Моля при интерес да се свържете с A∴A∴ адресирайте Вашата кореспонденция до:

Chancellor
BM ANKH
London WC1N 3XX
ENGLAND