Книга 837

Законът на Свободата

Трактат на

TO MEGA THERION 666,
Който е Маг 9°=2° на A.'.A.'.

Прави по твоята воля да бъде целият Закон.

I

Често ме питат, защо започвам писмата си по този начин. Без значение дали
пиша на своята любима или на моя месар, аз винаги започвам с тази единадесет
думи. А с какво друго, пита се, да започвам? Какво друго приветствие би било
така радостно? Виж, братко, ние сме свободни! Ликувай с мен, сестро, защото
няма закон отвъд «Прави по твоята воля»!

II

Пиша това за тези, които не са прочели нашата Свещена Книга, «Книгата на
Закона», а също за тези, които са я прочели, но някак не са разбрали нейното
съвършенство. Защото има много въпроси в тази Книга и Добрите Вести са
разпръснати тук и там в Книгата, както Звездите са пръснати в полето на Нощта.
Ликувайте с мен, всички вие, хора! В самото начало на Книгата стои великата
харта на нашето божество: “Всеки мъж и всяка жена е звезда.” Всички ние сме
свободни, всички независими, всички сияещи в слава, всеки – един лъчезарен
свят. Не са ли това добри вести?
След това идва първият призив на Великата Богиня Нюит, Дамата на Звездното
Небе, която е също Материя, в нейния най-дълбок метафизичен смисъл, която е
безкрайност, в която ние всички живеем и се движим и съществуваме. Чуй
Нейния пръв призив към нас, мъжете и жените: “ Излезте, о деца, под звездите &
вземете вашата насита от любов. Аз съм над вас и във вас. Моят екстаз е във
вашия. Моята радост е да виждам вашата радост.” По-нататък тя обяснява
мистерията на страданието: “ Защото съм разделена заради любовта, за
възможността за единение.”
“Такова е сътворението на света, че болката от разделението e като нищо, а
радостта от разтварянето всичко.”
По-нататък е обяснено как е възможно това, как самата смърт е екстаз, както
любовта, но по-интензивен, съединяване отново на душата със своето истинско
себе.
И какви са условията за тази радост, и мир, и слава? Наш ли е мъгливия
християнски мистицизъм, или Будисткия, или на Индуизма? Вървим ли ние с
вечния страх някакъв първороден “грях” да ни отхвърли от “благодатта”? По
никакъв начин.
“ Бъдете красиви затова: обличайте се вие всички в изящни одежди; яжте пищни
ястия и пийте сладки вина и вина пенливи! Също, вземайте вашата насита и
желание за любов, както желаете, когато, където и с когото вие желаете! Но
винаги за мен.”
Това е единственото, което да помним, че всяко действие трябва да бъде ритуал,
акт на обожание, тайнство. Живейте както винаги са живели кралете и
принцовете на този свят, короновани и некороновани, както господарите винаги
живеят; но това да не бъде самодоволство; направете самодоволството своя
религия.
Когато пиеш и танцуваш и се наслаждаваш ти не си “неморален”, ти не
“рискуваш своята безсмъртна душа”; ти изпълняваш предписанията на свята
религия – при положение, че оценяваш действията си в тази светлина. Не
принизявай себе си, не разрушавай и не обезценявай своето удоволствие с отказ

от върховната радост, съзнанието за мир, което е отвъд разбирането. Не
прегръщай просто Мариана или Мелузина – тя е самата Нюит, специално
концентрирана и въплътена в човешка форма за да ти даде безкрайна любов, да
те прикани да вкусиш още на земята Елексира на Безсмъртието. “Но екстазът да
е твой и радостта на земята: винаги Към мен! Към мен! ”
Също Тя говори: “Любов е законът, любов по воля.” Пази чист своя висш идеал;
стреми се винаги към него без да допускаш нищо да те спре или да те отклони,
така както звездата се носи по своята неизчислим и безпределен курс на слава, и
всичко е Любов. Законът на твоето същество става Светлина, Живот, Любов и
Свобода. Всичко е мир, всичко е хармония и красота, всичко е радост.
Защото чуй колко блага е Богинята: “ Аз давам невъобразими радости на земята:
сигурност, не вяра, още приживе, при смърт; мир неизразим, покой, екстаз; нито
пък изисквам нещо в жертвоприношение.”
Не е ли това по-добро от смъртта приживе на робите на Робските Богове, които
вървят притиснати от съзнанието за “грях” изнурително търсещи или
симулиращи изморителни и досадни “добродетели”?
С такива, ние, които сме приели Закона на Телема нямаме какво да правим. Ние
чухме Гласа на Звездната Богиня: “ Аз ви обичам! Аз копнея за вас! Бледи или
пурпурни, забулени или сладострастни, Аз, която съм цяла наслада и пурпур, и
опиянение на най-дълбокото чувство, ви желая. Окрилете, и разбудете навития
блясък във вас: елате при мен!” И така Тя завършва:
“ Пейте възторжената любовна песен на мен! Горете за мен благоухания! Носете
за мен скъпоценности! Пийте за мен, защото Аз ви обичам! Обичам ви! Аз съм
дъщерята на Залеза със сини клепачи. Аз съм голият блясък на сладострастното
нощно небе. При мен! При мен!” И с тези думи “Проявлението на Нуит
завършва.”

III

В следващата глава на нашата книга е дадено словото на Хадит, който е
допълнението на Нюит. Той е вечна енергия, Безкрайното Движение на Нещата,
ценралното ядро на всяко същество. Проявената Вселена се ражда от брака на
Нюит и Хадит; без този съюз няма нищо. Това вечно, това постоянно брачно
тържество е тогава самата природа на нещата; и следователно всичко, което
съществува е кристализация на божествен екстаз.
Хадит ни казва за Себе си: “Аз съм пламъкът, който гори във всяко човешко
сърце,и в ядрото на всяка звезда.” Той е тогава, нашето най-вътрешно
божествено себе; ти си, не някой друг, който е изгубен в постоянния възторг на
прегръдките на Безкрайната Красота. Малко по-нататък Той говори за нас:

“Може ли Бог да живее в куче? Не! но най-висшите са от нас. Те ще ликуват,
нашите избрани: който скърби не е от нас. Красота и мощ, бликащ смях и
сладостна отмалялост, сила и огън, са от нас. Ние нямаме нищо общо с
изпадналите и негодните: нека мрат в тяхната мизерия.”
По нататък, Той казва за смъртта: “Не мисли, о кралю, за тази лъжа: Че Ти
Трябва да Умреш: наистина ти не ще умреш, а ще живееш. Сега нека това бъде
разбрано: Ако тялото на Краля се разтвори, той ще остане в чист екстаз
завинаги.” Като знаеш това, какво остава освен наслада? А как да живеем
междувременно?
“ Лъжа е, тази глупост срещу себе си. Показът на невинност е лъжа. Бъди силен,
о човеко! желай страстно, наслаждавай се на всички неща чувствени и
екстатични: не бой се, че някой Бог ще те отхвърли за това.”
Отново и отново, в думи като тези, Той вижда експанзията и развитието на
душата посредством радост.
Ето Календарът на нашата Църква: “ Но вие, о мой народе, станете & се
събудете. Нека ритуалите правилно се изпълняват с радост & красота!” Помнете,
че всички актове на любов и наслада са ритуали, трябва да бъдат ритуали.
“Има ритуали за елементите и празници на времената.
Празник за първата нощ на Пророка и неговата Невеста!
Празник за трите дни на написването на Книгата на Закона.
Празник за Тахути и детето на Пророка – тайна, О Пророко!
Празник за Върховния Ритуал, и празник за Равноденствието на Боговете.
Празник за огъня и празник за водата; празник за живота и по-голям празник на
смъртта!
Празник всеки ден в вашите сърца в радостта на моя екстаз!
Празник всяка нощ за Ну, и удоволствието на най-върховната наслада!
Да! празнувайте! ликувайте! няма ужас отсега нататък. Има разтварянето и
вечен екстаз в целувките на Ну.”
Всичко зависи от твоето приемане на този нов закон и от теб не се иска да
вярващ нещо, да вярваш поредица от глупави басни, които са под
интелектуалното ниво на Бушмен и моралното на наркоман. Всичко, което
трябва да правиш е да бъдеш себе си, да правиш своята воля и да се радваш.
“Проваляш ли се? Съжаляваш ли? Има ли страх в сърцето ти?” Той продължава:
“Където Аз съм тях ги няма.” Има още много от този род; достатъчно беше
цитирано, за да направи всичко ясно. Но има и следващо указание: “Мъдростта
казва: бъди силен! Тогава можеш ти да понесеш повече радост. Не бъди

животно; изфини възторга си! Ако пиеш, пий по осемте и деветдесет правила на
изкуството: ако любиш, превъзхождай по финес; и ако правиш нещо радостно,
нека има изисканост в него!. Но превъзхождай! превъзхождай! Стреми се винаги
към повече! и ако наистина си мой – и в това не се съмняваш, и ако винаги си
радостен – смъртта е короната на всичко.”
Станете, мои братя и сестри на земята! Хвърлете в краката си всички страхове,
всички угризения, всички колебания! Станете! Вървете напред, свободни и
радостни и денем и нощем да правите по своята воля; защото “Няма Закон отвъд
Прави по твоята воля.” Станете! Вървете напред с нас в Светлина и Живот и
Любов и Свобода, вкусвайки с нас блаженство както подобава на Крале и
Кралици на Небето и на Земята.
Слънцето изгря; вековните призраци се разсеяха. “Словото на Греха е
Ограничение”, или както беше казано на друго място във връзка с този текст:

„Грехът това е, разбери,
да възпираш твоя дух свети!“ *

Напред, напред в твоята сила; и нека да не те е страх от никой човек.

Любов е законът, любов по воля.

Бележки
Всички цитати в текста са от Liber AL vel Legis sub figura CCXX с изключение
на:
*От поемата на Алистър Кроули „АНА“

©превод F. Chnoubis