“Майстор Терион”, Автопортрет, Алистър Кроули, 1918 v.e.

LIBER II

ПОСЛАНИЕТО НА МАЙСТОР ТЕРИОН

 

«Прави по твоята воля и нека това да бъде целият Закон»

« Няма Закон отвъд „Прави по твоята воля“»

«Словото на Закона е Θελημα»

 

Θελημα – Телема означава «Воля». Ключът към настоящето Послание е това слово — «Воля». Първото очевидно значение на този закон се потвърждава от антитезата: «Словото на Греха е Ограничение».

Също: «… нямаш друго право освен да изпълняваш твоята воля. Прави така и никой няма да каже не. Защото чистата воля, несмекчена от цел и освободена от сласт за резултат е всякога съвършена».

Разбери както трябва това; изглежда това означава теория, че ако всеки мъж и всяка жена вършат неговата и нейната воля – истинската воля – то не би имало никакви сблъсъци. «Всеки мъж и всяка жена е звезда», а всяка звезда се движи по назначен за нея път без вмешателства. Има достатъчно място за всички; единствено безредието предизвиква бъркотия.

От тези съображения би трябвало да става ясно, че «Прави по твоята воля » не означава «Прави каквото ти харесва». Това е апотеоз на Свободата, но също така е и най-стегната възможна верига.

Прави по твоята воля — и не прави нищо друго. Нека нищо не те отвлича от тази строга и свещена задача. Ти си абсолютно свободен да действаш по твоята воля; но само пробвай да правиш каквото и да било друго и веднага ще възникват препятствия. Всяко действие, което не е по определения курс на тази единствена орбита е погрешно, то е спънка. Волята не трябва да е две, а една.

Отбележи по-нататък, че тази воля трябва да бъде не само чиста, което значи една, както беше обяснено по-горе, но също и « несмекчена от цел» . Над този странен израз трябва да се замислим. Той би могъл да означава, че ако всяка цел отслабва волята; явно «сластта за резултат» е нещо, от което тя трябва да бъде освободена.

Но тази фраза може да се тълкува сякаш я четем «с незадоволима целеустременост» , т.е. с неуморна енергия. Концепцията тогава е за вечно движение, безкрайно и неизменно. Това е Нирвана, само че динамична, вместо статична – и води до същото нещо накрая.  

Очевидната практическа задача на магьосника тогава е да открие каква е реално неговата воля, за да може по този начин да действа според нея и това той може да постигне по най-добър начин с практиките на «Liber Thisharb» (вж. «Еквинокс», I, 7, стр. 105) или други подобни практики, които могат да му се назначават по едно или друго време.

Ти трябва: 1) Да откриеш каква е твоята Воля; 2) Да привеждаш в действие тази Воля: а) с пълна съсредоточеност, б) безпристрастно, в) спокойно. Тогава и само тогава ти ще бъдеш в хармония с Хода на Нещата, твоята воля ще е съпричастна и по този начин еднаква с Божията Воля. И тъй като волята не е нищо друго, а динамичен аспект не себето и тъй като две различни самосъщности не могат да имат идентични воли; то тогава, ако твоята воля е Божията Воля, то Ти си То.

Има още едно дума, която трябва да се обясни.  На друго място е написано – сигурно за наше голямо облекчение – че «Любов е законът, любов по воля».

Това трябва да се разбира да означава, че докато Волята е Законът, природата на тази Воля е Любов. Но тази Любов е като страничен продукт на Волята; тя не противоречи на Волята и не я подменя със себе си; и ако мнимо противоречие възниква между тях при всяка кризисна ситуация, то именно Волята ни извежда на верния път. Виж! в «Книгата на Закона» немалко е казано за Любовта, но няма и дума за Сантименталност. Самата Ненавист е почти неотличима от Любовта! «Сражавайте се като братя!» Това разбират всички мъжествени раси на Земята. Любовта в «Книгата на Закона», е винаги смела, мъжествена, дори оргистична. В нея има финес, но това е финесът на силата. Могъща и страховита и славна, каквато е, тя е само подобна на знаме върху свещеното копие на Волята, само гравиран надпис върху мечовете на Рицарите-монаси на Телема.

 

Любов е законът, любов по воля.

 

* Публикувано за първи път в «Еквинокс», III, 1 (1919). Всички цитати в текста са от «Книгата на Закона».

 

© Превод: Frater Chnoubis

Редакция: Soror Ligachuchu & Soror Solve et Coagula

Графичен дизайн: Soror Solve et Coagula