Liber CCC Khabs am Pekht

A∴A∴

Публикация в клас E

Послание на Терион 9° = 2 □ , Маг от A∴ A∴, към Неговия Син, което е
Инструкция по въпрос с всеобхватно значение, за да се знаят средствата,
които трябва да се използват за разширяване на Господството на Закона на

Телема в целия свят.

Сине,
Прави по твоята воля да бъде целият Закон.
Първо, нека твоето внимание да бъде насочено към тази планета, как Еонът на
Хорус се прояви посредством Световната Война. Това е първият голям и пряк
резултат от Равноденствието на Боговете и е подготовката на сърцата на хората
за приемане на Закона.
Нека Ви напомня, че това е магическа формула с космически обхват, и че тя е
дадена с точни подробности в легендата за Златното руно.
Язон, който в тази история представлява Звяра, първо подготвя кораб, воден от
Мъдростта или Атина, и това е неговият стремеж към Великото Дело.
Придружен от много герои, той идва на мястото на Руното, но те не могат да
направят нищо, докато Медея, Алената Жена, не му връчи горещо питие „упоено
със сънливост, Сънливо с мак и бял кукуряк“ за дракона. Тогава Язон е в
състояние да подчини биковете, свещени за Озирис, и символични за неговия
Еон и за Магическата Формула на Саможертвата. С тях той оре полето на света и
сее в него „ужасните зъби на злочестината, родът на Кадъм, древното нещастие
на Тива“, което се отнася до определена магическа формула, обявена от Звяра,

която ти е известна, но неподходяща за профаните и поради това не е
засвидетелствана по-нататък. От това семе израснаха въоръжени мъже; но
вместо да нападнат Него, „взаимното безумие поразява Воините безумни, и
яростен гняв нахлува в сърцата им неистови и сражавайки се с оръжия, Те
падаха един върху друг мълчаливо и се убиваха и убиваха.“ И така, Драконът
бидейки заспал, можем да пристъпим тихо покрай него и „чупейки клоните на
чародейния Дъб, със здрава хватка да смъкнем Златното Руно“.
Нека само помним да не повтаряме грешката на Язон, и да предизвикаме Арес,
който е Хор в своето войнско настроение, който го пази, за да не би Той да ни
порази с лудост. Не! но за слава на Ра-Хор-Кхуит и за установяването на
Неговото съвършено царство нека всичко бъде направено!
И така, О мой сине, ти знаеш, че е Нашата воля да установим това Дело,
изпълнявайки изцяло това, за което Ни е заповядано в Книгата на Закона :
„Помогни ми, о господарю воин на Тива, в моето разбулване пред Децата
човешки!”- и това е Твоята Воля, прояваваща, както ти си направил в сферата на
Малкут, материалния свят, да направиш същото това нещо по още по-
непосредствен и практичен начин, отколкото естествено би привличало човек,
чието проявление е в Небето на Юпитер. Ето защо Ние сега отговаряме на
Твоята синова молба, която търси добър съвет от Нас относно средствата, които
трябва да бъдат използвани за разпространяване на Закона на Телема в целия
свят.
Затова насочи сега най-съсредоточено твоето внимание към самата Книга на
Закона. В нея ние намираме абсолютно правило за живота и ясно наставление за
всяка спешна ситуация, която може да се случи. Какви са тогава нейните
собствени указания за плодоносността на Това Неизразимо Семе? Обърни
внимание, умолявам те, на увереността, с която можем да продължим. „Те ще
съберат децата ми в тяхната прегръдка: те ще пренесат славата на
звездите в човешките сърца.” Те „ще”; няма съмнение. Затова не се съмнявай,
но удряй с всички сили. Забележи също така, моля те, тези думи: „Законът е за
всички.“ Ето защо не избирай подходящи хора в своята светска мъдрост;
проповядвай открито Закона на всички хора. В Нашия опит Ние открихме, че
най-невероятни средства са давали най-добри резултати; и наистина почти е
определение за истинска Магическа Формула, че средствата трябва да бъдат
неподходящи, рационално казано, за предложената цел. Обърни внимание,
умолявам те, че Ние сме длъжни да учим. „Той трябва да преподава; но може
да направи сурови изпитанията.” Това обаче се отнася, както е видно от
контекста, към техниката на новата Магия, “ мантрите и заклинанията; обеа
и уанга; работата на жезъла и работата на меча."
Обърни внимание, умолявам те, на наставлението в CCXX I: 41–44, 51, 61, 63 1
κ.τ.λ. върху което Ние се разпростряхме в нашия трактат „Законът на свободата“
и в лични писма до теб и към други. Откритото проповядване на този Закон и

практикуването на тези предписания ще предизвикат дискусия и неприязън и по
този начин ще те поставят на трибуна, от която можеш да говориш на хората.
Обърни внимание, умолявам те, на това напътствие: „Запомнете всички вие,
че съществуването е чиста радост; че всичките скърби са само като
сенки; те отминават & свършват; но там е това, което остава.” Защото
това учение ще ободри мнозина. Също има и тези слова: „Те ще ликуват,
нашите избрани: който скърби не е от нас. Красота и мощ, бликащ смях и
сладостна отмалялост, сила и огън, са от нас.” Наистина по всякакви начини
ти можеш да разясняваш радостта от нашия закон; не, защото ще преливаш с
радостта от него, и няма да имаш нужда от думи. Освен това, би било неуместно
и досадно да призовавам отново твоето внимание към всички онези пасажи,
които знаеш толкова добре. Обърни внимание, умолявам те, че по въпроса за
прякото наставления има достатъчно. Помисли за пасажа „Изберете си остров!
Укрепете го! Осейте го с бойни машини! Аз ще ви дам бойна машина! С нея
вие ще поразявате народите; и никой не ще стои пред вас. Дебни! Изтегли
се! Върху тях! това е Законът на Завоевателната Битка: такова моето
обожание ще бъде край тайния ми дом.” Последната фраза предполага, че
островът може да е Великобритания с нейните Мини и Танкове; и е
забележително, че определен брат, задължен на A∴A∴, е в най-тайния от
Английските Военни Съвети в този час. Но е възможно цялото това наставление
да се отнася до по-късен период, когато нашият Закон, направляван от някой
такъв Орден като О.Т.О., който се занимава с временни дела, има тежест в
световните съвети, и е оспорван от неверните, и от последователите на
падналите богове и полубогове.
Обърни внимание, умолявам те, на практическия метод за преодоляване на
опозицията, даден в CCXX III: 23–26 2 . Но това не е непосредствената Ни цел в
това послание. Обърни внимание, умолявам те, на наставлението в 38-и и 39-и
стих на Трета Глава на Книгата на Закона. То трябва да се цитира изцяло.
„Така че светлината ти е в мен; & нейният червен пламък е като меч в
ръката ми, за да налагам твоя ред."
Тоест, самият Бог е пламнал със Светлината на Звяра и сам ще налага своя ред,
чрез огъня (може би означаващ гения) на Звяра.
„Има тайна врата, която ще направя, за да установя твоя път във
всичките посоки, (това са обожанията, както ти си написал), както е
казано:
Светлината е моя; лъчите ù изгарят
Ме: Аз направил съм тайна врата
В Дома на Ра и Тум,

На Кхефра и на Ахатхоор.
Аз съм твоят Тиванец, О Менту,
Пророкът Анкх-аф-на-кхонсу!

С Бес-на-Маут гърдите си удрям;
С мъдрата Та-Hex заклинанието си тъка.
Покажи твоя звезден блясък, О Нуит!
Покани ме в твоя Дом да остана,
О крилата змия от светлина, Хадит!
Бъди с мен, Ра-Хоор-Кхуит!“
В коментара в Equinox I (7) този пасаж на практика се игнориран. Възможно е
тази „тайна врата“ да се отнася до четиримата мъже и четирите жени, за които се
става дума по-късно в „Парижкото Дело“, или това може да означава детето,
предсказано другаде, или някаква тайно подготвяне на сърцата на хората.
Трудно е да се вземе решение по такъв въпрос, но може да сме сигурни, че
Събитието ще покаже, че точната формулировка е била толкова оформена, че да
ни докаже абсолютното предузнание от страна на Онзи Най-Свят Ангел, който
изрече Книгата.
Обърни внимание, умолявам те, в стих 39, как продължава темата:
„Всичко това“ – т.е. самата Книга на Закона .
"… и една книга, за да кажеш как стигна до тук", т.е. някакъв разказ като този
в Храма на Соломон Царя .
„… и копие на това мастило и хартия завинаги“, т.е. чрез някакъв механичен
процес, по възможност с мостра от хартия, подобна на използваната.
„- защото в него е словото тайно & не само на Английския“
Сравни с CCXX III: 47, 73 3 . Тайната все още е тайна за Нас.
„… и твоят коментар на тази Книга на Закона да бъде напечатан красиво в
червено мастило и черно на хубава хартия направена ръчно“, т.е. обяснява
текста “за да няма глупост”, както казва по-горе CCXX I:36.
„… и на всеки мъж и жена, които срещаш, било то само да ядеш или да
пиеш у тях, Законът трябва да дадеш. Тогава те ще имат шанса да бъдат в
това блаженство или не; все едно. Направи това бързо! ”
От това е видно, че един том трябва да бъде подготвен както е дадено да се
разбере – Част IV на Книга 4 е била предназначена да изпълни тази цел – и че

тази книга трябва да се разпространява нашироко, всъщност на всеки, с когото
човек влиза в социални отношения.
Не трябва да добавяме към този дар, като проповядваме и други подобни. Те
могат да го вземат или оставят.
Обърни внимание, умолявам те, на стих 41 от тази глава:
„Учреди при твоя Кааба кантора: всичко трябва да е свършено добре и по
делови начин."
Това наистина е много ясна инструкция. Трябва да има модерна централизирана
бизнес организация в Кааба, която, според Нас, не означава Болескин, а всяка
удобна централа.
Обърни внимание, умолявам те, в стих 42 от тази глава на разпореждането:
„Успех е твоето доказателство: не спори; не обръщай във вяра; не говори
прекалено много!” Това не е някаква бариера за разясняване на закона. Можем
да помогнем на хората да счупят собствените си окови; но на тези, които
предпочитат робството, трябва да им се позволи да го правят. „Робите ще
служат.“ Превъзходството на Закона трябва да бъде показано от неговите
резултати на тези, които го приемат. Когато хората ни видят като отшелниците
на Хадит, описани в CCXX II: 24 4 , те ще решат да подражават на нашата радост.
Обърни внимание, умолявам те, на цялостния извод от главата, че рано или
късно трябва да сломим силата на робите на рабските богове с действителни
битки. В крайна сметка Свободата трябва да разчита на меча. В това послание е
невъзможно да се разглеждат огромните проблеми, свързани с този въпрос; и те
трябва да бъдат решени в съответствие със Закона от тези, които имат власт в
Ордена, когато му дойде времето. Ти ще забележиш, че Ние сме ти писали
повече като на член на O.T.O., отколкото в качеството ти на член на A∴A∴, тъй
като първата организация е координираща и практична и се отнася до
материални неща. Но запомни това ясно, че Законът идва от A∴A∴, а не от
O.T.O. Този Орден е само първото от големите религиозни тела, приело
официално Закона, и целият му Ритуал е преработен и възстановен в
съответствие с това решение. И така, като оставяме Книгата на Закона, обърни
внимание, умолявам те, на следните допълнителни предложения за разширяване
на Господството на Закона на Телема в целия свят.
Всички, които са приели Закона, трябва да обявяват това в ежедневните си
контакти. „Прави по твоята воля да бъде целият Закон“ трябва да бъде
неизменната форма на поздрав. Тези думи, особено в случай на непознати,
трябва да се произнасят с ясен, твърд и артикулатен глас, с очи откровено
приковани очи към приносителя. Ако другият бъде от нас, нека отговори:
„Любов е законът, любов по воля.“ Последното изречение ще се използва и
като поздрав за сбогом. В писмена форма, където поздравът е обичаен, трябва да

бъде както по-горе, започвайки с „Прави по твоята воля да бъде целият
Закон.“ и завършвайки с „Любов е законът, любов по воля“.
Социалните събирания трябва да се провеждат толкова често, колкото е удобно,
и там Законът трябва да се чете и обяснява.
Специалните трактати, написани от Нас или упълномощени от Нас, трябва да се
разпространяват на всички лица, с които тези, които са приели Закона,
контактуват.
До създаването на други Университети и Училища на Телема, стипендии и
специализации трябва да бъдат осигурени в съществуващите Училища и
Университети, така че да се осигури общото изучаване на Нашите писания и на
тези, оторизирани от Нас, които се отнасят до Новия Еон.
Всички деца и млади хора, въпреки че те може да не са способни да разберат по-
възвишените небеса на нашия хороскоп, могат винаги да бъдат учени да
управляват живота си в съответствие със Закона. Не трябва да се пестят усилия
да бъдат доведени до това освобождение. Бедствията, причинени на децата от
действието на закона на робските богове, беше, може да се каже,
първодвигателят на Нашия начален стремеж да повалим Стария Закон.
Всякак трябва всички да се стремят непрекъснато да увеличават силата и
свободата на Централата на О.Т.О.; защото по този начин ще се постигне
ефективност при оповестяването на Закона. Конкретни инструкции за
разпространяването на О.Т.О. са дадени в друго послание.
Постоянната практика на тези препоръки ще развие умение у него или нея, които
практикуват, така че новите идеи и планове да се развиват непрекъснато.
Освен това е редно всеки да се обвърже с Магическа Клетва, за да може по този
начин да направи Свободата съвършена, дори и чрез обвързване, както е
надлежно е описано в Либер III 5 . Амин.
Сега, сине, обърни внимание, умолявам те, в какъв дом Ние пишем тези думи.
Защото това е малка виличка в червено и зелено, от западната страна на голямо
езеро, и тя е скрита в гората. Човекът по този начин е в несъгласие с Дървото и
Водата; и бидейки магьосник, замисил Самият той да вземе един от тези врагове,
Дървото, което е едновременно ефект и причина за този излишък от Вода, и да
го да принуди да се бори за Него срещу другия. Какво тогава прави Той? Защо
Той взема Желязото на Марс, брадва и трион и клин и нож, и разделя с него
Дървото срещу себе си, насичайки го на много малки парчета, така че да няма
вече сила против волята Му. Добре; след това взема Той Огъня на нашия Отец
Слънцето и го поставя директно в боен ред срещу тази Вода посредством
Неговата армия от Дърво, която е завладял и пробил, като я е изградил във
фаланга като Конус, който е най-благородното от всички тела, бидейки Образът
на самия Свети Фалос, и съчетава в себе си Правата Линия и Кръга. Така, сине,

действа Той; и Огънят разпалва Дървата, а топлината му отвежда Водата
надалеч. Но Водата е хитър противник и Тя укрепва Дървото срещу Огъня, като
го импрегнира с голяма част от собствената си субстанция, като шпиони в
цитаделата на съюзник, на когото не се вярва изцяло. И така, тогава какво трябва
да направи Магьосникът? Той първо трябва да прогони напълно Водата от
Дървото чрез призоваване на Огъня на Слънцето, нашия Баща. Тоест, без
вдъхновението на Всевишния и Най-Свят, дори Ние самите не бихме могли да
направим нищо. Тогава, сине, започва Магьосникът да пали огъня си с малкото
сухо дърво, и то подпалва Дървото със среден размер, и когато и то блести ярко,
най-сетне големите дървени трупи, макар да са напълно зелени, все пак са
подпалени.
А сега, сине, вслушай се в този Наш укор и надай ухото на твоето разбиране към
притчата за тази Магия.
За цялото Начало на Нашето Дело имаме Огъня на нашия Отец Слънцето, хвала
да бъде вечно на Неговото Свято Име. Вдъхновението е наше, и наш е Законът
на Телема, който ще възпламени света. И ние имаме много малки сухи пръчици,
които бързо се разпалват и бързо изгарят, оставяйки по-голямите Дървеса
незапалени. А големите трупи, масите на човечеството, са винаги с нас. Но
нашата остра нужда е от онези средни снопове пръчки, които от една страна
лесно се запалват от малкиге Дърва, а от друга издържат, докато големите трупи
не пламнат.
(Виж, колко тъжно нещо е, продума маймуната на Тот, за някой да бъде толкова
свят, че да не може да отсече дърво и да сготви храната си, без да приготви от
дълго и досадно Нравоучение!)
Нека това послание да бъде копирано и разпространено сред всички, които са
приели Закона на Телема.
Приемете сега Нашето бащинско благословение: Благословението на Все-
пораждащия бъде с вас.
Любов е законът, любов по воля.

ΘΗΡΙΟΝ 9°=2 □ A∴A∴

Дадено от Нашата ръка и запечатано в деня на Год. XII, Слънцето нашия
Отец, в 12° 42′ 2″ от знака Лъв, а Луната в 25° 39′ 11″ от знака Везни, от Дома
на Жонгльора, тоест от езерото Паскуани в щата Ню Хемпшир.

БЕЛЕЖКИ:

1. CCXX I:41–44 ‘’Словото на Греха е Ограничение. . О мъж! не отказвай на
жена си, ако тя желае! О любовнико, ако е по твоя воля, иди си! Няма връзка,
която може да съедини разделеното, освен любовта: всичко друго е проклятие.
Проклето! Проклето да бъде през еоните! Ад. Нека бъде онова състояние на
множественост ограничено и противно. Така с всичко твое; ти нямаш друго
право освен да изпълняваш твоята воля. Прави така, и няма друг да каже не.
Защото чистата воля, несмекчена от цел, освободена от сласт за резултат, е
всякак съвършена.’’
CCXX I:51 ‘’Има четири порти към един палат; подът на онзи палат е от сребро
и злато; лапис лазули & яспис има там; и всички редки ухания; жасмин & роза, и
емблемите на смъртта. Нека той влезе поред или наведнъж през четирите порти;
нека стои на пода на палата. Няма ли той да потъне? Амн. Хо! воине, ако слугата
ти потъне? Но има начини и начини. Бъдете красиви затова: обличайте се вие
всички в изящни одежди; яжте пищни ястия и пийте сладки вина и вина
пенливи! Също, вземайте вашата насита и желание за любов, както желаете,
когато, където и с когото вие желаете! Но винаги за мен.‘’
CCXX I: 61 ‘’ А да ме обичаш е по-хубаво от всички неща: ако под нощните
звезди в пустинята ти веднага запалиш тамяна ми пред мен, призовавайки ме с
чисто сърце, и Змийския пламък в него, ти ще дойдеш за малко да полегнеш в
моята гръд. За една целувка ти тогава ще желаеш да дадеш всичко; но който даде
една прашинка ще изгуби всичко в този час. Вие ще трупате блага и изобилие от
жени и подправки; вие ще носите скъпи бижута; вие ще надминете земните
народи по величие & гордост; но винаги с любовта към мен, и така вие ще
дойдете в моята радост. Аз ви повелявам пламенно да дойдете пред мен в една
роба и покрита с разкошна украса глава. Аз ви обичам! Аз копнея за вас! Бледи
или пурпурни, забулени или сладострастни, Аз, която съм цяла наслада и
пурпур, и опиянение на най-дълбокото чувство, ви желая. Окрилете, и разбудете
навития блясък във вас: елате при мен!’’
CCXX I:63 ‘’Пейте възторжената любовна песен на мен! Горете за мен
благоухания! Носете за мен скъпоценности! Пийте за мен, защото Аз ви обичам!
Обичам ви!’’
2. CCXX III:23–26 ‘За благоухание смесете брашно & мед & гъста утайка от
червено вино: тогава маслото на Абрамелин и зехтин, а после омекотете &
загладете с обилна прясна кръв. Най-добрата кръв е от луната, месечно: после
прясната кръв на дете, или капеща от войнството небесно: след това от врагове;
след това от жреца или от поклонниците: последно от някой звяр, без значение
какъв. Това изпечете: от него направете питки & яжте за мен. Това има също и
друга употреба; нека бъде сложено пред мен, и напоявано с благоуханията на
твоята молитва: то ще се изпълни с бръмбари, така да речем и пълзящи неща
свещени за мен. Тях убийте, назовавайки враговете си; & те ще паднат пред
вас.’’

3. CCXX III:47 ‘’ Тази книга да бъде преведена на всички езици: но винаги с
оригинала с почерка на Звяра; заради случайната форма на буквите и
положението им една спрямо друга: в тях има тайнства, които няма Звяр да
разгадае. Нека той не се опитва: но един идва след него, от къде Аз не казвам,
който ще открие Ключа за всичко това. Тогава тази теглена черта е ключ: тогава
този кръг разделен на четири в своя неуспех е ключ също. И Абрахадабра. То ще
бъде негово дете & то странно. Нека той не се стреми към това; защото така сам
може той да отпадне от него.“
CCXX III:73. ‘Залепете листата от дясно наляво и от горе надолу: тогава вижте!“
4. CCXX II:24. ‘Виж! това са важни тайнства; защото има също от моите
приятели, които са отшелници. Да не мислиш, че ще ги срещнеш в гората или на
планината; а в легла от пурпур, милвани от великолепни жени-зверове с широки
бедра, и огън и светлина в техните очи, и тежки пламтящи коси около тях; там
ще ги намерите. Вие ще ги виждате на власт, в победоносни армии, в цялата
радост; и ще има в тях радост милион пъти по-голяма от тази. Внимавайте някой
да не насили друг, Крал срещу Крал! Обичайте се един друг с горящи сърца;
низшите хора стъпчете в свирепата сласт на вашата гордост, в деня на вашия
гняв.“
5. «Книга III, или Книга на Ярема». Публикувана за първи път в «Еквинокс», I, 4
(1910). — бел. прев.