Книгата на Закона – Liber AL vel Legis

Скъпи Приятели,
Прави по твоята воля да бъде целият Закон.
На ход е официалното издание на български език на Книгата на Закона – Liber AL vel Legis, получена от Алистър Кроули през 1904 г.! Книгата оповестява настъпването на Новия Еон, следващия етап в Духовната еволюция на човечеството, в който действащ е Законът на Телема: Прави по твоята воля да бъде целият Закон. Любов е законът, любов по воля.
Лимитираният тираж от 200 копия ще представлява луксозно издание с твърди корици, 196 страници, златно фолио, реплика на изданието от 2012 г., по случай стогодишнината от първата публикация и ще съдържа Liber AL vel Legis sub figura 220 Книгата на Закона, заедно с въведение от Кроули, Liber 31 – ръкописът на Книгата на Закона, както е получен, Коментарът, Стела на Откровението с Парафрази на йероглифите, Референции за първите издания на Книгите 220 и 31 и Редакционна бележка от Hymenaeus Beta, O.X.O на O.T.O.
За отпечатването са необходими 7510 лв.
Всеки, който Желае да подкрепи това Дело, би могъл да го направи чрез:
1) предварително закупуване на Книгата на цена от 44 лв и/или
2) Дарение на:
СДРУЖЕНИЕ ТЕЛЕМА, IBAN: BG47STSA93000026785794
Нека всеки взел участие да изпрати съобщение на: oto.heliopolis@gmail.com
Любов е законът, любов по воля.

Dear Brothers, Sisters and Friends,
Do what thou wilt shall be the whole of the Law.
The first official publication of Liber AL vel Legis translated in Bulgarian is on its way! The book was received by Aleister Crowley in 1904 and signals the advent of the New Aeon, the next stage of the Spiritual evolution of mankind, operating under the Law of Thelema: Do what thou wilt shall be the whole of the Law. Love is the law, love under will.
The book will be published as a limited edition of 200 copies, replica of the deluxe, hardcover edition issued in 2012 for celebration of the 100th anniversary of Liber AL’s transmission to Crowley. It will contain Liber AL vel Legis sub figura 220 with Introduction by Crowley, Liber 31 – the manuscript as received, the Commentary, The Stele of the Reveling with paraphrase of the hieroglyphs, References of Libri CCXX and XXXI: Editioned Principes and Editorial Note by Hymenaeus Beta, Frater Superior of the O.T.O.
For the publication are required 3255 eu.
Everyone who is willing to support this Work could do it by:
1) Presale of 22 euros or/and
2) Donation to: SDRUZHENIE TELEMA IBAN: BG47STSA93000026785794
People who took part are asked to send their contacts to: oto.heliopolis@gmail.com
Love is the law, love under will.