Книгата на Закона – The Book of the Law

44,00 лв.

Прави по твоята воля да бъде целият Закон.

Категория:

Описание

Публикувано е официалното издание на български език на Книгата на Закона – Liber AL vel Legis, получена от Алистър Кроули през 1904 г.! Книгата оповестява настъпването на Новия Еон, следващия етап в Духовната еволюция на човечеството, в който действащ е Законът на Телема: Прави по твоята воля да бъде целият Закон. Любов е законът, любов по воля.
Лимитираният тираж от 200 копия ще представлява луксозно издание с твърди корици, 196 страници, златно фолио, реплика на изданието от 2012 г., по случай стогодишнината от първата публикация и ще съдържа Liber AL vel Legis sub figura 220 Книгата на Закона, заедно с въведение от Кроули, Liber 31 – ръкописът на Книгата на Закона, както е получен, Коментарът, Стела на Откровението с Парафрази на йероглифите, Референции за първите издания на Книгите 220 и 31 и Редакционна бележка от Hymenaeus Beta, O.X.O на O.T.O.

Любов е законът, любов по воля.

Целият текст на Български ТУК

The official edition in Bulgarian of the Book of the Law – Liber AL vel Legis, received by Alistair Crowley in 1904. The book announces the coming of the New Aeon, the next stage in the spiritual evolution of mankind, in which the Law of Thelema operates: Make it your will that the whole Law be. Love is the law, love at will.
The limited edition of 200 copies will be a luxury hardcover edition, 196 pages, gold foil, a replica of the 2012 edition, on the occasion of the centenary of the first publication and will contain Liber AL vel Legis sub figura 220 The Book of the Law, together with an introduction by Crowley, Liber 31 – Manuscript of the Book of the Law as Received, Commentary, Revelation Stella with Paraphrases of Hieroglyphs, References to the First Editions of Books 220 and 31 and Editorial Note by Hymenaeus Beta, O.X.O of O.T.O.

Love is the law, love under will.

The full text in Bulgarian HERE

Заглавие

Go to Top