия. Концепцията тогава е за вечно движение, безкрайно и неизменно. Това е Нирвана, само че динамична, вместо статична – и води до същото нещо накрая.  

Очевидната практическа задача на магьосника тогава е да открие каква е реално неговата воля, за да може по този начин да действа според нея и това той може да постигне по най-добър начин с практиките на «Liber Thisharb» (вж. «Еквинокс», I, 7, стр. 105) или други подобни практики, които могат да му се назначават по едно или друго време.

Ти трябва: 1) Да откриеш каква е твоята Воля; 2) Да привеждаш в действие тази Воля: а) с пълна съсредоточеност, б) безпристрастно, в) спокойно. Тогава и само тогава ти ще бъдеш в хармония с Хода на Нещата, твоята воля ще е съпричастна и по този начин еднаква с Божията Воля. И тъй като волята не е нищо друго, а динамичен аспект не себето и тъй като две различни самосъщности не могат да имат идентични воли; то тогава, ако твоята воля е Божията Воля, то Ти си То.

Има още едно дума, която трябва да се обясни.  На друго място е написано – сигурно за наше голямо облекчение – че «Любов е законът, любов по воля».

Това трябва да се разбира да означава, че докато Волята е Законът, природата на тази Воля е Любов. Но тази Любов е като страничен продукт на Волята; тя не противоречи на Волята и не я подменя със себе си; и ако мнимо противоречие възниква между тях при всяка кризисна ситуация, то именно Волята ни извежда на верния път. Виж! в «Книгата на Закона» немалко е казано за Любовта, но няма и дума за Сантименталност. Самата Ненавист е почти неотличима от Любовта! «Сражавайте се като братя!» Това разбират всички мъжествени раси на Земята. Любовта в «Книгата на Закона», е винаги смела, мъжествена, дори оргистична. В нея има финес, но това е финесът на силата. Могъща и страховита и славна, каквато е, тя е само подобна на знаме върху свещеното копие на Волята, само гравиран надпис върху мечовете на Рицарите-монаси на Телема.

Любов е законът, любов по воля.

* Публикувано за първи път в «Еквинокс», III, 1 (1919). Всички цитати в текста са от «Книгата на Закона».

© Превод: Frater Chnoubis

Редакция: Soror Ligachuchu & Soror Solve et Coagula

Графичен дизайн: Soror Solve et Coagula

Liber DCCCXXXVII Законът на Свободата

Книга 837

Законът на Свободата

Трактат на

TO MEGA THERION 666,

Който е Маг 9°=2° на A.’.A.’.

Прави по твоята воля и нека това да бъде целият Закон.

I

Често ме питат, защо започвам писмата си по този начин. Без значение дали пиша на своята любима или на моя месар, аз винаги започвам с тази единадесет думи. А с какво друго, пита се, да започвам? Какво друго приветствие би било така радостно? Виж, братко, ние сме свободни! Ликувай с мен, сестро, защото няма закон отвъд «Прави по твоята воля»!

II

Пиша това за тези, които не са прочели нашата Свещена Книга, «Книгата на Закона», а също за тези, които са я прочели, но някак не са разбрали нейното съвършенство. Защото има много въпроси в тази Книга и Добрите Вести са разпръснати тук и там в Книгата, както Звездите са пръснати в полето на Нощта. Ликувайте с мен, всички вие, хора! В самото начало на Книгата стои великата харта на нашето божество: “Всеки мъж и всяка жена е звезда.” Всички ние сме свободни, всички независими, всички сияещи в слава, всеки – един лъчезарен свят. Не са ли това добри вести?

След това идва първият призив на Великата Богиня Нюит, Господарката на Звездното Небе, която е също Материя, в нейния най-дълбок метафизичен смисъл, която е безкрайност, в която ние всички живеем и се движим и съществуваме. Чуй Нейния пръв призив към нас, мъжете и жените: “Излезте, о деца, под звездите и вземете вашата насита от любов. Аз съм над вас и във вас. Моят екстаз е във вашия. Моята радост е да виждам вашата радост.” По-нататък тя обяснява мистерията на страданието: “Защото заради любовта съм разделена, заради възможността за единение.”

“Това е създаването на света, за да е болката от разделението като нищо, а радостта от разтварянето – всичко.”

По-нататък е обяснено как е възможно това, как самата смърт е екстаз, както любовта, но по-интензивен, съединяване отново на душата със своето истинско себе.

И какви са условията за тази радост, и мир, и слава? Наш ли е мъгливия християнски мистицизъм, или Будисткия, или на Индуизма? Вървим ли ние с вечния страх някакъв първороден “грях” да ни отхвърли от “благодатта”? По никакъв начин.

“Затова, бъдете красиви: обличайте се всички с изискани дрехи; яжте скъпи храни и пийте сладки вина и вина пенливи! Също, взимайте вашата насита и желание от любов, както желаете, когато, където и с когото желаете. Но винаги за мен.”

Това е единственото, което да помним, че всяко действие трябва да бъде ритуал, акт на обожание, тайнство. Живейте както винаги са живели кралете и принцовете на този свят, короновани и некороновани, както господарите винаги живеят; но това да не бъде самодоволство; направете самодоволството своя религия.

Когато пиеш и танцуваш и се наслаждаваш ти не си “неморален”, ти не “рискуваш своята безсмъртна душа”; ти изпълняваш предписанията на свята религия – при положение, че оценяваш действията си в тази светлина. Не принизявай себе си, не разрушавай и не обезценявай своето удоволствие с отказ от върховната радост, съзнанието за мир, което е отвъд разбирането. Не прегръщай просто Мариана или Мелузина – тя е самата Нюит, специално концентрирана и въплътена в човешка форма за да ти даде безкрайна любов, да те прикани да вкусиш още на земята Елексира на Безсмъртието. “Но екстазът да е твой и радостта на земята: винаги Към мен! Към мен! ”

Също Тя говори: “Любов е законът, любов по воля.” Пази чист своя висш идеал; стреми се винаги към него без да допускаш нищо да те спре или да те отклони, така както звездата се носи по своята неизчислим и безпределен курс на слава, и всичко е Любов. Законът на твоето същество става Светлина, Живот, Любов и Свобода. Всичко е мир, всичко е хармония и красота, всичко е радост.

Защото чуй колко блага е Богинята: “Аз давам невъобразими радости на земята: сигурност, не вяра, още приживе, по отношение на смъртта: мир неизразим, покой, екстаз; нито пък изисквам нещо в жертвоприношение.”

Не е ли това по-добро от смъртта приживе на робите на Робските Богове, които вървят притиснати от съзнанието за “грях” изнурително търсещи или симулиращи изморителни и досадни “добродетели”?

С такива, ние, които сме приели Закона на Телема нямаме какво да правим. Ние  чухме Гласа на Звездната Богиня: “Обичам те! Копнея за теб! Бледа или пурпурна, забулена или сладострастна, Аз, която съм цялата наслада и пурпур, и опиянението в най-съкровен смисъл, те желая. Окрили и разбуди блясъка, навит вътре в теб: ела към мен!” И така Тя завършва:

“Пейте ми възторжената песен на любовта! Горете ми благоухания! Носете скъпоценности за мен! Пийте за мен, защото ви обичам! Обичам ви! Аз съм дъщерята на Залеза с лазурни клепачи. Аз съм разголения блясък на сладострастното нощно небе. При мен! При мен!” И с тези думи “Проявлението на Нуит завършва.”

III

В следващата глава на нашата книга е дадено словото на Хадит, който е допълнението на Нюит. Той е вечна енергия, Безкрайното Движение на Нещата, ценралното ядро на всяко същество. Проявената Вселена се ражда от брака на Нюит и Хадит; без този съюз няма нищо. Това вечно, това постоянно брачно тържество е тогава самата природа на нещата; и следователно всичко, което съществува е кристализация на божествен екстаз.

Хадит ни казва за Себе си: “Аз съм пламъкът, който гори във всяко човешко сърце и в ядрото на всяка звезда.” Той е тогава, нашето най-вътрешно божествено себе; ти си, не някой друг, който е изгубен в постоянния възторг на прегръдките на Безкрайната Красота. Малко по-нататък Той говори за нас:

“ Може ли Бог да живее в куче? Не! но най-висшите са от нас. Те ще ликуват, нашите избрани: който скърби не е от нас. Красота и сила, бликащ смях и сладостна отмалялост, сила и огън са от нас. Ние нямаме нищо общо с изпадналите и негодните: нека мрат в злочестината си.”

По нататък, Той казва за смъртта: “Не мисли, о Кралю, за тази лъжа: Че Ти Трябва да Умреш: наистина, ти не ще умреш, а ще живееш. Нека това сега бъде разбрано: Ако тялото на Краля се разтвори, той ще остане в чист екстаз завинаги.” Като знаеш това, какво остава освен наслада? А как да живеем междувременно?

“Лъжа е, тази глупост против себе си. Показването на невинност е лъжа. Бъди силен, о човеко! сластен, наслаждавай се на всички неща чувствени и екстатични: не бой се, че някой Бог ще те отхвърли за това.”

Отново и отново, в думи като тези, Той вижда експанзията и развитието на душата посредством радост.

Ето Календарът на нашата Църква: “Но вие, о народе, мой, станете & се събудете. Нека ритуалите се изпълняват както подобава, с радост & красота!” Помнете, че всички актове на любов и наслада са ритуали, трябва да бъдат ритуали.

“Има ритуали за елементите и празници на времената.

Празник за първата нощ на Пророка и неговата Невеста!

Празник за трите дни на написването на Книгата на Закона.

Празник за Тахути и детето на Пророка – тайна, О Пророко!

Празник за Върховния Ритуал и празник за Равноденствието на Боговете.

Празник за огъня и празник за водата; празник за живота и по-голям празник за смъртта!

Празник всеки ден в сърцата ви в радостта на моя екстаз!

Празник всяка нощ за Ну и удоволствието на върховната наслада!

Да! празнувайте! радвайте се! няма ужас отсега нататък. Има разтваряне и вечен екстаз в целувките на Ну.”

Всичко зависи от твоето приемане на този нов закон и от теб не се иска да вярващ нещо, да вярваш поредица от глупави басни, които са под интелектуалното ниво на Бушмен и моралното на наркоман. Всичко, което трябва да правиш е да бъдеш себе си, да правиш своята воля и да се радваш.

“Проваляш ли се? Съжаляваш ли? Има ли страх в сърцето ти?” Той продължава: “Където съм Аз, тях ги няма.” Има още много от този род; достатъчно беше цитирано, за да направи всичко ясно. Но има и следващо указание: “ Мъдростта казва: бъди силен! Така можеш да понесеш повече радост. Не бъди животно; рафинирай възторга си! Ако пиеш, пий по осемте и деветдесетте правила на изкуството: ако любиш, надминавай по финес; и ако правиш  нещо радостно, нека в него да има изтънченост. Но надвишавай! надвишавай! Стреми се винаги към повече! и ако наистина си мой – и в това не се съмняваш, и ако винаги си радостен – смъртта е короната на всичко.”

Станете, мои братя и сестри на земята! Хвърлете в краката си всички страхове, всички угризения, всички колебания! Станете! Вървете напред, свободни и радостни и денем и нощем да правите по своята воля; защото “Няма Закон отвъд Прави по твоята воля.” Станете! Вървете напред с нас в Светлина и Живот и Любов и Свобода, вкусвайки с нас блаженство както подобава на Крале и Кралици на Небето и на Земята.  

Слънцето изгря; вековните призраци се разсеяха. “Словото на Греха е Ограничение”, или както беше казано на друго място във връзка с този текст:

„That is Sin, to hold thine holy spirit in!“ *

Напред, напред в твоята сила; и нека да не те е страх от никой.

Любов е законът, любов по воля.

Бележки

Всички цитати в текста са от Liber AL vel Legis sub figura CCXX с изключение на:

*От поемата на Алистър Кроули „АНА“  

© Превод: Frater Chnoubis

Редакция: Soror Ligachuchu & Soror Solve et Coagula

Графичен дизайн: Soror Solve et Coagula