Описание

Човек٠Памет٠Скръб٠Удивление٠Блаженство٠Смях٠Безразличие٠Майсторство٠Транс٠

Енергия٠Знание٠Разбиране٠Целомъдрие٠Мълчание٠Любов٠Истина

В „Малки Есета към Истината“ Алистър Кроули разглежда в светлината на Светата Кабала шестнадесет фундаментални за човешкото съществуване концепции. Тези есата са философски tour de force, където той обсъжда подред някои от силите, особеностите и преживяванията, съставляващи Човека. Това е една от най-зрелите творби на Кроули и тъй като е по-скоро насочена към интелигентния скептик, отколкото към специалиста, тя oформя едно ясно представяне на Пътя на Мъдрите.

Изданието съдържа и De Lege Libellum (Liber CL, Малка книга на Закона). 

Алистър Кроули (1875-1947) е един от най-проницателните ученици на Магия, Кабала, йога и психология. В днешно време е широко припознат като първия западен изследовател, който посвещава в един наистина научен метод. Съгласувайки окултизъм и естествени науки, математика и философия, Кроули постига траен синтез, който остава ненадминат по дълбочината на прозернията и всеобхватността си.