Книга XXXIII Разказ за A.•.A.•. под номер XXXIII

За първи път написан на езика на неговото време от Съветника  фон Екартсгхузен, а сега преработен и принаписан на езика на Универсалния Тайнопис.

A.·. A.·.

Публикация клас C

Издаден от:

D.D.S. 7° = 4°

O.S.V. 6° = 5°

N.S.F. 5° = 6°

Необходимо е, скъпи мои братя, да ви дадем ясна представа за вътрешния Орден; за тази озарена общност, която е пръснатапо света, но която еръковадена от една истина и обединена в един дух.

Тази общност притежава Школа, в която всички, които жадуват за знание са наставлявани от самия Дух на Мъдростта; и всичките тайнства на природата сапазени в тази школа за децата на светлината. Съвършено познание на природата и на човечеството са преподавани в тази школа. От нея всички истини проникват в света; тя е школата за всички, които търсят мъдростта, и само в тази общност истината и разяснението на всички мистерии могат да бъдат намерени. Тя е най-скритата от общностите, при все че съдържа членове отмного кръгове; и няма никакъв Център на Мисъл, чиято работа да не се дължи на присъствието на някой от нас. Във всички времена е съществувала външна школа, основана на вътрешната, на която е само външен израз. Във всички времена, следователно, е съществувало едно тайно събрание, съюз на Избраните, на тези, които са се стремили към светлината и са били способни да я възприемат, и това вътрешнообществобеше Оста на R.O.T.A. Всичко, което всеки външен орден е притежавал като символ, церемония, или обряд е букватаизразяващавъншно този духна истина, който обитава във вътрешното Светилище. Нито пък противоречието във външния е някаква пречка за хармонията във вътрешния.

И така, това Светилище, съставено от членовепръснати навред, но обединени с връзките на съвършена любов, е било заетоот най-древни времена със строителството на великия Храм  (чрез еволюцията на човечеството), чрез койтоцарството на  L.V.X ще се прояви. Тази общност е в общението на тези, които имат най-голям капацитет за светлина; те са обединени в истината, техен Водаче самата Светлина на Света  – V.V.V.V.V., Помазаният в Светлината, единственият учител на човешкия род, Пътят, Истината и Животът.

Вътрешният Орден беше формиран веднага след като първото възприемане на  голямото човешко наследство озарило първия от адептите;той получил непосредствено от Майсторите откровение за средствата, с които човечеството може да бъде издигнато да своите права и избавено от своето нещастие. Той възприел най-ранния заряд на всяко откровение и тайнство; той получил ключана истинското знание, както божествено, така и природно. 

Но с нарастване на броя на хората, тяхната слабост се нуждаела от външно общество, което забулвало вътрешното, и скривало духа и истината в буквата, защото много хора бяха неспособни да схващат велика вътрешна истина. Така вътрешните истини бяха облечени във външни и осезаеми церемонии, за да могат хората като възприемат външното, което е символ на вътрешното, да могат постепенно и безопасно да се приближават към вътрешните духовни истини.

Новътрешната истина винаги се съобщавала на този, който в своето време е имал най-голяма способност за озарение, и той ставал единствен пазител на изначалната Вяра, Върховен Жрец на Светилището.

Когато се наложилотези вътрешни истини да бъдат облечени във външни церемонии и символи, по причина на реалната слабост на хората, които не били способни да чуят Светлината на Светлините, външното поклонение започнало. Но то било винаги образ и символ на вътрешното, това ще рече, символ на истинското и Съкровено Тайнство. 

Външното поклонение никога нямяло да бъде отделено от вътрешния пир ако я нямало слабостта на човека, склонен твърде лесно да забравя духа, заради буквата; но Майсторите бдително забелязват сред всеки народ тези, които които са способни да възприемат светлина, и такива личности се назначават като посредници, за да разпосраняват светлината съобразно човешката способност да оживява мъртвата буква.

Посредством тези оръжия, вътрешните истини на Светилището бяха донесени до всички народи, и видоизменени символично съобразно техните обичаи, способност за обучение, климатични условия и възприемчивост. И така, външните форми на всяка религия, култ, церемонии и Свещени Книги като цялоимат повече или по-малко ясно, за техен предмет на обучение, вътрешните истини на Светилището, посредством които човек да бъде ръководенкъм универсално познание на едната Абсолютна Истина.

Колкото повече външното поклонение на хората е останало съединено с духа на

езотеричната истина, толкова по-чиста е неговата религия;но колкото по-голямо е разминаването между символичната буква и незримата истина, толкова по-несъвършена ставала религията. Накрая става така, че външната форма напълно се откъсва от вътрешната истина, и тогава не остава нищо друго освен формални обряди, лишени от душа и живот.

Сред всичко това, истината се покои нерушимовъв вътрешното Светилище. 

Верни на духа на истината,членовете на вътрешния Орден живеят в мълчалива, но реална дейност.

Впрочем, освен тяхното свято дело, от време на време вземали решения по политически стратегически действия.

Така, когато земята била почти изцяло покварена от Голямото Магьосничество, Братята изпратили в света Мохамед, за да донесе свобода на човечеството с  меча.

Тъй като той успял частично, изпратили след това Лютер да учи хората на свобода на мисълта. Но тази свобода скоро се превърнала в робство, по-тежко от предишното.

Тогава Братята поверили на хората знанието за природата, и ключовете към него; но това също беше предотвратено от Голямото Магьосничество.

И ето на края по неведоми пътища, както има намерение да обяви един от нашите Братя, те са въздигнали Един, който да даде на човечеството ключовете на Духовното Знание и по своето Дело, той ще бъде оценяван.

Тази вътрешната общност от светлина е обединение на всички, които са способни да възприемат светлината, и е известна още като Общността на Светиите, най-стария съсъд на всяка сила и истина, която е поверена на нея от всички времена. 

Посредством нея посредници на  L.V.X са се създавали през всяковреме, приминаващи от вътрешното във външното, и даващи дух и живот на мъртвата буква, както вече бе казано. 

Тази озарена общност е истинската школа на L.V.X.; тя има своя Катедра, своиДоктори; тя  има правила за учениците; тя има приети свои предмети и форми на обучение .

Тя има също степениза последователно развитие към по-високи върхове. 

Тази школа на мъдростта е била винаги най-тайноскривана от света, защото тя е незрима и подотчетна само на озарено ръководство.

Тя никога не е била изложена на превратностите на съдбата и слабостите на хората, защото само най-способните били избирани в нея, и тези, които правили подбора, не правели грешки. 

Посредством тази школа били развити зачатъците на всички възвишени науки, които първо се приемали от външните школи, след това се обличали в други форми, и в резултат се израждали.

Съобразно епохата и обстоятелствата, общността от мъдреци съобщавала на външните общества своята символична тайнопис, за да привлече хора към  великите истини на своето Светилище.

Но всички външни общества съществуват само по силата на това вътрешно общество. Веднага щом външните общества пожелаят да превърнат храма на мъдростта в политическа постройка, вътрешното общество се оттегля и си тръгва, а за външното остава само буквата, лишена от дух. За това тайните външни общества на не са нищо друго, освен йероглифични завеси, а истината нерушимо си е оставала в Светилището, така че тя никога не може да бъде осквернена. 

В тази вътрешна общност човек придобива мъдрост и заедно с неяВсичко – не мъдростта на този свят, която е само научно знание, което се върти около външното, но никога не достига центъра  (в койтосе съдържа цялата сила), а истинска мъдрост, разбиране и  и знание — отражения на висшето озарение.

Всички диспути,всички противоречия, всички неща, които се отнасят към лъжливите грижи на света, безплодни спорове, безполезни зачатъци на мнения сеещи семената на заблуда, всякакви грешки, схизми и системи са прогонени. Няма нито клевети, нито скандали. Всеки човек е почитан. Любовта единствено властва.

Не следва, обаче, да предполагаме, че тази общност наподобяванякое тайно общество, събиращо се по определено време, избиращо ръководители и членове, обединено от частни цели. Всички общества, каквито и да се те, са вторични по отношение на този вътрешен озарен кръг. Тази общност не познава формалностите, обичайни за външните кръгове, създадени от човека. В това царство на силата изчезват всички външни форми.

L.V.X. е вездесъщата Сила. Най-великия човек на своето време, самият вожд, не познава всички негови членове, но веднага щом възникне необходимост да се постигне някоя цел, той ги намира в света с необходимата увереност.

За тази общност няма външни прегради. Всеки, което е избран е като първия; той представя себе си сред останалите без самонадеянност, и той е приет от другите без завист.

Ако е необходимо действителни членове да се срещнат лично, те се намират и познават без ни най-малки съмнения. 

Всички маски тук са безполезни; нито лицемерие, нито притворство може да скрие качествата, които отличават членовете на това общество. Всички илюзии изчезват, и нещата си проявяват в истинския си облик.

Нито един от членовете не може да избере друг; нужен е единодушен избор. Въпреки че не всички хора са призвани,  мнозина от призваните биват избирани, ноедва след като станат достойни за приемане. 

Всеки човек можеда потърси приемане, и всеки, който е вътре може да обучава друг как да търси, но само, който е годен може да влезе вътре. 

Неподготовените хора стават причиназа раздор в общността, а раздорът е несъвместим със Светилището. Но тъй като приема не е формален, а реален, да се оскверни Светилището е невъзможно.

Светското разузнаване търси това Светилище напразно; безплодни също ще бъдат усилията на злото да проникне в тези велики таинства; всичко е неразгадаемо за този, който не е съзрял;той нищо няма да види, нищо няма да прочете вътре. 

Този, който е годенбива присъединен към веригата, често където най-малко е мислил, без да разбира в кой точно момент. 

Да стане годен трябва да е единственото усилие натози, който търси мъдростта. 

Но съществуват методи с които се постига годност, защото тази свята общност е прастарото хранилище на най-древните и исконни знания на човешкия род, заедно с прастарите мистерии на науката. Тава е единственото по рода си и наистина озарено общество, което е напълно в притежание на ключа към всички тайнства, познаващо центъра и извора на цялата природа. Това е общество, което е обединило своята сила с висшата сила, и има членове не само от един свят. Това е обществото, чиито членове съставляват републиката на Гения, Майката Регент на цялата Вселена.

Liber Artemis Iota vel de Coitu Scholia Triviæ sub figura DCLXVI

Пан и Нимфа-ловджийка, Музей Торвалдсен, Копенхаген.

 

Dianae sumus in fide

Puellae et pueri integri

Dianam pueri integri

Pulllaeque canamus(1)

Catullus

 

Словото на Греха е Ограничение. О мъж! не отказвай на жена си, ако тя желае! О любовнико, ако е по твоята воля, иди си! Няма връзка, която може да съедини разделеното, освен любовта: всичко друго е проклятие. Проклето! Проклето през еоните да бъде! (AL, I:41)

Съгласие или отказ трябва да се определят от самият импулс, без отношение към никакви други мотиви каквито често повлияват действието. 

Така и с всичко твое; нямаш друго право, освен да изпълняваш твоята воля. (AL, I:42)

Всяка мисъл, дума, или действие, без изключение са подчинени на този закон.“Прави по твоята воля”не позволява да правиш нищо друго; и за да не остане това неразбрано, доктрината казва изрично: Нямаш друго право, освен да изпълняваш твоята воля.”

Всяка частица енергия трябва да се вгради в тази насочена в една посока машина на волята; пряко или косвено тя трябва да служи на тази една цел. Една малка дупка в корпуса може да потопи целия кораб. Затова, всяко действие заедно с мислите и словата, които определят неговото изпълнение, е свещено тайнство.

От всички действия вътрешно най-важното е любовният акт. Първо, защото екстазът, който го придружава неговото надлежно изпълниние е физически образ, или намек, за състоянието на Самадхи, тъй като съзнанието на Его-то е временно в бездействие; второ, защото нормалният му ефект върху физическия план е, или може да бъде, неизмеримо голям.  (Ударението върху думата “надлежно” е абсолютно.)  Тъкмо защото е толково мощно оръжие, неговата употреба е оградена с множество предпазни мерки, и злоупотребата с него осъдена в запрещения тежко заредени със заплахи. . . . “Също, взимайте вашата насита и желание от любов, както желаете, когато, където и с когото желаете. Но винаги за мен..”(AL, I: 51)

Ако това не бъде както трябва; ако объркате знаците за разстояние, като казвате: Те са едно; или като казвате, Те са много; ако ритуалът не бъде винаги за мен: тогава очаквайте страшните присъди на Ра-Хоор-Кхуит. (AL, I: 52)

Това ще възроди света, малкия свят, моя сестра, мое сърце & мой език, на когото изпращам тази целувка.. . . А екстазът да бъде твой и радостта на земята: винаги Към мен! Към мен! (AL, I: 53)

. . Ще трупате блага и изобилие от жени и подправки; ще носите скъпи бижута; ще надминете земните народи по великолепие & гордост, но винаги с любовта към мен и така ще стигнете радостта ми. (AL, I: 61)

Има воал: този воал е черен. Това е воалът на скромната жена; това е воалът на скръбта & покровът на смъртта: нищо от това не е от мен. Свалете този лъжлив призрак на вековете: не завоалирайте пороците си с добродетелни слова: тези пороци са мое служение; справете се добре & ще ви възнаградя тук и от тук нататък. (AL, II: 52)

Има помощ & надежда в други заклинания. Мъдростта казва: бъди силен! Така можеш да понесеш повече радост. Не бъди животно; рафинирай възторга си! Ако пиеш, пий по осемте и деветдесетте правила на изкуството: ако любиш, надминавай по финес; и ако правиш  нещо радостно, нека в него да има изтънченост.

Но надвишавай! надвишавай!

Стреми се винаги към повече! и ако наистина си мой – и в това не се съмняваш, и ако винаги си радостен! – смърт е короната на всичко. (AL, II: 70-72)

Това е детайлно потвърждение на AL I:41. Този акт е определен електричен или магнетичен феномен. Други съображения не са приложими. (Ето защо, понякога, изглежда неразумен на страничния наблюдател.) Единственото изключение – и то очевидно – е когато удовлетворяването на импулса явно ще осуети Истинската Воля повече, отколкото да помогне за нейното изпълнение; всеки такъв случай ще се преценява според собствените си качества.

Но винаги за мен!”Думата “винаги” не допуска изключение; “за мен” може да бъде перифразирано като  “осъществяване на една възможност необходима за постигане на Великото Дело“. Всяко действие е свещено тайнство, но този акт най-вече. Текстът продължава с откровена заплаха: “ако ритуалът не бъде винаги за мен: тогава очаквайте страшните присъди на Ра-Хоор-Кхуит.“ За профана това тайнство на тайнствата е най-фаталната от грешките и престъпленията; защото е висша измяна против самото Велико Дело.

Следващият стих повтаря: “ако ритуалът не бъде винаги за мен”; и той е почертан и подсилен със заплаха. Престъпникът не може повече свободно да се радва на милувките на Богинята на Любовта; той е прогонен в наказанието на безмилостния и ужасен бог на Глава III.(2)

“. . . Затова, бъдете красиви: обличайте се всички с изискани дрехи;  яжте скъпи храни и пийте сладки вина и вина пенливи! Също, взимайте вашата насита и желание от любов, както желаете. . .” Това се отнася за техниката на изкуството; тя ще бъде изяснено по-нататъв в това есе.

“. . . с когото желаете.” Това повтаря казаното вече по-горе в бележките към AL, I:41.

Стих 53 утвърждава значението на тази догма. Пренебрегването на тези предписания е причина за безкрайните и непоносими агонии, отвратителните и необлекчими беди от миналото.

Кабалистът може да отбележи, че  това“За мен!” в края ня всеки стих не само повтаря заклинанието, но е Магически Печат върху догмата.  (Стих 54 е намек за търсене на тайната.  На гръцки буквите TO MH(3) дават сумата от 418; това е идентично с Abrahadabra, шифърът на Великото Дело. Медитацията ще отведе ученика към още по-дълбоки и плодотворни съображения.

Призовавайте ме под моите звезди! Любов е законът, любов по воля. Нека глупците не бъркат любовта; защото има любов и любов. Има го гълъбът и има я змията. Избирайте добре! Той, моят пророк, e избрал знаейки закона на крепостта и великото тайнство на Божия Дом. (AL, I:57) . Красота и сила, бликащ смях и сладостна отмалялост, сила и огън са от нас. (AL, II:20) Аз съм Змията, която дава Познание & Наслада и бляскава слава, и раздвижва сърцата човешки с опиянение. 3а да ме обожавате вземете вино и необикновени дроги, за които ще кажа на моя пророк & бъдете опиянени от тях! Те няма да ви навредят въобще. Лъжа е, тази глупост против себе си. Показването на невинност е лъжа. Бъди силен, о човеко! желай страстно, наслаждавай се на всички неща чувствени и екстатични: не бой се, че някой Бог ще те отхвърли за това.  (AL, II:22) Виж! това са важни тайнства; защото също от моите приятели има отшелници. Не си мисли, че ще ги срещнеш в гората или на планината; а в легла от пурпур, милвани от великолепни жени-зверове с едри бедра и огън и светлина в очите, и тежки пламтящи коси около тях; там ще ги намериш. (AL, II:24) Но вие, о народе, мой, станете & се събудете.

Нека ритуалите се изпълняват, както подобава, с радост & красота.

Има ритуали на елементите и празници на времената.

Празник на първата нощ на Пророка и неговата Невеста!

Празник на трите дни на написването на Книгата на Закона.

Празник на Тахути и детето на Пророка – тайна, О Пророко!

Празник на Върховния Ритуал и празник на Равноденствието на Боговете.

Празник на огъня и празник на водата; празник на живота и по-голям празник на смъртта!

Празник всеки ден в сърцата ви в радостта на моя екстаз!

Празник всяка нощ за Ну и удоволствието на върховната наслада!

Да! празнувайте! радвайте се! няма ужас отсега нататък. Има разтварянето и вечен екстаз в целувките на Ну. (AL, II:34-44) Тези стихове се отнасят още веднъж за неща съпътстващи акта; те посочват неща от помощ свързани с техниката; и те показват духа, с който да се подхожда към него. Безпристрастната научна нагласа на изследване и подготовка е необходима в началото; целта е да се предвидят препятствията, да се улесни и да се насочва потока: но самият импулс е Въодушевлението.

Има воал: този воал е черен. Това е воалът на скромната жена; това е воалът на скръбта & покровът на смъртта: нищо от това не е от мен. Свалете този лъжлив призрак на вековете: не завоалирайте пороците си с добродетелни слова: тези пороци са мое служение; справете се добре & ще ви възнаградя тук и от тук нататък. (AL, II:52)

Нека Мария неопетнената бъде разкъсана на колела: заради нея нека всички целомъдрени жени бъдат напълно презрени сред вас!

Също заради красотата и любовта!(AL, III:55-56)

Ученикът трябва да усвои доктрината на “Черните Братя.”(4) Отказът да се осъществи, която и да е от възможностите е пряко отрицание на Великото Дело.

Има помощ & надежда в други заклинания. Мъдростта казва: бъди силен! Така можеш да понесеш повече радост. Не бъди животно; рафинирай възторга си! Ако пиеш, пий по осемте и деветдесетте правила на изкуството: ако любиш, надминавай по финес; и ако правиш  нещо радостно, нека в него да има изтънченост.

Но надвишавай! надвишавай!

Стреми се винаги към повече! и ако наистина си мой – и в това не се съмняваш, и ако винаги си радостен! – смърт е короната на всичко.. (AL II:70-72)

Тези няколо прости фрази сасъвършено ръководство –като скица – за Изкуството на Любовта.

Гений без техника е често непохватен и неразбираем, но техника без гений е сух скелет. Геният или присъства, или го няма – нито хитрост, нито труд могат да помогнат, ако отсъства. Все пак можем да твърдим, че той винаги присъства, тъй като “Всеки мъж и всяка жена е звезда.” Във всеки случай само техниката е отзивчива към обучение и практика; писано е, че “изисква толкова учене, колкото теологията, и толкова практика, колкото билярд.”  Всичко, което някой може да направи е (a) да отприщи и (b) да насочи латентния гений.  В страни враждебни на цивилизацията (horribilesque ultimosque Brittanos) и техните колонии, минали и настоящи, техниката (на Изкуството на Любовта) е почти несъществуваща; индивидите, които я притежават в някаква степен на съвършенство дължат своето предимство, в почти всеки случай, на обучение и тренировка под ръководството на родени в по-щастливи и по-малко варварски части на света. Всяка раса или култура има своите собствени достойнства.

  1. Изучаване: Ученикът трябва да изучи, да има в мисълта си и да вземе присърце, такива класически произвединия като:

Ананага-Ранга,

Багх-и-Маутар на Абдула ал Хадж,

Кама Шастра,

Кама Сутра,

Ароматната градина на шейх Невзами,

както и някой научни и псевдо-научни трактати (главно върху изкривяванията на природата, или злоупотребите поради невежество) на множество автори, главно френски, немски, австрийски и италиански. Екстатично Въодушевление (The Equinox, Vol. 1, No. 9) е с превъзходно качество.  (Liber Stellæ Rubeæ sub figura LXVI, Liber CCCLXXA’ash vel Capricorni Pneumatici, Liber YOD Sub Figura DCCCXXXI, Liber CLXXV Astarte vel Berylli, Liber Cheth vel Vallum Abiegni sub Figura CLVI и други, също в The Equinox, са официални публикации на A∴A∴.) Има също различни класически произведения по темата, които помагат да се усвои романтичната и въодушевяваща атмосфера подходяща за практикуване на Изкуството – например:

Катул,

Ювенал (особено Шеста Сатира),

Марциал,

Петроний Арбитер,

Апулей,

Бокачо,

Мазучи,

Франсоа Рабле,

дьо Балзак(Les Cent Contes Drolatiques),

дьо Сад (Жюстин, Жулиет, и ост.),

Андре Робер дьо Нерси,

Алфред дьо Мюсеи Жорж Санд (Гамиани или две страстни нощи),

Захер-Мазох (Венера в кожи),

заедно с англичани и американци , прекалено много за да се изброят но най-вече поетите на Светите Ордени: Суифт, Стерн, Херик, Дън и Херберт.

Има също цялостна мистична литература, която се занимава или загатва тази тема, но този тип трудове за начинаещия ученик са толкова опасни, колкото са повърхностно привлектелни. Те окуражават чувството за вина, учат на отровното изкуство на само-оневиняване и възпяват точно това лицемерие, което Свободата особено осъжда.“Свалете този лъжлив призрак на вековете.” (AL, II:52).

  1. Практика: Нито един учител, колкото и да е надарен, не би могъл да обхване и една стотна част от фундамента на това Изкуство. Най-доброто обучение е това на тренирани и осветени експерти, след това, на мъже и жени с природен гений.
  2. Творческо изследване: То трябва да се основава на най-широкото възможно познание и на най-задълбоченото му разбиране и на резултатите от обхвата и интензивността на собствената практика.

Но надвишавай! надвишавай! (AL, II:72)

Но винаги за мен. (AL, I:51)

 

Бележка към текста

Това беше преписано от „Магия без Сълзи“, където оформя  по-голямата част от Глава 15. Може би точно в този том бе отпечатано за пръв път, въпреки че преди това (“наскоро”, според писмо на Кроули написано през 1944 г.) е било издадено като “енциклика” до Агапе Ложа #2 O.T.O.

Няколко незначителни типографски грешки бяха мълчаливо поправени и референциите към главите и стиховете на всички цитати от Liber AL, дадени непоследователно в оригинала, бяха добавени.

В „Каталога и Ключ към Специалните Писания на Алистър Кроули“ от Джералд Йорк (обобщени като номер на Книга (Liber), клас и заглавие  в приложение към Equinox III, 9), това писание е описано като Liber DCLXVI, Клас B.

Artemis на Гръцки(Αρτεμις)= 656, плюс 10 заι – ιώτα (йота)= 666. Оставям на ученика работата по Кабалистичното значение на допълнителната йота  (традиционните Кабалистични приказки за “скритата йод”) в този случай.

 

Бележки

1: Първи стих от поема 34 на Катул:

На Диана във вяра отдадени

Девойки чисти и младежи,

Девойки чисти и младежи,

За Диана да запеем!

(Превод: Яна Букова, Катул, Стихотворения, изд. Стигмати, 2009)

2: Глава III на Книгата на Закона.

3: H тук е гръцката η- Eтa, едно удължено ‘e’.

4: Виж „Видението и Гласът“, по-специално 12-ти, 11-ти, 7-мии 3-ти Ефир; също    Глава 12 oт „Магия без Сълзи“, Глава 21 oт „Магия на Теория и Практика“ и „Звезда в Кръгозора“.