Liber LII КНИГА 52 МАНИФЕСТ на О.Т.О.

BAPHOMET XI°

 

Бафомет XI°

 

Мир, Търпимост, Истина;

Приветствия на Всички Ъгли на Триъгълника;

Почит на Ордена.

На всички, до които се отнася: Поздрав и Здраве!

 

Прави по твоята воля и нека това да бъде целият Закон.

 

 1. О.Т.О. е организация от посветени, в чиито ръце е съсредоточена мъдростта и знанието на следните организации:
 2. Гностическата Католическа Църква.
 3. Орденът на Рицарите на Светия Дух.
 4. Орденът на Илюминатите.
 5. Орденът на Храма.
 6. Орденът на Рицарите на Свети Йоан.
 7. Орденът на Рицарите на Малта.
 8. Орденът на Рицарите на Гроба Господен.
 9. Тайната Църква на Светия Граал.
 10. Херметичното Братство на Светлината.
 11. Светият Орден на Розата и Кръста на Хиердом.
 12. Орденът на Светия Царствен Свод на Енох.
 13. Древният и Изначален устав на масонството (33°).
 14. Устава на Мемфис (97°).
 15. Устава на Мицраим (90°).
 16. Древният и Приет Шотландски устав на масонството (33°).
 17. Сведенборгианският устав на масонството.
 18. Орденът на Мартинистите.
 19. Орденът на Сат Бхаи и много други ордени със същите заслуги, въпреки по-малката си слава.

Не е включен А.·.А.·., с  чиято величествена организация, обаче, пребивава в най-тясно сътрудничество.

По никакъв начин не нарушава законните привилегии на надлежно упълномощените Масонски Организации.

 1. 2. Тъй като разсейването на изначалната тайна мъдрост доведе до объркване, беше определено от Ръководителите на тези Ордени да свържат отново и централизират техните дейности, точно както бялата светлина разделена от призма може да бъде събрана отново. Той въплъщава цялото тайно знание на всички Източни Ордени и неговите вождове са посветени от висока степен и са признати за такива от всички способни на такова разпознаване във всяка страна по света. В по далечни времена, началните съставящи асамблеи на О.Т.О. са включвали личности като:

Фу-Си

Иполит

Лао-цзъ

Мерлин

Сидхарта

Артур

Кришна

Титурел

Тахути

Амфортас

Анх-еф-на-Хонсу

Парсифал

Херакъл

Моисей

Орфей

Одисей

Вергилий

Мохамед

Катул

Хермес

Марциал

Пан

Аполоний Тиански

Данте

Симон Магът

Карл Велики

Мани

Уилям от Шейрен

Василид

Фредерик Хохенщауфен

Валентин

Роджър Бейкън

Бар-Дайшан

Иаков Бургундски де Моле

Крал У

Ге Сюан

Христиан Розенкройц

Озирис

Улрих фон Гутен

Мелхиседек

Парацелс

Кхем

Михаел Майер

Монту

Якоб Бьоме

Джон Ди

Френсис Бейкън

сър Едуард Кели

Андреа

Томас Воган

Роберт Флъд

Елиас Ешмол

Чжао

граф де Шазал

Сатурн

Сигизмунд Бекстрьом

Дионис

Молинос

А неотдавна:

Волфганг фон Гьоте

Фридрих Ницше

сър Ричард Пейн Найт

Харгрейв Дженингс

сър Ричард Френсис Бъртън

Карл Келнер

Генерал Форлонг

Елифас Леви

Людвиг, крал Баварски

Франц Хартман

Рихард Вагнер

кардинал Рампола

Людвиг фон Фишер

Папюс (доктор Анкос)

Имена на жените членове никога не се разгласяват.

Не е редно да се оповестява тук името, на който и да било жив ръководител.

Карл Келнер е, който възроди екзотеричната организация на О.Т.О. и положи началото на плана, сега щастливо завършен, на събиране на всички окултни организации под едно ръководство.  

Буквите О.Т.О. представляват думите «Ordo Templi Orientis» (Орден на Храма на Изтока, или Източни Тамплиери), но те имат таен смисъл за посветените.

 1. 3. Орденът е международен и има клонове във всички цивилизовани страни по света.

 1. 4. Целите на О.Т.О. могат да бъдат разбрани напълно само от неговите висши посветени; но може открито да се каже, че той преподава Херметичната Наука или Окултно Знание, Чистата и Свята Магия на Светлината, Тайните на Мистичното постигане, Йога във всички форми, Джнана-Йога, Раджа-Йога, Бхакти-йога и Хатха-йога, и всички други клонове на тайната Мъдрост на Древните.

В неговото лоно са скрити Велики Тайнства; неговият мозък разреши всички проблеми на философията и живота.

Той притежава тайната на Камъка на Мъдрите, на Еликсира на Безсмъртието и на Универсалното Лекарство.

Освен това, той притежава Тайната способна да осъществи древната като света мечта за Човешко Братство.

Също така притежава тайни Убежища (Collegium ad Spiritum Sanctum) във всеки важен населен център, където членове могат да се скрият, за да могат да извършват Великото Дело безпрепятствено.

Тези домове са тайни твърдини на Истината, Светлината, Силата и Любовта, и тяхното местоположение се разкрива под клетва да се пази в тайна само на тези, които  имат право да ги ползват.

Те, също така, са храмове на истинския култ, специално осветени от самата Природа за да проявят от човека най-доброто за него.

 1. 5. Властта в О.Т.О. е съсредоточена в ръцете на О.Н.О. (Външния Глава на Ордена), Върховния Брат. Името на лицето заемащо тази длъжност не се разкрива на никой, с изключение на неговите непосредствени представители.   

 1. 6. Властта на О.Н.О. в англоезичните страни е делегирана с харта на Най-Светия, Най-Знатен, Най-Озарен и Най-Могъщ Baphomet X° Rex Summus Sanctissimus 33°, 90°, 96°, бивш Велик Майстор на Съединените Американски Щати, Велик Майстор на Ирландия, остров Иона и всички Британии, Велик Майстор на Рицарите на Светия Дух, Суверенен Велик Командор на Ордена на Храма, Най-Мъдър Суверен на Ордена на Розата и Кръста, Велик Зоровавел на Ордена на Светия Царствен Свод на Енох, и т.н. и т.н. и т.н. , Национален Генерален Велик Майстор ad vitam на О.Т.О.

 1. 7. На Националния Генерален Велик Майстор ad vitam помагат две главни длъжностни лица: Великият Генерален Ковчежник и Великият Генерален Секретар.

Има много други служители, но те нямат отношение към тези, към които е адресиран настоящия манифест.

 1. 8. Цялото знание разпръснато между организациите изброени в параграф 2  беше пресято и концентрирано в следните степени:

Минервал

M.

II° M. .

III° M∴

P∴M∴

IV° Компаньон на Светия Царствен Свод на Енох, Принц Йерусалимски, Рицар на Изтока Запада

       Суверенен Принц на Розата и Кръста (Рицар на Пеликана и Орела), Член на Сената на Рицарските Херметически Философи Рицари на Червения Орел

VI° Знатен Рицар (Тамплиер) на Ордена Кадош и Компаньон на Светия Граал, Велик Инквизитор-Командор и Член на Великия Трибунал, Принц на Кралската Тайна.

VII° Най-знатен Суверенен Велик Генерален Инспектор, Член на Великия Висш Съвет.

VIII° Съвършен Понтифик на Илюминатите.

IX° Посветен в Светилището на Гнозиса

Rex Summus Sanctissimus (Върховен и Най-светейши Крал).

 1. 9. Всеки мъж и всяка жена в пълнолетие, свободни и с добър отзив имат неотменно право на III°.

Приемането по-нататък се дава само по покана от управляващото тяло.

О.Т.О., въпреки названието «Academia Masonica», не е масонска организация по отношение на «тайните» в този смисъл, в който обичайно се разбира този израз; ето защо по никакъв начин, нито противоречи, нито нарушава законните привилегии на Обединената Велика Ложа на Англия или, на която и да била Велика Ложа в Америка, или някъде другаде, призната от нея.

 1. 10. Молба за приемане в Ордена може да се подаде лично, в неговата щаб-квартира от 10 часа сутринта до 12 часа по обяд в делнични дни или с писмо, адресирано до Великия Генерален Секретар. В първия случай кандидатът трябва да има двадесет долара даващи му право на Трета степен; във втория – указаната сума трябва да бъде поставена в писмото.

Първата Годишна Членска Вноска подлежи на плащане след получаване на Трета степен; ако тя е взета след 30 юни на годината, само половината сума е дължима.

Членските Вноски на старите членове се дължат на 1 януари, но Братът се счита за човек с добро положение и не се лишава от своите права ако ги плати до 1 март. Ако той не успее да изпълни своето задължение до тази дата, той престава  ipso facto да бъде член на Ордена, но може да възстанови своите права при условие, че плати просрочията с добавка от 5 долара. Ако пропускът продължи до следващата година, той може да бъде възстановен само при специални условия и при изявено писмено съгласие на Националния Генерален Велик Майстор ad vitam.

 1. 11. Конституцията, учредителните документи, харти, патенти и други документи се представят на кандидатите при достигане от тях на IV°, ако те пожелаят.

 1. 12. Освен безплатен сертификат за членство, специални дипломи за рамкиране дипломи се издават на всички членове на обща цена от 10 долара. Специални дипломи за IX° — на цена 25 долара.

 1. 13. Привилегиите на членовете на О.Т.О. са твърде многочислени. Ето главните от тях:
 2. Членовете на O.T.O.  притежават право не само на достъп, но и на напътствие,  по отношение на целия корпус от тайно знание пазен в Светилището от самого начало на неговата поява.  

На ниските степени главните тайни са намеквани предавани посредством символ, под покров и посредством тайнство.

По този начин разумът на посветения се призовава към действие, за да може този, който използва добре знанието на ниските степени да бъде избран да бъде поканен за по-високите, където всички неща се оповестяват открито.

 1. Те стават съпричастни към потока на Вселенския Живот в Свобода, Красота, Хармония и Любов пламтящи в сърцето на О.Т.О., и Светлината на това величествено Братство ги озарява все повече и повече, спрямо приближаването им към неговото централно Слънце;
 2. Те срещат личности, допълващи в най-голяма степен техните собствени природи и получават неочаквана помощ и братство по целия свят, където пътуват.
 3.  Те получават право да пребивават в тайните домове на О.Т.О., постоянно, или за повече или по-малко дълъг период от годината, в съответствие със своя ранг в Ордена; а на тези от пета или по-ниска степен – да станат кандидати за покана в такъв дом.  
 4. Знанието за Приготвяне и Употреба на Универсалното Лекарство е ограничено само до членовете на IX°; но може да бъде дадено на членове на VIII° и VII°, при специални обстоятелства по благоволение на  Националния Генерален Велик Майстор ad vitam, а дори при особена спешност и на посветени от по-ниски степени.
 5. На V° всички членове дават клетва да облекчават незабавно и съвършено всички беди на ума, тялото или  имуществото на всеки брат от същата степен. На по-високите степени Връзките на Братството са още повече заздравени. По такъв начин Орденът осигурява идеална система на застраховка срещу всяко нещастие и злополука.
 6.  Членовете на IX° стават частични собственици на Имуществото и Имотите на Ордена, така че постигането на тази степен предполага възвръщане на изплатените членски вноски и такси с лихва.
 7. Орденът оказва практическа помощ в живота на своите достойни членови още на ниските степени, така че, дори и отначало бедни, да могат да плащат своите сравнително високи вноски на VII°, VIII и IX°. При достигане на VI° всеки Компаньон може да изложи обстоятелствата на своя живот и да уточни в каква посока настоява за помощ.  

 1. 14. При избиране на членове за придвижване напред, се обръща внимание на тяхната преданост на Ордена, на тяхната интелигентност да схващат природата на неговите учения, на тяхната ревност да разпространяват принципите на Ордена, в степента, в която ги разбират, но винаги с неизменно внимание по отношение задължението да пазят неговите тайни и също така като се имат предвид всички качества като смелост, чест, добродетел, без които човек не е достоен за това име.

 1. 15. О.Н.О. е известен само на членовете VIII° и IX°.

Националният Генерален Велик Майстор ad vitam не е достъпен за никой, който още не е достигнал VI°. Всички съобщения трябва да се отправят до Великия Генерален Секретар, а всички чекове да са написани на името на Великия Генерален Ковчежник.

Издадено от Ордена.

Л. Батерст IX°, Велик Генерален Секретар

Публикуван за първи път в «Еквинокс» (III, 1, 1919) (©превод F. Chnoubis)

© Превод: Frater Chnoubis

Редакция: Soror Ligachuchu & Soror Solve et Coagula

Графичен дизайн: Soror Solve et Coagula

ДЪЛГ

ДЪЛГ

от Алистър Кроули

 

(Пояснение за основните правила за поведение, които трябва да съблюдава този, който е приел Закона на Телема).

«Прави по твоята воля и нека това да бъде целият Закон» [AL, I:40].

«Няма закон отвъд: “Прави по твоята воля”» [AL, III:60].

«… нямаш друго право освен да изпълняваш твоята воля. Прави така и няма друг да каже не. Защото чистата воля, несмекчена от цел и освободена от сласт за резултат е във всяко отношение съвършена. » [AL, I:42—44].

«Любов e законът, любов по воля» [AL, I:57].

«Всеки мъж и всяка жена е звезда » [AL, I:3].

А. Твоят Дълг пред самия теб.

 1. Осъзнай себе си като център на своята собствена Вселена.

«Аз съм пламъкът, който гори във всяко човешко сърце и в ядрото на всяка звезда.» [AL, II:6].

 1. Изследвай Природата и Способностите на своето собствено Същество.

Това включва всичко, което е, или може да бъде твое: и ти трябва да приемеш всичко така както е то само по себе си, като един от факторите, които съставят твоето Истинско Себе. По този начин, това Истинско Себе накрая включва всички неща, каквито и да са;  неговото откриване е Посвещение (пътуването навътре); и тъй като неговата Природа е непрекъснато да се движи, то трябва да се разбира не като статично, а като динамично, не като Съществително име, а като Глагол.

 1. Развивай в необходимата хармония и пропорции всички способности, които притежаваш.

«Мъдростта казва: бъди силен!» [AL, II:70].

«Но надвишавай! надвишавай!» [AL, II:71].

«Бъди силен, о човеко! желай страстно, наслаждавай се на всички неща чувствени и екстатични: не бой се, че някой Бог ще те отхвърли за това.» [AL, II:22].

 1. Осмисляй своята Природа.

Обмисляй всеки неин елемент поотделно и в отношение към всички останали, за да прецениш точно истинското предназначение на цялостта на твоето Същество.

 1. Намери формулата на това предназначение, или «Истинска Воля», с най-простия възможен израз.

Стреми се да разбереш ясно как най-добре да манипулираш енергиите, които контролираш, за да постигнеш най-благоприятните резултати за нея от нейните взаимоотношения с частта от Вселената, която все още не контролираш.

 1. Разширявай до крайност сферата на господство на твоето съзнание и неговия контрол над силите, които са му чужди.  

Прави това посредством все по-силно и по-умело прилагане на твоите способности, за да постигнеш по-финото, по-ясно, по-пълно и по-точно възприятие, по-доброто разбиране и по-мъдро подреденото управление на тази външна Вселена.  

 1. Никога не разрешавай мисълта или волята на някое друго Същество да се вмешава в твоята собствена.

Бъди винаги готов да негодуваш и буден да противостоиш, с непреодолима пламенност и жарта на неугасима страст, на всеки опит на някое друго Същество да ти повлияе по друг начин, освен да допринесе нови факти към твоето изживяване на Вселената, или като ти помага да постигнеш по-висок синтез на Истината посредством страстно съединяване.

 1. Не подтискай и не ограничавай нито един истински инстинкт на твоята природа; но посвещавай всички в съвършенство за единствена служба на твоята Истинска Воля.

«Затова, бъдете красиви » [AL, I:51].

«Словото на Греха е Ограничение. О мъж! не отказвай на жена си, ако тя желае! О любовнико, ако е по твоята воля, иди си!  Няма връзка, която да съедини разделеното, освен любовта: всичко друго е проклятие. Проклето! Проклето през еоните да бъде! А Словото на Греха е Ограничение. О мъж! не отказвай на жена си, ако тя желае! О любовнико, ако е по твоята воля, иди се! Няма връзка, която може да съедини разделеното, освен любовта: всичко друго е проклятие. Проклето! Проклето през еоните да бъде! Ад.» [AL, I:41].

«Така и с всичко твое; нямаш друго право, освен да изпълняваш твоята воля. Прави така и няма друг да каже не. Защото чистата воля, несмекчена от цел и освободена от сласт за резултат е във всяко отношение съвършена.» [AL, I:42—44].

«Ще трупате блага и изобилие от жени и подправки; ще носите скъпи бижута; ще надминете земните народи по великолепие & гордост, но винаги с любовта към мен и така ще стигнете радостта ми.» [AL, I:61].

 1. Радвай се!

«Запомнете всички вие, че съществуването е чиста радост; че всичките скърби са само като сенки; те отминават & свършват, но там е това, което остава.» [AL, II:9].

«Но вие, о народе, мой, станете & се събудете. Нека ритуалите се изпълняват както подобава, с радост & красота!  <…> Празник за огъня и празник за водата; празник за живота и по-голям празник за смъртта! Празник всеки ден в сърцата ви в радостта на моя екстаз! Празник всяка нощ за Ну и удоволствието на върховната наслада! Да! празнувайте! радвайте се! няма ужас отсега нататък. Има разтваряне и вечен екстаз в целувките на Ну.» [AL, II:34—35, 41—44].

«Сега ликувай! сега ела в нашия блясък & екстаз! Ела в нашия страстен покой, & пиши сладки слова за Кралете!» [AL, II:64].

«Тръпни с радостта на живота & смъртта! Ах! твоята смърт ще бъде прекрасна: който я види ще бъде щастлив. Смъртта ти ще бъде печатът на обещанието на нашата дълговечна любов. Ела! въздигни сърцето си & ликувай! » [AL, II:66].

« Може ли Бог да живее в куче? Не! но най-висшите са от нас. Те ще ликуват, нашите избрани: който скърби не е от нас. Красота и сила, бликащ смях и сладостна отмалялост, сила и огън са от нас.» [AL, II:19—20].

Б. Твоят Дълг пред другите Индивиди, Мъже и Жени

 1. «Любов e законът, любов по воля» [AL, I:57].

Съединявай себе си страстно с всяка друга форма на съзнание като по този начин разрушаваш възприятието за отделност от Цялото и създаваш нова базисна линия във Вселената, която да я измерва.

 1. «Като братя се сражавайте!»  [AL, III:59].

« Ако той е Крал, ти не можеш да му навредиш.» [AL, II:59].

За да се прояви мълчаливо разликата между две гледни точки, от полза е за всяка от тях, да определи своята позиция спряма цялото. Борбата стимулира  мъжествената или творческа енергия и както любовта, на която тя е една форма, възбужда ума до оргазъм, който му позволява да превъзмогне рационалното си еднообразие.

 1. Въздържай се от всякакво вмешателство в  чужди воли.

«Внимавайте някой да не насили друг, Крал срещу Крал!» [AL, II:24].

(Любовта и войната, в предишните указания, са с природата на спорта , където ти уважаваш и се учиш от противника, но извън конкретната игра, никога не му се  бъркаш.) Да се опитваш да доминираш и влияеш на друг означава да се опитваш да го деформираш или разрушиш, а той е необходима част от собствената ти Вселена, т.е. от твоето Себе.

 1. Опитвай се, ако е такава волята ти, да просвещаваш другите, когато е нужно.

Това може да се прави, но винаги с пълно уважение към поведението на добрия спортсмен, когато той е в беда поради неуспех да разбере себе си ясно, особено, когато той сам иска помощ. (Впрочем неговата помраченост може да служи като предупреждение, или да възбужда нечий интерес.) Това е разрешено и в случаите, когато неговото невежество води до вмешателство в собствената му воля. При всяко положение, всяко вмешателство е опасно и изисква упражняването на изключително умение и добра преценка, подкрепени от опит. Да влияеш на друг означава да оставиш своята собствен крепост незащитена и обикновено опитът завършва като изгубиш власт над самия себе си.

 1. Почитай всички!

«Всеки мъж и всяка жена е звезда» [AL, I:3].

«Милост нека да няма: проклети да са, които се смиляват!» [AL, III:18].

«Ние нямаме нищо общо с изпадналите и негодните: нека мрат в  злочестината си. Защото нищо не чувстват. Състраданието е порокът на кралете: стъпквай злощастните & слабите: това е законът на силните: това е нашият закон и радостта на света. Не мисли, о кралю, за тази лъжа: Че Ти Трябва да Умреш: наистина, ти не ще умреш, а ще живееш. Нека това сега бъде разбрано: Ако тялото на Краля се разтвори, той ще остане в чист екстаз завинаги. Нуит! Хадит! Ра-Хоор-Кхуит! Слънцето, Сила & Взор, Светлина; те са за служителите на Звездата & Змията.» [AL, II:21].

Всяко същество, точно както и ти, е единственият център на Вселена, която по никакъв начин не е същата или дори подобна на твоята собствена. Безличната Вселена на «Природата»  е само една абстракция, приблизително вярна, за факторите които е удобно да считаме общи за всички. Вселената на другия е по необходимост неизвестна и непознаваема за теб, но тя предизвиква потоци енергия в твоята, определяйки частично твоите реакции. Използвай мъжете и жените, тогава, с абсолютния респект дължим на нерушими еталони: потвърждавай своите наблюдения като ги сравняваш с подобни оценки направени от тях; и като изследваш методите, които определят техния неуспех или успех, придобивай за себе си знанието и умението, необходими, за да се справяш със собствените си проблеми.

В. Твоят Дълг пред човечеството

 1. Установи Законът на Телема като единствено основание за поведение.

Тъй като общото благосъстояние на расата е необходимо в много отношения за твоето собствено, а това благополучие, както твоето собствено, по начало е функция на разумното и мъдро съблюдаване на Закона на Телема, задача от първа необходимост е всеки индивид да приеме честно този Закон и стриктно да ръководи себе си в пълно съгласие с него.  

Можеш да считаш установяването на Закона на Телема като съществен елемент на твоята Истинска Воля, тъй като, каквато и да е крайната природа на тази Воля, очевидното условие за нейното привеждане в изпълнение е свободата от външни вмешателства.

Правителствата често показват най-плачевна глупост, колкото и просветени да  са хората, които ги съставляват и учредяват, или хората, чиито съдби те ръководят. Ето защо дълг на всеки мъж и жена е да предприеме правилните стъпки, за да предизвика ревизия на всички съществуващи закони въз основа на Закона на Телема. Тъй като този Закон е Закон на Свободата, целта на законодателството трябва да бъде да осигури най-пълна свобода на всеки индивид в държавата като отбягва самонадеяното предположение,  че някой даден положителен идеал си заслужава да се постигне.

«Словото на Греха е Ограничение» [AL, I:41].

Същността на престъплението е ограничаване на свободата на потърпевшия. (Така, убийството ограничава правото на човека на живот; кражбата – правото да се  наслаждава на плодовете на своя труд; сеченето на фалшиви монети — правото, гарантирано от държавата, на сигурен търговски обмен и т.н.). Ето защо, всеобщ дълг е да се предотвратяват престъпленията посредством изолиране на престъпниците и заплахата от възмездие; също така да бъде учен престъпника, че неговите действия, след като се анализират, се оказват противоречащи на собствената му Истинска Воля. (Често това може да се постигне като се отнемат от него правата, които той е отрекъл за другите: примерно като се постави крадеца извън закона и по този начин изпита постоянната тревога за собствените си притежания, лишени от защитата на Държавата.) Правилото е много просто. Този, който нарушава някое право магически декларира, че то не съществува; следователно то не съществува повече и за него.

Тъй като престъплението е пряко нарушение на Закона на Телема, то не може да се толерира в обществото. Тези, които обладават престъпен инстинкт трябва да бъдат изолирани  в отделна колония, за да изградят своя собствена държава и така сами да научат необходимостта от налагане и поддържане на правила на правосъдие.

Всички изкуствени престъпления трябва да бъдат премахнати. Когато странните ограничения отпаднат, по-голямата свобода на индивида сама ще го научи да избягва действия, които реално ограничават естествени права. По този начин реалната престъпност рязко ще намалее.  

Администрирането на Закона трябва да бъде опростено посредством обучението на хора, правдиви и благоразумни, които имат желание да изпълнят в обществото функцията да разглеждат всички жалби с абстрактния принцип на Закона на Телема и да отсъждат присъди въз основа на конкретното ограничение, което престъплението е причинило.  

По такъв начин, крайната цел е да се реинтегрира съвестта, на истински научен принцип, като пазител  на поведението, съветник на хората и гарант на управляващите.

Г. Твоят Дълг пред всички други същества и предмети

 1. Прилагай Закона на Телема по всички въпроси на пригодност, употреба и развитие.

Нарушение на Закона на Телема е да се злоупотребява с естествените свойства, на което и да било животно или обект като биват отклонявани от правилната си функция, така както тя е определена съобразно тяхната история и структура.  Например, да обучаваш деца да изпълняват мисловни операции, или да практикуват задачи, за които те не са пригодни е престъпление срещу природата. По същия начин, да строиш къщи от прогнил материал, да фалшифицираш храна, да унищожаваш гори и т.н. и т.н. , е престъпно.

Закона на Телема следва да се прилага неотклонно за решаване на всеки въпрос, свързан с поведението. Присъщата пригодност на всяко нещо, за всяка предлагана употреба, трябва да бъде единствения критерий.

Привидно, а понякога и дори реално, между интересите често ще изниква конфликт. Такива случаи трябва да се решават според главната ценност на противоборстващите страни в мащаба на Природата. Така например дървото има право на своя живот, но тъй като човекът е по-важен от дървото , той може да го отсече за топливо или подслон, когато изникне необходимост. Но вес пак, нека той не забравя, че Законът никога не пропуска да възмезди престъплението: както когато безотговорното обезлесяване нарушава климата и почвите, или когато вносът на зайци като евтин доставчик на храна предизвиква бедствие.

Имай предвид, че нарушаването на Закона на Телема предизвиква кумулативни беди. Оттичането на земеделското население към големите градове, главно поради убеждаването му да изостави своите естествени идеали, направи провинцията не само по-малко поносима за селянина, но разврати и града.  И грешката има склонност да се увеличава в геометрична прогресия, докато лечението става все по-немислимо и цялата структура на обществото е заплашена от рухване.

Мъдрото прилагане на Закона на Телема, основано на наблюдение и опит,  означава да се работи в съзнателна хармония с Еволюцията. Творчески експерименти, включително варианти на съществуващите видове, са законни и необходими. Тяхната стойност трябва да се оценява по плодовитостта им, като даваща свидетелство за тяхната хармония с хода на природата, към съвършенство.

© Превод: Frater Chnoubis

Редакция: Soror Ligachuchu & Soror Solve et Coagula

Графичен дизайн: Soror Solve et Coagula

LIBER II ПОСЛАНИЕТО НА МАЙСТОР ТЕРИОН

LIBER II

ПОСЛАНИЕТО НА МАЙСТОР ТЕРИОН

«Прави по твоята воля и нека това да бъде целият Закон»

« Няма Закон отвъд „Прави по твоята воля“»

«Словото на Закона е Θελημα»

Θελημα – Телема означава «Воля». Ключът към настоящето Послание е това слово — «Воля». Първото очевидно значение на този закон се потвърждава от антитезата: «Словото на Греха е Ограничение».

Също: «… нямаш друго право освен да изпълняваш твоята воля. Прави така и никой няма да каже не. Защото чистата воля, несмекчена от цел и освободена от сласт за резултат е всякога съвършена».

Разбери както трябва това; изглежда това означава теория, че ако всеки мъж и всяка жена вършат неговата и нейната воля – истинската воля – то не би имало никакви сблъсъци. «Всеки мъж и всяка жена е звезда», а всяка звезда се движи по назначен за нея път без вмешателства. Има достатъчно място за всички; единствено безредието предизвиква бъркотия.

От тези съображения би трябвало да става ясно, че «Прави по твоята воля » не означава «Прави каквото ти харесва». Това е апотеоз на Свободата, но също така е и най-стегната възможна верига.

Прави по твоята воля — и не прави нищо друго. Нека нищо не те отвлича от тази строга и свещена задача. Ти си абсолютно свободен да действаш по твоята воля; но само пробвай да правиш каквото и да било друго и веднага ще възникват препятствия. Всяко действие, което не е по определения курс на тази единствена орбита е погрешно, то е спънка. Волята не трябва да е две, а една.

Отбележи по-нататък, че тази воля трябва да бъде не само чиста, което значи една, както беше обяснено по-горе, но също и « несмекчена от цел» . Над този странен израз трябва да се замислим. Той би могъл да означава, че ако всяка цел отслабва волята; явно «сластта за резултат» е нещо, от което тя трябва да бъде освободена.

Но тази фраза може да се тълкува сякаш я четем «с незадоволима целеустременост» , т.е. с неуморна енергия. Концепцията тогава е за вечно движение, безкрайно и неизменно. Това е Нирвана, само че динамична, вместо статична – и води до същото нещо накрая.  

Очевидната практическа задача на магьосника тогава е да открие каква е реално неговата воля, за да може по този начин да действа според нея и това той може да постигне по най-добър начин с практиките на «Liber Thisharb» (вж. «Еквинокс», I, 7, стр. 105) или други подобни практики, които могат да му се назначават по едно или друго време.

Ти трябва: 1) Да откриеш каква е твоята Воля; 2) Да привеждаш в действие тази Воля: а) с пълна съсредоточеност, б) безпристрастно, в) спокойно. Тогава и само тогава ти ще бъдеш в хармония с Хода на Нещата, твоята воля ще е съпричастна и по този начин еднаква с Божията Воля. И тъй като волята не е нищо друго, а динамичен аспект не себето и тъй като две различни самосъщности не могат да имат идентични воли; то тогава, ако твоята воля е Божията Воля, то Ти си То.

Има още едно дума, която трябва да се обясни.  На друго място е написано – сигурно за наше голямо облекчение – че «Любов е законът, любов по воля».

Това трябва да се разбира да означава, че докато Волята е Законът, природата на тази Воля е Любов. Но тази Любов е като страничен продукт на Волята; тя не противоречи на Волята и не я подменя със себе си; и ако мнимо противоречие възниква между тях при всяка кризисна ситуация, то именно Волята ни извежда на верния път. Виж! в «Книгата на Закона» немалко е казано за Любовта, но няма и дума за Сантименталност. Самата Ненавист е почти неотличима от Любовта! «Сражавайте се като братя!» Това разбират всички мъжествени раси на Земята. Любовта в «Книгата на Закона», е винаги смела, мъжествена, дори оргистична. В нея има финес, но това е финесът на силата. Могъща и страховита и славна, каквато е, тя е само подобна на знаме върху свещеното копие на Волята, само гравиран надпис върху мечовете на Рицарите-монаси на Телема.

Любов е законът, любов по воля.

* Публикувано за първи път в «Еквинокс», III, 1 (1919). Всички цитати в текста са от «Книгата на Закона».

© Превод: Frater Chnoubis

Редакция: Soror Ligachuchu & Soror Solve et Coagula

Графичен дизайн: Soror Solve et Coagula

Liber DCCCXXXVII Законът на Свободата

Книга 837

Законът на Свободата

Трактат на

TO MEGA THERION 666,

Който е Маг 9°=2° на A.’.A.’.

Прави по твоята воля и нека това да бъде целият Закон.

I

Често ме питат, защо започвам писмата си по този начин. Без значение дали пиша на своята любима или на моя месар, аз винаги започвам с тази единадесет думи. А с какво друго, пита се, да започвам? Какво друго приветствие би било така радостно? Виж, братко, ние сме свободни! Ликувай с мен, сестро, защото няма закон отвъд «Прави по твоята воля»!

II

Пиша това за тези, които не са прочели нашата Свещена Книга, «Книгата на Закона», а също за тези, които са я прочели, но някак не са разбрали нейното съвършенство. Защото има много въпроси в тази Книга и Добрите Вести са разпръснати тук и там в Книгата, както Звездите са пръснати в полето на Нощта. Ликувайте с мен, всички вие, хора! В самото начало на Книгата стои великата харта на нашето божество: “Всеки мъж и всяка жена е звезда.” Всички ние сме свободни, всички независими, всички сияещи в слава, всеки – един лъчезарен свят. Не са ли това добри вести?

След това идва първият призив на Великата Богиня Нюит, Господарката на Звездното Небе, която е също Материя, в нейния най-дълбок метафизичен смисъл, която е безкрайност, в която ние всички живеем и се движим и съществуваме. Чуй Нейния пръв призив към нас, мъжете и жените: “Излезте, о деца, под звездите и вземете вашата насита от любов. Аз съм над вас и във вас. Моят екстаз е във вашия. Моята радост е да виждам вашата радост.” По-нататък тя обяснява мистерията на страданието: “Защото заради любовта съм разделена, заради възможността за единение.”

“Това е създаването на света, за да е болката от разделението като нищо, а радостта от разтварянето – всичко.”

По-нататък е обяснено как е възможно това, как самата смърт е екстаз, както любовта, но по-интензивен, съединяване отново на душата със своето истинско себе.

И какви са условията за тази радост, и мир, и слава? Наш ли е мъгливия християнски мистицизъм, или Будисткия, или на Индуизма? Вървим ли ние с вечния страх някакъв първороден “грях” да ни отхвърли от “благодатта”? По никакъв начин.

“Затова, бъдете красиви: обличайте се всички с изискани дрехи; яжте скъпи храни и пийте сладки вина и вина пенливи! Също, взимайте вашата насита и желание от любов, както желаете, когато, където и с когото желаете. Но винаги за мен.”

Това е единственото, което да помним, че всяко действие трябва да бъде ритуал, акт на обожание, тайнство. Живейте както винаги са живели кралете и принцовете на този свят, короновани и некороновани, както господарите винаги живеят; но това да не бъде самодоволство; направете самодоволството своя религия.

Когато пиеш и танцуваш и се наслаждаваш ти не си “неморален”, ти не “рискуваш своята безсмъртна душа”; ти изпълняваш предписанията на свята религия – при положение, че оценяваш действията си в тази светлина. Не принизявай себе си, не разрушавай и не обезценявай своето удоволствие с отказ от върховната радост, съзнанието за мир, което е отвъд разбирането. Не прегръщай просто Мариана или Мелузина – тя е самата Нюит, специално концентрирана и въплътена в човешка форма за да ти даде безкрайна любов, да те прикани да вкусиш още на земята Елексира на Безсмъртието. “Но екстазът да е твой и радостта на земята: винаги Към мен! Към мен! ”

Също Тя говори: “Любов е законът, любов по воля.” Пази чист своя висш идеал; стреми се винаги към него без да допускаш нищо да те спре или да те отклони, така както звездата се носи по своята неизчислим и безпределен курс на слава, и всичко е Любов. Законът на твоето същество става Светлина, Живот, Любов и Свобода. Всичко е мир, всичко е хармония и красота, всичко е радост.

Защото чуй колко блага е Богинята: “Аз давам невъобразими радости на земята: сигурност, не вяра, още приживе, по отношение на смъртта: мир неизразим, покой, екстаз; нито пък изисквам нещо в жертвоприношение.”

Не е ли това по-добро от смъртта приживе на робите на Робските Богове, които вървят притиснати от съзнанието за “грях” изнурително търсещи или симулиращи изморителни и досадни “добродетели”?

С такива, ние, които сме приели Закона на Телема нямаме какво да правим. Ние  чухме Гласа на Звездната Богиня: “Обичам те! Копнея за теб! Бледа или пурпурна, забулена или сладострастна, Аз, която съм цялата наслада и пурпур, и опиянението в най-съкровен смисъл, те желая. Окрили и разбуди блясъка, навит вътре в теб: ела към мен!” И така Тя завършва:

“Пейте ми възторжената песен на любовта! Горете ми благоухания! Носете скъпоценности за мен! Пийте за мен, защото ви обичам! Обичам ви! Аз съм дъщерята на Залеза с лазурни клепачи. Аз съм разголения блясък на сладострастното нощно небе. При мен! При мен!” И с тези думи “Проявлението на Нуит завършва.”

III

В следващата глава на нашата книга е дадено словото на Хадит, който е допълнението на Нюит. Той е вечна енергия, Безкрайното Движение на Нещата, ценралното ядро на всяко същество. Проявената Вселена се ражда от брака на Нюит и Хадит; без този съюз няма нищо. Това вечно, това постоянно брачно тържество е тогава самата природа на нещата; и следователно всичко, което съществува е кристализация на божествен екстаз.

Хадит ни казва за Себе си: “Аз съм пламъкът, който гори във всяко човешко сърце и в ядрото на всяка звезда.” Той е тогава, нашето най-вътрешно божествено себе; ти си, не някой друг, който е изгубен в постоянния възторг на прегръдките на Безкрайната Красота. Малко по-нататък Той говори за нас:

“ Може ли Бог да живее в куче? Не! но най-висшите са от нас. Те ще ликуват, нашите избрани: който скърби не е от нас. Красота и сила, бликащ смях и сладостна отмалялост, сила и огън са от нас. Ние нямаме нищо общо с изпадналите и негодните: нека мрат в злочестината си.”

По нататък, Той казва за смъртта: “Не мисли, о Кралю, за тази лъжа: Че Ти Трябва да Умреш: наистина, ти не ще умреш, а ще живееш. Нека това сега бъде разбрано: Ако тялото на Краля се разтвори, той ще остане в чист екстаз завинаги.” Като знаеш това, какво остава освен наслада? А как да живеем междувременно?

“Лъжа е, тази глупост против себе си. Показването на невинност е лъжа. Бъди силен, о човеко! сластен, наслаждавай се на всички неща чувствени и екстатични: не бой се, че някой Бог ще те отхвърли за това.”

Отново и отново, в думи като тези, Той вижда експанзията и развитието на душата посредством радост.

Ето Календарът на нашата Църква: “Но вие, о народе, мой, станете & се събудете. Нека ритуалите се изпълняват както подобава, с радост & красота!” Помнете, че всички актове на любов и наслада са ритуали, трябва да бъдат ритуали.

“Има ритуали за елементите и празници на времената.

Празник за първата нощ на Пророка и неговата Невеста!

Празник за трите дни на написването на Книгата на Закона.

Празник за Тахути и детето на Пророка – тайна, О Пророко!

Празник за Върховния Ритуал и празник за Равноденствието на Боговете.

Празник за огъня и празник за водата; празник за живота и по-голям празник за смъртта!

Празник всеки ден в сърцата ви в радостта на моя екстаз!

Празник всяка нощ за Ну и удоволствието на върховната наслада!

Да! празнувайте! радвайте се! няма ужас отсега нататък. Има разтваряне и вечен екстаз в целувките на Ну.”

Всичко зависи от твоето приемане на този нов закон и от теб не се иска да вярващ нещо, да вярваш поредица от глупави басни, които са под интелектуалното ниво на Бушмен и моралното на наркоман. Всичко, което трябва да правиш е да бъдеш себе си, да правиш своята воля и да се радваш.

“Проваляш ли се? Съжаляваш ли? Има ли страх в сърцето ти?” Той продължава: “Където съм Аз, тях ги няма.” Има още много от този род; достатъчно беше цитирано, за да направи всичко ясно. Но има и следващо указание: “ Мъдростта казва: бъди силен! Така можеш да понесеш повече радост. Не бъди животно; рафинирай възторга си! Ако пиеш, пий по осемте и деветдесетте правила на изкуството: ако любиш, надминавай по финес; и ако правиш  нещо радостно, нека в него да има изтънченост. Но надвишавай! надвишавай! Стреми се винаги към повече! и ако наистина си мой – и в това не се съмняваш, и ако винаги си радостен – смъртта е короната на всичко.”

Станете, мои братя и сестри на земята! Хвърлете в краката си всички страхове, всички угризения, всички колебания! Станете! Вървете напред, свободни и радостни и денем и нощем да правите по своята воля; защото “Няма Закон отвъд Прави по твоята воля.” Станете! Вървете напред с нас в Светлина и Живот и Любов и Свобода, вкусвайки с нас блаженство както подобава на Крале и Кралици на Небето и на Земята.  

Слънцето изгря; вековните призраци се разсеяха. “Словото на Греха е Ограничение”, или както беше казано на друго място във връзка с този текст:

„That is Sin, to hold thine holy spirit in!“ *

Напред, напред в твоята сила; и нека да не те е страх от никой.

Любов е законът, любов по воля.

Бележки

Всички цитати в текста са от Liber AL vel Legis sub figura CCXX с изключение на:

*От поемата на Алистър Кроули „АНА“  

© Превод: Frater Chnoubis

Редакция: Soror Ligachuchu & Soror Solve et Coagula

Графичен дизайн: Soror Solve et Coagula